รายชื่อภรรยาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือรายนามเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายนาม[แก้]

เจ้าจอมมารดา
ภาพ นาม ชาติตระกูล พระราชบุตร
Emblem of the House of Chakri.svg 1. เจ้าจอมมารดาหงิม ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าชายกระวีวงศ์
Emblem of the House of Chakri.svg 2. เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง ไม่ปรากฏ
Emblem of the House of Chakri.svg 3. เจ้าจอมมารดาบาง ธิดานายม่วง[1]
Emblem of the House of Chakri.svg 4. เจ้าจอมมารดาเฟือง ไม่ปรากฏ
Emblem of the House of Chakri.svg 5. เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่ ไม่ปรากฏ
Emblem of the House of Chakri.svg 6. เจ้าจอมมารดาทรัพย์ พระอักษรสมบัติ (หม่อมราชวงศ์ทับ)
ผ่อง อักษรสมบัติ(สกุลเดิม ณ พัทลุง)
Emblem of the House of Chakri.svg 7. เจ้าจอมมารดาจาด ไม่ปรากฏ
Emblem of the House of Chakri.svg 8. เจ้าจอมมารดาอิ่ม
(อิ่ม คชเสนี)
ธิดาเจ้าพระยามหาโยธา
(ทอเรียะ คชเสนี)
Emblem of the House of Chakri.svg 9. เจ้าจอมมารดาแย้ม ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงมาลี
Emblem of the House of Chakri.svg 10. เจ้าจอมมารดาน้อยลาว
(เจ้าน้อยแห่งเวียงจันทน์)
พระธิดาพระมหาอุปราช (เจ้าติสสะ)[2]
Emblem of the House of Chakri.svg 11. เจ้าจอมมารดายี่สุ่น ไม่ปรากฏ
Chao Chom Manda Em Noi.jpg 12. เจ้าจอมมารดาเอมน้อย จางวางแสง
ขรัวยายคุ้ม
Emblem of the House of Chakri.svg 13. เจ้าจอมมารดาจัน ไม่ปรากฏ
Emblem of the House of Chakri.svg 14. เจ้าจอมมารดาเขียว
(เขียว สุนทรกุล ณ ชลบุรี)
พระธิดาในกรมขุนสุนทรภูเบศร์ (เรือง สุนทรกุล)
Emblem of the House of Chakri.svg 15. เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์ ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
Emblem of the House of Chakri.svg 16. เจ้าจอมมารดาเอมใหญ่
(เอม พลางกูร)
ธิดาหลวงอนุชิตพิทักษ์ (ทองอยู่ พลางกูร)
Emblem of the House of Chakri.svg 17. เจ้าจอมมารดาบัว ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงเลขา
 • พระองค์เจ้าหญิงเล็ก
Emblem of the House of Chakri.svg 18. เจ้าจอมมารดาเหม็น ไม่ปรากฏ
Emblem of the House of Chakri.svg 19. เจ้าจอมมารดาพึ่ง ไม่ปรากฏ
Emblem of the House of Chakri.svg 20. เจ้าจอมมารดาฉิม ธิดาพระยาสีหราช (เมือง)
Emblem of the House of Chakri.svg 21. เจ้าจอมมารดาอ่อน ไม่มีข้อมูล
 • พระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
Emblem of the House of Chakri.svg 22. เจ้าจอมมารดาเล็ก ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงประไพพักตร์
Emblem of the House of Chakri.svg 23. เจ้าจอมมารดาจันทร์โฉม หรือ จัน[2]
(เจ้าจันทร์แห่งเวียงจันทน์)
พระราชธิดาเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์[2]
 • พระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
Emblem of the House of Chakri.svg 24. เจ้าจอมมารดาสาดใหญ่ ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
Emblem of the House of Chakri.svg 25. เจ้าจอมมารดาวัน ไม่ปรากฏ
Emblem of the House of Chakri.svg 26. เจ้าจอมมารดาน้อยพระแสง ธิดาพระยาสุรเสนา (ฉิม)
 • พระองค์เจ้าหญิงนรลักษณ์
Emblem of the House of Chakri.svg 27. เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่
(น้อยใหญ่ ณ นคร)
เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร)
ท่านผู้หญิงนครศรีธรรมราช (อิน)
Emblem of the House of Chakri.svg 28. เจ้าจอมมารดาปุก
(ปุก สนธิรัตน)
ธิดาพระยารัตนพิพิธ (สน สนธิรัตน)
Emblem of the House of Chakri.svg 29. เจ้าจอมมารดาหุ่น ไม่ปรากฏ
Emblem of the House of Chakri.svg 30. เจ้าจอมมารดาแก้ว
(แก้ว บุณยรัตพันธุ์)
ธิดาเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (บุญรอด บุณยรัตพันธุ์)
Emblem of the House of Chakri.svg 31. เจ้าจอมมารดาขำ ธิดาพระยาธรรมฯ (สด)
Emblem of the House of Chakri.svg 32. เจ้าจอมมารดาเจ๊ก ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
Emblem of the House of Chakri.svg 33. เจ้าจอมมารดาคล้าย ไม่ปรากฏ
Emblem of the House of Chakri.svg 34. เจ้าจอมมารดาสัมฤทธิ์ พระยาพิมานประสิทธิ์
Emblem of the House of Chakri.svg 35. เจ้าจอมมารดาพลับ ธิดาพระยาอินทราทิศ (จุ้ย)
Emblem of the House of Chakri.svg 36. เจ้าจอมมารดาอึ่ง
(อึ่ง กัลยาณมิตร)
เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร)
ท่านผู้หญิงนิกรบดินทร์ (ลิ้ม)
เจ้าจอม
ภาพ นาม ชาติตระกูล หมายเหตุ
Emblem of the House of Chakri.svg 37. เจ้าจอมพุ่ม ธิดาเจ้าพระยาธรรมา (เสือ)
Emblem of the House of Chakri.svg 38. เจ้าจอมเครือวัลย์
(เครือวัลย์ บุณยรัตพันธุ์)[3]
พระยาอภัยภูธร (น้อย บุณยรัตพันธุ์)
ท่านผู้หญิงอภัยภูธร (อู่)
Emblem of the House of Chakri.svg 39. เจ้าจอมกลีบ
(กลีบ สิงหเสนี)
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ท่านผู้หญิงบดินทรเดชา (หนู)
หนังสือสกุลสิงหเสนี ระบุว่าเป็นเจ้าจอมมารดาแต่ไม่ปรากฏนามพระองค์เจ้า[4]
Emblem of the House of Chakri.svg 40. เจ้าจอมมาลัย
(มาลัย สิงหเสนี)
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ท่านผู้หญิงบดินทรเดชา (หนู)
Emblem of the House of Chakri.svg 41. เจ้าจอมอิ่ม
(อิ่ม ปาณิกบุตร)
ธิดาพระยามหาเทพ (ปาน) ถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2381 จากคดีเพลงยาวรักใคร่กับพระภักดี[4]
Emblem of the House of Chakri.svg 42. เจ้าจอมน่วม ธิดาพระสุนทรพิมล (ทองพูน) ต่อมาได้เป็นนางห้ามในกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์[4]
Emblem of the House of Chakri.svg 43. เจ้าจอมพึ่ง
(พึ่ง สุรคุปต์)
พระยาอิศรานุภาพ (ขุนเณรน้อย)
งิ้ว อิศรานุภาพ[4]
เป็นเจ้าจอมอยู่งาน[4]
Emblem of the House of Chakri.svg 44. เจ้าจอมพัน
(พัน หัสดิเสวี)
พระยาบำเรอภักดี (ช้าง หัสดิเสวี)
กล่ำ บำเรอภักดี[4]
Emblem of the House of Chakri.svg 45. เจ้าจอมอรุณ
(อรุณ ไกรฤกษ์)
หลวงเดชนายเวร (สุด ไกรฤกษ์)
ฉิม เดชนายเวร
Emblem of the House of Chakri.svg 46. เจ้าจอมวัน
(วัน ไกรฤกษ์)
ธิดาหลวงแก้วอายัติ (อ้น ไกรฤกษ์)
Emblem of the House of Chakri.svg 47. เจ้าจอมน้อยเล็ก
(น้อยเล็ก ณ นคร)
เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร)
ท่านผู้หญิงนครศรีธรรมราช (อิน)
Emblem of the House of Chakri.svg 48. เจ้าจอมน้อย[5] หรือ น้อยสุหรานากง ธิดาเจ้าพระยาพลเทพ (ฉิม)
Emblem of the House of Chakri.svg 49. เจ้าจอมบัวคำ
(เจ้าบัวคำ ณ เชียงใหม่)
ธิดาพระยาน้อยลังกาแห่งเชียงใหม่[6]
Emblem of the House of Chakri.svg 50. เจ้าจอมคำเมา
(เจ้าคำเมา ณ เชียงใหม่)
ธิดาพระยาคำฟั่นแห่งเชียงใหม่[6]
Emblem of the House of Chakri.svg 51. เจ้าจอมชื่น
(ชื่น ณ ราชสีมา)
ธิดาเจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอิน)
Emblem of the House of Chakri.svg 52. เจ้าจอมทรัพย์
(ทรัพย์ ณ ราชสีมา)
ธิดาเจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอิน)
Emblem of the House of Chakri.svg 53. เจ้าจอมแจ่ม
(แจ่ม ณ ราชสีมา)
ธิดาเจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอิน)
Emblem of the House of Chakri.svg 54. เจ้าจอมแย้ม
(แย้ม ณ นคร)
ธิดาเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร)[7]
Emblem of the House of Chakri.svg 55. เจ้าจอมพัน
(พัน ณ นคร)
ธิดาเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร)[7]
Emblem of the House of Chakri.svg 56. เจ้าจอมยี่สุ่น
(ยี่สุ่น ณ นคร)
ธิดาพระยาบริรักษ์ภูธร (แสง ณ นคร)

อ้างอิง[แก้]

 1. ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2554. หน้า 274
 2. 2.0 2.1 2.2 สุเจน กรรพฤทธิ์. ตามรอยเจ้าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทย-ลาว. กรุงเทพฯ:สารคดี. 2555, หน้า 48-49
 3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. วัดเครือวัลย์วรวิหาร. เรียกดูเมื่อ 24 เมษายน 2556
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2554. หน้า 285
 5. วัดอัปสรสวรรค์. ข้อมูลวัดอัปสรสวรรค์. เรียกดูเมื่อ 28 เมษายน 2556
 6. 6.0 6.1 พิเชษฐ ตันตินามชัย. "เจ้าหญิงเชียงใหม่". ใน ศิลปวัฒนธรรม 26:2, ธันวาคม 2547, หน้า 15-16
 7. 7.0 7.1 ประชุมพงศาวดาร, เล่มที่ 46 หน้า 66
 • สาระ มีผลกิจ. ราชสำนักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2551. 296 หน้า. ISBN 9744516817
 • ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ฐานบุ๊คส์, ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2554. 368 หน้า. ISBN 9786167058580

ดูเพิ่ม[แก้]