ผู้ใช้:Portalian

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หน้าผู้ใช้
พูดคุย (ฝากข้อความ)
บทความที่เขียน
ปูมการใช้งาน
กล่องผู้ใช้
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
This user can contribute with an advanced level of English.
ja-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับกลาง
この利用者はある程度の日本語ができます。
ผู้ใช้คนนี้เขียนบทความในระดับ
บทความคัดสรร
ผู้ใช้คนนี้เขียนบทความในระดับ
บทความคุณภาพ
000ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
150ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
จิตวิทยา
385ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การขนส่งระบบราง
400ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษา
510ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คณิตศาสตร์
910ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว

บทความที่เขียน[แก้]

บทความที่ผ่านเกณฑ์บทความคัดสรร
บทความที่ผ่านเกณฑ์บทความคุณภาพ

หน้าย่อย[แก้]

แม่แบบ
หน้าทดลองเขียน