อำเภอเมืองสระแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอเมืองสระแก้ว
แผนที่จังหวัดสระแก้ว เน้นอำเภอเมืองสระแก้ว
หลวงพ่อทองคู่เมือง ลือเลื่องน้ำตกปางสีดา
ล้ำค่าธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์สระแก้ว-สระขวัญ
สร้างสรรค์เกษตรอินทรีย์
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอเมืองสระแก้ว
อักษรโรมัน Amphoe Mueang Sa Kaeo
จังหวัด สระแก้ว
รหัสทางภูมิศาสตร์ 2701
รหัสไปรษณีย์ 27000
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 1,832.55 ตร.กม.
ประชากร 109,351 คน (พ.ศ. 2556)
ความหนาแน่น 59.67 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
พิกัด 13°48′53″N 102°4′19″E / 13.81472°N 102.07194°E / 13.81472; 102.07194
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3724 1494
หมายเลขโทรสาร 0 3724 1785

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เมืองสระแก้ว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระแก้ว

ประวัติ[แก้]

ชื่ออำเภอว่า "สระแก้ว" นั้นมีที่มาจากในท้องที่อำเภอมีสระน้ำโบราณอยู่ 2 สระ ได้แก่ "สระแก้ว" และ "สระขวัญ" ซึ่งตามประวัติของจังหวัดสระแก้ว สระน้ำทั้งสองนี้ถือว่ามีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดีต เนื่องจากได้นำน้ำจากสระไปใช้ในพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ สระน้ำทั้งสองสระนี้เรียกกันติดปากว่า สระแก้ว-สระขวัญ

สระแก้วในอดีต (ประมาณ พ.ศ. 2452) มีฐานะเป็น กิ่งอำเภอสระแก้ว อยู่ภายใต้การปกครองของอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดกบินทร์บุรี ต่อมาใน พ.ศ. 2468 จังหวัดกบินทร์บุรีถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดปราจีนบุรี กิ่งอำเภอสระแก้วจึงอยู่ภายใต้การปกครองของอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็น อำเภอสระแก้ว และยกฐานะเป็น อำเภอเมืองสระแก้ว ในปี พ.ศ. 2536 ตามลำดับ

ภูมิศาสตร์[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเมืองสระแก้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและทิวเขาสลับซับซ้อนทางตอนเหนือ ทางด้านตอนล่างทิศใต้จะเป็นที่ราบเชิงเขาซึ่งเกิดจากการถางป่าเพื่อทำการเกษตร

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

สภาพภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาล

 • ฤดูร้อน เริ่มต้นแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน
 • ดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม
 • ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27.5-28.78 องศาเซลเซียส

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเมืองสระแก้วประกอบไปด้วย 8 ตำบล 122 หมู่บ้าน ได้แก่

1. สระแก้ว (Sa Kaeo) 18 หมู่บ้าน 5. ท่าแยก (Tha Yaek) 14 หมู่บ้าน
2. บ้านแก้ง (Ban Kaeng) 15 หมู่บ้าน 6. ท่าเกษม (Tha Kasem) 13 หมู่บ้าน
3. ศาลาลำดวน (Sala Lamduan) 15 หมู่บ้าน 7. สระขวัญ (Sa Khwan) 20 หมู่บ้าน
4. โคกปี่ฆ้อง (Khok Pi Khong) 18 หมู่บ้าน 8. หนองบอน (Nong Bon) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

อำเภอเมืองสระแก้วประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองสระแก้ว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสระแก้วและบางส่วนของตำบลท่าเกษม
 • เทศบาลตำบลท่าเกษม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าเกษม
 • เทศบาลตำบลศาลาลำดวน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศาลาลำดวน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระแก้ว (นอกเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแก้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลาลำดวน (นอกเขตเทศบาลตำบลศาลาลำดวน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกปี่ฆ้องทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าแยกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเกษม (นอกเขตเทศบาลเมืองสระแก้วและเทศบาลตำบลท่าเกษม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระขวัญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบอนทั้งตำบล

การศึกษา[แก้]

มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา

การสาธารณสุข[แก้]

 • โรงพยาบาล 1 แห่ง
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 แห่ง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 21 แห่ง

แหล่งท่องเที่ยว[แก้]

 • วัดสระแก้ว เป็นวัดที่เก่าแก่ในตัวเมืองสระแก้ว เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2453 ระยะเวลาในการสร้างรวมแล้วประมาณ 13 ปี
 • สระแก้ว-สระขวัญ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ เชื่อว่าสระนี้เป็นสระที่ใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาในสมัยกรุงธนบุรี
 • อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 41 ของประเทศไทย และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

และสัตว์ป่ามากมายกว่า 300 ชนิด

อ้างอิง[แก้]