ข้ามไปเนื้อหา

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระสัมพันธวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์
พระสัมพันธวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าชั้นตรี
สิ้นพระชนม์17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2424
หม่อมหม่อมพริ้ง
หม่อมหุ่น
ชายาหม่อมเจ้าสนิทถนอม ศิริวงศ์
พระบุตร8 คน
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลศิริวงศ์
พระบิดาสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พระมารดาหม่อมน้อย ชุมสาย ณ อยุธยา

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์ มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าประเสริฐศักดิ์ เป็นพระโอรสใน สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ ประสูติในหม่อมน้อย ธิดาพระยาราชมนตรี (ภู่ ต้นสกุล ภมรมนตรี) และเป็นพระอนุชาต่างมารดาในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 5

หม่อมเจ้าประเสริฐศักดิ์ ศิริวงศ์ ประสูติปีใดไม่ทราบ (ระหว่าง พ.ศ. 2382 -2384) ได้ว่าการกรมช่างประดับกระจกแลมหาดเล็กช่าง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เลื่อนขึ้นเป็น พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์ ในรัชกาลที่ 5 เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2412 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 5 เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 12 แรม 11 ค่ำ ปีมะเส็ง พ.ศ. 2424 ในระหว่างกาลซึ่งจะโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระองค์เจ้าต่างกรม[1]

ทรงมีชายา คือ หม่อมเจ้าหญิงสนิทถนอม ศิริวงศ์ (ราชสกุล : สนิทวงศ์ ) พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท และทรงมีหม่อมอีกหลายท่าน โดยทรงมีบุตรธิดาที่เกิดจากชายาและหม่อมต่าง ๆ เท่าที่ทราบ คือ

 • หม่อมราชวงศ์เล็ก ศิริวงศ์ เป็นบุตรคนใหญ่ มารดาคือ หม่อมพริ้ง เป็นราชนิกุลสายบางช้าง ได้เป็นจมื่นศรีสรรักษ์ ในรัชกาลที่ 5 (เรียกกันว่าคุณพระนายศรีเล็ก) และเป็นหม่อมที่โปรดเกล้าพระราชทานมีปรากฏในหนังสือราชนิกุลสายบางช้าง หม่อมราชวงศ์เล็กมีภรรยา 4 คน คือ 1.หม่อมเจ้าหญิงแจ่มแจ้ง นพวงศ์ (เดิมคือหม่อมราชวงศ์หญิงแจ่มแจ้ง นพวงศ์) ธิดาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตราภรณ์ 2.เจ้านางแก่นคำ (เจ้าลาวแห่งเมืองหลวงพระบาง) 3.ไม่ปรากฏนาม 4.ไม่ปรากฏนาม มีบุตรธิดา ดังนี้[2]
  • หม่อมหลวงพัวพัน ศิริวงศ์ ธิดาในหม่อมเจ้าหญิงแจ่มแจ้ง ชื่อพัวพันนี้เป็นนามที่ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงนัยว่าเป็นพระสัมพันธญาติอันสนิทใกล้ชิดในพระองค์ทั้ง 2 ฝ่าย คือ หม่อมราชวงศ์เล็กเป็นหลานในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระราชมารดาของพระองค์ ส่วนหม่อมเจ้าหญิงแจ่มแจ้งก็เป็นหลานในพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส พระเชษฐาของพระองค์ โดยหม่อมหลวงพัวพันสมรสกับหม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์ มีธิดา 1 คน
  • หม่อมหลวงสงวน ศิริวงศ์ ธิดาในเจ้านางแก่นคำ
  • หม่อมหลวงรำจวน ศิริวงศ์ ธิดาในเจ้านางแก่นคำ
  • หม่อมหลวงสุภาพ ศิริวงศ์ บุตรในภรรยาคนที่ 3
  • หม่อมหลวงถวิล ศิริวงศ์ บุตรในภรรยาคนที่ 3
  • หม่อมหลวงดรุณ ศิริวงศ์ บุตรในภรรยาคนที่ 3
  • หม่อมหลวงโอภาส ศิริวงศ์ บุตรในภรรยาคนที่ 3
  • หม่อมหลวงจรัส ศิริวงศ์ ธิดาในภรรยาคนที่ 3
  • หม่อมหลวงแฉล้ม ศิริวงศ์ ธิดาในภรรยาคนที่ 4
  • หม่อมหลวงนระทิพ ศิริวงศ์ บุตรในภรรยาคนที่ 4
  • หม่อมหลวงปราโมทย์ ศิริวงศ์ บุตรในภรรยาคนที่ 4
  • หม่อมหลวงประดิษฐ์ ศิริวงศ์ บุตรในภรรยาคนที่ 4
 • หม่อมราชวงศ์โนรี ศิริวงศ์ มารดาคือ หม่อมหุ่น ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้มีศักดิ์เป็นหม่อมอนิรุธเทวา ศักดิ์หม่อมราชนิกุลในรัชกาลที่ 5 ภายหลังได้เป็นหลวงฤทธิ์นายเวร ข้าราชการกรมมหาดเล็ก
 • หม่อมราชวงศ์หญิงปลื้ม ศิริวงศ์ มารดาคือ หม่อมหุ่น ได้รับโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นสะใภ้หลวงในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มีพระธิดา 1 องค์ คือ
 • หม่อมราชวงศ์สมพูน ศิริวงศ์ มารดาคือ หม่อมเจ้าหญิงสนิท
 • หม่อมราชวงศ์หญิงมัจฉา ศิริวงศ์
 • หม่อมราชวงศ์หญิงสร้อย ศิริวงศ์ (ต.จ)
 • หม่อมราชวงศ์ลังกะวาต ศิริวงศ์
 • หม่อมราชวงศ์หยุด ศิริวงศ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ราชตระกูล[แก้]

พระตระกูลในพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์
พระชนก:
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์
กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พระอัยกาฝ่ายพระชนก:
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
กรมสมเด็จพระศรีสุราลัย
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:
เจ้าจอมมารดาทรัพย์
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
พระอักษรสมบัติ (หม่อมทับ)
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
คุณผ่อง
พระชนนี:
หม่อมน้อย ชุมสาย ณ อยุธยา
พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:
พระยาราชมนตรี (ภู่ ภมรมนตรี)
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
พระยาศรีสรราช
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
คุณหญิงราชมนตรี (อิน ภมรมนตรี)
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
 1. เทศนากัณฑ์ที่ 1 เรื่อง พระราชสันตติวงศ์.
 2. หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์เล็ก ศิริวงศ์
 3. พระราชทานตราเครื่องราชอิศริยยศ