จังหวัดปทุมทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดปทุมทอง เป็นข้อเสนอการจัดตั้งจังหวัดของนาวาอากาศเอกเลื่อน พงษ์โสภณ ส.ส. จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อ พ.ศ. 2498 โดยผลักดันให้อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมกันเป็นจังหวัดปทุมทอง

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับในหลักการ แต่ให้ชะลอโครงการไว้ก่อน เนื่องจากต้องใช้งบประมาณถึง 500 ล้านบาท ภายหลังมีรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500 โครงการนี้จึงได้จบลงไปพร้อมกับรัฐบาลคณะนั้น [1] แต่จนถึงปัจจุบันก็มีการต่อต้านจากชาวจังหวัดนครราชสีมา มาโดยตลอด

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.nakhonratchasima.go.th/district/Buayai.doc ข้อมูลประวัติอำเภอบัวใหญ่