ข้ามไปเนื้อหา

สังคีติยวงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สังคีติยวงศ์  
ผู้ประพันธ์สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน
ผู้แปลพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์)
ประเทศสยาม
ภาษาภาษาบาลี
ประเภทพงศาวดารพระพุทธศาสนาและพงศาวดารบ้านเมือง

สังคีติยวงศ์ เป็นพงศาวดารพระพุทธศาสนาและพงศาวดารบ้านเมือง นิพนธ์เป็นภาษาบาลีโดย สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน สมัยที่ยังดำรงสมณศักดิ์พระพิมลธรรม ซึ่งรจนาใน พ.ศ. 2332 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช[1] และแปลเป็นภาษาไทยโดยพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์)[2] พิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ใน พ.ศ. 2466[3]

เนื้อหา[แก้]

สังคีติยวงศ์ มีเนื้อหาว่าด้วยการสังคายนาพระธรรมวินัยตั้งแต่ครั้งปฐมสังคายนา การสังคายนาครั้งต่อ ๆ มา จนสิ้นสุดเมื่อ พ.ศ. 2331 มีเนื้อหาว่าด้วยการสังคายนาซึ่งตรงกับเหตุการณ์การทำสังคายนาพระไตรปิฎกในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์[4] ส่วนที่กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ บรรยายพระราชกรณียกิจแต่ละพระองค์อย่างสังเขป ส่วนมากกล่าวถึงบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์อันเนื่องจากการเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกภ์และการบำเพ็ญบุญกุศลต่าง ๆ พงศาวดารฉบับนี้เป็นพงศาวดารฉบับแรกที่ใช้พุทธศักราชในการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ แต่ทุกศักราชก็มีความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับพงศาวดารฉบับอื่นที่ชำระภายหลัง[5]

ต้นฉบับเดิมของเป็นคัมภีร์ลานมี 7 ผูก เนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 ปริเฉท ดังนี้

 • ปริเฉทที่ 1 กล่าวถึง การสังคายนาพระไตรปิฎกในชมพูทวีป 3 ครั้ง
 • ปริเฉทที่ 2 กล่าวถึง การสังคายนาพระไตรปิฎกในลังกาทวีป 4 ครั้ง
 • ปริเฉทที่ 3 กล่าวถึง การประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป
 • ปริเฉทที่ 4 กล่าวถึง การประดิษฐานพระทันตธาตุในที่ต่าง ๆ
 • ปริเฉทที่ 5 กล่าวถึง กษัตริย์ในอาณาจักรหริภุญชัย
 • ปริเฉทที่ 6 กล่าวถึง กษัตริย์ในอาณาจักรล้านนา
 • ปริเฉทที่ 7 กล่าวถึง กษัตริย์ในอาณาจักรอยุธยาและการล่มสลาย
 • ปริเฉทที่ 8 กล่าวถึง การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์
 • ปริเฉทที่ 9 กล่าวถึง อานิสงส์และความปรารถนาของผู้แต่ง

อ้างอิง[แก้]

 1. สามารถ มังสัง. "ถึงเวลาทำสังคายนาพระธรรมวินัยหรือยัง?". ผู้จัดการออนไลน์.
 2. "สังคีติยวงศ์ เอกสารสมัยรัชกาลที่ 1 เผยสภาพอยุธยาหลังกรุงแตก". ศิลปวัฒนธรรม.
 3. "สังคีติยวงส์". นามานุกรมวรรณคดีไทย.
 4. สุชาดา ศรีเศรษฐวรกุล. "การสืบทอดพระไตรปิฎกใบลานอักษรขอม ในประเทศไทยและกัมพูชา".
 5. อุบลศรี อรรถพันธุ์. "การชำระพระราชพงศาวการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" (PDF). มหาวิทยาลัยศิลปากร.