คลองระบม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คลองระบม หรือ แควระบม เป็นลำน้ำธรรมชาติในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปัจจุบันมีต้นน้ำอยู่ที่อ่างเก็บน้ำคลองระบมในท้องที่ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต ลำคลองไหลไปทางทิศตะวันตกก่อนจะไปรวมกับคลองสียัดกลายเป็นคลองท่าลาดที่ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม คลองระบมมีความกว้างเฉลี่ย 10 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร[1]

ด้วยสภาพสองฝั่งคลองที่มีกอไผ่และหวายอันเต็มไปด้วยหนามคม ผู้ล่องเรือล่องแพในคลองสายนี้จะถูกหนามไผ่หนามหวายเกี่ยวจนเกิดบาดแผล ผู้คนจีงเรียกคลองสายนี้ว่า "คลองระบม"[2]

กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองระบมเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต แล้วเสร็จตั้งแต่ พ.ศ. 2533[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๔ (อักษร ย-ฮ) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2561.
  2. "โครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำบางปะกง เล่ม 15 : บทเรียนท้องถิ่น \"ลุ่มน้ำคลองท่าลาด แหล่งเรียนรู้มีชีวิต". สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
  3. "ผนึก"3อ่างใหญ่"แก้ภัยแล้งภาคตะวันออก". คมชัดลึก.