เจ้าคณะใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าคณะใหญ่
จวนวัดราษฎร์,วัดพระอารามหลวง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ โดยพระราชดำริ
สมเด็จพระสังฆราช โดยพระบัญชาแต่งตั้ง
สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชาแต่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่
มหาเถรสมาคม โดยมีมติเห็นชอบ
วาระตลอดชีวิต
เงินตอบแทน23,900บาท[1]

เจ้าคณะใหญ่ "มหาสังฆนายก" (คำเดิม) เป็นตำแหน่งทางปกครองของคณะสงฆ์ไทยโดยพระสังฆาธิการระดับสูง รองจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยแบ่งการปกครอง ดังนี้

การแบ่งการปกครอง[แก้]

คณะสงฆ์มหานิกาย[แก้]

มี 4 ตำแหน่ง ปกครองคณะสงฆ์มหานิกายทั่วประเทศ

คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

มีตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ 1 ตำแหน่ง คือ เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายทั่วประเทศ

คณะสงฆ์จีนนิกาย[แก้]

มีตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ 1 ตำแหน่ง คือ เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ปกครองคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย

คณะสงฆ์อนัมนิกาย[แก้]

มีตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ 1 ตำแหน่ง คือ เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย ปกครองคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติ[แก้]

ตามกฎมหาเถรสมาคม ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ กำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้

(1) มีพรรษาสมควรแก่ตำแหน่ง

(2) มีความรู้สมควรแก่ตำแหน่ง

(3) มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย

(4) เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์

(5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ

(6) ไม่เคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน

(7) ไม่เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากตำแหน่งใด เพราะความผิดมาก่อน

คุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง

เจ้าคณะใหญ่ในปัจจุบัน[แก้]

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต

- เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร)

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

- เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ)

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร)

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

- เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร)

เจ้าคณะใหญ่หนใต้

- เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) จังหวัดตรัง

เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย

- รองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม

เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย

- เจ้าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร

อ้างอิง[แก้]

  1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)