รายชื่อตัวละครในรามเกียรติ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระมงกุฎ พระลบ)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อต่อไปนี้เป็นตัวละครที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์

เนื้อหา

พงศ์นารายณ์[แก้]

ท้าวโรมพัต[แก้]

ท้าวโรมพัตเป็นเจ้าเมืองโรมพัตตัน มีพระธิดาชื่อนางอรุณวดี เมื่อครั้งที่เมืองโรมพัตตันฝนไม่ตกที่เมืองโรมพัตตันมาเป็นเวลาสายุมปี เกิดยี จึงให้จัดพิธีขอฝน แต่ไม่เป็นผล ต่อมาทราบว่า มีฤๅษีตนหนึ่งชื่อกไลโกฎ บำเพ็ญตบะญาณแก่กล้าจึงทำให้เกิดฝนแล้งขึ้น ท้าวโรมพัตจึงให้นางอรุณวดี ไปทำลายพิธี โดยเข้าไปกอดและบีบนวด ทำให้ฤๅษีกภไลโกฎ ตบะแตก

พระอโนมาตัน[แก้]

พระอโนมาตัน หรือ อโนมาตัน - พระ ( พงศ์นารายณ์ - วงศ์กษัตริย์แห่งกรุงอโยธยา ) เป็นกษัตริย์ครองกรุงอโยธยาองค์ที่ ๑ เป็นต้นวงค์อโยธยา พระอโนมาตันเกิดจากดอกบัวที่ผุดขึ้นมาจากพระนาภีขององค์พระนารายณ์เมื่อเสร็จจากการสังหารหิรันตยักษ์ พระอิศวรสั่งให้สร้างเมืองและให้ชื่อเมืองว่า กรุงอโยธยา และประทานอาวุธวิเศษเพื่อปราบเหล่ายักษ์พาล ครองราชย์ได้ 60,000 ปีจึงได้สละราชบัลลังก์ให้ท้าวอัชบาล

ท้าวทศรถและเครือญาติ[แก้]
 1. ท้าวทศรถ
 2. นางสมุทรชา
 3. นางไกยเกษี
 4. นางเกาสุริยา
 5. พระราม
 6. พระมงกุฎและพระลบ เป็นโอรสของพระรามกับนางสีดา
 7. พระลบ
 8. พระพรต
 9. พระลักษมณ์
 10. พระสัตรุด
 11. ท้าวไกยเกษ
 12. ท้าวชนกจักรวรรดิ์

พรหมพงศ์และอสุรพงศ์[แก้]

อสูรลงกา[แก้]
 1. ศรีสุนันทา
 2. จิตรมาลี
 3. สุวรรณมาลัย
 4. วรประไภ
 5. รัชฎา
 6. กุเปรัน
 7. ทัพนาสูร
 8. อัศธาดา
 9. มารัน
 10. ทศกัณฐ์
 11. กุมภกรรณ
 12. พิเภก
 13. พระยาขร
 14. พระยาทูษณ์
 15. พระยาตรีเศียร
 16. นางสำมนักขา
 17. นางมณโฑ
 18. กาลอัคคีนาคราช หรือนางกาลอัคคี
 19. อินทรชิต
 20. สีดา
 21. ทศพิน
 22. บรรลัยกัลป์
 23. สหัสสกุมาร
 24. สิบรถ
 25. สุพรรณมัจฉา หรือ นางสุพรรณมัจฉา
 26. ทศคีรีวัน
 27. ทศคีรีธร
 28. จันทวดี
 29. คันธมาลี
 30. ตรีชฎา
 31. รัชฎาสูร
 32. สุวรรณกันยุมา
 33. เบญกาย หรือ นางเบญกาย
 34. มังกรกัณฐ์
 35. แสงอาทิตย์
 36. วิรุณจำบัง
 37. ตรีเมฆ
 38. กุมภกาศ
 39. อดูลปีศาจ
 40. วรณีสูร
 41. ยามลิวัน
 42. กันยุเวก
 43. วิรุณมุข
 44. กากนาสูร
 45. สวาหุ
 46. มารีศ
 47. เจษฎา
 48. ชิวหา
 49. นนยวิก
 50. วายุเวก
เสนายักษ์[แก้]
 1. มโหทร
 2. เปาวนาสูร
 3. การุณราช
 4. กาลสูร
 5. นนทจิตร
 6. นนทไพรี
 7. นนทยักษ์
 8. นนทสูร
 9. พัทกาวี
 10. ภานุราช
 11. มหากาย
 12. อิทธิกาย
 13. รณศักดิ์
 14. รณสิทธิ์
 15. โรมจักร
 16. เวรัมภ
 17. ศุกสารณ์
 18. ไวยวาสูร
 19. สุขาจาร
 20. อสูรกำปั่น
กองลาดตระเวณรักษากรุง[แก้]
 1. กุมภาสุร
 2. ฤทธิกัน
 3. สารัณทูต
 4. วิชุดา
 5. วายุพักตร์
 6. อากาศตะไล
 7. ผีเสื้อสมุทร

กรุงมลิวัน[แก้]

อสูรพงศ์[แก้]
 1. จักรวรรดิ หรือ ท้าวจักรวรรดิ
 2. วัชนีสูร
 3. สุริยาภพ
 4. บรรลัยจักร
 5. นนยุพักตร์
 6. รัตนมาลี
เสนายักษ์[แก้]
 1. นนทการ
 2. มารกบิล
 3. เมฆสูร หรือ เมฆาสูร
 4. วิษณุราช
 5. วรไกรสูรหรือ ไวยไกรสูร
 6. สุพินสัน หรือ สุรพิน
 7. อสุรพัตร หรือ อสุรเพตรา
อสูรกองตระเวณรักษาด่าน[แก้]
 1. ราหู
 2. กาลสูร
 3. มัฆวาน

เมืองบาดาล[แก้]

พรหมพงศ์[แก้]
 1. สหมลิวัน ต้นกษัตริย์ในพิภพบาดาล
อสูรพงศ์[แก้]
 1. มหายมยักษ์ หรือ ท้าวสากยวงษามหายมยักษ์
 2. จันทรประภาศรี
 3. พิรากวน
 4. ไมยราพ
 5. ไวยวิก
เสนายักษ์[แก้]
 1. จิตรกูฏ หรือ จิตรกูล
 2. จิตรไพรี
 3. ตรีพัท หรือ ตรีทัพ
 4. เมฆนาท หรือเมฆวัส

อสูรพรหมพงศ์[แก้]

 1. มาลีวราช หรือ มาลีวัคคพรหม

อสูรเทพบุตร[แก้]

 1. รามสูร
 2. ปโรต
 3. พิราพ
 4. เหรันต์
 5. หิรันตยักษ์
 6. ปทูตทันต์
 7. อสุรพักตร์
 8. นนทก
อสูรที่ต้องสาปพระเป็นเจ้าทั้งสาม[แก้]
 1. กุมภัณฑ์นุราช( สุนันทเทวบุตร )
 2. ปักหลั่น
 3. กุมพล หรือ กุมภัณฑ์
ยักษิณีและยักษ์ในป่า[แก้]
 1. อัศมุขี
 2. นนทการ หรือ อสุนนทกาล ผู้เฝ้าประตูไกรลาส ต้องสาปมาเป็นมหิงสาเผือกชื่อ ทรพามีภรรยาชื่อ นิลกาสร มีบุตรชื่อ ทรพี
นางฟ้าต้องสาป[แก้]
 1. บุษมาลีอยู่ในเมืองบายัน หรือมายัน
 2. วานรินทร์ อยู่ในถ้ำเขาอากาศ
 3. เสาวรี อยู่ในถ้ำเวภารบรรพต
 4. สุวรรณมาลี อยู่กลางแม่น้ำ สามพระยาวานรไปพบเมื่อครั้งไปถวายแหวนนางสีดา

อสูรกษัตริย์[แก้]

 1. ตรีบุรัม เจ้าเมืองโสฬส
 2. อนุราช หรือ ท้าวอุนาราช เจ้าเมืองมหาสิงขร
 3. รัตนามเหสีท้าวอนุราช
 4. ทินสูร
 5. กุเวรนุราช เจ้าเมืองกาลวุธ
 6. ตรีปักกัน โอรสท้าวกุเวรนุราช
 7. กาลวิก
 8. กาลจักร
 9. คนธรรพ์นุราช หรือท้าวคนธรรพ์ เจ้าเมืองดิดสิสิน หรือ ดิศศรสิน
 10. จันทาหรือ นางนันทา มเหสีท้าวคนธรรพ์นุราช
 11. วิรุณพัท โอรสท้าวคนธรรพ์นุราชและนางจันทา
 12. อสูรวายุภักษ์ เจ้าเมืองมหาวิเชียรธานี บิดาเป็นอสูร มารดาเป็นนกอินทรี กายเป็นยักษ์สีเขียว มือและเท้าเป็นนก มีปีกมีหาง
 13. วิรุฬหก ทรงสังวาลนาค เจ้าเมืองมหาอันธการนคร ในพิภพบาดาล

อสูรสัมพันธมิตรของทศกัณฐ์[แก้]

 1. จักรวรรดิ พญายักษ์ หรือ ท้าวจักรวรรดิ เจ้าเมืองมลิวัน
 2. สัตลุง พญายักษ์ เจ้าเมืองจักรวาล
 3. ไพจิตราสูร พญายักษ์ เจ้าพิภพอสูร
 4. สัทธาสูรพญายักษ์ เจ้าเมืองอัสดงค์
 5. อัศกรรณมาลาสูร พญายักษ์ เจ้าเมืองดุรัม
 6. มหาบาลเทพาสูร พญายักษ์ เจ้าเมืองมหาจักรวาล

อสูรต่างเมือง[แก้]

 1. สหัสเดชะ- พญารากษส กษัตริย์กรุงปางตาล
 2. ไวยตาล - พญารากษส กษัตริย์กรุงกุรุราษฏร์
 3. กุเปรัน- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองกาลจักร
 4. ทัพนาสูร- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองจักรวาล
 5. อัศธาดา- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองวัทกัน
 6. มารัน- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองโสฬส
 7. ขร- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองโรมคัล องค์ที่ 1
 8. มังกรกัณฐ์- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองโรมคัล องค์ที่ 2
 9. ทูษณ์- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองจารึก องค์ที่ 1
 10. วิรุญจำบัง- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองจารึก องค์ที่ 2
 11. ตรีเศียร- พญายักษ์กษัตริย์เมืองมัชวารี องค์ที่ 1
 12. ตรีเมฆ- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองมัชวารี องค์ที่ 2
 13. มูลพรัม- พญายักษ์ อุปราชเมืองปางตาล

มเหศวรพงษ์ หรือ มเหสักขเทวราช[แก้]

 1. พระอิศวร
 2. พระอุมาเทวี
 3. พระพิฆเนศ
 4. พระขันทกุมาร
 5. พระนารายณ์
 6. พระลักษมี
 7. พระมเหศวรี
 8. พระพรหม
 9. พระสุรัสวดี
 10. พระอินทร์
 11. สุจิตรา
 12. สุชาดา
 13. สุธรรมา
 14. สุนันทา
 15. จิตตุบท
 16. จิตตุบาท
 17. จิตตุราช
 18. จิตตุเสน หรือ จิตตุรงค์
 19. อรชุน
 20. มาตุลี
 21. เวสสุญาณ
 22. วิศณุกรรม หรือ วิศวกรรม
 23. มณีเมขลา
 24. อาทิตย์
 25. จันทร์
 26. อังคาร
 27. พุธ
 28. พฤหัสบดี
 29. ศุกร์
 30. เสาร์
 31. ราหู
 32. เกตุ
 33. วายุ
 34. กาล
 35. พระพนัสบดี
 36. สมุทร
 37. อัคนี
 38. หิมพานต์
 39. พระพิรุณ
 40. มหาชัย
 41. ธตรฐ
 42. วิรุฬหก
 43. วิรูปักษ์
 44. รัมภา
 45. อรุณวดี
 46. ปัญจสีขร
 47. ปรคนธรรพ
 48. ยม
 49. เวสสวัณ

ฤๅษี[แก้]

ฤๅษีสร้างกรุงอโยธยา 4 ตน[แก้]

 1. อจนคาวี
 2. ยุทธอักขระ
 3. ทะหะ
 4. ยาคะ

ฤๅษีที่พระรามพบเมื่อคราวเดินดงครั้งแรก 4 ตน[แก้]

 1. สุทรรศน์ หรือ สุทัศ
 2. สุไข หรือ ศุกไขดาบสินี
 3. อังคตะ หรือ อรรคต
 4. สรภังค์

ฤๅษีที่ชุบนางมณโฑ 4 ตน[แก้]

 1. โรมสิงห์ หรือ มหาโรมสิงหะ
 2. วตันตะ หรือ อตันตา
 3. วชิร
 4. วิสุทธิ , วิสุทัสสี , วิสูตร ,หรือ วิสุทธสี

ฤๅษีที่ชุบนางกาลอัจนา 1 ตน[แก้]

 1. โคดม หรือ โคตะมะ หรือ พระฤๅษีโคดม

ฤๅษีที่อยู่แดนมิถิลา 1 ตน[แก้]

 1. สุธามันตัน

ฤๅษีที่อยู่แดนขีดขิน 1 ตน[แก้]

 1. อังคต

ฤๅษีที่อยู่แดนเมืองลงกา 3 ตน[แก้]

 1. นารท หรือ นารอท อยู่ที่เขาโอรส
 2. โคบุตร อยู่ที่เขานินกาลา
 3. กาล

ฤๅษีที่ทำพิธีหุงข้าวทิพย์ในกรุงอโยธยา 5 ตน[แก้]

 1. กไลโกฎ ( หน้าเนื้อ )
 2. ภารัทวาช หรือ ภารทวาช
 3. วัชอัคคี
 4. วสิษฐ์
 5. สวามิตร

ฤๅษีที่อยู่เขาตรีกูฏ 3 ตน[แก้]

 1. สุเมธ
 2. อมรเรศ หรือ อมเรศ
 3. ปรเมศ

ฤๅษีที่อยู่เชิงเขามรกต 1 ตน[แก้]

 1. ทิศไพ

ฤๅษีที่อยู่เชิงเขาไกรลาศ 2 ตน[แก้]

 1. คาวิน
 2. สุขวัฒน

ฤๅษีที่อยู่แดนไกษเกษ 1 ตน[แก้]

 1. โควินท์

ฤๅษีที่อยู่ป่ากาลวาต 1 ตน[แก้]

 1. วัชมฤค

ฤๅษีที่หนุมานพบเมื่อคราวไปถวายแหวนนางสีดา 2 ตน[แก้]

 1. นารท
 2. ชฎิล

ฤๅษีที่อวตาร 1 ตน[แก้]

 1. ทุรวาส

ฤๅษีทศกัณฐ์แปลง[แก้]

 1. สุธรรม เมื่อครั้งไปลักนางสีดาที่ริมโคทาวารี
 2. สิทธิโคดม เมื่อครั้งไปหาพระรามที่ค่าย

วานรพงศ์[แก้]

วานรกษัตริย์( พระยาวานร )[แก้]

ชามพูวราช กากาศ สุครีพ ชมพูพาน หนุมาน องคต มัจฉานุ อสุรผัด ท้าวมหาชมพู นิลพัท นิลนนท์

วานรสิบแปดมงกุฎ[แก้]

ฝ่ายเมืองขีดขิน[แก้]

เกยูร โกมุท ไชยามพวาน มาลุนทเกสร วิมล ไวยบุตร สัตพลี สุรเสน สุรกานต์

ฝ่ายเมืองชมพู[แก้]
 1. นิลขัน
 2. นิลปานัน
 3. นิลปาสัน
 4. นิลราช
 5. นิลเอก
 6. วิสันตราวี
ไม่ปรากฏว่าเป็นฝ่ายใด[แก้]
 1. กุมิตัน
 2. เกสรทมาลา
 3. มายูร

วานรเตียวเพชร[แก้]

ฝ่ายเมืองขีดขิน[แก้]
 1. ญาณรสคนธ์
 2. ทวิพัท
 3. ปิงคลา
 4. มหัทวิกัน
 5. วาหุโรม
 6. อุสุภศรราม
 7. มากัญจวิกราม
ฝ่ายเมืองชมพู[แก้]
 1. โชติมุกข์
ไม่ปรากฏว่าเป็นฝ่ายใด[แก้]
 1. นิลเกศี

วานรจังเกียง[แก้]

เขนลิง[แก้]

คนธรรพ์[แก้]

 1. ประโคนธรรพ - เทพคนธรรพ์

พระยาปักษาชาติ[แก้]

 1. พระยาสุบรรณ พาหนะพระนารายณ์ สีหงเสน
 2. พระยาสดายุสหายท้าวทศรถ สีเขียว
 3. พระยาสัมพาทีพี่พระยาสดายุ สีแดง อยู่ที่เขาเหมติรัน

พระยานาค[แก้]

 1. พระยาอนันตนาคราชอาสนะพระนารายณ์
 2. พระยากาลนาคบิดานางกาลอัคคี มเหสีทศกัณฐ์
 3. พระยาวิรุณนาคผู้ที่รับนางสีดาไว้เมื่อหนีพระรามไปบาดาล
 4. พระยากัมพลนาคผู้บอกที่ซ่อนเร้นให้ตรีเมฆ
 5. พระยาทธรฐนาคผุ้ที่รักษาแม่ศิลาบดยาแก้หอกกระบิลพัท
 6. พระยาวาสุกรีนาคผู้ที่รักษาลูกศิลาบดแก้หอกเมฆพัท
 7. พระยานาคมรกตผู้ที่รักษาเมืองบาดาล บริเวณใต้น้ำ

ม้าพระที่นั่ง[แก้]

 1. ม้าอุปการ
 2. ม้านิลพาหุม้าของวิรุญจำบัง
 3. ม้าของพระยาทูต ( พระยาทูษณ์ )
 4. ม้าของไพนาสุริยวงศ์ ( ทศพิน )
 5. ม้าของวิรุณมุข
 6. ม้าของทศคีรีวัน
 7. ม้าของทศคีรีธร
 8. ม้าเมฆมาลาม้าของนนยวิก
 9. ม้าอนันตสีหาศน์ม้าของวายุเวก
 10. ม้าของพระมงกุฎพระลบ
 11. ม้ามารกระบิล

พราน[แก้]

 1. พระยาทุกขันธ์พราน หรือ พระยากุขัน

สถานที่ในเรื่องรามเกียรติ์[แก้]

ป่า[แก้]

 1. ป่าทวาราวดีป่าที่ตั้งกรุงอโยธยา
 2. ป่ากัทลีวันป่าที่หนุมานไปจำศีล
 3. ป่าอัมพวันป่าที่พิเภกไปเก็บผลไม้
 4. ป่ากาลวาตป่าที่พระมงกุฎ พระลบ อยู่
 5. ป่าศาลวันป่าที่นางเสาวรีอยู่
 6. ป่าเวฬุวันป่าที่กุมภกาศทำพิธี

ภูเขา[แก้]

 1. เขาเหมติรัน
 2. เขาอำมตัง
 3. เขาตรีกูฎ
 4. เขาโสลาศ
 5. เขาอินทกาลา
 6. เขานิลกาลา
 7. เขาอากาศ
 8. เขาโสฬิศ
 9. เขาไกรลาศ
 10. เขาคันธมาทน์
 11. เขาคันธกาลา
 12. เขาศตกูฎ
 13. เขาลพพระบุรี
 14. เขามรกต
 15. เขาอากาศ
 16. เขาเวภาร
 17. เขาวิบูลบรรพต
 18. เขามยุรา
 19. เขาปัญจคีรี
 20. เขาสรรพยา
 21. เขาสญชีพสัญญ๊
 22. เขาอาวุธ

แม่น้ำ[แก้]

 1. แม่น้ำสรงกษัตริย์
 2. แม่น้ำสะโตง
 3. แม่น้ำโคทาวารี
 4. แม่น้ำอำมฤต
 5. แม่น้ำคันธา
 6. แม่น้ำมหาสาตร
 7. แม่น้ำคงคา
 8. แม่น้ำยมนา
 9. แม่น้ำอจิรวดี
 10. แม่น้ำมหิ
 11. แม่น้ำสราภู

ด่านเมืองลงกาและบาดาล[แก้]

ทวีป[แก้]

 1. อุตรกุรุทวีป
 2. อมรโคยานทวีป
 3. บุพพวิเทหทวีป
 4. ชมพูทวีป

อ้างอิง[แก้]

 • พงศ์ในเรื่องรามเกียรติ์ ของเก่า คัดจากสมุดไทย
 • สี ลักษณะหัวโขน และประวัติสังเขปของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ นายประพันธ์ สุคนธะชาติ รวบรวม - เรียบเรียง
 • สมญาภิธานรามเกียรติ์
 • ระบำ อสุเรศเศวตฤทธา ของกรมศิลปากร