พรทิพย์ จาละ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คุณ
พรทิพย์ จาละ
ม.ป.ช., ม.ว.ม., จ.จ.
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 ธันวาคม พ.ศ. 2492 (71 ปี)
ศาสนา พุทธ

คุณพรทิพย์ จาละ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ[1] อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2553 และเป็นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)[2]

พรทิพย์ จาละ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า แต่มิได้สมรสจึงใช้คำนำหน้านามว่า "คุณ"

ประวัติ[แก้]

คุณพรทิพย์ จาละ เกิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2492 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท ทางด้านกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน และเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การทำงาน[แก้]

คุณพรทิพย์ จาละ ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหาร 11) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2547[3] ในรัฐบาลของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้แต่งตั้งคุณพรทิพย์ จาละ เป็นคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง[4] ต่อมาในรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้แต่งตั้งคุณพรทิพย์ จาละ เป็นคณะกรรมการในศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ต่อมาภายหลังการยึดอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้แต่งตั้งคุณพรทิพย์ จาละ เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/150/12.PDF
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือน
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นางสาวพรทิพย์ จาละ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี ระดับ 11)
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (คุณพรทิพย์ จาละ)
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๐, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๒๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๕, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๓๑๙, ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒