ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| อักษรย่อ =
| ประเทศ = {{flagicon|Thailand}} [[ประเทศไทย]]
| วันสถาปนา = '''ฝ่ายหน้า''' : [[พ.ศ. 2454]] (<br> '''ฝ่ายหน้า),ใน''' : [[พ.ศ. 2465]] (ฝ่ายใน)
| ผู้สถาปนา =[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| ล้มเลิก =
| ประเภท = '''ฝ่ายหน้า''' : ดวงตราห้อยแพรแถบ (<br> '''ฝ่ายหน้า),ใน''' : สายสร้อยพร้อมดวงตรา (ฝ่ายใน)
| สถานะ =
| ประธาน = [[พระมหากษัตริย์]]แห่ง[[ประเทศไทย]]
| ผู้สมควรได้รับ = [[ข้าราชการ]] (พระราชทานตามอัธยาศัย)
| ความชอบ = เชิดชูเกียรติคุณแก่ข้าราชการผู้ที่ตั้งใจรับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์สุจริตตลอดมา
| จำนวนสำรับ = ไม่จำกัดจำนวน
| ทั้งหมด =
| ได้รับหลังถึงแก่กรรม =
| สูงกว่า = [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]]<br>ชั้น[[ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ]]
| เสมอ =
| รองมา = [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีจุลจอมเกล้า]]<br>ชั้น[[ปฐมจุลจอมเกล้า]]
| หมายเหตุ = เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดนี้ปัจจุบัน พ้นสมัยการพระราชทานแล้ว
}}
'''เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์''' ({{lang-en|The Ratana Varabhorn order of Merit}}) เรียกอย่างย่อว่า ตรารัตนาวราภรณ์ และมีอักษรย่อว่า ร.ว. เป็น[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย|เครื่องราชอิสริยาภรณ์]]อันเป็นบำเหน็จในพระองค์ สถาปนาขึ้นโดย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เมื่อปี [[พ.ศ. 2454]] เพื่อเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับเชิดชูเกียรติคุณแก่ข้าราชการผู้ที่ตั้งใจรับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์สุจริตตลอดมา โดยเมื่อแรกสถาปนานั้นจะพระราชทานสำหรับฝ่ายหน้าเท่านั้น ต่อมา ในปี [[พ.ศ. 2465]] พระองค์จึงสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรย์รัตนวราภร์สำหรับพระราชทานฝ่ายในด้วย<ref name="พรบ">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/A/185.PDF พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรารัตนวราภรณ์], เล่ม ๒๘, ตอน ๐ก, ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๑๘๕ </ref><ref name="ฝ่ายใน">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2465/A/302.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ เพิ่มเติมข้อความในพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตรารัตนวราภรณ์], เล่ม ๓๙, ตอน ๐ ก, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๕, หน้า ๓๐๒ </ref> เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์จัดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติเป็นลำดับที่ 5 ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/029/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย], เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑ </ref> ปัจจุบัน พ้นสมัยพระราชทานแล้ว
32,569

การแก้ไข