ยศทหารกองทัพบกกองทัพปลดปล่อยประชาชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารบกของกองทัพบกกองทัพปลดปล่อยประชาชน ตั้งแต่ ค.ศ. 1955.

ระบบยศทหาร[แก้]

อักษรจีน พินอิน
(คำอ่านภาษาไทย)
คำแปล เครื่องหมายยศ
ค.ศ. 1955-1965 อินทรธนูร่วมสมัย
ตั้งแต่ ค.ศ. 1988
อินทรธนู อินทรธนูปกเสื้อ ค.ศ. 1988–2007 ตั้งแต่ ค.ศ. 2007
จอมพล Yuan Shuai
大元帥 Da yuan shuai
ดาหยวนซือ
จอมพลสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน[1] Generalissimo of the PRC rank insignia.svg Generalissimo of the PRC collar insignia.jpg
ไม่มีการแต่งตั้ง
ไม่มีการแต่งตั้ง
元帥 Yuan Shuai
หยวนซือ
จอมพลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน Marshal rank insignia (PRC).jpg Marshal of the PRC collar insignia.jpg
นายพล Jiàng
一級上將 Yījíshàngjiàng
ยีจี๋ซ่างเจี้ยง
พลเอกแห่งกองทัพ[2] General of the Army rank insignia (PRC).jpg General of the Army collar insignia (PRC).jpg Yi Ji Shang Jiang(PLAGF OF-11 Type 88).gif ไม่มีการแต่งตั้ง
二級上將 Èrjíshàngjiàng
เอ้อจี๋ซ่างเจี้ยง
พลเอก General rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg General collar insignia (PRC).jpg Shang Jiang (PLAGF OF-10 Type 88).gif PLA General.svg
少將 Zhōngjiàng
จงเจี้ยง
พลโท Lieutenant General rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Lieutenant General collar insignia (PRC).jpg Zhong Jiang (PLAGF OF-9 Type 88).gif PLA Lieutenant General.svg
中將 Shàojiàng
ซ่าวเจี้ยง
พลตรี Major General rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Major General collar insignia (PRC).jpg Shao Jiang (PLAGF OF-8 Type 88).gif PLA Major General.svg
นายพัน Xiào
大校 Daxiào
ดาเซี่ยว
พลจัตวา / พันเอก (พิเศษ) Senior Colonel rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Senior Colonel collar insignia (PRC).jpg Da Xiao (PLAGF OF-7 Type 88).gif PLA Senior Colonel.svg
上校 Shàngxiào
ซ่างเซี่ยว
พันเอก Colonel rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Colonel collar insignia (PRC).jpg Shang Xiao (PLAGF OF-6 Type 88).gif PLA Colonel.svg
中校 Zhōngxiào
จงเซี่ยว
พันโท Lieutenant Colonel rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Lieutenant Colonel collar insignia (PRC).jpg Zhong Xiao (PLAGF OF-5 Type 88).gif PLA Lieutenant Colonel.svg
少校 Shàoxiào
ซ่าวเซี่ยว
พันตรี Major rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Major collar insignia (PRC).jpg Shao Xiao (PLAGF OF-1 Type 88).gif PLA Major.svg
นายร้อย Wèi
大尉 Dawèi
ดาเว่ย
ร้อยเอกพิเศษ Captain rank insignia (PRC).jpg Captain collar insignia (PRC).jpg
ไม่มีการแต่งตั้ง
上尉 Shàngwèi
ซ่างเว่ย
ร้อยเอก Senior Lieutenant rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Senior Lieutenant collar insignia (PRC).jpg Shang Wei (PLAGF OF-3 Type 88).gif PLA Captain.svg
中尉 Zhōngwèi
จงเว่ย
ร้อยโท Lieutenant rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Lieutenant collar insignia (PRC).jpg Zhong Wei (PLAGF OF-2 Type 88).gif PLA First Lieutenant.svg
少尉 Shàowèi
ซ่าวเว่ย
ร้อยตรี Junior Lieutenant rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Junior Lieutenant collar insignia (PRC).jpg Shao Wei (PLAGF OF-1 Type 88).gif PLA Second Lieutenant.svg
นักเรียนนายร้อย Xue Yuan
学员 Xue Yuan
ซื่อหยวน
นักเรียนนายร้อย 60px Xue Yuan (PLAGF OF-D Type 88).gif PLA Officer Cadet.svg
จ่านายสิบ Děng Shìguān zhǎng
一等士官長 Yī děng Shìguān zhǎng
ยีเติ่งซื่อกวันจ่าง
จ่าสิบเอกพิเศษ Warrant Officer rank insignia (PRC, 1955-1965).jpg Warrant Officer collar insignia (PRC).jpg PLA Chief Sergeant Class 1.svg
二等士官長 Er děng Shìguān zhǎng
เอ้อติ่งซื่อกวันจ่าง
จ่าสิบเอก PLA Chief Sergeant Class 2.svg
三等士官長 Sān děng Shìguān zhǎng
ซันเติ่งซื่อกวันจ่าง
จ่าสิบโท PLA Chief Sergeant Class 2.svg
四级军士长
เติ่งซื่อกวันจ่าง
จ่าสิบตรี PLA Chief Sergeant Class 3.svg
นายสิบ Shi
上士 Shàng Shi
ซ่างสื่อ
สิบเอก Senior Sergeant collar insignia (PRC).jpg 50px PLA Staff Sergeant.svg
中士 Zhōng Shi
จงสื่อ
สิบโท Sergeant collar insignia (PRC).jpg 50px PLA Sergeant.svg
下士 Xia Shi
เซี่ยสื่อ
สิบตรี Junior Sergeant collar insignia (PRC).jpg 50px PLA Corporal.svg
พลทหาร Děng Bīng
上等兵 Shàng děng Bīng
ซ่างเติ่งปิง
พลทหารอาวุโส/พลทหารชั้น 1 Private First Class collar insignia (PRC).jpg 50px PLA Private First Class.svg
一等兵 Yī děng Bīng
ยีเติ่งปิง
พลทหารชั้น 2 Private collar insignia (PRC).jpg 50px PLA Private.svg
二等兵 Er děng Bīng
(เอ้อเติ่งปิง)
พลทหารชั้น 3 / พลอาสาสมัคร
ไม่มีเครื่องหมาย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้ครองยศจอมพล โดยปัจจุบันได้ยกเลิกยศจอมพล
  2. เป็นตำแหน่งทางทหารรองลงมาจากจอมพล โดยรักษาการณ์ผู้บัญชาการกองทัพเป็นผู้ครองยศดังกล่าว. โดยผู้ครองยศต้องดำรงตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:กองทัพปลดปล่อยประชาชน