พระมหาวิศิต ธีรวํโส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระมหาวิศิต ธีรวํโส

(วิศิต (วิศิษฐ์) กลีบม่วง)
พระมหาวิศิต.jpg
ส่วนบุคคล
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก,เปรียญธรรม 9 ประโยค, (พธ.บ.) สาขาสังคมวิทยา,M.A.,พธ.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดพรหมสุรินทร์ สุรินทร์
ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภออำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์,อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาวิศิต ธีรวํโส ป.ธ.9[1] เป็นเจ้าคณะอำเภออำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์,อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ชาตภูมิ[แก้]

พระมหาวิศิต ธีรวํโส มีนามเดิมว่า วิศิต(วิศิษฐ์) กลีบม่วง [2] จังหวัดสุรินทร์

การศึกษา/วิทยฐานะ[แก้]

งานด้านคณะสงฆ์[แก้]

งานด้านการศึกษา[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "แนวคิดพระพุทธศาสนาเพื่อการเสริมสร้างและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์". www.mcu.ac.th (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
  2. พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 4
  3. การศึกษา/วิทยฐานะ
  4. ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะอำเภอ อำเภอพนมดงรัก
  5. "กรรมการสภาวิชาการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-08. สืบค้นเมื่อ 2017-05-23.
  6. งานด้านการศึกษา
  7. ตำแหน่งวิชาการ ปีการศึกษา 2560
  8. เป็นพระมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]