ท้าวสุยามะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระสุยามาธิบดี เป็นหัวหน้าเทพชั้นยามา ( สวรรค์ชั้น 3 ) ปกครองเทพในสวรรค์ชั้นนี้ทั้งหมด เทพที่สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้คืออากาสัฏฐเทวดา เป็นเทวดาที่มีวิมานเป็นของตนอยู่ในอากาศ