ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานหัวหิน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
หลังจากนั้นในปี [[พ.ศ. 2498]] การขนส่งทางอากาศได้เป็นที่แพร่หลาย บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ได้นำเครื่องบินแบบ DC-3 หรือ DAKOTA มาทำการบินขึ้น-ลง ณ สนามบินบ่อฝ้าย เฉพาะฤดูตากอากาศเท่านั้น โดยมีกองทัพอากาศคอยควบคุมดูแล และในวันที่ [[3 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2504]] ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกของสนามบิน เป็นท่าอากาศยานหัวหิน โดยมีการส่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบจากของกองทัพอากาศ มาเป็นพื้นที่เขตความรับผิดชอบของกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม<ref>http://gold.rajabhat.edu/rLocal/print.php?story=02/04/09/7843296 </ref> หรือ[[กรมท่าอากาศยาน]] [[กระทรวงคมนาคม (ประเทศไทย)|กระทรวงคมนาคม]]<ref>[https://minisite.aviation.go.th/ รายชื่อท่าอากาศยานของกรมการบินพลเรือน]</ref> ในปัจจุบัน
 
ในปี พ.ศ. 25602561 สายการบินแอร์เอเซียมาเลเซีย(AK) ได้ขอดำเนินการเปิดเส้นทางบินตรงแบบประจำ ระหว่างท่าอากาศยานหัวหินไปกลับ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์<ref>[http://www.ryt9.com/s/iq05/2681850 เตรียมเปิดเส้นทางบินใหม่ หัวหิน-มาเลเซีย]</ref>โดยทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ [[แอร์บัส เอ320]] ส่งผลให้ท่าอากาศยานหัวหินกลับมามีสายการบินพาณิชย์เปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากสายการบินกานต์แอร์มีปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตในการทำการบินไปก่อนหน้านี้ ซึ่งนับว่าเป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 11 ของประเทศไทย ที่รับให้บริการรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 
=== สายการบินที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน ===
*** ปัจจุบันไม่มีสายการบินพาณิชย์เปิดให้บริการในเส้นทางนี้ ***
 
=== สายการบินที่จะเปิดให้บริการในอนาคต===
{{airport-dest-list
|[[แอร์เอเชียมาเลเซีย]] | [[ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์]]
'''เริ่มให้บริการเที่ยวบินแรก 18 พฤษภาคม 2561 '''
ให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์'''
}}
 
=== สายการบินที่เคยเปิดให้บริการ ===
{{airport-dest-list
|[[นกมินิ]] | [[ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง]]
 
== ท่าอากาศยานหัวหินในปัจจุบัน ==
ท่าอากาศยานหัวหินในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ ศูนย์ฝึกการบิน [[สถาบันการบินพลเรือน]] เป็นสถานที่ฝึกสอนหลักสูตรภาคอากาศ(นักบิน) โดยใช้ทางวิ่งของท่าอากาศยานในการขึ้น-ลงของอากาศยานฝึกบิน มีอาคารและโรงจอดอากาศยานของศูนย์ฝึกการบินตั้งอยู่บริเวณใกล้กับหัวทางวิ่งฝั่งที่ติดกับทะเล และจะกลับมาเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2561
 
== อ้างอิง ==
67

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์