รางวัลครุฑทองคำ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ครุฑทองคำ)

รางวัลครุฑทองคำ หรือรางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น เป็นรางวัลที่สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย มอบให้แก่ผู้บริหารราชการพลเรือน จำนวน 9 คน เพื่อประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและระบบราชการ โดยเริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ. 2529


ประเภทที่พิจารณา[แก้]

การพิจารณารางวัลครุฑทองคำ (หลังปี พ.ศ. 2530) แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

คุณสมบัติ[แก้]

สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น คือ เป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการไม่ต่ำกว่าระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปทุกส่วนราชการ (ยกเว้นกระทรวงกลาโหมและข้าราชการการเมือง) โดยจะต้องดำรงตำแหน่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี[1]

หลักเกณฑ์การพิจารณา[แก้]

 • การปฏิบัติงาน หมายถึง ความประพฤติและการปฏิบัติที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญให้เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการทั่วไป
  • ความมีคุณธรรม
  • หลักการ
  • มนุษย์สัมพันธ์
  • บุคลิกภาพ
  • การอุทิศตนให้กับงาน
 • ผลงาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อทางราชการ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
  • ความชัดเจน
  • ความเชื่อถือ
  • การสร้างสรรค์
  • ความมีประสิทธิภาพ
 • การนำค่านิยมสร้างสรรค์ไปเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารงาน ประกอบด้วย
  • กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
  • ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
  • โปร่งใส
  • ไม่เลือกปฏิบัติ
  • มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน


รายนามผู้ได้รับรางวัลครุฑทองคำ[แก้]

รายนามผู้ได้รับรางวัลครุฑทองคำ (ชื่อตำแหน่งคือ ตำแหน่งที่ได้รับรางวัลดังกล่าว)

พ.ศ. 2529[แก้]

พ.ศ. 2530[แก้]

พ.ศ. 2532[แก้]

พ.ศ. 2534[แก้]

พ.ศ. 2536[แก้]

พ.ศ. 2538[แก้]

พ.ศ. 2540[แก้]

พ.ศ. 2542[แก้]

พ.ศ. 2545[แก้]

พ.ศ. 2548[แก้]

พ.ศ. 2550[แก้]

[2]

พ.ศ. 2553[แก้]

[3]

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2010-12-02. สืบค้นเมื่อ 2010-02-16.
 2. "ประกาศสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2550 - 2551" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2010-12-07. สืบค้นเมื่อ 2010-12-24.
 3. ประกาศสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 - 2554[ลิงก์เสีย]