แม่แบบ:ระดับบทความ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การจัดระดับบทความ
ระดับ เงื่อนไข สำหรับผู้อ่าน สำหรับผู้แก้ไข ตัวอย่าง
 บทความคัดสรร คัดสรร 
{{ระดับคัดสรร}}
สำหรับบทความที่ผ่านการคัดเลือกใน โครงการบทความคัดสรร มีเนื้อหาโดดเด่น ครอบคลุม มีลักษณะการเขียนแบบมืออาชีพ สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ ไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้นจะมีข้อมูลที่ทันสมัยกว่าเข้ามาแทนที่ และควรปรับปรุงรูปแบบให้อ่านง่าย
 บทความคุณภาพ คุณภาพ 
{{ระดับคุณภาพ}}
สำหรับบทความที่ผ่านการคัดเลือกใน โครงการบทความคุณภาพ เป็นบทความที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกคน เนื้อหาครบถ้วนและครอบคลุม ไม่พบข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัด มีคุณภาพใกล้เคียงกับการเขียนแบบมืออาชีพ ควรเพิ่มเติมข้อมูลระดับสูงหรือข้อมูลเชิงลึก และแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบเห็นได้ในบางส่วนของบทความ
 ดี 
{{ระดับดี}}
มีเนื้อหาครอบคลุมส่วนสำคัญครบถ้วนในทุกด้าน มีรูปแบบที่ดูเหมาะสม ซึ่งรูปแบบและการใช้ภาษา อาจยังต้องการปรับปรุง มีประโยชน์ต่อผู้อ่านส่วนใหญ่ ผู้อ่านทั่วไปอ่านและเข้าใจในภาพรวมและเนื้อหาสำคัญ รวมถึงรายละเอียดของหัวข้อนั้น เพิ่มเติมเนื้อหาส่วนย่อยระดับสูงหรือข้อมูลเชิงลึก โดยไม่จำเป็นต้องลงทุกรายละเอียด ปรับปรุงการใช้ภาษา และการจัดรูปแบบ ควรจะมีการเพิ่มสื่อสนับสนุนบทความ
 พอใช้ 
{{ระดับพอใช้}}
มีเนื้อหาพอใช้ แต่ขาดเนื้อหาสำคัญในบทความ หรือมีเนื้อหาหรือสื่อที่ไม่เข้ากับบทความ บทความควรจะมีแหล่งอ้างอิงไปยังแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ แต่ควรจะมีการปัดกวาดบทความโดยรวม มีประโยชน์ต่อผู้อ่านกลุ่มหนึ่ง มีเนื้อหาในระดับที่เหมาะสม แต่ตัวผู้อ่านจำเป็นต้องหาแหล่งข้อมูลอื่น เพื่อทำความเข้าใจในภาพรวมของหัวข้อนั้น ต้องการแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาหลักที่สำคัญ โดยบทความในกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมีป้าย {{เก็บกวาด}} หรือ {{โครง}}
 โครง 
{{ระดับโครง}}
มีเนื้อหาที่กำลังเขียนหรือพัฒนา และยังขาดแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ มีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อนั้นมาก่อน ในบทความสามารถอธิบายความหมายในภาพรวมได้ ซึ่งลักษณะนี้มักจะไม่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บางกลุ่มที่รู้จักบทความเป็นอย่างดี ควรเพิ่มเติมเนื้อหา สามารถปรับปรุงรูปแบบ และการใช้ภาษา รวมไปถึงการเพิ่มสื่อสนับสนุนและแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
รายชื่อ
{{ระดับรายชื่อ}}
เนื้อหามีลักษณะเป็นรายชื่อ มีประโยชน์ต่อผู้อ่านเพื่อเป็นรวบรวมข้อมูลแบบรายชื่อ และใช้เป็นดัชนีไปบทความอื่น โดยต่างจากหมวดหมู่ที่อาจมีภาพ แหล่งอ้างอิง และคำอธิบายกำกับ ไม่ได้รับการจัดระดับเหมือนบทความทั่วไป รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ยังไม่ได้มาตรฐาน บทความที่ยังไม่ได้จัดรูปแบบ มีรูปแบบที่ไม่เป็นสารานุกรม หรือต้องการตรวจแก้การใช้ภาษา ซึ่งจะมีป้ายติดไว้ด้านบนแต่ละบทความ เช่น ป้าย {{เก็บกวาด}} ดูเพิ่มที่ ตรวจสอบบทความ