เทศบาลตำบลนกออก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลนกออก
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนางเพลินคิด สิงห์สระน้อย
พื้นที่
 • ทั้งหมด60 ตร.กม. (20 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด6,053 คน
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลนกออก 191 หมู่ 8 ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เว็บไซต์http://www.nokaoklocal.go.th/ www.nokaoklocal.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลนกออก เป็นเทศบาลในเขตอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลนกออก ได้รับการยกฐานะจาก สภาตำบลนกออก โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน ต่อมาได้ยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลนกออก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และมีฐานะเป็นนิติบุคคล

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลนกออกมีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ที่ 8 บ้านท่าน้ำซับ ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปักธงชัยมาทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 37,500 ไร่ อาณาเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนกออกมีเขตพื้นที่ติดต่อโดยสังเขปดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเมืองปักและตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลดอนและตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเกษมทรัพย์และตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (สายปากเกร็ด-นครราชสีมา)

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

เขตเทศบาลตำบลนกออกมีพื้นที่ประมาณ 37,500 ไร่ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ ลำพระเพลิงและลำสำราย มีคลองส่งน้ำชลประทานจากเขื่อนลำพระเพลิงไหลผ่าน ลักษณะพื้นดินเป็นดินร่วนปนทรายภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว การประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกรรม

อาชีพ[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลนกออกส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน) รับจ้างทั่วไป และอื่น ๆ เช่น รับราชการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้านอาหาร สถานีบริการน้ำมัน การประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติส่วนหนึ่งก็จะมาจากระบบชลประทานมีการใช้เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ เข้าช่วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตมากขึ้น

การคมนาคม[แก้]

การคมนาคมของเทศบาลตำบลนกออกมีถนนสายหลักอยู่ 4 สาย เป็นทางลาดยาง คือ

  1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (สายปากเกร็ด-นครราชสีมา) ตัดผ่านหมู่ที่ 7, 8
  2. ถนนเลียบคลองชลประทานสายปักธงชัย-โชคชัย ตัดผ่านหมู่ที่ 1, 2, 8, 10
  3. ถนน รพช.สายนกออก-หนองปรือ ตัดผ่านหมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 10
  4. ถนนสายทางเข้าปราสาทบ้านปรางค์ ตัดผ่านหมู่ที่ 2, 5, 8, 9

ส่วนภายในหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก และถนนลูกรัง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]