รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
Mots.jpg
ตรากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
WEERASAK.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ผู้เสนอชื่อ นายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
วาระ ไม่ได้กำหนดไว้
ผู้ประเดิมตำแหน่ง สนธยา คุณปลื้ม
สถาปนา พ.ศ. 2545
เว็บไซต์ Mots.go.th

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Sonthaya.jpg นายสนธยา คุณปลื้ม 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
2 Somsak Thepsuthin.jpg นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 55 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
3 Pacha.jpg นายประชา มาลีนนท์ 55 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
4 Suwit Yodmanee.jpg ร้อยโทสุวิทย์ ยอดมณี 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
5
(1,2)
WEERASAK.jpg นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
58 9 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
6
(1,2)
Chumpol Silpaacha.JPG นายชุมพล ศิลปอาชา 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 21 มกราคม พ.ศ. 2556
7 Somsak Phureesrisak.jpg นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ 60 2 เมษายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
8 Korbkarn Wattanawaranggul.jpg นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
5
(3)
WEERASAK.jpg นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 61 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ณัฐ อินทรปาณ.jpg ดร.ณัฐ อินทรปาณ 56 27 เมษายน พ.ศ. 2550 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551


อ้างอิง[แก้]