ข้ามไปเนื้อหา

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์
พระวรวงศ์เธอ ชั้น 2
พระองค์เจ้าชั้นตรี
ประสูติ21 มกราคม พ.ศ. 2362
สิ้นพระชนม์21 ตุลาคม พ.ศ. 2422 (60 ปี)
หม่อมหม่อมรอด พนมวัน ณ อยุธยา
พระบุตรหม่อมราชวงศ์ไกร พนมวัน
ราชสกุลพนมวัน
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์
พระมารดาหม่อมน่วม พนมวัน ณ อยุธยา

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์ (21 มกราคม พ.ศ. 2362 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2422) หรือพระนามเดิม หม่อมเจ้าชิด พนมวัน เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ ประสูติแต่หม่อมน่วม พนมวัน ณ อยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2395 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์ มีพระภราดาและพระภคินีร่วมพระบิดา ตามลำดับ ดังนี้

 • หม่อมเจ้าหญิงนารี พนมวัน
 • หม่อมเจ้าหญิงประดับ พนมวัน
 • หม่อมเจ้าหญิงสำอาง พนมวัน
 • หม่อมเจ้าไม่ปรากฏพระนาม
 • หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
 • หม่อมเจ้าหญิงประไภย พนมวัน (ไม่มีข้อมูล – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2444)[1]
 • หม่อมเจ้าหญิงเลียบ พนมวัน พระชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์
 • หม่อมเจ้าชายนพคุณ พนมวัน
 • ฟม่อมเจ้าชายยินดี พนมวัน
 • หม่อมเจ้าชายปรีดา พนมวัน
 • หม่อมเจ้าชายเจียก พนมวัน (ไม่มีข้อมูล – พ.ศ. 2449)

ในปี พ.ศ. 2404 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์ เป็นแม่กองในการดูแลก่อสร้างพระตำหนักและพลับพลา ที่ประทับในวังจันทรเกษม และได้เสด็จฯ มาประทับที่พระราชวังนี้อยู่หลายครั้ง[2]

หมู่อาคารและพลับพลาที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 มีดังนี้

 1. พลับพลาจัตุรมุข อาคารเครื่องไม้ที่สร้างขึ้นบนฐานพระที่นั่งองค์เดิม บริเวณประตูทิศเหนือ
 2. หมู่อาคารพระที่นั่งพิมานรัตยา เป็นหมู่ตึกกลางพระราชวัง
 3. พระที่นั่งพิสัยศัลลักษณ์ (หอส่องกล้อง) อยู่ริมกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
 4. โรงละคร อยู่บริเวณด้านหน้าพลับพลาจัตุรมุข
 5. ห้องเครื่อง อยู่ทางด้านทิศใต้ของหมู่อาคารพระที่นั่งพิมานรัตยา
 6. ตึกโรงม้าพระที่นั่ง อยู่ริมกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ภายหลัง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ สิ้นพระชนม์ พระองค์ได้ครองวังท้ายหับเผย ซึ่งเป็นวังของกรมพระพิพิธโภคภูเบนทรต่อมา[3]

พระว

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2422 สิริพระชันษา 60 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดสระเกศ ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2423

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวสิ้นชีพิตักไษย, เล่ม ๑๘, ตอน ๑๕, ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๔, หน้า ๒๐๕
 2. Wider World by CS: พระราชวังจันทรเกษม จากเว็บไซต์ blogspot.com
 3. ประยุกต์ บุนนาค. (2552). พระนครเมื่อกาลก่อน. ฐานบุ๊คส์ : กรุงเทพฯ
 • พลตรี ม.ร.ว. ศุภวัฒย์ เกษมศรี และ รัชนี ทรัพย์วิจิตร, พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า ในพระราชวงศ์จักรี, 2549, ISBN 974-221-818-8