แม่แบบ:บทความสหรัฐอเมริกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดระดับบทความทางสหรัฐอเมริกาตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ