เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
ตรา
คำขวัญ: 
โพธิ์กลางน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายอำพร มณีกรรณ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด55.23 ตร.กม. (21.32 ตร.ไมล์)
ประชากร (2553)
 • ทั้งหมด25,632[1] คน
 • ความหนาแน่น449 คน/ตร.กม. (1,160 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
บ้านเลขที่ 262 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
เว็บไซต์http://phoklang.go.th/site/index.php http://phoklang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ตั้งอยู่บน ถนนสายบ้านหนองพลวงน้อย ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาล 1 ใน 9 แห่ง ของเทศบาลในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา แต่เดิม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กลาง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2550 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล

ประวัติและสภาพทั่วไป[แก้]

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ตำบลโพธิ์กลาง เป็นตำบลใหญ่มีพื้นที่กว้างขวางในอดีต คนดั้งเดิมเล่าว่ามีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก ตำบลโพธิ์กลางได้ถูกแบ่งแยกพื้นที่ออกไปเป็นตำบลต่างๆ ได้แก่ ตำบลหัวทะเล ตำบลไชยมงคลและตำบลหนองไผ่ล้อม ทำให้ตำบลโพธิ์กลางมีขนาดเล็กลงเหลือ 7 หมู่บ้านและมีพื้นที่ครึ่งหนึ่งเป็นเขตทหาร ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของอำเภอเมืองนครราชสีมา ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 34,519 ไร่ หรือประมาณ 55.23 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต[แก้]

ตำบลโพธิ์กลางเป็น 1 ใน 25 ตำบลในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของอำเภอเมืองนครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 7 แห่งได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เทศบาลตำบลหัวทะเล เทศบาลตำบลปรุใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาและองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมงคล

 • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองไผ่ล้อมและเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศใต้ ติดกับ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ภูมิประเทศ[แก้]

ภูมิประเทศของตำบลโพธิ์กลาง ตั้งอยู่ทางตอนล่างของเทศบาลนครนครราชสีมา พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบไปด้วยเขตทหาร ลักษณะรูปร่างของพื้นที่ค่อนข้างเป็นที่ราบสูงกว้าง เป็นแนวยาวลาดลงมาจากทางทิศใต้ พื้นที่จึงเหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่

ประชากร[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาลจำนวนทั้งสิ้น 25,632[2] คน และจำนวนหลังคาเรือน 9,069 หลัง ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม และรับราชการ

สถานที่สำคัญ[แก้]

 1. วัดบึงแสนสุข ม.8
 2. วัดหนองไผ่ ม.2
 3. วัดหนองพลวงน้อย ม.3

เหตุผลที่ขอจัดตั้ง[แก้]

ขอจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยมีข้อมูลสรุปดังนี้

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กลาง จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2539 มีพื้นที่ 55.23 ตารางกิโลเมตร จำนวน 11 หมู่บ้าน ประชากร 23,358 คน 8,434 หลังคาเรือน) รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน 24,818,258.51 บาท รายจ่ายประจำ 4,200,482 บาท
 2. การเสนอขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลโพธิ์กลางในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กลางได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ 1/2549 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบล และผ่านความเห็นชอบจากนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้กำกับดูแลแล้ว
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำแผนที่แนวเขตโดยยึดแนวเขตการปกครองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2547
 4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กลาง จะครบวาระในวันที่ 23 สิงหาคม 2550 และประสงค์จะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 เป็นต้นไป

อ้างอิง[แก้]

 1. รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
 2. รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553