น้ำแม่แจ่ม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
น้ำแม่แจ่ม
ระบบอุทกวิทยา
แอ่งสมุทรมหาสมุทรแปซิฟิก
ระบบแม่น้ำลำน้ำสาขาแม่น้ำปิง
ลุ่มน้ำประธานลุ่มแม่น้ำแม่แจ่ม
ชื่อแหล่งน้ำน้ำแม่แจ่ม
ข้อมูลทั่วไป
ไหลผ่านอำเภอแม่แจ่ม, อำเภอฮอด
ความยาว170 กม.
ต้นน้ำดอยกิ่วป่าก้าง
ที่ตั้งของต้นน้ำตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ท้ายน้ำแม่น้ำปิง
ที่ตั้งของท้ายน้ำบ้านสบแจ่ม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

น้ำแม่แจ่ม หรือ แม่น้ำสลักหิน เป็นลำน้ำสาขาของลุ่มน้ำปิงตอนบน มีต้นน้ำอยู่ที่ดอยกิ่วป่าก้าง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม ไหลจากทางเหนือลงมาทางใต้ เป็นลำน้ำที่เกิดจากห้วยแม่แจ่ม ห้วยแม่แจ่มน้อย ห้วยตอง ไหลรวมกับลำธารอื่น ๆ ทางด้านทิศใต้ของบ้านแจ่มหลวง ในเขตตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม และรับน้ำจากลำน้ำสาขาอื่น ๆ ที่ไหลจากลาดเขาด้านตะวันตกของเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออกและรวมน้ำที่รับเพิ่มเติมจากลำน้ำสาขาอื่น ๆ ที่ไหลจากลาดเขาด้านตะวันออกของเทือกเขาถนนธงชัยกลาง ได้แก่ ลำน้ำสาขาต่าง ๆ คือ ลำน้ำแม่เอาะ ลำน้ำแม่ตะละ ลำน้ำแม่สะงะ ลำน้ำแม่หยอด ลำน้ำแม่ปาน ลำน้ำแม่ศึก ลำน้ำแม่แรก และลำน้ำแม่แดด เป็นต้น แล้วไหลลงแม่น้ำปิง บริเวณบ้านสบแจ่ม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีความยาวของลำน้ำทั้งสิ้น 170 กิโลเมตร เป็นลำน้ำใหญ่ที่มีน้ำไหลเชี่ยวคดเคี้ยวไประหว่างโขดเขาและหุบผา มีเกาะแก่งและหาดทรายเป็นช่วง ๆ[1] โดยร้อยละ 40 ของปริมาณน้ำแม่ปิง และร้อยละ 16 ของเจ้าพระยามาจากลุ่มน้ำแห่งนี้[2]

พื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่ม มีทั้งหมด 1,705,003 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าจำนวน 1,401,556.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.08 โดยแบ่งออกเป็นป่าผลัดใบสมบรูณ์ 829,800 ไร่ ป่าดิบสมบูรณ์ 536,168.75 ไร่ ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 20,106.25 ไร่ ที่เหลือเป็นป่าสมบูรณ์ 11,918.75 ไร่ และป่าดิบสมบูรณ์รอการฟื้นฟู 3,556.25 ไร่[3] ผู้อยู่อาศัยบริเวณลุ่มน้ำมี 5 ชนเผ่าคือ ไทเหนือ กะเหรี่ยง ละว้า ม้ง และลีซอ[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "อุทยานแห่งชาติออบหลวง".
  2. 2.0 2.1 "ลุ่มน้ำแม่แจ่ม สายเลือดในสายนทีของ 5 ชนเผ่า". ผู้จัดการออนไลน์.
  3. "กองทุนปกป้องป่าต้นน้ำแม่แจ่ม" (PDF). สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต.