ตำบลนกออก

พิกัด: 14°40′52.0″N 102°1′19.9″E / 14.681111°N 102.022194°E / 14.681111; 102.022194
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เทศบาลตำบลนกออก)
ตำบลนกออก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nok Ok
ตำบลนกออกตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลนกออก
ตำบลนกออก
พิกัด: 14°40′52.0″N 102°1′19.9″E / 14.681111°N 102.022194°E / 14.681111; 102.022194
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอปักธงชัย
พื้นที่
 • ทั้งหมด60 ตร.กม. (20 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (31 ธันวาคม 2561)
 • ทั้งหมด5,873 คน
 • ความหนาแน่น97.88 คน/ตร.กม. (253.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30150
รหัสภูมิศาสตร์301406
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลนกออก
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอปักธงชัย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีเพลินคิด สิงห์สระน้อย
รหัส อปท.05301403
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลนกออก เลขที่ 191 หมู่ 8 บ้านท่าน้ำซับ ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เว็บไซต์www.nokaoklocal.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

นกออก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ทั้งตำบลอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนกออก

ประวัติ[แก้]

"องค์การบริหารส่วนตำบลนกออก" ได้รับการยกฐานะจาก "สภาตำบลนกออก" โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน ต่อมาได้ยกฐานะเป็น "เทศบาลตำบลนกออก" เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และมีฐานะเป็นนิติบุคคล

ภูมิศาสตร์[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลนกออกมีพื้นที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 37,500 ไร่ สำนักงานเทศบาลตำบลนกออกตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปักธงชัยมาทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร อาณาเขตพื้นที่ของตำบลนกออกมีเขตพื้นที่ติดต่อโดยสังเขปดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเมืองปักและตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลดอนและตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเกษมทรัพย์และตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (สายปากเกร็ด-นครราชสีมา)

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

ตำบลนกออกมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ ลำพระเพลิงและลำสำราย มีคลองส่งน้ำชลประทานจากเขื่อนลำพระเพลิงไหลผ่าน ลักษณะพื้นดินเป็นดินร่วนปนทรายภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

หมู่บ้าน[แก้]

ตำบลนกออกแบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ ชื่ออักษรไทย ชื่ออักษรโรมัน
01 บ้านบุโกรก Ban Bu Krok
02 บ้านพระเพลิง Ban Phra Phloeng
03 บ้านโคกสระน้อย Ban Khok Sa Noi
04 บ้านสระน้อย Ban Sa Noi
05 บ้านสระน้อย Ban Sa Noi
06 บ้านนกออก Ban Nok Ok
07 บ้านทุ่งจาน Ban Thung Chan
08 บ้านท่าน้ำซับ Ban Tha Nam Chap
09 บ้านปรางค์ Ban Prang
10 บ้านนกออก Ban Nok Ok

อาชีพ[แก้]

ประชากรในตำบลนกออกส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน) รับจ้างทั่วไป และอื่น ๆ เช่น รับราชการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้านอาหาร สถานีบริการน้ำมัน การประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ ส่วนหนึ่งก็จะมาจากระบบชลประทาน

การคมนาคม[แก้]

การคมนาคมของตำบลนกออกมีถนนสายหลักอยู่ 4 สาย คือ

  1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (สายปากเกร็ด–นครราชสีมา) ตัดผ่านหมู่ที่ 7, 8
  2. ถนนเลียบคลองชลประทานสายปักธงชัย–โชคชัย ตัดผ่านหมู่ที่ 1, 2, 8, 10
  3. ถนน รพช.สายนกออก–หนองปรือ ตัดผ่านหมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 10
  4. ถนนสายทางเข้าปราสาทบ้านปรางค์ ตัดผ่านหมู่ที่ 2, 5, 8, 9

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]