ถนนสุวรรณศร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-33.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33
ถนนสุวรรณศร (เฉพาะช่วงหินกอง-อรัญประเทศ)
ความยาว: 299.549 กม. (186 ไมล์)
สร้างเมื่อ: ไม่ระบุ
ปลายทางทิศตะวันตก: Thai Highway-340.svg 304 ใน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ทางแยกหลัก: Thai Highway-309.svg 309 ใน อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

Thai Highway-32.svg 32 ใน อ.บางปะหัน จ.อยุธยา
Thai Highway-347.svg 347 ใน อ.บางปะหัน จ.อยุธยา
Thai Highway-1.svg พหลโยธิน ใน อ.หนองแค จ.สระบุรี
Thai Highway-305.svg 305 ใน อ.เมือง จ.นครนายก
Thai Highway-319.svg 319 ใน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
Thai Highway-320.svg 320 ใน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
Thai Highway-304.svg 304 ใน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
Thai Highway-317.svg 317 ใน อ.เมือง จ.สระแก้ว
Thai Highway-359.svg 359 ใน อ.เมือง จ.สระแก้ว
Thai Highway-348.svg 348 ใน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ปลายทางทิศตะวันออก: เขตแดนกัมพูชา ใน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ทางหลวงเอเชีย: AH 1

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (สายสุพรรณบุรี - อรัญประเทศ เขตแดนไทย/กัมพูชา) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองประธานที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับภาคตะวันออกของประเทศไทย สายทางเริ่มต้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และสิ้นสุดที่ชายแดนประเทศกัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 299.549 กิโลเมตร ในปัจจุบัน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 เฉพาะช่วงหินกองถึงอรัญประเทศได้รับการกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงเอเชียสาย 1 โดยถนนตลอดสายมีขนาดระหว่าง 2-6 ช่องจราจร

เส้นทาง[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 มีเส้นทางเริ่มต้นมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ที่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วใช้เส้นทางร่วมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ข้ามทางรถไฟสายชานเมือง แล้วตัดกับถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ จากนั้นเข้าสู่จังหวัดสระบุรี ตัดกับถนนพหลโยธิน ที่ทางแยกต่างระดับหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ผ่านอำเภอวิหารแดง แล้วเข้าสู่จังหวัดนครนายก ที่อำเภอบ้านนา จากนั้นเข้าสู่อำเภอเมืองนครนายก ที่ตำบลพราหมณี จากนั้นข้ามแม่น้ำนครนายก สู่อำเภอปากพลี แล้วเข้าสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรี ผ่านอำเภอประจันตคาม ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ที่อำเภอกบินทร์บุรี บริเวณทางแยกกบินทร์บุรี (สามทหาร) จากนั้นวิ่งเลียบทางรถไฟสายตะวันออก เข้าสู่อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สิ้นสุดที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 299.549 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ในช่วงสุพรรณบุรีถึงหินกอง เดิมเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 329 โดยในปัจจุบันกรมทางหลวงได้ยกเลิก และยุบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33

ทางแยกที่สำคัญ[แก้]

จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 1)
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 2)
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระแก้ว

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

Thai Highway Blank.svg ทางหลวงในประเทศไทย
ทางหลวงแผ่นดิน 1 2 3 4
11 12
21 22 23 24
31 32 33 34 35 36 37
41 42 43 44
ทางหลวงพิเศษ 7 9
รายชื่อทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย