ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อภรรยาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือรายนามเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายนาม

[แก้]
เจ้าจอมมารดา
ภาพ นาม ชาติตระกูล พระราชบุตร
1. เจ้าจอมมารดาหงิม ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าชายกระวีวงศ์
2. เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง ไม่ปรากฏ
3. เจ้าจอมมารดาบาง ธิดานายม่วง[1]
4. เจ้าจอมมารดาเฟือง ไม่ปรากฏ
5. เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่ ไม่ปรากฏ
6. เจ้าจอมมารดาทรัพย์ พระอักษรสมบัติ (หม่อมราชวงศ์ทับ)
ผ่อง อักษรสมบัติ(สกุลเดิม ณ พัทลุง)
7. เจ้าจอมมารดาจาด ไม่ปรากฏ
8. เจ้าจอมมารดาอิ่ม
(อิ่ม คชเสนี)
ธิดาเจ้าพระยามหาโยธา
(ทอเรียะ คชเสนี)
9. เจ้าจอมมารดาแย้ม ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงมาลี
10. เจ้าจอมมารดาน้อยลาว
(เจ้าน้อยแห่งเวียงจันทน์)
พระธิดาพระมหาอุปราช (เจ้าติสสะ)[2]
11. เจ้าจอมมารดายี่สุ่น ไม่ปรากฏ
12. เจ้าจอมมารดาเอมน้อย จางวางแสง
ขรัวยายคุ้ม
13. เจ้าจอมมารดาจัน ไม่ปรากฏ
14. เจ้าจอมมารดาเขียว
(เขียว สุนทรกุล ณ ชลบุรี)
พระธิดาในกรมขุนสุนทรภูเบศร์ (เรือง สุนทรกุล)
15. เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์ ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
16. เจ้าจอมมารดาเอมใหญ่
(เอม พลางกูร)
ธิดาหลวงอนุชิตพิทักษ์ (ทองอยู่ พลางกูร)
17. เจ้าจอมมารดาบัว ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงเลขา
 • พระองค์เจ้าหญิงเล็ก
18. เจ้าจอมมารดาเหม็น ไม่ปรากฏ
19. เจ้าจอมมารดาพึ่ง ไม่ปรากฏ
20. เจ้าจอมมารดาฉิม ธิดาพระยาสีหราช (เมือง)
21. เจ้าจอมมารดาอ่อน ไม่มีข้อมูล
 • พระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
22. เจ้าจอมมารดาเล็ก ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงประไพพักตร์
23. เจ้าจอมมารดาจันทร์โฉม หรือ จัน[2]
(เจ้าจันทร์แห่งเวียงจันทน์)
พระราชธิดาเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์[2]
 • พระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
24. เจ้าจอมมารดาสาดใหญ่ ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
25. เจ้าจอมมารดาวัน ไม่ปรากฏ
26. เจ้าจอมมารดาน้อยพระแสง ธิดาพระยาสุรเสนา (ฉิม)
 • พระองค์เจ้าหญิงนรลักษณ์
27. เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่
(น้อยใหญ่ ณ นคร)
เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร)
ท่านผู้หญิงนครศรีธรรมราช (อิน)
28. เจ้าจอมมารดาปุก
(ปุก สนธิรัตน)
ธิดาพระยารัตนพิพิธ (สน สนธิรัตน)
29. เจ้าจอมมารดาหุ่น ไม่ปรากฏ
30. เจ้าจอมมารดาแก้ว
(แก้ว บุณยรัตพันธุ์)
ธิดาเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (บุญรอด บุณยรัตพันธุ์)
31. เจ้าจอมมารดาขำ ธิดาพระยาธรรมฯ (สด)
32. เจ้าจอมมารดาเจ๊ก ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
33. เจ้าจอมมารดาคล้าย ไม่ปรากฏ
34. เจ้าจอมมารดาสัมฤทธิ์ พระยาพิมานประสิทธิ์
35. เจ้าจอมมารดาพลับ ธิดาพระยาอินทราทิศ (จุ้ย)
36. เจ้าจอมมารดาอึ่ง
(อึ่ง กัลยาณมิตร)
เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร)
ท่านผู้หญิงนิกรบดินทร์ (ลิ้ม)
เจ้าจอม
ภาพ นาม ชาติตระกูล หมายเหตุ
37. เจ้าจอมพุ่ม ธิดาเจ้าพระยาธรรมา (เสือ)
38. เจ้าจอมเครือวัลย์
(เครือวัลย์ บุณยรัตพันธุ์)[3]
พระยาอภัยภูธร (น้อย บุณยรัตพันธุ์)
ท่านผู้หญิงอภัยภูธร (อู่)
39. เจ้าจอมกลีบ
(กลีบ สิงหเสนี)
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ท่านผู้หญิงบดินทรเดชา (หนู)
หนังสือสกุลสิงหเสนี ระบุว่าเป็นเจ้าจอมมารดาแต่ไม่ปรากฏนามพระองค์เจ้า[4]
40. เจ้าจอมมาลัย
(มาลัย สิงหเสนี)
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ท่านผู้หญิงบดินทรเดชา (หนู)
41. เจ้าจอมอิ่ม
(อิ่ม ปาณิกบุตร)
ธิดาพระยามหาเทพ (ปาน) ถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2381 จากคดีเพลงยาวรักใคร่กับพระภักดี[4]
42. เจ้าจอมน่วม ธิดาพระสุนทรพิมล (ทองพูน) ต่อมาได้เป็นนางห้ามในกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์[4]
43. เจ้าจอมพึ่ง
(พึ่ง สุรคุปต์)
พระยาอิศรานุภาพ (ขุนเณรน้อย)
งิ้ว อิศรานุภาพ[4]
เป็นเจ้าจอมอยู่งาน[4]
44. เจ้าจอมพัน
(พัน หัสดิเสวี)
พระยาบำเรอภักดี (ช้าง หัสดิเสวี)
กล่ำ บำเรอภักดี[4]
45. เจ้าจอมอรุณ
(อรุณ ไกรฤกษ์)
หลวงเดชนายเวร (สุด ไกรฤกษ์)
ฉิม เดชนายเวร
46. เจ้าจอมวัน
(วัน ไกรฤกษ์)
ธิดาหลวงแก้วอายัติ (อ้น ไกรฤกษ์)
47. เจ้าจอมน้อยเล็ก
(น้อยเล็ก ณ นคร)
เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร)
ท่านผู้หญิงนครศรีธรรมราช (อิน)
48. เจ้าจอมน้อย[5] หรือ น้อยสุหรานากง ธิดาเจ้าพระยาพลเทพ (ฉิม)
49. เจ้าจอมบัวคำ
(เจ้าบัวคำ ณ เชียงใหม่)
ราชธิดาพระยาธรรมลังกาแห่งเชียงใหม่[6]
50. เจ้าจอมคำเมา
(เจ้าคำเมา ณ เชียงใหม่)
ราชธิดาพระยาคำฟั่นแห่งเชียงใหม่[6]
51. เจ้าจอมชื่น
(ชื่น ณ ราชสีมา)
ธิดาเจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอิน)
52. เจ้าจอมทรัพย์
(ทรัพย์ ณ ราชสีมา)
ธิดาเจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอิน)
53. เจ้าจอมแจ่ม
(แจ่ม ณ ราชสีมา)
ธิดาเจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอิน)
54. เจ้าจอมแย้ม
(แย้ม ณ นคร)
ธิดาเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร)[7]
55. เจ้าจอมพัน
(พัน ณ นคร)
ธิดาเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร)[7]
56. เจ้าจอมยี่สุ่น
(ยี่สุ่น ณ นคร)
ธิดาพระยาบริรักษ์ภูธร (แสง ณ นคร)
56. เจ้าจอมทิม
(ทิม ณ ร)
ธิดาเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (พัฒน์ ณ นคร)
56. เจ้าจอมหนู
(หนู ณ นคร)
ธิดาเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (พัฒน์ ณ นคร)

อ้างอิง

[แก้]
 1. ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2554. หน้า 274
 2. 2.0 2.1 2.2 สุเจน กรรพฤทธิ์. ตามรอยเจ้าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทย-ลาว. กรุงเทพฯ:สารคดี. 2555, หน้า 48-49
 3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. วัดเครือวัลย์วรวิหาร เก็บถาวร 2013-02-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. เรียกดูเมื่อ 24 เมษายน 2556
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2554. หน้า 285
 5. วัดอัปสรสวรรค์. ข้อมูลวัดอัปสรสวรรค์[ลิงก์เสีย]. เรียกดูเมื่อ 28 เมษายน 2556
 6. 6.0 6.1 พิเชษฐ ตันตินามชัย. "เจ้าหญิงเชียงใหม่". ใน ศิลปวัฒนธรรม 26:2, ธันวาคม 2547, หน้า 15-16
 7. 7.0 7.1 ประชุมพงศาวดาร, เล่มที่ 46 หน้า 66
 • สาระ มีผลกิจ. ราชสำนักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2551. 296 หน้า. ISBN 9744516817 ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ใน {{ISBN}}: checksum
 • ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ฐานบุ๊คส์, ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2554. 368 หน้า. ISBN 9786167058580

ดูเพิ่ม

[แก้]