คลองพระสทึง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คลองพระสทึงในจังหวัดสระแก้ว

คลองพระสทึง บ้างสะกด คลองพระสะทึง เป็นลำน้ำสายหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีต้นน้ำเกิดจากเขาทึ่งลึ่ง เขาตะกวด และเขากลางในเขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี[1] ไหลผ่านอำเภอสอยดาว เข้าจังหวัดสระแก้วโดยไหลผ่านอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นเส้นแบ่งเขตอำเภอเมืองสระแก้วกับอำเภอเขาฉกรรจ์ เข้าอำเภอเมืองสระแก้วไปลงคลองพระปรงที่แนวแบ่งเขตจังหวัดระหว่างอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กับอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี คลองมีความยาว 156 กิโลเมตร[2]

บริเวณตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว มีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง ความจุอ่าง 65 ล้านลูกบาศก์เมตร[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "โครงการชลประทานสระแก้ว".
  2. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๓ (อักษร น-ม) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : เดอะ เบสท์ เพรส แอนด์ ครีเอชั่น, ๒๕๖๐. (แก้ไขปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓)
  3. "อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง เติมเต็มสระแก้วบริบูรณ์". ผู้จัดการออนไลน์.