รายชื่อเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ต่อไปนี้คือ รายชื่อเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง และเทศบาลตำบล 85 แห่ง[1]

เทศบาลนคร[แก้]

ลำดับ ชื่อเทศบาล อำเภอที่ตั้ง พื้นที่
(ตร.กม.)
ประชากร
(คน)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
1 เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 37.5 166,615 4,443

เทศบาลเมือง[แก้]

ลำดับ ชื่อเทศบาล อำเภอที่ตั้ง พื้นที่
(ตร.กม.)
ประชากร
(คน)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
1 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ บัวใหญ่ 10.63 12,578 1,183
2 เทศบาลเมืองปากช่อง ปากช่อง 15.25 40,185 2,635.34
3 เทศบาลเมืองสีคิ้ว สีคิ้ว 11.63 18,259 1,569
4 เทศบาลเมืองเมืองปัก ปักธงชัย 12.41 14,448 1,164.22

เทศบาลตำบล[แก้]

ลำดับ ชื่อเทศบาล อำเภอที่ตั้ง พื้นที่
(ตร.กม.)
ประชากร
(คน)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
1. เทศบาลตำบลโคกกรวด เมืองนครราชสีมา 3.00 7,059 2,353
2. เทศบาลตำบลโคกสูง (จังหวัดนครราชสีมา) เมืองนครราชสีมา 30.56 9,997 327.12
3. เทศบาลตำบลจอหอ เมืองนครราชสีมา 9.50 16,500 1,736.84
4. เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา 16.63 9,526 572.82
5. เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา 55.23 26,174 473.9
6. เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา 43.44 5,998 138.07
7. เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา 17.89 19,157 1,070.82
8. เทศบาลตำบลหัวทะเล เมืองนครราชสีมา 15.59 25,510 1,636.3
9. เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เมืองนครราชสีมา 64.17 13,024 202.96
10. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (จังหวัดนครราชสีมา) เมืองนครราชสีมา 19.55 17,873 914.21
11. เทศบาลตำบลสุรนารี เมืองนครราชสีมา 49.90 16,663 4333.92
12. เทศบาลตำบลพุดซา เมืองนครราชสีมา 39.36 9,746 247.61
13. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (จังหวัดนครราชสีมา) เมืองนครราชสีมา 44.36 9,045 203.89
14. เทศบาลตำบลไชยมงคล เมืองนครราชสีมา 60.18 7,111 118.16
15. เทศบาลตำบลตลาด เมืองนครราชสีมา 22.19 6,606 297.56
16. เทศบาลตำบลกลางดง (จังหวัดนครราชสีมา) ปากช่อง 14.11 5,273 373.71
17. เทศบาลตำบลสีมามงคล ปากช่อง 185 8,256 44.62
18. เทศบาลตำบลหมูสี ปากช่อง 378 12,402 32.8
19. เทศบาลตำบลวังไทร ปากช่อง 134.34 11,358 84.54
20. เทศบาลตำบลคลองไผ่ สีคิ้ว 7.68 3,874 504.42
21. เทศบาลตำบลลาดบัวขาว สีคิ้ว 7.54 4,040 535.8
22. เทศบาลตำบลหนองน้ำใส สีคิ้ว 101 12,348 122.25
23. เทศบาลตำบลปักธงชัย ปักธงชัย 17.92 5,241 292.47
24. เทศบาลตำบลตะขบ ปักธงชัย 5,396
25. เทศบาลตำบลนกออก ปักธงชัย 60 6,053 100.88
26. เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ปักธงชัย 49 3,511 71.65
27. เทศบาลตำบลลำนางแก้ว ปักธงชัย 84.60 4,572 54.04
28. เทศบาลตำบลพิมาย พิมาย 2.16 8,843 4,101.57
29. เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ พิมาย 74.35 14,471 194.64
30. เทศบาลตำบลโนนสูง (จังหวัดนครราชสีมา) โนนสูง 12.95 7,005 540.93
31. เทศบาลตำบลดอนหวาย โนนสูง 20.49 3,440 148.36
32. เทศบาลตำบลตลาดแค โนนสูง 6.89 3,608 523.66
33. เทศบาลตำบลมะค่า โนนสูง 4.85 1,974 407.01
34. เทศบาลตำบลด่านคล้า โนนสูง 29 8,567 295.41
35. เทศบาลตำบลใหม่ โนนสูง 66.46 12,772 192.18
36. เทศบาลตำบลโชคชัย โชคชัย 4 12,562 3,140
37. เทศบาลตำบลด่านเกวียน โชคชัย 10.17 9,518 936
38. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โชคชัย 80 10,075 125.94
39. เทศบาลตำบลด่านขุนทด ด่านขุนทด 4.39 6,514 1,484
40. เทศบาลตำบลหนองกราด ด่านขุนทด 8.24 3,258 359.38
41. เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด 70.73 8,721 123.29
42. เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ครบุรี 5.78 3,501 605.71
43. เทศบาลตำบลจระเข้หิน ครบุรี 6,196
44. เทศบาลตำบลแชะ ครบุรี 2.5 6,005 2,906.58
45. เทศบาลตำบลครบุรีใต้ ครบุรี 91.60 7,778 84.91
46. เทศบาลตำบลอรพิมพ์ ครบุรี 47.20 5,912 125.25
47. เทศบาลตำบลสูงเนิน สูงเนิน 12.38 10,165 820.68
48. เทศบาลตำบลกุดจิก (จังหวัดนครราชสีมา) สูงเนิน 5.92 2,604 439.86
49. เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ขามทะเลสอ 5.18 4,137 799
50. เทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ 30 5,157 167.40
51. เทศบาลตำบลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 3.11 5,480 1,762.05
52. เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขามสะแกแสง 35.45 4,853 112.92
53. เทศบาลตำบลโนนเมือง (จังหวัดนครราชสีมา) ขามสะแกแสง 35.45 4,006 113
54. เทศบาลตำบลเมืองคง คง 1.16 2,313 2,002.60
55. เทศบาลตำบลเทพาลัย คง 5.2 2,855 549.04
56. เทศบาลตำบลโนนไทย โนนไทย 1.75 3,384 1,933.71
57. เทศบาลตำบลโคกสวาย (จังหวัดนครราชสีมา) โนนไทย 9.66 5,479 567.18
58. เทศบาลตำบลบัลลังก์ โนนไทย 85.346 7,979 93.49
59. เทศบาลตำบลห้วยแถลง ห้วยแถลง 2.13 3,572 1468
60. เทศบาลตำบลหินดาด ห้วยแถลง 2,811
61. เทศบาลตำบลกงรถ ห้วยแถลง 4,433
62. เทศบาลตำบลเสิงสาง เสิงสาง 13 7,733 595
63. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (จังหวัดนครราชสีมา) เสิงสาง 5,974
64. เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม 3.25 3,700 1,138.46
65. เทศบาลตำบลจักราช จักราช 4 4,174 1,044
66. เทศบาลตำบลท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ 8 5,028 629
67. เทศบาลตำบลชุมพวง ชุมพวง 9.11 9,477 1,040.28
68. เทศบาลตำบลโนนแดง โนนแดง 6 5,016 836
69. เทศบาลตำบลวังหิน โนนแดง 47 4,500 96
70. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย บัวลาย 2,567
71. เทศบาลตำบลประทาย ประทาย 4.8 6,307 1,318.12
72. เทศบาลตำบลพระทองคำ พระทองคำ 7.5 4,454 594
73. เทศบาลตำบลสระพระ พระทองคำ 48.80 5,551 114
74. เทศบาลตำบลเมืองยาง เมืองยาง 68.54 8,363 122
75. เทศบาลตำบลหนองบัววง ลำทะเมนชัย 4,598
76. เทศบาลตำบลขุย ลำทะเมนชัย 52 3,918 75
77. เทศบาลตำบลช่องแมว ลำทะเมนชัย 12,171
78. เทศบาลตำบลบ้านยาง ลำทะเมนชัย 7,064
79. เทศบาลตำบลไพล ลำทะเมนชัย 4,781
80. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว 2.37 1,940 818.91
81. เทศบาลตำบลสีดา สีดา 3,808
82. เทศบาลตำบลหนองหัวแรต หนองบุญมาก 93.99 8,265 88
83. เทศบาลตำบลแหลมทอง หนองบุญมาก 69.22 5,667 82
84. เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด บัวใหญ่ 46.40 6,833 147
85. เทศบาลตำบลบึงสำโรง แก้วสนามนาง 43 5,484 127.53

อ้างอิง[แก้]

  1. ข้อมูลจำนวน อปท. แยกรายจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น