แม่น้ำอิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แม่น้ำอิง
ระบบอุทกวิทยา
แอ่งสมุทร มหาสมุทรแปซิฟิก
ระบบแม่น้ำ ระบบแม่น้ำโขง
ลุ่มน้ำประธาน ลุ่มน้ำอิง
ชื่อแหล่งน้ำ แม่น้ำอิง
ข้อมูลทั่วไป
ความยาว 270 กม.
ต้นน้ำ กว๊านพะเยา
ที่ตั้งของต้นน้ำ จังหวัดพะเยา
ท้ายน้ำ แม่น้ำโขง
ที่ตั้งของท้ายน้ำ จังหวัดเชียงราย
แผนที่
    


แม่น้ำอิง (คำเมือง: Lanna-river-Ing.png) เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เป็นเพียงหนึ่งในแม่น้ำไม่กี่สายในประเทศที่ไหลย้อนขึ้นทางทิศเหนือ โดยแม่น้ำอิงไหลเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำโขง โดยไหลลงแม่น้ำโขงที่ บ้านปากอิง ม.16 ต.ศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ต้นกำเนิด[แก้]

แม่น้ำอิงมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน้ำ หลังจากนั้นก็ไหลผ่านอำเภอแม่ใจ ผ่านกว๊านพะเยา ผ่าน อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว อำเภอจุน เข้าสู่ จังหวัดเชียงรายทางอำเภอป่าแดด อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย และไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่ บ้านปากอิง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของจ้งหวัดเชียงราย

ความสำคัญ[แก้]

แม่น้ำอิงเป็นแม่น้ำสายหลักของอำเภอที่แม่น้ำอิงไหลผ่าน มีที่ราบลุ่มตามลำน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกชั้นดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีชุมชนทั้งในปัจจุบันและในอดีตที่มีการตั้งชุมชนตามลำน้ำ ซึ่งเรียกว่า เวียง เช่น เวียงพะเยา เวียงเทิง เวียงเชียงของ โดยได้มีการพบโบราณสถานตามลำน้ำอิงเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงพบก้อนอิฐ และเศษเครื่องใช้และภาชนะโบราณตามแนวลำน้ำอิงเป็นจำนวนมาก

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำอิง[แก้]

ในอดีตมีการนำเสนอโครงการพัฒนาแม่น้ำอิง คือ โครงการ กก อิง น่าน เป็นโครงการที่จะทำการผันน้ำจากแม่น้ำโขงลงสู้แม่น้ำน่านโดยผ่านแม่น้ำอิง แต่ประชนชนในพื้นที่คัดค้านเพราะเป็นการทำลายแม่น้ำอิง เพราะโครงการนี้ จะทำการเปลี่ยนเส้นทางเดินของแม่น้ำให้ไหลย้อนกลับจากทิศเหนือลงทิศใต้ทั้งที่แม่น้ำอิงเป็นแม่น้ำที่ไหลจากทิศใต้ขึ้นทางทิศเหนือ และได้มีการยุติโครงการไปในที่สุด

ปัญหาของแม่น้ำอิงในปัจจุบัน[แก้]

เนื่องจากมีการดูดทรายจากแม่น้ำอิงมาใช้อย่างมากทำให้ปัจจุบันน้ำอิงตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ ทำให้เกษตรกรที่ใช้น้ำอิงเพื่อทำการเกษตรไม่มีน้ำเพียงพอในการเพาะปลูก นอกจากนั้นยังส่งผลทำให้ปลาในแม่น้ำอิงลดน้อยลงจนน่าเป็นห่วงว่าในอนาคตปลาบางชนิดอาจสูญพันธุ์ไปจากแม่น้ำอิงได้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 20°12′19″N 100°27′03″E / 20.205278°N 100.450833°E / 20.205278; 100.450833