เจ้าคณะอำเภอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าคณะอำเภอ
Buddhism dham jak.png
ที่พำนัก วัด
ผู้แต่งตั้ง เจ้าคณะภาค โดยผ่านมติการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
เงินเดือน 3,100บาท[1]

เจ้าคณะอำเภอเป็นตำแหน่งพระสังฆาธิการปกครองคณะสงฆ์ในระดับอำเภอ

คุณสมบัติ[แก้]

  • มีพรรษา ๑๐ พรรษาขึ้นไป และมีสำนักอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และ
  • กำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๒ ปี หรือ
  • กำลังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลในอำเภอนั้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๔ ปี หรือ
  • มีสมณศักดิ์ไม่ต่ำกว่าพระครูสัญญาบัตร หรือเป็นพระคณาจารย์ชั้นตรีขึ้นไป หรือเป็นเปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไป

รายนามเจ้าคณะอำเภอ (มหานิกาย)[แก้]

คณะสงฆ์ภาค 1[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
กรุงเทพมหานคร
1. เจ้าคณะเขตพระนคร พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ทองสืบ ป.ธ.3) วัดอินทรวิหาร (พระอารามหลวง) เขตพระนคร
2. เจ้าคณะเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พระเทพสิทธิโกศล (ใหญ่) วัดพลับพลาชัย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
3. เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์ พระราชวิริยสุนทร (ยิน ป.ธ.5) วัดชัยชนะสงคราม (พระอารามหลวง) เขตสัมพันธวงศ์
4. เจ้าคณะเขตดุสิต พระเทพปฏิภาณวาที (สุนทร ป.ธ.4) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร
5. เจ้าคณะเขตบางซื่อ พระราชรัตนาภรณ์ (บุญช่วย ป.ธ.6) วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต
6. เจ้าคณะเขตพญาไท - ดินแดง - ห้วยขวาง พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ป.ธ.9) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ (พระอารามหลวง) เขตพระนคร
7. เจ้าคณะเขตบางรัก พระสิทธินิติธาดา (ชลัช) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ (พระอารามหลวง) เขตพระนคร
8. เจ้าคณะเขตปทุมวัน - สาทร พระราชวชิโรดม (สุนันท์ ป.ธ.3) วัดยานนาวา (พระอารามหลวง) เขตสาทร
9. เจ้าคณะเขตบางคอแหลม - ยานนาวา พระมงคลรัตโนภาส (อนันต์) วัดเรืองยศสุทธาราม เขตบางคอแหลม
10. เจ้าคณะเขตคลองเตย - วัฒนา พระราชสิทธิสุนทร (สมพงษ์) วัดคลองเตยใน เขตคลองเตย
11. เจ้าคณะเขตพระโขนง - บางนา พระราชรัตนโสภณ (ธนันท์ชัย ป.ธ.6) วัดบางนานอก เขตบางนา
12. เจ้าคณะเขตสะพานสูง พระพิศาลพัฒนกิจ (ปัญญา) วัดอมรินทราราม (พระอารามหลวง) เขตบางกอกน้อย
13. เจ้าคณะเขตสวนหลวง - ประเวศ พระครูวรกิจจาทร (ถวัลย์) วัดปากบ่อ เขตประเวศ
14. เจ้าคณะเขตบางกะปิ พระเทพรัตนากร (ประสาร) วัดเทพลีลา (พระอารามหลวง) เขตบางกะปิ
15. เจ้าคณะเขตลาดพร้าว - บึงกุ่ม - คันนายาว พระราชรัตนสุนทร (วินัย ป.ธ.4) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (พระอารามหลวง) เขตพระนคร
16. เจ้าคณะเขตจตุจักร พระราชศาสนกิจโสภณ (อุทัย) วัดเสมียนนารี (พระอารามหลวง) เขตจตุจักร
17. เจ้าคณะเขตดอนเมือง - หลักสี่ พระปริยัติโศภณ (อิทธิยาวุธ ป.ธ.9) วัดสามพระยา (พระอารามหลวง) เขตพระนคร
18. เจ้าคณะเขตสายไหม - บางเขน พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ ป.ธ.7) วัดชัยพฤกษ์มาลา (พระอารามหลวง) เขตตลิ่งชัน
19. เจ้าคณะเขตคลองสามวา พระราชวิริยาภรณ์ (เฉลิม ป.ธ.6) วัดคณิกาผล เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
20. เจ้าคณะเขตมีนบุรี พระครูอุดมจารุวรรณ (คำไล้) รก. วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี
21. เจ้าคณะเขตลาดกระบัง พระมงคลบุญเขต (สงวน) วัดลานบุญ เขตลาดกระบัง
22. เจ้าคณะเขตหนองจอก พระศรีปริยัติดิลก (วีระชัย ป.ธ.9) วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร
23. เจ้าคณะเขตธนบุรี พระราชวิริยาลังการ (สุบิน ป.ธ.9) วัดปากน้ำ (พระอารามหลวง) เขตภาษีเจริญ
24. เจ้าคณะเขตคลองสาน พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์) วัดเศวตฉัตร วรวิหาร (พระอารามหลวง) เขตคลองสาน
25. เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม ป.ธ.9) วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน
26. เจ้าคณะเขตบางขุนเทียน พระครูอดุลนวการ (สำราญ) วัดแสมดำ เขตบางขุนเทียน
27. เจ้าคณะเขตจอมทอง พระโสภณกิจจาภรณ์ (สำรวย ป.ธ.4) วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง
28. เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ พระราชปัญญารังษี (วีระเวส ป.ธ.7) วัดชิโนรสาราม วรวิหาร เขตบางกอกน้อย
29. เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย พระราชประสิทธิวิมล (ประจวบ ป.ธ.4) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (พระอารามหลวง) เขตบางกอกน้อย
30. เจ้าคณะเขตบางพลัด พระสุธีธรรมโสภณ (พิกุล ป.ธ.7) วัดเทพากร เขตบางพลัด
31. เจ้าคณะเขตตลิ่งชัน พระเทพวิมลโมลี (ประเวช ป.ธ.6) วัดรัชฏาธิษฐาน (พระอารามหลวง) เขตตลิ่งชัน
32. เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ พระธรรมรัตนากร (สงัด) วัดปากน้ำ (พระอารามหลวง) เขตภาษีเจริญ
33. เจ้าคณะเขตบางแค พระเทพสิทธิเมธี (ทวนทอง ป.ธ.3) วัดบุญยประดิษฐ์ (พระอารามหลวง) เขตบางแค
34. เจ้าคณะเขตทวีวัฒนา พระราชปริยัตยาภรณ์ (วิสุทธิ์)[2] วัดอมรคีรี เขตบางพลัด
35. เจ้าคณะเขตหนองแขม พระพิพัฒน์ศาสนธำรง (ณรงค์) วัดม่วง เขตบางแค
36. เจ้าคณะเขตทุ่งครุ พระสิทธิศีลการ (ทองใส ป.ธ.7) วัดราชวรินทร์ เขตธนบุรี
37. เจ้าคณะเขตบางบอน พระมหาประกิต ฐิตสีโล (ป.ธ.9) วัดโพธิ์พุฒตาล เขตบางบอน
จังหวัดนนทบุรี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี พระโสภิตกิตติธาดา (ศรชัย ป.ธ.7) วัดเฉลิมพระเกียรติ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนนทบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี พระครูศรีสิทธิการ (สมใจ ป.ธ.6 ) วัดแคนอก อำเภอเมืองนนทบุรี
2. เจ้าคณะอำเภอบางกรวย พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา) วัดจันทร์ อำเภอบางกรวย
รองเจ้าคณะอำเภอบางกรวย - -
3. เจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด พระครูนนทธรรมาภรณ์ วัดเตย อำเภอปากเกร็ด
รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด พระครูวิมลสุวรรณกร วัดกู้ อำเภอปากเกร็ด
4. เจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง พระครูนนทการโกศล วัดบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
5. เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ พระครูกิตติวิริยาภรณ์ (วิทยา) วัดราษฎร์ประคองธรรม อำเภอบางใหญ่
6. เจ้าคณะอำเภอไทรน้อย พระครูวิสุทธินนทคุณ วัดมะสง อำเภอไทรน้อย
จังหวัดปทุมธานี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ) วัดเทียนถวาย อำเภอเมืองปทุมธานี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต ป.ธ.9 วัดบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี
2. เจ้าคณะอำเภอสามโคก พระมหาจุมพล จิตฺตพโล ป.ธ.9 วัดตำหนัก อำเภอสามโคก
3. เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ป.ธ.4) วัดบัวแก้วเกสร อำเภอลาดหลุมแก้ว
4. เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง พระครูมงคลกิจจารักษ์ (สันติชัย) วัดมงคลพุการาม อำเภอคลองหลวง
5. เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา พระครูวิบูลวรคุณ (ฉวี) วัดลาดสนุ่น อำเภอลำลูกกา
รองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์) วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม อำเภอลำลูกกา
6. เจ้าคณะอำเภอธัญบุรี พระครูโสภณคุณานุกูล (วิชิต ป.ธ.3) วัดพิชิตปิตยาราม อำเภอธัญบุรี
7. เจ้าคณะอำเภอหนองเสือ พระครูสุจิตรัตนากร,ดร. (สังวาลย์) วัดบึงบาประภาสะวัต อำเภอหนองเสือ
จังหวัดสมุทรปราการ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ พระครูวิมลศุภการ (สัมฤทธิ์) วัดด่านสำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ
2. เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ พระมหาวิฑูร ธมฺมโชโต วัดใหญ่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
3. เจ้าคณะอำเภอพระประแดง พระสิทธิพัฒนาทร (ไพโรจน์) รก. วัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดง
รองเจ้าคณะอำเภอพระประแดง -ว่าง-
4. เจ้าคณะอำเภอบางพลี พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง ป.ธ.9) วัดกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี
5. เจ้าคณะอำเภอบางบ่อ พระครูศรีสมุทรวราหะ (สมนึก ป.ธ.6) วัดสุคันธาวาส อำเภอบางบ่อ
6. เจ้าคณะอำเภอบางเสาธง พระมงคลธรรมธัช (นฤพล) วัดศิริเสาธง อำเภอบางเสาธง

คณะสงฆ์ภาค 2[แก้]

(สุรชัย สุจิตฺโต ป.ธ๖) || วัดโตนด ๑

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์) วัดศาลาปูน (พระอารามหลวง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระครูปริยัติสุกิจ (ทอง ป.ธ.4) วัดสุวรรณดาราราม (พระอารามหลวง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร) วัดท่าการ้อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2. เจ้าคณะอำเภอมหาราช พระครูอรุณวราสัย (สมพร) วัดแจ้ง อำเภอมหาราช
3. เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ พระครูปริยัตยาธิคุณ (เหมือน ป.ธ.4) วัดสะตือ อำเภอท่าเรือ
รองเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ - -
4. เจ้าคณะอำเภอนครหลวง พระครูปิยคุณากร (สมบัติ) วัดปรีดาราม อำเภอนครหลวง
รองเจ้าคณะอำเภอนครหลวง พระครูสิริวัฒนธรรม (ธวัช ป.ธ.5) วัดพระนอน อำเภอนครหลวง
5. เจ้าคณะอำเภอบางปะหัน พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ (พิพัฒน์) วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม (พระอารามหลวง) อำเภอบางปะหัน
รองเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน พระครูวิจิตรการโกศล (ประดิษฐ์ ป.ธ.5) วัดนนทรีย์ อำเภอบางปะหัน
6. เจ้าคณะอำเภออุทัย พระครูเกษมพัฒนาภรณ์ (ธีระวัฒน์) วัดโตนดเตี้ย อำเภออุทัย
7. เจ้าคณะอำเภอภาชี พระครูปัญญาวชิรคุณ (ฉลอง) วัดผดุงธรรม อำเภอภาชี
8. เจ้าคณะอำเภอวังน้อย พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน (วีรยุทธ์ ป.ธ.3) วัดพะยอม อำเภอวังน้อย
9. เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ วัดชุมพลนิกายาราม (พระอารามหลวง) อำเภอบางปะอิน
10. เจ้าคณะอำเภอผักไห่ พระราชสิทธิโสภณ (สมชัย) วัดตูม (พระอารามหลวง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
11. เจ้าคณะอำเภอบางไทร พระครูสุวรรณธรรมกิจ (ทองดี) วัดกระแซง อำเภอบางไทร
รองเจ้าคณะอำเภอบางไทร พระครูสุวัฒน์บุญโญภาส วัดเชิงเลน อำเภอบางไทร
12. เจ้าคณะอำเภอลาดบัวหลวง พระครูปัญญาวราธร (ประทุม) วัดบ้านทึบ อำเภออุทัย
13. เจ้าคณะอำเภอเสนา พระครูอมรสุทธิคุณ (เฉลิม ป.ธ.4) รก. วัดหัวเวียง อำเภอเสนา
รองเจ้าคณะอำเภอเสนา -ว่าง- -ว่าง-
14. เจ้าคณะอำเภอบางบาล พระครูชินธรรมาภรณ์ (ประยูร) วัดสีกุก อำเภอบางบาล
รองเจ้าคณะอำเภอบางบาล พระครูวิบูลจริยากร วัดเสาธง อำเภอบางบาล
15. เจ้าคณะอำเภอบางซ้าย พระครูขันติธรรมานุวัตร (เอกนารถ) วัดบางซ้ายใน อำเภอบางซ้าย
16. เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ) วัดกษัตราธิราช (พระอารามหลวง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดอ่างทอง
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง ป.ธ.9) วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง พระครูวรปัญญาโกศล (ปรีชา) วัดท้องคุ้ง อำเภอเมืองอ่างทอง
2. เจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ พระครูปัญญาประโชค (พายับ) วัดห้วยโรง อำเภอวิเศษชัยชาญ
รองเจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ พระครูอุโฆษธรรมนันท์ วัดกลางราชครูธาราม อำเภอวิเศษชัยชาญ
3. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง พระครูสุกิตตยาภิวัฒน์ วัดท่าโขลงกิตติยาราม อำเภอโพธิ์ทอง
รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง พระโสภณปริยัติเมธี (วีระ ป.ธ.8) วัดนางในธรรมิการาม อำเภอวิเศษชัยชาญ
4. เจ้าคณะอำเภอไชโย พระครูวิสุทธิชัยคุณ (สะอาด) วัดมหานาม อำเภอไชโย
5. เจ้าคณะอำเภอป่าโมก พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (ไพเราะ) วัดสระแก้ว อำเภอป่าโมก
6. เจ้าคณะอำเภอแสวงหา พระครูสุวรรณธรรมรังษี (ทองหล่อ) วัดหัวสะแกตก อำเภอแสวงหา
7. เจ้าคณะอำเภอสามโก้ พระครูสิริวุฒิกิจ วัดสามโก้ อำเภอสามโก้
จังหวัดสระบุรี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี พระมหาสมหมาย ธมฺมเสวี ป.ธ.8 วัดศรีบุรีรตนาราม อำเภอเมืองสระบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี พระมหากมล เขมาสโย ป.ธ.6 วัดศรีบุรีรตนาราม อำเภอเมืองสระบุรี
2. เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย พระครูภาวนาวรคุณ (ศาสตราวุธ ป.ธ.5) วัดเขาพระ อำเภอแก่งคอย
รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย พระครูประภัศร์วรญาณ วัดแก่งคอย อำเภอแก่งคอย
รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย พระมหาประพันธ์ศักดิ์ ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ ป.ธ.7 วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมืองสระบุรี
3. เจ้าคณะอำเภอหนองแค พระครูพัฒนกิจสุนทร (ปั่น) วัดบัวลอย อำเภอหนองแค
รองเจ้าคณะอำเภอหนองแค พระครูประโชติสรกิตติ์ วัดหนองอ่างทอง อำเภอหนองแค
รองเจ้าคณะอำเภอหนองแค พระครูสิริสารวิสิฐ วัดบ้านลาด อำเภอหนองแค
4. เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ พระครูศุภธรรมคุณ วัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ - -
5. เจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท พระครูภาวนาพิลาศ วัดเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
รองเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท พระครูพิสณฑ์สิทธิการ (อรุณ) วัดนิคมวาสี อำเภอพระพุทธบาท
รองเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท - -
6. เจ้าคณะอำเภอวิหารแดง พระครูโกศลสรกิจ วัดสร้างบุญ อำเภอวิหารแดง
7. เจ้าคณะอำเภอเสาไห้ พระวิสุทธิโสภณ (ประโยชน์ ป.ธ.7) วัดเขาแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเสาไห้
รองเจ้าคณะอำเภอเสาไห้ พระครูสังวรกิจประยุต วัดพะเยาว์ อำเภอเสาไห้
8. เจ้าคณะอำเภอหนองแซง พระครูวชิรธรรมรักษ์ วัดหนองนกชุม อำเภอหนองแซง
9. เจ้าคณะอำเภอหนองโดน พระครูรัตนสรคุณ วัดโพธิ์ทอง อำเภอบ้านหมอ
10. เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก พระครูศรีวรกิจจารักษ์ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท
11. เจ้าคณะอำเภอดอนพุด พระครูวิเชียรสรคุณ วัดไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด
12. เจ้าคณะอำเภอวังม่วง พระมหาเสงี่ยม สุวโจ ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท
13. เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พระศรีปริยัติเวที (ลำใย ป.ธ.9) วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท

คณะสงฆ์ภาค 3[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดลพบุรี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระครูภาวนาโสภณ วัดป่าธรรมโสภณ อำเภอเมืองลพบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระครูโสภิตนิมมานการ วัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระครูสิริจริยาภรณ์ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลพบุรี
2. เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง พระครูอนุยุตศาสนกิจ วัดยวด อำเภอท่าวุ้ง
รองเจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์ (ประดิษฐ์) วัดกวิศราราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลพบุรี
3. เจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ พระครูสุตคุณากร วัดมหาสอน อำเภอบ้านหมี่
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ พระครูวิมลสังวรกิจ วัดเทพอำไพ อำเภอบ้านหมี่
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ - -
4. เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง พระครูภัทรปัญญาวุธ
รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง พระครูสุนทรวิริยคุณ วัดแก้วจันทราราม อำเภอโคกสำโรง
รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง พระครูอาทรวิหารกิจ วัดสิงห์คูยาง อำเภอโคกสำโรง
5. เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน) วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่
รองเจ้าคณะอำเภอหนองม่วง พระครูมโนสิทธิการ (มโนรม) วัดหนองตะแบก อำเภอหนองม่วง
6. เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์ พระครูคุณสัมบัน วัดทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์
7. เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ พระครูสุวัฒน์จันทโชติ วัดสามัคคีประชาราม อำเภอโคกเจริญ
รองเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ พระครูสิริธรรมประยุต วัดหัวเขาสามัคคี อำเภอโคกเจริญ
8. เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม พระครูภัทรธรรมคุณ (อำนาจ) วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม
รองเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม - -
รองเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม - -
9. เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล พระครูบุญบาลประดิษฐ์ วัดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล พระครูสุนทรธรรมทิน วัดสิงหาราม อำเภอชัยบาดาล
รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล พระครูมงคลสุนทร วัดหนองโก อำเภอชัยบาดาล
10. เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง พระครูอุดมวรรักษ์ วัดซับจำปา อำเภอท่าหลวง
11. เจ้าคณะอำเภอลำสนธิ พระครูประดิษฐนวการ (ประมุข) วัดจงโก อำเภอลำสนธิ
รองเจ้าคณะอำเภอลำสนธิ พระมหาวิรัตน์ รกฺขิตธมฺโม ป.ธ.5 วัดซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ
จังหวัดสิงห์บุรี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี พระครูวิธานปริยัติคุณ วัดแจ้งพรหมนคร อำเภอเมืองสิงห์บุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี พระครูสัทธาโสภิต วัดศรัทธาภิรม อำเภอเมืองสิงห์บุรี
2. เจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี พระครูสุวรรณวิโรจน์ วัดทอง อำเภออินทร์บุรี
รองเจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี - -
3. เจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี พระครูปัญญาประสิทธิคุณ วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี
4. เจ้าคณะอำเภอบางระจัน พระครูวิริยโสภิต วัดพระปรางค์ อำเภอบางระจัน
รองเจ้าคณะอำเภอบางระจัน - -
5. เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน -ว่าง-
6. เจ้าคณะอำเภอท่าช้าง พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ วัดโบสถ์ อำเภอท่าช้าง
จังหวัดชัยนาท
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท พระมหานคร จรณธมฺโม (ป.ธ.9) รก. วัดท่าช้าง อำเภอเมืองชัยนาท
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท -ว่าง- -ว่าง-
2. เจ้าคณะอำเภอมโนรมย์ พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชะลอ) วัดธรรมขันธ์ อำเภอมโนรมย์
3. เจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์ พระครูศรีชโยดม (อภินันท์ ป.ธ.6) วัดท่านจั่น อำเภอวัดสิงห์
4. เจ้าคณะอำเภอหนองมะโมง พระครูพิพัฒน์ชัยคุณ (คงฤทธิ์) วัดดอนใหญ่ อำเภอหนองมะโมง
5. เจ้าคณะอำเภอหันคา พระครูชัยคณาทร (ประกิต) วัดอรัญญวาสี อำเภอหันคา
รองเจ้าคณะอำเภอหันคา พระครูไพโรจน์ชัยคุณ วัดท่าโบสถ์ อำเภอหันคา
6. เจ้าคณะอำเภอเนินขาม พระครูวิมลชยาทร วัดราษฎร์ศรัทธาราม อำเภอหันคา
7. เจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี พระครูวิสิฐชัยคุณ (จำรัส) วัดท่าสมอ อำเภอสรรคบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี พระครูพิมลธรรมพิทักษ์ (ต้อย) วัดโคกดอกไม้ อำเภอสรรคบุรี
8. เจ้าคณะอำเภอสรรพยา พระครูวิธูรชัยกิจ,ดร. (มานพ) วัดตะกู อำเภอสรรพยา
รองเจ้าคณะอำเภอสรรพยา พระมหาสมเกียรติ กิตฺติโสภี (ป.ธ.6) วัดโพธิ์งาม อำเภอสรรพยา
จังหวัดอุทัยธานี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี พระครูอุทิตศุภการ (สุบิน) วัดอมฤตวารี อำเภอเมืองอุทัยธานี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี พระครูอุเทศธรรมโฆษิต วัดอุโปสถาราม อำเภอเมืองอุทัยธานี
2. เจ้าคณะอำเภอหนองฉาง พระครูอุทิศธรรมพินัย (ประดน) วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง
รองเจ้าคณะอำเภอหนองฉาง พระครูศรีรัตนาภิรัต ป.ธ.6 (ปิยะนันท์) วัดบ่อทับใต้ อำเภอหนองฉาง
3. เจ้าคณะอำเภอทัพทัน พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.9 วัดสาลวนาราม อำเภอบ้านไร่
รองเจ้าคณะอำเภอทัพทัน พระมหาสุข สุมังคฺโล วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุทัยธานี
4. เจ้าคณะอำเภอหนองขาหย่าง พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์ (เจริญ) วัดหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง
5. เจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ พระครูอุทัยสุทธิคุณ (บรรหาร) วัดทัพคล้าย อำเภอบ้านไร่
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ พระมหายงยุทธ ติกฺขญาโณ วัดบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่
6. เจ้าคณะอำเภอสว่างอารมณ์ พระครูอุทัยกิตติวัฒน์ (จำนงค์) วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์
7. เจ้าคณะอำเภอลานสัก พระครูอุทัยสุตกิจ (สุทัน ) วัดลานสัก อำเภอลานสัก
รองเจ้าคณะอำเภอลานสัก พระครูอุทัยวิริยสุนทร (สมยศ) วัดประดู่ยืน อำเภอลานสัก
8. เจ้าคณะห้วยคต พระครูอุดมวิสุทธิธรรม (สุชาติ) วัดสามัคคีรังสรรค์ อำเภอหนองฉาง

คณะสงฆ์ภาค 4[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดนครสวรรค์
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ พระราชพุฒิเมธี (กอง ป.ธ.๖) วัดโพธาราม
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ ป.ธ. ๕ ) วัดนครสวรรค์
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ (ว่าง) (ว่าง)
จังหวัดกำแพงเพชร
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร พระครูวชิรปัญญากร วัดบ่อสามแสน
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ (ว่าง) (ว่าง)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ (ว่าง) (ว่าง)
จังหวัดพิจิตร
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ป.ธ. 9 ) วัดท่าหลวง
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร พระครูวิภัชธรรมโสภิต วัดดงชะพูล
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร พระมหาเมธี จนฺทวํโส (ป.ธ. 3 ) วัดหาดมูลกระบือ
จังหวัดเพชรบูรณ์
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

คณะสงฆ์ภาค 11[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดนครราชสีมา
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา พระโสภณปริยัติวิธาน (สนั่น ป.ธ.๖) วัดสะแก
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา พระครูเกษมกิจจาทร (ทองใบ) วัดพระนารายณ์มหาราช
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา พระครูปริยัติสีมาภรณ์ วัดสะแก
จังหวัดชัยภูมิ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ พระมหาสมวงษ์ สีลภูสิโต ป.ธ.๗ วัดชัยภูมิวนาราม
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ พระครูศรีปริยัติพิมล (ทองปาน ป.ธ.๖) วัดไพรีพินาศ
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ พระครูสิริปริยัตยานุรักษ์ วัดกลางหมื่อนแผ้ว
จังหวัดบุรีรัมย์
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พระครูโสภณธรรมโฆสิต (เพล) วัดหนองไผ่น้อย
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พระครูโสภณรมณียกิจ วัดทักษิณาวาส
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พระครูอินทวนานุรักษ์ (สมัย) วัดอินทรวนาราม
จังหวัดสุรินทร์
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) [3] วัดกลางสุรินทร์
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูอนุวัตปัญญาภรณ์ (หาด น.ธ.เอก) วัดหนองบัว
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูปทุมสังฆการ (สุพรรณ , น.ธ.เอก,พธ.ม.)[4] วัดประทุมเมฆ
2. เจ้าคณะอำเภอปราสาท -ว่าง- -ว่าง-
รองเจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูอนุสรณ์ปิยธรรม (ฮวด, น.ธ.เอก) วัดสามราษฎร์บำรุง
รองเจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูประภัสรนวกิจ (เภา, น.ธ.เอก)[5] วัดตาเบา
3. เจ้าคณะอำเภอกาบเชิง พระครูพรหมวิหารธรรม (ปล้อง พธ.บ.,รป.ม.)[6] วัดอุดมพรหมวิหาร
รองเจ้าคณะอำเภอกาบเชิง พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน วัดพรหมสุรินทร์
4. เจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูพิทักษ์สังฆกิจ(โกสุม ป.๑-๒) วัดโพธาราม
รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูวิศิษฏ์วิหารคุณ (ฉลาด) วัดป่าสังฆพงษ์
รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูสิริธีรญาณ (วีรวัฒน์ ป.ธ.๕)[7] วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
5. เจ้าคณะอำเภอบัวเชด พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์ (เลียม) วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง
รองเจ้าคณะอำเภอบัวเชด พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (ธนะพัฒน์ ป.ธ.๔)[8] วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
6. เจ้าคณะอำเภอลำดวน พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ป.ธ.๖) วัดศรีรัตนาราม
7. เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระครูบริหารชัยมงคล (บุญธรรม) รักษาการแทน[9] วัดชัยมงคลมุนีวาส
รองเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระครูวิมลศีขรคุณ (บุปผา) วัดกาเจาะ
รองเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ -ว่าง- -ว่าง-
8. เจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ พระครูสุธรรมวรานุรักษ์ (ปริญญา ปธ.๑-๒) วัดสหมิตรบำรุง
รองเจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ พระมหาบุญชอบ ปุญญสาทโร (ป.ธ.6) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
9. เจ้าคณะอำเภอสนม พระครูประทีปธรรมวงศ์ (สมพงษ์ อริยวฺงโส ป.๑-๒) วัดศรีสว่างโคกสะอาด
รองเจ้าคณะอำเภอสนม พระครูสุตกิตติวัฒน ์(เจริญ กิตติธโร ป.ธ.๓)[10] วัดหนองพลับ
10. เจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูสิริธรรมวิสิฐ (พรสวัสดิ์ ป.ธ.๔)[11] วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง
รองเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูสุตพัฒนธาดา ( อดุลย์ อตุโล น.ธ.เอก,ป.ธ.๓,พธ.บ.) วัดประชาสังคม
รองเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี -ว่าง- -ว่าง-
11. เจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ ป.ธ.๕) วัดโพธิ์ศรีสว่าง(บ้านปรีง)
รองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ (ประจักษ๋ ป.ธ.๔) [12] วัดโพธิพฤกษาราม
รองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูสังวรพรหมคุณ(อำนวย ป.ธ.๓)[13] วัดพรมเทพ
12. เจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูบุญเขตวรคุณ (สวน) วัดอิสาณ
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูประภัสร์สารธรรม (ประเทือง) วัดทุ่งไทรขะยูง
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ป.๑-๒ ) วัดดอกจานรัตนาราม
13. เจ้าคณะอำเภอจอมพระ พระครูวิวิตธรรมวงศ์ (วิจัย) วัดป่าพุทธนิมิต
รองเจ้าคณะอำเภอจอมพระ พระครูสิริปริยัติกิจธำรง วัดจอมพระ
14. เจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ พระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์ วัดพะเนารัตน์
15. เจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์ พระครูจันทปัญญาภรณ์ (ขาว) วัดป่าบ้านตรวจ
รองเจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์ พระครูกัลยาณธรรมโฆษ (รุ่ง) [14] วัดโมฬีวงษา
16. เจ้าคณะอำเภอโนนนารายณ์ พระครูศรีปริยัติยาภรณ์ (ทองสุข ป.ธ.๖) วัดปราสาทขุมดิน
17. เจ้าคณะอำเภอพนมดงรัก พระมหาวิศิต ธีรวํโส (ป.ธ.9) วัดพรหมสุรินทร์
รองเจ้าคณะอำเภอพนมดงรัก พระครูบรรพตสมานธรรม (พุธ) [15] วัดหิมวันบรรพต

คณะสงฆ์ภาค 14[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดนครปฐม
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคำ) วัดพะเนียงแตก อำเภอเมืองนครปฐม
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ป.ธ.๙ วัดพระงาม พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครปฐม
2. เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม) วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี
รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี พระครูโกวิทสุตการ (ระพิน) วัดโคกเขมา อำเภอนครชัยศรี
3. เจ้าคณะอำเภอสามพราน พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ (ประเทือง) วัดเดชานุสรณ์ อำเภอสามพราน
4. เจ้าคณะอำเภอบางเลน พระศรีวิสุทธิวงศ์ (สุวิทย์ ป.ธ.๙) วัดพระปฐมเจดีย์ฯ อำเภอเมืองนครปฐม
รองเจ้าคณะอำเภอบางเลน พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์ (พะเยาว์) วัดสุขวัฒนาราม อำเภอบางเลน
5. เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน พระครูอมรบุญญารักษ์ วัดบ่อน้ำจือ อำเภอกำแพงแสน
รองเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน พระครูโกศลธรรมรัตน์ วัดวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน
6. เจ้าคณะอำเภอดอนตูม พระศรีธีรวงศ์ (สมัย ป.ธ.9) วัดพระประโทณเจดีย์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครปฐม
7. เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล พระครูบวรธรรมานุสิฐ (สอน) วัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดสมุทรสาคร
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ (ณรงค์ ป.ธ.4) วัดสุทธิวาตวราราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสมุทรสาคร
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร พระครูสาครธรรมประสิทธิ์ (บุญเลิศ ป.ธ.4) วัดหลังศาลประสิทธิ์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
2. เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน พระครูสีลาธิการี (ถวิล) วัดหนองพะอง อำเภอกระทุ่มแบน
3. เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว พระมงคลพัฒนาภรณ์ (ดิเรก) วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว

รายนามเจ้าคณะอำเภอ (ธรรมยุติกนิกาย)[แก้]

ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจน

ดูเพิ่ม[แก้]