ข้ามไปเนื้อหา

เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดตาก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การปกครองคณะสงฆ์ระดับจังหวัดเป็นไปตาม พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2534 ที่จัดให้มีการปกครองคณะสงฆ์ระดับต่าง ๆ ลดหลั่นกันไปจนกระทั่งถึงระดับจังหวัด โดยจังหวัดตากอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ อันประกอบด้วยจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยจัดแบ่งการปกครองภายในเป็น 9 อำเภอ (9 เจ้าคณะเภอ) 38 ตำบล (38 เจ้าคณะตำบล)

ปัจจุบันมีพระประสิทธิศีลคุณ (เวช ปภากโร) วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก เป็นเจ้าคณะจังหวัดตาก

ประวัติ

[แก้]

เจ้าคณะจังหวัด

[แก้]
  • พระประสิทธิศีลคุณ (เวช ปภากโร) วัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เจ้าคณะจังหวัดตาก
  • พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ วัดท่าปุย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รองเจ้าคณะจังหวัดตาก

อำเภอการปกครองคณะสงฆ์

[แก้]

ประกอบด้วยการปกครองคณะสงฆ์ 9 อำเภอ มีเจ้าคณะอำเภอ 9รูป/องค์ คือ

ทำเนียบเจ้าคณะอำเภอในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดตาก
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ เจ้าคณะอำเภอ วัด เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูโสภณชยาภรณ์ เมืองตาก วัดชัยชนะสงคราม - ปัจจุบัน
2 พระสุรชัย ฐานธมฺโม เมืองตาก วัดชัยชนะสงคราม - ปัจจุบัน เลขานุการ
3 พระครูพิทักษ์บรมธาตุ บ้านตาก วัดบรมธาตุ - ปัจจุบัน
4 พระครูวิลาสธรรมานุกูล บ้านตาก วัดบรมธาตุ - ปัจจุบัน เลขานุการ
5 พระครูปิยคุณวัฒน์ แม่สอด-พบพระ วัดดอนมูล - ปัจจุบัน
6 พระสีมา สํวโร แม่สอด วัดดอนมูล - ปัจจุบัน เลขานุการ
7 พระครูพิบูลธรรมานุวัตร ท่าสองยาง วัดแม่ต้านเหนือ - ปัจจุบัน
8 พระปลัดนครินทร์ โกวิโท ท่าสองยาง วัดแม่ต้านเหนือ - ปัจจุบัน เลขานุการ
9 พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ แม่ระมาด วัดท่าปุย (อ.สามเงา) - ปัจจุบัน
10 พระครูวิศาลกิจจานุวัตร สามเงา วัดสามเงาออก - ปัจจุบัน
11 พระครูอนุกูลวรการ อุ้มผาง วัดดอนแก้ว (อ.แม่สอด) - ปัจจุบัน
12 พระมหาวัชรินทร์ วชิรญาโณ อุ้มผาง วัดดอนแก้ว (อ.แม่สอด) - ปัจจุบัน เลขานุการ
13 พระครูสิริสุตวัฒน์ (วันชัย) วังเจ้า วัดส้มเกลี้ยง - ปัจจุบัน
14 พระเทเวทย์ อคฺคโชโต วังเจ้า วัดส้มเกลี้ยง - ปัจจุบัน เลขานุการ

ตำบลการปกครองคณะสงฆ์

[แก้]

รอข้อมูล

วัดในเขตปกครองจังหวัดตาก

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]