ตำบลหนองบัวตะเกียด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำบลหนองบัวตะเกียด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nong Bua Takiat
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอด่านขุนทด
พื้นที่
 • ทั้งหมด70.73 ตร.กม. (27.31 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)
 • ทั้งหมด8,760 คน
 • ความหนาแน่น123.85 คน/ตร.กม. (320.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 36210
รหัสภูมิศาสตร์3008
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
ประเทศ ไทย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายวุฒิพงษ์ ชนะเกียรติ
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
โทรศัพท์044-249081
เว็บไซต์www.nongbuatakiat.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

หนองบัวตะเกียด เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ทั้งพื้นที่ของตำบลอยู่ในการบริหารของเทศบาลหนองบัวตะเกียด ห่างจากที่ว่าการอำเภอด่านขุนทดเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทางประมาณ 70.73 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตะเกียด ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยอาศัยตามความในมาตรา 40 และ มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้องหนี้ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลหนองบัวตะเกียดไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตะเกียด

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำอาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2596 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด และโอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานเทศบาลตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโอนไปเป็นของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งขึ้น[1]

ภูมิศาสตร์[แก้]

อาณาเขต[แก้]

ตำบลหนองบัวตะเกียดมีอาณาเขต ดังนี้[2]

  • ทิศเหนือ ติดกับตำบลบ้านแปรง
  • ทิศตะวันออก ติดกับตำบลโนนเมืองพัฒนา และตำบลหนองบัวละคร
  • ทิศใต้ ติดกับตำบลด่านขุนทด
  • ทิศตะวันตก ติดกับตำบลกุดพิมาน

ภูมิประเทศ[แก้]

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำ มีบึง หนอง อ่างเก็บน้ำและฝาย ตำบลหนองบัวตะเกียด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการทำพืชสวน ทำพืชไร่ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีรูปลักษณะเป็นพื้นที่ราบลอนคลื่น ส่วนใหญ่เป็นที่ราบทางการเกษตร[3]

ประชากร[แก้]

ประชากร ณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8,760 คน แยกเป็นชาย จำนวน 4,262 คน หญิง จำนวน 4,498 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 123.85 คน ต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,568 ครัวเรือน[4]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]