คลองสียัด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คลองสียัด หรือ แควสียัด เป็นลำน้ำธรรมชาติในจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้นน้ำเกิดจากการรวมตัวของลำห้วยหลายสายที่เกิดจากเขาฤๅไน เขาสวรรค์ และเขาละลากซึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอท่าตะเกียบทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด ไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านท้องที่อำเภอสนามชัยเขต ก่อนไหลไปรวมกับคลองระบมกลายเป็นคลองท่าลาดในท้องที่ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม คลองสียัดมีความกว้างเฉลี่ย 15 เมตร ยาวประมาณ 105 กิโลเมตร[1]

ชื่อคลองสียัดมาจากสภาพคลองที่มีความคดเคี้ยวมากและมีกระแสน้ำที่ไหลแรงและเชี่ยวกราก หากชาวบ้านนำเรือไปพาย กระแสน้ำจะพาเรือพุ่งเข้าหาริมฝั่งคลองอยู่ตลอดเวลา ยัดเข้าตลิ่ง ยัดเข้าคลองท่าเดียว จึงเป็นที่มาของชื่อ "คลองสียัด"[2]

กรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสียัดซึ่งเป็นอ่างขนาดใหญ่ ความจุ 420 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2543[3] ส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานได้ 138,000 ไร่[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๔ (อักษร ย-ฮ) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2561.
  2. "โครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำบางปะกง เล่ม 15 : บทเรียนท้องถิ่น \"ลุ่มน้ำคลองท่าลาด แหล่งเรียนรู้มีชีวิต". สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
  3. "ผนึก"3อ่างใหญ่"แก้ภัยแล้งภาคตะวันออก". คมชัดลึก.
  4. "เพิ่มศักยภาพอ่างฯคลองสียัด ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรเพิ่มอีกกว่า4หมื่นไร่". แนวหน้า.