เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายวุฒิพงษ์ ชนะเกียรติ
พื้นที่
 • ทั้งหมด70.73 ตร.กม. (27.31 ตร.ไมล์)
ประชากร (2551)
 • ทั้งหมด8,721
 • ความหนาแน่น0.81 คน/ตร.กม. (2.1 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
โทรศัพท์044-249081
เว็บไซต์[1]
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลหนองบัวตะเกียด เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


ที่ตั้งสำนักงานเทศบาล[แก้]

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ - ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 70.73 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร

ประวัติเทศบาล[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตะเกียด ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยอาศัยตามความในมาตรา 40 และ มาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้องหนี้ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลหนองบัวตะเกียดไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตะเกียด

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำอาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2596 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด และโอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานเทศบาลตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโอนไปเป็นของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งขึ้น[1]

อาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดมีอาณาเขต ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับ เขตตำบลบ้านแปรง
  • ทิศใต้ ติดกับ ด่านขุนทด
  • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโนนเมืองพัฒนาและตำบลหนองบัวละคร
  • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกุดพิมาน[2]

ภูมิประเทศ[แก้]

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำ มีบึง, หนอง, อ่างเก็บน้ำและฝาย ตำบลหนองบัวตะเกียด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการทำพืชสวน ทำพืชไร่ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีรูปลักษณะเป็นพื้นที่ราบลอนคลื่น ส่วนใหญ่เป็นที่ราบทางการเกษตร[3]

ประชากร[แก้]

ประชากรทั้งสิ้นจำนวน 8,721 คน แยกเป็นชาย จำนวน 4,242 คน หญิง จำนวน 4,479 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 0.81 คน ต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,825 ครัวเรือน[4]อ้างอิง[แก้]

-
การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอด่านขุนทด
เทศบาลตำบล

ด่านขุนทด (ครอบคลุมตำบลด่านขุนทดบางส่วน)หนองกราด (ครอบคลุมตำบลหนองกราดบางส่วน)หนองบัวตะเกียด (ครอบคลุมตำบลหนองบัวตะเกียดทั้งตำบล)

อบต.

กุดพิมาน (ครอบคลุมตำบลกุดพิมานทั้งตำบล)ด่านขุนทด (ครอบคลุมตำบด่านขุนทดบางส่วน)ด่านนอก (ครอบคลุมตำบลด่านนอกทั้งตำบล)ด่านใน (ครอบคลุมตำบลด่านในทั้งตำบล)ตะเคียน (ครอบคลุมตำบลตะเคียนทั้งตำบล)โนนเมืองพัฒนา (ครอบคลุมตำบลโนนเมืองทั้งตำบล)บ้านเก่า (ครอบคลุมตำบลบ้านเก่าทั้งตำบล)บ้านแปรง (ครอบคลุมตำบลบ้านแปรงทั้งตำบล)พันชนะ (ครอบคลุมตำบลพันชนะทั้งตำบล)สระจระเข้ (ครอบคลุมตำบลสระจระเข้ทั้งตำบล)หินดาด (ครอบคลุมตำบลหินดาดทั้งตำบล)ห้วยบง (ครอบคลุมตำบลกุดห้วยบงทั้งตำบล)หนองกราด (ครอบคลุมตำบลหนองกราดบางส่วน)หนองบัวละคร (ครอบคลุมตำบลหนองบัวละครทั้งตำบล)หนองไทร (ครอบคลุมตำบลหนองไทรทั้งตำบล)