พระมหาวิศิต ธีรวํโส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระมหาวิศิต ธีรวํโส
(วิศิต (วิศิษฐ์) กลีบม่วง)
พระมหาวิศิต.jpg
วัดวัดพรหมสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
สังกัดมหานิกาย
วุฒิน.ธ.เอก,เปรียญธรรม 9 ประโยค, (พธ.บ.) สาขาสังคมวิทยา,M.A.,พธ.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภออำเภอพนมดงรัก ,ผู้อำนวยการวิทยาลัยสุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาวิศิต ธีรวํโส[1] เป็นเจ้าคณะอำเภออำเภอพนมดงรัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ชาตภูมิ[แก้]

พระมหาวิศิต ธีรวํโส มีนามเดิมว่า วิศิต(วิศิษฐ์) กลีบม่วง [2] จังหวัดสุรินทร์

การศึกษา/วิทยฐานะ[แก้]

 • สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดพรหมสุรินทร์
 • สอบไล่ได้เปรียญ 9 ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดพรหมสุรินทร์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๓๑ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาโท (M.A.) ประเทศอินเดีย
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต[3] (พธ.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานด้านคณะสงฆ์[แก้]

งานด้านการศึกษา[แก้]

 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์[5] มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์[6][7]สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

สมณศักดิ์[แก้]

 • เป็นพระมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค[8] ที่พระมหาวิศิต ธีรวํโส

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]