ข้ามไปเนื้อหา

คุยกับผู้ใช้:Tmd

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
เพิ่มหัวข้อ
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ความเห็นล่าสุดเมื่อ: 1 ปีที่แล้ว โดย Taweetham ในหัวข้อ พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2

หน้าหลัก
พูดคุย (ฝากข้อความ)
บทความที่เขียน
ประกาศ
-ห้องภาพ
-ห้องอย่างว่า
กรุรูป Tmd
วิกิไทยเว็บบอร์ด
Monobook

Archive
บทพูดคุยในกรุ
คุยกับผู้ใช้:Tmd

 • กรุ 1 (พฤศจิกายน 2549 - เมษายน 2551)
 • กรุ 2 (เมษายน 2551 - พฤษภาคม 2552)
 • กรุ 3 (พฤษภาคม 2552 - พฤษภาคม 2552) -_-"
 • กรุ 4 (พฤษภาคม 2552 - กรกฎาคม 2552) -_-"
สันติ ๆ
สันติ ๆ
เวลาขณะนี้:
กรกฎาคม 2024
วันเสาร์
10:38 am CET
03:38 UTC

ถ้าซ้ำซ้อนกัน ผมเสนอว่าทำหน้าแก้ความกำกวมดีกว่าครับ ส่วนที่ถามว่าหมวดหมู่อะไร ดูนี่แล้วกันครับ --taweethaも 11:05, 10 กรกฎาคม 2552 (ICT)

 • 12:28, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Riwsaki141 ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:28, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Polpng ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:28, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Piyamyth ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:28, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Neovannukul ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:28, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Manao ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:28, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Mamachongmas ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:28, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:MPPM M ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:28, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Loma avril ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:28, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Littleweed ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:28, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Land and Houses ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:28, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Krupa ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:27, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Sayraynile ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:27, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Talkbyum ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:27, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Tananom ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:26, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Thanaponc ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:26, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Tores ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:26, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Traipat ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:26, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Udomdet ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:25, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Yakeemo ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:25, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Zous ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:25, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:บุปผชาติ ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:25, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:หมี่โบ ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:22, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Chocopie ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:22, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Browneyesdevil ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:22, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Boodemon ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:22, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:BM2552 ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:21, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Asura ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:21, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Amnury ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)
 • 12:21, 8 กรกฎาคม 2552 (ประวัติ) (ต่าง) ล คุยกับผู้ใช้:Aeyrock ‎ (ลบ หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) ออก ด้วยสจห.) (บนสุด)

มีผู้ใช้มาฟ้องเพิ่ม แถมให้อีกสองรายการครับ

 • 14:04, 10 กรกฎาคม 2552 Taweetham (พูดคุย | หน้าที่เขียน | บล็อก) ลบ "ไฟล์:Rith.conan book.gif" แล้ว ‎ (WP:FAIR) (เรียกดู/เรียกคืน)
 • 07:56, 6 พฤษภาคม 2552 Manop (พูดคุย | หน้าที่เขียน | บล็อก) ลบ "ไฟล์:Rith.conan book.gif" แล้ว ‎ (WP:FAIR) (เรียกดู/เรียกคืน)

อะไรกันนี่ครับ หมวดหมู่อะไร นั่งดูอยู่นานก็ยังไม่เข้าใจ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 14:29, 10 กรกฎาคม 2552 (ICT)

ผมเรียกว่าหมวดหมู่แชร์ลูกโซ่ ไม่มีอะไรมากครับคือในทุกๆ หน้าพูดคุยที่เขาไปกดต้อนรับ มันจะอยู่ใน หมวดหมู่:ผู้ใช้ที่ได้รับการต้อนรับด้วยสจห. (ผู้ใช้:rith.conan) โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นหมวดหมู่ส่วนตัวไม่สอดคล้องกับนโยบายวิกิพีเดีย สมมติว่าท่าน Tmd ใส่หมวดหมู่ในหน้าต้อนรับบ้าง แล้วท่านมากดต้อนรับผม หน้าพูดคุยผมก็ตกไปอยู่ในหมวดหมู่ดังกล่าว แล้วสมมติผมก็ชอบวิธีการนี้เหมือนกัน ก็ใส่หมวดหมู่ในหน้าต้อนรับอีก และคนถัดๆ ไปทำอีก ในที่สุด ผู้ใช้ปลายทางก็สามารถสืบย้อนกลับมาดูได้ครับว่าเขาได้รับการต้อนรับมาจากสายหลวงปู่ Tmd นี่เอง อย่างนี้เป็นต้น จึงขอเรียกว่า หมวดหมู่แชร์ลูกโซ่ --taweethaも 14:41, 10 กรกฎาคม 2552 (ICT)

เออ เล่นกันยังงี้เลยนะคนเรา แชร์ลูกโซ่โดยแท้ >_< -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 16:23, 10 กรกฎาคม 2552 (ICT)

หวาดดีค่ะ สุขสันต์เช่นกันอิอิ

[แก้]

ลุงๆๆ หนิตอนนี้หนาหนูได้ลองไปสอบถามวัดพระแท่นศิลาอาสน์มาว่า หอคำแก้วนั้นมันคืออะไรน่ะค่ะ เขาได้บอกว่า มันเป็นหอคำแก้วที่จำลองมาจากของเมืองเชียงใหม่โดยให้ช่างล้านนาจากเชียงใหม่ และ ลำปางมาทำค่ะ ส่วนของวิหารหลวงวัดพระบรมธาตุบูรณะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนตอนนี้หนูก็ไม่ค่อยได้เข้ามาซักเท่าไหร่งานเยอะมากมาย แต่ก็จะพยายามดูบทความของจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานีรถไฟ และส่วนเล็กน้อยๆๆที่ตั้งขึ้นน่ะค่ะ จะพยายามพัฒนาให้ข้อมูลเป็นประวัติการ เออค่ะ หนูลองเข้าไปในเวปรัฐวิสาหกิจ แล้วลองหาในวิกิพีเดียพบว่าข้อความในนั้นคัดลอกมาจากเวปรัฐวิสาหกิจโดยมิได้แก้ไขค่ะ--ธิดาหลวงพระบาง 12:31, 10 กรกฎาคม 2552 (ICT)

 • มันแก้วตรงไหน ปูนทั้นนั้น
 • ขอบคุณครับสำหรับข่าว เห็นวิหารปิดทองใหม่ไม่เสร็จก็สวยมากแล้ว ตอนนี้อยากไปดูจัง น่าจะสวย (แข่งกะสายไฟข้างวัด) มาก ๆ เลยนะครับ
 • รัฐวิสาหกิจ ไม่ตรงกันครับ ไม่น่าจะลอกมา -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 16:50, 10 กรกฎาคม 2552 (ICT)

มีคนใช้เน็ตมหาวิทยาลัยมาเขียนขายหนังสือ ขายโครงการส่วนตัวครับ ขออาราธนาไปปรับปรุงหน่อยครับ อยากให้เหมือนบทความพระสงฆ์ ที่อย่างน้อยก็อธิบายบทสวดมนต์ครับ --taweethaも 18:39, 10 กรกฎาคม 2552 (ICT)

คนนี้มั้ง ที่มาแอบเนียนโฆษณาขายหนังสือ. ปรับ ๆ บ้างแล้ว ยังขาดปัญญาเขียนอยู่ (สวากขาโตฯ). ไปดูของฝั่งฝรั่งแล้วเครียดขึ้นมาทันที มีทั้งธรรมะของ ยิว, ฮินดู ฯลฯ สารพัด งงตาแตก >< -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 19:35, 10 กรกฎาคม 2552 (ICT)

 • คิดเหมือนกันครับ พูดมากไม่ได้เดี๋ยวโดนเล่นงาน ยิ่งบ้านใกล้เรือนเคียงกัน ตถาคตว่า วาจาใดจริง แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ทั้งไม่เป็นที่รักชอบใจของคนอื่นด้วย ตถาคตไม่พูดวาจานั้น
 • ส่วนที่ไปดูฝรั่งแล้วเครียดเพราะว่ามันลิงก์ผิด ผมแก้ให้ใหม่แล้วครับ ของฝรั่งเดิมนั้นตรงกับคำว่า ธรรม อย่างเดียว แต่ของของเราเป็น พุทธธรรม จึงไม่ตรงกันครับ --taweethaも 20:04, 10 กรกฎาคม 2552 (ICT)
ขอบคุณมากครับที่ช่วยเปลี่ยนลิงก์ข้ามภาษาให้ ไม่งั้นงงแย่เลย ฝรั่งเขาก็ช่าง เอาศัพท์บาลีไปใช้ซะงง -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 20:22, 10 กรกฎาคม 2552 (ICT)
อย่าว่าแต่ฝรั่งครับ คนไทยยังมี พระคริสตธรรมคัมภีร์ และ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ สนใจจะไปร่วมศาสนกิจกับเขาบ้างไหมครับ จะได้เป็นสากลกันมากขึ้น พระคัมภีร์ผมยังเก็บไว้เลย เพราะเล่มไม่ใหญ่ แต่พระไตรปิฎกต้องบริจาคเพราะมันใหญ่เยอะ --taweethaも 22:40, 10 กรกฎาคม 2552 (ICT)
ว่าไปว่ามา คิดถึงเรื่องโม้กลางวงฉันข้าว "กรณีนามสังฆราช" คือเขาใช้ สังฆราช เราโวยวายว่าซ้ำกับของพุทธ ถึงขั้นขอให้กรมศาสนาทำหนังสือให้เขาเลิก จนเขาเงียบไป โผล่มาอีกทีเขาใช้ อัครสังฆราช ซะแหล่ว อัครมหาสถานไปเลย ฮา ๆ (หลวงพี่เล่าพลางฉันพลางจนข้าวกระเด็นออกจากปาก) -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 22:47, 10 กรกฎาคม 2552 (ICT)
พระไตรปิฎกมีแจกฟรีด้วยรึ ใครจะใจบุญขนาดนั้น >_< -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 22:48, 10 กรกฎาคม 2552 (ICT)
(1) ผมนั่นแหละบอกพ่อให้บริจาคไปไม่มีที่เก็บ (2) ถึงว่าต้องย้าย ศีล 227 ไปวิกิซอร์ส หลวงพี่กลัวจะเจอ โภชนปฏิสังยุตต์ เป็นแน่แท้ --taweethaも 22:51, 10 กรกฎาคม 2552 (ICT)
(1) ใจบุญโดยแท้ T0T (2) อุบ่ะ จะมาปรับอาบัติอะไรแถวนี้ เดี๋ยวนี้หลวงพี่แกสึกไปแล้วมั้ง สงสัยต้องตามตัวมาบวชเพื่อปลงอาบัติ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 23:06, 10 กรกฎาคม 2552 (ICT)
ถ้าหลวงพี่มีข้อผิดพลาดเยอะ ติดต่อบริษัททัวร์ จัดไปอยู่กรรม เที่ยวทั่วทุกจังหวัดเลย หรือไปอยู่กรรมเมืองนอกบ้างก็ดีนะครับ ;-) --taweethaも 23:11, 10 กรกฎาคม 2552 (ICT)
เดี๋ยวนี้วัดเขาชอบจัดปริวาสกรรมกันเรื่อย โยม ๆ ก็คิดว่าพระมาปฏิบัติธรรม ที่ไหนได้ พระมาอยู่กรรมเพราะทำผิด -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 23:57, 10 กรกฎาคม 2552 (ICT)

หน้าต้อนรับใหม่

[แก้]

ผมทำหน้าต้อนรับใหม่ ถ้าพอไปวัดไปวาได้ก็ลองนำไปใช้งานดูครับ เก็บเล็กผสมน้อยจากการปราบเกรียนต่างๆ มารวมเป็นคาถาต้อนรับ หากผิดบาลีไวยกรณ์อย่างใดต้องขอท่านช่วยกรุณาปรับปรุงแก้ไข --taweethaも 20:07, 11 กรกฎาคม 2552 (ICT)

หน้ามืด ตาลาย คล้ายจะเป็นลม @_+ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 21:04, 12 กรกฎาคม 2552 (ICT)

นั่นสิครับท่าน ผมต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลเนี่ยถึงจะรอดออกมาได้ O_O --Horus | พูดคุย 07:54, 12 กรกฎาคม 2552 (ICT)

เหอ ๆ --Horus | พูดคุย 08:01, 12 กรกฎาคม 2552 (ICT)

บ่ได้เพ่งบ่ได้เล็งอะไรครับ อยากรีบเอามาใช้ในหน้าต้อนรับใหม่เท่านั้นเองสำหรับเรื่องที่อยู่ในสภา ส่วนเรื่องลบนั้นผมปล่อยท่านผู้มีพรรษามาก่อนจัดการครับ มาเพ่งเล็งท่าน Tmd ดีกว่าครับ ยังไม่ถึงวันออกพรรษาแต่เรามาดูกสิณกัน หลังจากเสร็จ "เว้นบรรทัดกสิณ" ไปแล้วข้างบน มาดู "เว้นวรรคกสิณ" กันบ้างครับ พ.ศ. ถ้าไม่เว้นวรรค มันจะลิงก์ไม่ติดครับ แบบ พ.ศ.2450 กับ พ.ศ. 2450 เป็นต้น ขออโหสิถ้าไปแก้ชนเข้านะครับ --taweethaも 17:24, 12 กรกฎาคม 2552 (ICT)

ตาแก้ว.. เริ่มบ่นเป็นคุ้งเป็นแควยาวเป็นกิโลโอ้โหแฮะเหมือนนังหนูเทวีน้อยเมืองป่าบ้านดงท่าเหนือซะแล้ว เดี๋ยวก็ตอบเป็นประเด็นซะนี่หรอก -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 21:10, 12 กรกฎาคม 2552 (ICT)
ปิดปากเงียบก็ได้ครับ กลับไปทำงานแล้วครับ ^_^ --taweethaも 21:15, 12 กรกฎาคม 2552 (ICT)
T0T -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 12:21, 14 กรกฎาคม 2552 (ICT)

ไฟล์:Koka_hunter.jpg

[แก้]

ปากเงียบไม่ได้นานครับ ไปอ่านนิทานก่อนนอนมาแล้ว สนุกดีครับและรู้ตัวว่าควรไปนอน แต่สงสัยนิดนึงครับว่าเขาให้ใส่คำบรรยายภาพได้เป็นนิทานเรื่องนึงเลยเหรอครับ กลัวจะมีปัญหาลิขสิทธิ์ (ไม่ใช่ภาพครับ) แต่เป็นคำบรรยาย --taweethaも 02:08, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)

ไม่คิดใส่ไว้ตลอดกาลดอกครับ ใส่ไว้เพียงชั่วเปลี่ยนนิทานเรื่องใหม่ (เดี๋ยวก็ตามไปเอาออก) แต่จริง ๆ เคยเห็นคนใส่อยู่นะ เป็นเรื่อง ๆ เลย (ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดี) อีกอย่างเป็นข้อความคัดจากพระธรรมบท หลวงพ่อธรรมโฆษาฯ ท่านคงไม่ลุกขึ้นมาโวยวายเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ไรนั่นหรอกมั้ง >< -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 02:15, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)
หลวงพ่อคงไม่ว่าครับ ผมไม่ได้ว่าท่าน Tmd ละเมิดครับ แต่ผมเห็นช่องทางละเมิดที่จะต้องอุดช่องหนึ่ง อีกเรื่องผมงงเลขไทยกับอารบิกนิดนึงครับ ที่ตกลงไปคราวที่แล้วเห็นว่า บทความชื่อเป็นเลขไทย ข้างในเป็นอารบิก เช่น พละ ๕ แต่คราวนี้มาเจอ กถาวัตถุ 10 เลยงงครับ --taweethaも 02:19, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)
เออ... สงสัยมึนมาม่า อาตมาก็อปลากมาจากคัมภีร์กถาวัตถุ แต่คงดันลืมเปลี่ยนเป็นเลขไทย ขออภัยจากใจจะริง ๆ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 02:25, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)
ท่านเอาอย่างนี้แน่ปล่าวครับ หรือว่าต้องเอาไปถามความเห็นจากสภากาแฟกันก่อน ไม่งั้นผมจะเปลี่ยนให้หมดทั้งวิกิพีเดียเลย โดยไล่จาก หมวดหมู่:ธรรมวิภาค ตัวชื่อหมวดหมู่จะใช้บอตคุงแจ้งเปลี่ยน ส่วนบทความผมจะดูอีกทีนึงว่าเยอะไหม--taweethaも 02:34, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)
เอาอย่างนี้ครับ แ่น่นอน ไม่ต้องตั้งในสภาดอกครับ น่าจะจัดการได้เลย ในตำราส่วนใหญ่ใช้เลขไทยอย่างนี้อยู่แล้ว ควรเปลี่ยนให้สิ้นเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 02:40, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)
ไม่ต้องถาม ดร. ที่ไหน เปรียญฟันธง ผมจัดให้ --taweethaも 02:43, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)
โมนา มาเฟีย นะ โยม -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 02:45, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)

ประเดี๋ยว พระเดชพระคุณ ผมสังเกตในหน้าสถานีย่อย:พระพุทธศาสนา ในตัวข้อความมันไม่ตัดย่อหน้า วานพ่อคุณดูด้วยเถิด จะเจริญพรให้ถึงใจ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 02:47, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)

ลองหลายขนานยังไม่เกิดผล ท่านว่าโรคมีหลายแบบ ถ้าเกิดด้วยกรรมแก้ยาก ยืมกุฏิท่านผู้มีบุญมาทำหัตถกรรมรักษาโรคหน่อยนะครับ

ถ้าคุณต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสารานุกรมวิกิพีเดียในส่วนหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
ขอเชิญแวะได้ที่โครงการวิกิพระพุทธศาสนา


พระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่มุ่งการพ้นทุกข์หรือพ้นจากการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย พ้นจากโลภ โกรธ หลง และอวิชชา (การไม่รู้ความจริงของธรรมชาติ) เน้นการปฏิบัติด้วยปัญญา การทำความเข้าใจ และพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง จนมองเห็นเหตุและผล และความเป็นไปตามธรรมชาติที่หมุนเวียนเป็นวัฏจักร จนสามารถนำตัวเองออกจากวัฏจักรที่ทำให้เกิดทุกข์ หรือวัฏสงสาร
สรณะหรือที่พึ่งอันประเสริฐของพระพุทธศาสนาเรียกว่า พระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ โดย "พระพุทธเจ้า" ทรงตรัสรู้"พระธรรม" แล้วทรงสอนให้พระภิกษุได้รู้ธรรมจนหลุดพ้นตามในที่สุด ทรงจัดตั้งชุมชนของพระภิกษุให้อยู่ร่วมกันเพื่อศึกษาและฝึกฝนตนเองให้หลุดพ้น เรียกว่า "พระสงฆ์" (สงฆ์แปลว่าหมู่,ชุมนุม) แล้วทรงมอบหมายให้พระสงฆ์ทั้งหลายเผยแผ่พระธรรมเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลก (อ่านต่อ...)

ว่าด้วยย่อหน้า

[แก้]

ฉันจนด้วยเกล้าแล้ว ท่านแก้วเอ๋ย T0T -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 03:05, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)

เชิญยลโฉมใหม่ ได้แก้แล้วครับ แต่มิได้เป็นสมุทเฉทประหาร ยังมีอนุสัยกิเลสอยู่ อันปถุชนทั่วไปพึงกระทำ เพราะอานิสงส์กุศลกรรมท่านแรง เพียงยืมกุฏิทำเป็นกระสายก็แก้ไขได้ --taweethaも 03:27, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)
ประเสริฐ ประเสริฐแล้ว อานิสงส์ส่งย่อหน้าแรกได้แล้ว ละสังโยชน์ได้ข้อนึง โมนายิ่งแล้ว ๆ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 03:34, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)
ในธรรมวิภาคหมดแล้วครับ แต่สงสัยว่าทำไมหลักธรรมบางอย่างในชื่อก็ไม่ใส่เลข ชื่อหมวดหมู่ผมแจ้งบอตคุงเลยนะครับ --taweethaも 03:29, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)
อ่า -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 03:38, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)

สรุปว่า

 • เอาให้ย่อหน้าเฉพาะส่วนหัวหรือเปล่าครับ หรือเอาหมดเลย ส่วนอื่นให้ใส่ text-indent: 3em ที่หน้าหลัก และตาม div (และปิดด้วย) ในหน้าย่อย ก็จะหายครับ
 • ในธรรมวิภาคผมเจอบทความอย่าง โพชฌงค์ ท่านอยากให้เป็น โพชฌงค์ ๗ หรือปล่อยไว้ไม่มีเลข คนจะได้ไม่ถูกมอมเมาด้วยสลาก ?

ข้าน้อยจึงปุจฉามาให้ภันเตชี้ขาด จะสว่างแล้วภันเตว่าอย่างไรก็บัญชามาก่อนที่ถีนมิทธะจะครอบงำ --taweethaも 03:51, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)


จักจัดให้แล้วนำมาถวายถึงวัดในวันพระถัดไป --taweethaも 14:11, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)

เจริญ ๆ นะ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 14:12, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)

บทความเรซูเม

[แก้]

หากแก้ไขบทความที่เหมือน Resume แล้่วต้องทำอย่างไรให้ Tag นี้หายไปครับ

ขอโทษครับ ยังมือใหม่ตะกี้ลืมลงชื่อ ถามอีกทีละกันครับ หากถูกระบุว่าเป็นการเขียนแบบ resume แล้วแก้ไขแล้ว ต้องทำอย่างไรให้แก้ไขสถานะบทความเป็นปกติครับ --Trypencil 06:23, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)

ทดลองดูตามนี้ได้เลยครับ (ดูตัวอย่างได้ที่ รุ่นรูปแบบประวัติการงาน เปรียบเทียบกับ รุ่นรูปแบบสารานุกรม)

เอามาจากป้ายที่แปะในหัวบทความ

บทความ อ.บรรณจบ แก้ใหม่ ไม่เข้าลักษณะเรซูเมแล้ว สามารถเอาป้ายบนหัวบทความออกได้เลยครับ -> {{เรซูเม}} -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 13:45, 15 กรกฎาคม 2552 (ICT)

มีเวลาโปรดไปดูที่ คุยเรื่องแม่แบบ:เรซูเม ครับ ผมหยุดติดป้ายนี้ตั้งแต่มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน และคิดว่าสามารถปรับปรุงได้ จึงขอให้ร่วมกันอภิปรายให้เป็นผลก่อนจะได้นำป้ายมาใช้กันใหม่ต่อไป --taweethaも 18:19, 16 กรกฎาคม 2552 (ICT)

แจ้งลบแม่แบบเพราะย้าย

[แก้]
 1. รบกวนตรวจสอบหน่อยครับกรณีมีบทความใดใช้แม่แบบนั้นอยู่ก่อนหรือเปล่า ลบไปอาจจะพังได้ครับ พังทั้งบทความ ทั้งคนแจ้งลบ และคนลบครับ
 2. กดเปลี่ยนชื่อหน้าแทนก็ได้ครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ _/\_ --taweethaも 18:19, 16 กรกฎาคม 2552 (ICT)

ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ จะพยายามระมัดระวังครับ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 18:28, 16 กรกฎาคม 2552 (ICT)

แก้ความก่งก๊ง

[แก้]

เวลาตั้งชื่อหน้าแก้ความกำกวม ให้วงเล็บว่า (แก้ความกำกวม) ครับ ไม่ใช่ว่า "แก้คำกำกวม" นะ --Octra Dagostino 09:10, 17 กรกฎาคม 2552 (ICT)

กุ๊กกุ๊ก -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 19:24, 23 กรกฎาคม 2552 (ICT)

แก้ไขนิดนึง

[แก้]

จากความในอดีตที่ขยายเมืองอุตรดิตถ์อันเป็นเมืองงามนี้ ข้าเจ้าได้ปรับเปลี่ยนเอาแต่เฉพาะใจความสำคัญลงไปเป็นนิจแล้วถ้าท่านเห็นประการใดก็โปรดชี้แจงมาด้วยและข้าเจ้าได้ลบตลาดสสดไปแล้วตามที่ท่านได้เขียนในไฮไฟว์--ธิดาหลวงพระบาง 16:47, 23 กรกฎาคม 2552 (ICT)

คึกอะหยัง ลบบทนำไปจะใด สิเป๋นจะใดพ่องครับ ลบหื้อหมด บทนำมันต้องสรุปเนื้อหาในบทความ ไม่ใช่มีแต่ที่ตั้งกับประวัติหย่อมนึง มิเห็นสม ดู จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บทความคุณภาพ) เป็นตัวอย่าง -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 19:24, 23 กรกฎาคม 2552 (ICT)

ศปค

[แก้]

คิดได้นะเนี่ย 55~! เววววว วูววววววว...

สวัสดียามดึก ๆ ดื่น ๆ ค่ะ ( o ^ _ ^ o )

—— เปิดศาล จิ๊จ๊ะ | ๒๕๕๒ ศก สิงหาคมมาส เอกมสุรทิน, ๐๑:๔๑ นาฬิกา (ICT)

งามแล้วครับ แต่ถ้าจะละเอียดกว่านี้ผมว่าจะโดนข้อหาขาดความสำคัญนะครับ ดูกรณีใกล้เคียงกันได้จาก ผอ. โรงเรียนดัง ที่โดนยกชุดเลยครับ --taweethaも 21:53, 6 สิงหาคม 2552 (ICT)

กลัวงานเข้าละครับ เพลา ๆ ละ เดี๋ยวจะงามพระเดชพระคุณ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 22:04, 6 สิงหาคม 2552 (ICT)

หมู่บ้านคุ้งตะเภา

[แก้]

ขออภัยครับที่ลบออกไปโดยไม่แจ้งก่อน แต่ลิงก์พวกนั้นมีความจำเป็นหรือครับ อย่าง ประวัติศาสตร์ หรือ ปี ครับ --Horus | พูดคุย 18:28, 8 สิงหาคม 2552 (ICT)

อ่า... ใส่ไปอย่างนั้นเอง งึ๊กๆ งักๆ ครับผม -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 18:31, 8 สิงหาคม 2552 (ICT)

อ้อ ขอบคุณมาก ๆ นะครับ ที่ช่วยเข้ามาเป็นเจ้าภาพจัดสังคายนา รออยู่นาน ไม่มีใครเข้ามาอ่านเลย TOT -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 18:32, 8 สิงหาคม 2552 (ICT)

 • งั้นถ้าว่าง ๆ เดี๋ยวผมขอถือโอกาสสังคายนาเลยนะครับ (แต่ผมก็ไม่แน่ใจฝีมือตัวเองเหมือนกันแฮะ) --Horus | พูดคุย 19:18, 8 สิงหาคม 2552 (ICT)
จัดไป อย่าให้เสีย -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 19:22, 8 สิงหาคม 2552 (ICT)
สนใจแปลบทความหมู่บ้านคุ้งตะเภาเป็นภาษาฮังกาเรียนไหมครับ จะได้เอาคืนจากบทความเอทเชอสักที :-) --taweethaも 19:15, 8 สิงหาคม 2552 (ICT)
แค่ภาษาอังกฤษก็จะแดดิ้นอยู่แล้ว TOT -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 19:22, 8 สิงหาคม 2552 (ICT)
ผมมีคนติดค้างบทความภาษาฮังกาเรียน 1 บทความ ให้เลือกอะไรก็ได้จากภาษาอังกฤษให้เขาแปล 1 อัน ตอนแรกว่าจะเอาพุทธมณฑล แต่ผมว่าม้นไม่สะใจ เอาคุ้งตะเภาดีกว่า หวังว่าจะไม่ขัดข้องนะครับ ;-) --taweethaも 19:25, 8 สิงหาคม 2552 (ICT)
โหย ภาษาอังกฤษมีอยู่หย่อมนึง ไม่สะใจ (สาแก่ใจ) ท่านดอก น่าให้ลุงเขามาเอาไปจากภาษาไทย อันนั้นจะสงสารลุงแกมาก ๆ ปล. เอทเชอระวังเจอป้าย {กุไม่รุจัก} เข้าไปนะครับ มีมันทุกภาษาเลยนะนั่น -_-" -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 19:30, 8 สิงหาคม 2552 (ICT)
แจ้งเขาไปแล้วนะครับ คอยติดตามผลดูแล้วกัน ส่วนเอทเชอนี่ท่านกระทบใครหรือเปล่า ก่อนจะแปลคุณ Manop เขารับรองแล้ว ปัญหาที่ควรจะโดนคือคำทับศัพท์กับรูปภาพเยอะไปมากกว่าครับ แต่ก็ไม่เห็นมีใครสนใจเท่าไหร่ --taweethaも 19:35, 8 สิงหาคม 2552 (ICT)
กระทบตัวเองนี่แหละ เพราะผมก็ไม่รู้จัก อย่างไรก็ขอบคุณมากนะครับ ที่จะให้ลุงแกยกขึ้นสู่ภาษาฮังเกรียน (กลัววิกิฮังจะติดป้ายเหมือนกัน -_-") -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 19:44, 8 สิงหาคม 2552 (ICT)
hu:Ban Khung Taphao กรรมดีที่ท่านทำไว้สนองแล้วครับ เชิญพินิจได้ ไม่ต้องไปเขียนเองก็มีคนมาเขียนให้ครับ --taweethaも 08:52, 12 สิงหาคม 2552 (ICT)
ว้าววว ลุงแกรวดเร็วสุดยอดไปเลยครับ เสียอย่างเดียว อ่านไม่ออกฮ้า-- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 02:40, 15 สิงหาคม 2552 (ICT)
 • โห โผล่มาจากไหนเป็นพืดเลยเนี่ย --Horus | พูดคุย 19:17, 22 สิงหาคม 2552 (ICT)
  • โผล่จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน แหง่ว~. ยังเก็บบันทึกช่วยจำไว้อยู่ ไม่ต้องห่วง-- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 19:21, 22 สิงหาคม 2552 (ICT)

ผู้อัปโหลดอีกนั่นแหละ

[แก้]

แวะมาถามนิดนึงครับว่า ทำไมไม่บันทึกลงคอมมอนส์ไปเลย เพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องมาลบ :-) ระวังนะครับเขียน ผู้อัปโหลดอีกนั่นแหละ เดี๋ยวมีคนมาถามหา --taweethaも 23:44, 8 สิงหาคม 2552 (ICT)

โห ขี้เกียจนิดเดี๋ยวโดนบ่นเลย TOT -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 23:47, 8 สิงหาคม 2552 (ICT)

วิริเยนทุกขมจเจติ ผมสังเกตมาพักหนึ่งแล้วครับ ตอนแรกก็เห็นว่าท่าน Tmd กำลังย้ายภาพลงคอมมอนส์ก็ขออนุโมทนา _/|\_ แต่พอเห็นท่านกลับมาบันทึกภาพลงวิกิพีเดียไทย ก็เลยสงสัยว่าท่านถึง สกทาคามี แล้วหรือไรจึงหวนกลับสู่เรือนวิกิพีเดียไทย --taweethaも 23:59, 8 สิงหาคม 2552 (ICT)
คอมมอนส์หาใช่แดนสุขาวดีไม่ (อังกฤษทั้งนั้น TOT) -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 00:05, 9 สิงหาคม 2552 (ICT)
ท่านมองกระจกอยู่หรือเปล่าครับ ทำไม ไฟล์:พระสารีบุตร.jpg ไปอยู่ในพระมหาโมคคัลลานะ หล่ะครับ ขวาของพระพุทธซ้ายของเรา ซ้ายของเราขวาของพระพุทธครับ--taweethaも 00:06, 9 สิงหาคม 2552 (ICT)
เออ... อ่า... นิมนต์จัดการตามสมควรด้วย ชักจะไม่ไหวแล้ว มาววว~ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 00:08, 9 สิงหาคม 2552 (ICT)
อยากจัดให้แต่จัดไม่ได้ครับ ผมไปหาที่คอมมอนส์ แทบไม่มีภาพพระพุทธศาสนาเลย ก็มีแต่ท่านนี่แหละที่เมตตาโปรดชาวโลกไปลงไว้ให้ ส่วนภาพที่ชื่อผิด ผมเปลี่ยนชื่อไม่ได้ และบันทึกลงไปใหม่ก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ลิขสิทธิ์ผม จึงต้องขอความเมตตาท่านบันทึกลงไปใหม่ด้วยตนเองครับ --taweethaも 00:20, 9 สิงหาคม 2552 (ICT)
เอาลงคอมมอนส์แล้ว ช่วยตรวจวินิจฉัยด้วยครับ ซ้ายหรือขวา ซาหรือขว้าย -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 00:45, 9 สิงหาคม 2552 (ICT)
สาธุ เช่นนี้ชอบแล้วครับ ซาหรือขว้าย ท่านว่าเป็นอรรถบัญญัติ เป็นสมมติเท่านั้นเอง แต่ถ้าตำราวิทยาศาสตร์ท่านว่าเป็นปรัศวภาควิโลม ยังไม่มีบทความเช่นกัน --taweethaも 00:51, 9 สิงหาคม 2552 (ICT)
ปรัศวภาควิโลม เกิดมาก็พึ่งเคยได้ยิน ขอบคุณครับ ทำเอางงได้จริง ๆ ผับผ่าสิ ถ่ายเองแท้ ๆ >< -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 00:55, 9 สิงหาคม 2552 (ICT)

แหล่งที่มาไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถตรวจสอบได้

[แก้]

ขอขอบคุณที่คุณได้อัปโหลดภาพดังต่อไปนี้:

ซึ่งบอตคุงพบว่าคุณได้พยายามระบุแหล่งที่มาของภาพ แต่อาจไม่ชัดเจน หรือลิงก์ที่ระบุอาจไม่สามารถเข้าถึงได้แล้ว ซึ่งกรุณาตรวจสอบว่า:

 • ลิงก์ได้ระบุครบถ้วน โดยให้ตรวจสอบว่าลิงก์นำหน้าด้วย http:// ซึ่งทางที่ดีที่สุดควรคัดลอกและวางลิงก์ที่มาทั้งหมด
 • ลิงก์ไปหน้าที่เรียกใช้ภาพ หรือหากไม่มีหน้าที่ใช้ภาพดังกล่าว ควรลิงก์ไปที่ภาพโดยตรง
 • ละเว้นการลิงก์ไปเพียงหน้าหลักเว็บไซต์ หรือลิงก์ไปเว็บไซต์อย่างกูเกิล ซึ่งไม่ใช่แหล่งที่มาจริง

เนื่องจากทางวิกิพีเดียนั้นมีนโยบายที่เคร่งครัดในเรื่องลิขสิทธิ์ และหากทางเราไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ภาพดังกล่าวจะถูกลบภายใน 7 วัน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและร่วมเขียนในวิกิพีเดีย ข้อความนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติโดยบอตคุง หากคุณพบว่านี่เป็นข้อผิดพลาด หรือมีข้อสงสัย กรุณาพูดคุยได้ที่นี่ --บอตคุง | แจ้งผู้ดูแล 11:45, 2 กันยายน 2552 (ICT)

จัดไป -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 15:22, 2 กันยายน 2552 (ICT)

ต้องการสัญญาอนุญาต ไฟล์:สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน).jpg

[แก้]

ขอขอบคุณที่คุณได้อัปโหลด ไฟล์:สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน).jpg อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาพดังกล่าวยังไม่ได้ถูกกำหนด "สัญญาอนุญาต" ซึ่งทางวิกิพีเดียนั้นมีนโยบายที่เคร่งครัดในเรื่องลิขสิทธิ์ โดยภาพดังกล่าวจะถูกลบทิ้งภายใน 7 วัน หากไม่มีการระบุ สัญญาอนุญาต และ แหล่งที่มา

 • หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ กรุณาศึกษานโยบายการใช้ภาพ และสอบถามได้ที่เลขาชาววิกิพีเดีย
 • สำหรับภาพที่คุณได้อัปโหลดไว้แล้วและเพื่อป้องกันการถูกลบ สามารถเข้าไปแก้ไขและระบุเพิ่มเติมได้ตามที่กล่าวไว้ที่ ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ ซึ่งจะมีรายชื่อป้ายสัญญาอนุญาตที่คุณสามารถเลือกมาใช้เพื่อระบุสัญญาอนุญาตของภาพ
 • สำหรับครั้งต่อไปที่คุณทำการอัปโหลดภาพ สามารถระบุได้จากหน้าอัปโหลดโดยตรง

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและร่วมเขียนในวิกิพีเดีย ข้อความนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติโดยบอตคุง หากคุณพบว่านี่เป็นข้อผิดพลาด หรือมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งที่ คุยกับผู้ใช้:Jutiphan --บอตคุง | แจ้งผู้ดูแล 15:45, 2 กันยายน 2552 (ICT)

นิทาน

[แก้]

รบกวนช่วยดูบทความ นิทาน ซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ตำนาน, การอ้างอิงบาลีก็เลยเพี้ยนไป, ขอบคุณครับ --ธวัชชัย 09:20, 8 กันยายน 2552 (ICT)

ย้อนแล้วครับ ลองพิจารณา -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 18:40, 8 กันยายน 2552 (ICT)

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม

[แก้]

เรียนผู้ใช้วิกิพีเดียไทยทุกท่าน เนื่องจาก ดิฉัน นางสาว นิธิกานต์ รงรอง นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังทำวิทยานิพนธ์หัวข้อ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์สารานุกรมวิกิพีเดียไทย จึงใคร่ขอความกรุณาผู้เคยใช้งานเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย สละเวลาเพื่อตอบแบบสอบถามตามลิงค์ที่แนบด้านล่างนี้ ซึ่งข้อมูลที่ได้ จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและแวดวงวิชาการไทยในอนาคต http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFdrbkxtWldRTnVTOHI3TVpnaTh2Mmc6MA.. ขอขอบพระคุณอย่างสูง นางสาว นิธิกานต์ รงรอง --Nitikarn 02:13, 9 กันยายน 2552 (ICT)

รายชื่อวัด

[แก้]

เริ่มมีคนบ่นมาหลายกรณีครับ เช่น

 • [1]
 • 12:26, 10 กันยายน 2552 Taweetham (พูดคุย | หน้าที่เขียน | บล็อก) ลบ "วัดห้วยต้นห้าง" แล้ว ‎ (มีการแจ้งลบ: เนื้อหาเดิม: '{{ลบ}} เป็นวัดของคณะธรรมยุตคัฟผม ข้อมูลผิดมากมาย อ่ะคัฟ ขอบพระคุณ�)

ไม่แน่ใจว่าถูกผิดประการใดครับ ขนาดย้ายข้ามนิกายกันเลย --taweethaも 12:25, 10 กันยายน 2552 (ICT)

คงจะถูกอะครับ [2] -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 12:42, 10 กันยายน 2552 (ICT)
ผมขอเข้ามาเพิ่มเติมว่า ในลิงก์ที่ 1 นั้น เป็นตัวผมเองในสภาพไม่ได้ล็อกอิน แก้ตามข้อเสนอแนะของหน้าวัดห้วยต้นห้างที่ถูกลบไปนั้นจริงๆ (เขาเขียนว่า "ผิดมากมาย" แต่ผมไม่เห็นด้วย ผมว่า "ผิดเล็กน้อย" ต่างหาก -- และ วัดอาจจะเคยมีการเปลี่ยนนิกายจริง หรือไม่ก็ ข้อมูลเกี่ยวกับวัดต่างๆ อาจมีจุดที่ผิดพลาดบ้าง ตั้งแต่ในต้นฉบับเป็นต้นมาครับ) ปล. ผูัที่เขียนในหน้าวัดห้วยต้นห้าง เป็นผู้ใช้ใหม่ ในระบบบัญชีผู้ใช้ อาจจะยังไม่เข้าใจในระบบวิกิพีเดีย ซึ่งสามารถแก้ไข ย้ายชื่อได้ทันที หากตำแหน่งของชื่อนั้นไม่ถูกต้องจริงๆ --AU58AVG<T4LK 12:37, 10 กันยายน 2552 (ICT)
กราตญฤติอวตาร ><" -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 12:42, 10 กันยายน 2552 (ICT)

ปัญหาสำคัญคือว่าบทความรายชื่อวัดได้รับการแก้ไขด้วยมือพอสมควร ในเวอร์ชันถัดไปจะให้ผมนำข้อมูลที่แก้ไขมาผสานกับข้อมูลจากฐานข้อมูลให้ถูกต้องรวดเร็วได้อย่างไร คงยังไม่รีบทำตอนนี้แต่ก็ต้องคิดไว่ล่วงหน้าบ้างครับ --taweethaも 12:46, 10 กันยายน 2552 (ICT)

ไสส่ง

[แก้]

สงสัยอะไรครับ ถ้าเรื่องคุณแซมโบ อ่านที่หน้าพูดคุยคุณฮอรัสครับ แต่ถ้าอย่างอื่นก็ ขำ ๆ ครับ

ว่าแต่ หาแมวเจอรึยังครับ ถ้ายังก็ตามนี้เลยครับ

"ที่ผิดหวัง เพราะ "หวังผิด" คือไปหวังในสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่เป็นตัวตน บังคับบัญชาไม่ได้... ต้องเปลี่ยน!"

๕๕๕๕ นี่เรียกว่า "ยืมหอกปักอก" ครับ

--ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 23:00, 12 กันยายน 2552 (ICT)

แซวเล่น แหม

อย่ามาตอกย้ำ~ TOT มันช้ำอุรา มีหมา ๆ ก็เมิน มีแมว ๆ ก็หนี ไม่มีก็ไม่ได้ หัวใจมันร่ำใฝ่หา เหมือนคนบ้า ร่ำเพ้อรำพัน... (กลับประเทศ) -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 23:20, 12 กันยายน 2552 (ICT)

ธรรมาสน์

[แก้]

คือ เห็นว่าบทความ ธรรมาสน์ ขาดรูปอยู่ครับ คิดว่ารูปนี้ ภาพ:Ban Huahat01.jpg น่าจะพอได้ครับ ขอบคุณมากครับ--Sry85 22:41, 19 กันยายน 2552 (ICT)

อาราธนาออกจากสุขา

[แก้]

[3] เสียงเล็กเสียงน้อยก็ลองฟังดูบ้างครับ เพราะผมกดลิงก์ภาษาอังกฤษแล้ว เรื่องมันไม่เหมือนกับของไทย และเห็นในทำนองที่ว่าของไทยอาจไม่สากลและคลาดเคลื่อนไปอย่างที่เขาว่า --taweethaも 08:27, 22 กันยายน 2552 (ICT)

จนด้วยปัญญาแล้วเจ้าข้า ตะละล้วนภาษาอังกฤษทั้งนั้น ><' -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 17:37, 22 กันยายน 2552 (ICT)

ว่าด้วยเรื่องธรรมกาย

[แก้]

ท่าทางไม่จบครับ จะให้ล็อกไม่ให้ไอพีแก้ไขในบทความใดบ้างไหมครับ/ถ้าให้ล็อกจะให้มีอายุนานเท่าไหร่ --taweethaも 11:40, 23 กันยายน 2552 (ICT)

เปิดไว้ก่อนเถิดครับ รับความเห็นแตกต่างดูไปก่อน แต่ถ้าเกิดสงครามแก้ไขเมื่อไรเดี๋ยวจะอาราธนาท่านลงดานบทความมันเสียทั้งนั้น -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 11:50, 23 กันยายน 2552 (ICT)

โอเคครับ ที่อยากให้ล็อกไม่ใช่ไม่ให้เขาแก้ เพราะยังไงก็สมัครสมาชิกมาแก้ได้ แต่อยากให้เขา "ฟัง" การที่เขาเป็นไอพีเขียนอะไรไป อภิปรายอะไรไป ไม่รู้เขาได้ยินหรือเปล่า --taweethaも 11:58, 23 กันยายน 2552 (ICT)

โอ้ เห็นด้วยครับ ลืมมองประเด็นนี้ไป เป็นไปได้ก็นิมนต์ลงดานเฉพาะสมาชิกแก้ได้ก็ดีครับ ทั้งธรรมกาย ครูไม่ใหญ่ และอนุตตรธรรม จะได้ตามตัวถูก อิอิ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 12:20, 23 กันยายน 2552 (ICT)
3 บทความนี้ เอานานเท่าไหร่ครับ ผมคิดว่าเริ่มด้วยเวลาสั้นๆ ก่อน ไอพีจะได้ย้ายความคิดไปคุยกันหน้าอภิปราย แล้วถ้าเขาเข้าใจกันดีแล้ว อาจไม่ต้องล็อกไว้นานนัก --taweethaも 12:36, 23 กันยายน 2552 (ICT)

ไม่กลัวบอตคุงเหรอครับ

[แก้]

เวลาเขียนคำที่ไม่มีในพจนานุกรมมากๆ ระวังบอตคุงเล่นงานเอานะครับ --taweethaも 22:51, 27 กันยายน 2552 (ICT)

กลัวอะไร! ***ไม่ใช่พ่อนิ[1] งุงิ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 23:02, 27 กันยายน 2552 (ICT)

อ้างอิง

[แก้]
 1. ไทยโพสต์.2546. (มีนาคม, 04). ทักษิณ 'ฟิวส์ขาด' ลั่นยูเอ็นไม่ใช่พ่อ . [ออน-ไลน์]. เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จาก: URL :http://www.bangkokbiznews.com/2003/03/04/pol/index.php?news=pol1.html

สงฆ์

[แก้]

คำว่า สงฆ์ ใช้กับศาสนาคริสต์ได้หรือไม่ เช่น สำนักสงฆ์ หรือสังฆมณฑล เพราะคุณ Mattis ใช้อยู่เป็นประจำ หรือช่วยแนะนำคำอื่นที่ดีกว่าก็ได้ครับ --octahedron80 23:41, 27 กันยายน 2552 (ICT)

อันที่จริงไม่สมควรใช้ เพราะเป็นศัพท์เอกลักษณ์ของแต่ละศาสนา เอามาใช้ปนกันมันจะสับสน เหมือนคำว่า "พระเจ้า" ที่แต่ก่อนคนไทยใช้หมายถึง "พระพุทธเจ้า" แต่พอ... จนเจนปาก คนพุทธก็ใช้เรียกไม่ได้ (ยังหลงอยู่ในสำนวน "พระเจ้าพระสงฆ์") ในเรื่องนี้เคยมี ประกาศกรมการศาสนา เรื่องบัญญัติคำเรียกชื่อตำแหน่งทางศาสนา ออกมา ถ้าถือตามมตินี้แล้วก็จะเป็นการดีไม่ใช่น้อย -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 23:55, 27 กันยายน 2552 (ICT)
ประกาศที่คุณ Tmd ยกมา เป็นคำสั่งของ ศธ ไทยเท่านั้น และเท่าที่เห็น ทางกลุ่มโรงเรียนคริสต์ก็ยังใช้คำว่า "สังฆมณฑล" อยู่ครับ ส่วนคำว่า สำนักสงฆ์ ไม่เคยพบว่าที่ไหนเรียกตัวอย่างอย่างนั้นเลย ศธ สั่งให้เขาเรียกตัวเองอย่างไร ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องปฏิบัติทุกคนไป ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อ ศธ หรือ เรียกคนอย่างที่เขาเรียกตัวเอง (ถ้ามันต่างกัน) ส่วนของต่างประเทศที่ยังไม่มีใครเคยเรียกแต่เราไปแปลมาก็คงอนุโลมอย่างที่คล้ายกับของไทยมากที่สุด --taweethaも 08:58, 28 กันยายน 2552 (ICT)

พอดีพึ่งหัดทำคับ ขอบพระคุณมากคับ ถ้ามีอะไรผิดโปรดช่วยแนะนำหน่อยนะคับ ว่าควรศึกษาได้จากที่ไหน --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Rattarit (พูดคุยหน้าที่เขียน) 15:16, 12 ตุลาคม 2552 (ICT)

ภาพพระเถระผู้ใหญ่

[แก้]

พอดีไปเจอภาพพระชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นภาพเสรี จากสำนักนายกฯครับ เผื่อจะเอาไปใช้ มีหลายท่านที่ผมไม่ทราบชื่อ เลยยังไม่ได้อัปโหลด

ขอบคุณมากครับ ภาพสวย ๆ ทั้งนั้น ^^

เห็นมีพระพรหมุนี/สมเด็จพระพุฒาจารย์ ทั้งสองรูปก็มีบทความแล้ว --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Tmd (พูดคุยหน้าที่เขียน) 13:20, 16 ตุลาคม 2552 (ICT)

ลงพระระดับสมเด็จพระราชาคณะไป ผมก็ไม่ค่อยทราบชื่อแล้วครับ

นิมนต์มาจากทั้ง 76 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นพระนักปกครอง รู้จักไม่กี่องค์เอง แต่ภาพนี้ [4] สิ้นสติปัญญาจะทราบได้โดยแท้ขอรับ ฮา ๆ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 13:18, 16 ตุลาคม 2552 (ICT)

มีภาพมาใหม่ ไม่ทราบว่าท่านชื่ออะไรครับ - 2T
พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส ขอรับ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 23:02, 7 มกราคม 2553 (ICT)
ขอบคุณครับ File:Phramaha Pongnarin Thitavamso.jpg เผื่อจะเอาไปใช้นะครับ - 2T

23 ต.ค. - แหล่งข้อมูลอื่นในบทความ วัดพระธรรมกาย

[แก้]

ช่วยกรุณาตามไปดูด้วยครับ http://th.wikipedia.org/wiki/พูดคุย:วัดพระธรรมกาย

ตอนนี้บทความถูกล็อค --Orashun.p 21:35, 23 ตุลาคม 2552 (ICT)

ไปดูแล้ว ดูตัวเองด้วยครับ... -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 21:56, 23 ตุลาคม 2552 (ICT)


ดีจ้า

[แก้]

ลุงหนูใส่ม.รามแล้วเน้อที่เทคนิคมานมีจริงๆเขาเปิดสอนด้วยหลักสูตรปริญญาตรี ส่วนอันอื่นเขาไม่รู้ๆเน้อ--หนูน้อยหมวกหล่น 15:12, 24 ตุลาคม 2552 (ICT)

โครงการ

[แก้]

ผมสร้างกล่องใหม่ แม่แบบ:User wikibuddhism ขอเชิญลองตรวจดูครับ และไม่ทราบว่าสนใจจะเปลี่ยนระบบสมาชิกเป็นแบบ วิกิพีเดีย:โครงการวิกิคณิตศาสตร์ ไหมครับ

ระบบใหม่แบบนี้ ผู้ใช้แต่ละคนไม่ต้องมาลงชื่อที่หน้าโครงการ แต่แก้ไขที่หน้าของตัวเองโดยใส่กล่องดังกล่าวหรือเพิ่มหมวดหมู่เองก็ได้ ซึ่ง

 1. ถ้าจะล็อกหน้าโครงการเมื่อมีการก่อกวนก็จะไม่กระทบระบบสมาชิก
 2. ไม่ลืมง่ายๆ บางคนลงชื่อหลายที่ไปก็ลืม ถ้ามันไม่ติดอยู่ในหน้าตัวเองก็จำไม่ได้

--taweethaも 17:19, 25 ตุลาคม 2552 (ICT)

ดีเลยครับ ผมขอติดเป็นคนแรกละกัน^^ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 17:24, 25 ตุลาคม 2552 (ICT)

แก้วสารพัดนึก

[แก้]

ว่าจะทักนานแล้วครับ

อ้างได้ทุกบทความที่เป็นศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเลยเหรอครับ โชคดีว่าผู้แต่งเป็นพระภิกษุ ถ้าเป็นคนอาจจะมาฟ้องว่าวิกิพีเดียละเมิดลิขสิทธิ์ไปนานแล้วครับ

จึงอยากขอคำปรึกษาว่า จะผ่องถ่ายภาระอ้างอิงไปเล่มอื่นๆ หรือ แหล่งอื่นๆ ให้ดูไม่น่าเกลียดได้อย่างไรครับ --taweethaも 21:43, 30 ตุลาคม 2552 (ICT)

พระก็คน แหม. พระธรรมกิตติวงศ์ท่านเขียน คำวัด ไว้เล่มใหญ่บะคึกบ่ะคั๊ก รวมศัพท์แสงสารพัดแทบจะทั้งหมดไว้ในนั้น เข้าใจว่า ท่าน ผู้ใช้:Heuristics ผู้เป็นเจ้าของภาพนี้ นั่งใกล้ ๆ คงได้ทำการขออนุญาต จาก เจ้าของผลงาน (พระที่ปรากฏในรูป) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้กระทำการ "คัดลอก" มาทั้งดุ้นดังกล่าว (บทความศัพท์พุทธที่อ้างเล่มนี้ส่วนใหญ่ท่าน Heuristics เป็นคนเริ่มบทความครับ ทำมานานแล้ว ซึ่งจะคัดมาจากคำวัด) เมื่อเป็นเช่นนี้ การอ้างอิงนั้นจะอ้างที่ไหนได้ นอกจากที่นั้นแล

ส่วนการผ่องถ่ายภาระอ้างอิงก็เห็นจะต้องอาศัยวิริยบารมีไปค้นในพระไตรปิฎกหรือหนังสือธรรมะซึ่งกระจัดกระัจายอยู่ ก็เห็นจะลำบากสักหนักหนา หากจะหาให้จนถ้วนทั่วเช่นท่านทำไว้ การอ้างหนังสือหลวงพ่อพระธรรมกิตติวงศ์ กระผมจึงเห็นว่ายังคงจำเป็นอยู่

ดังนั้นหากกังวลลิขสิทธิ์ตามนโยบายวิกิพีเดีย ก็คงได้แต่ทำการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นรูปบทความตามนโยบายไป ลงอ้างอิงคำวัดไว้เช่นเดิม แลหาจับพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกซึ่งหาลิขสิทธิไม่แล้ว -_-" มาลงคงอ้างอิงไว้ให้ถูกหลัก ซึ่งควรเข้าใจว่าความขี้เกียจนั้นหาเข้าใครออกใครไม่ ฉะนี้ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 20:19, 3 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

เชิญวินิจฉัยรายชื่อหน่อยครับ

[แก้]

วิกิพีเดีย:บทความที่ต้องการ/รายพระนามและรายนามบุคคลสำคัญของไทย

ผมแก้บทความรายชื่อนี้เป็นบทความที่ต้องการเพราะคนใช้กันสนุก แล้วแถมใส่ดูเพิ่มให้ไปดูรายชื่อนี้อีกต่างหาก ตอนนี้ลบจนเหลือแต่ลิงก์แดงแล้ว รบกวนท่านวินิฉัย/แก้ไข/ลบ ลิงก์แดง ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยครับ ถ้าจะนำออกมาไว้ที่ วิกิพีเดีย:บทความที่ต้องการ หลังจากที่คัดกรองแล้วก็จะขอบคุณอย่างยิ่งครับ --taweethaも 12:51, 12 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

ขอบคุณครับ ผมถือว่ารายชื่อนี้กรองแล้ว จะย้ายไปใส่ วิกิพีเดีย:บทความที่ต้องการ ในบัดดล --taweethaも 08:18, 13 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

นมัสการ....

[แก้]

หายไปนานนะครับ ไม่รู้ว่าออกทะเลหรือยัง

ผมแนะนำกล่องผู้ใช้สำหรับชาววิกิพีเดียที่ใช้ทวิตเตอร์ครับ

แม่แบบ:User Twitter

--Mahatee | พูดคุย (ฝากคำถาม) | อยากโวยวายเชิญทางนี้ 22:04, 12 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

ขอบคุณครับ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 22:25, 12 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

Happy New Year 2010

[แก้]

วัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ห้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
ลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ
บทเพลงพระราชนิพนธ์ "พรปีใหม่"
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
Ken-Z! ขออวยพรให้คุณ Tmd และชาววิกิพีเดียทุกคน ประสบความโชคดีตลอดปี 2553 และตลอดไป /Merry Chritstmas and Happy New Year 2010
--Ken-Z! Talk I hate Grean & Vandalism on Wikipedia ! 14:16, 31 ธันวาคม 2552 (ICT)

สวัสดีปีใหม่ 2010

[แก้]
สวัสดีปีใหม่ 2010 ครับ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่ การงาน มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง รวมถึงมีเวลาและกำลังใจที่จะช่วยพัฒนาและสร้างสรรค์วิกิพีเดียต่อไปครับ เนื่องในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณที่ยังได้ให้ความไว้วางใจการทำงานของบอตคุง ทีบอต และเจบอต ซึ่งปัจจุบันมีการแก้ไขมากกว่า 160,000 ครั้ง และได้ช่วยย้อนการก่อกวนมากกว่า 4,000 ครั้ง ซึ่งเราจะไม่หยุดยั้งเพื่อช่วยคุณให้แก้ไขวิกิพีเดียได้อย่างสบายใจ และไม่ต้องกังวลกับการก่อกวน หรืองานที่จำเจ เบื่อหน่ายที่เราทำให้คุณทุกนาทีทุกวันทุกเวลาตลอด 2 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากผมหรือบอตเองทำอะไรให้คุณไม่พอใจ ก็ขออภัยด้วยครับและขอให้คุณให้โอกาสเราในปี 2010 นี้ใหม่อีกครั้ง สวัสดีปีใหม่ครับ --Jutiphan | พูดคุย - 15:44, 1 มกราคม 2553 (ICT)

แจ้งการลบภาพที่คุณอัปโหลด

[แก้]

ขอขอบคุณที่คุณได้อัปโหลดภาพดังต่อไปนี้:

ขณะนี้ภาพดังกล่าวได้ถูกแจ้งลบ หรืออาจถูกลบไปแล้ว โดยส่วนมากอาจเป็นเพราะว่าภาพ:

 • ไม่สอดคล้องกับนโยบายการใช้ภาพ เช่นภาพที่คุณอัปโหลดไม่ควรมีลายน้ำ หรือการแสดงความเป็นเจ้าของบนภาพ ยกเว้นหากภาพนั้นสำหรับแสดงลายน้ำ
 • ไม่เป็นสารานุกรม ภาพที่ทำให้ไม่เป็นสารานุกรม ตกแต่งไม่เป็นกลาง หรือไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประกอบบทความในวิกิพีเดีย
 • ไม่ได้ใช้/ไม่ใช้แล้ว ภาพที่ไม่ได้ใช้ในวิกิพีเดีย หรือมีภาพอื่นแทนที่ อย่าลืมว่าหากต้องการแทนที่ภาพเดิม คุณสามารถอัปโหลดใหม่โดยใช้ชื่อเดียวกันได้
 • มีแล้วในคอมมอนส์ ภาพที่มีอยู่ในวิกิมีเดียคอมมอนส์นั้นสามารถนำมาใช้ได้ในวิกิพีเดียไทยทันทีโดยไม่ต้องอัปโหลด
 • ซ้ำซ้อน มีภาพเหมือนกันหรืออยู่ในรายละเอียดที่สูงกว่าแล้ว อย่าลืมว่าคุณสามารถตั้งขนาดภาพเวลาใส่ในบทความได้ ดูเพิ่มที่ การใส่ภาพ
 • คุณภาพต่ำ ภาพที่มีรายละเอียดต่ำมาก ถูกปรับแต่ง บิดเบือน ไม่ชัด หรือมีปัญหาเรื่องคุณภาพภาพอื่นๆ

คุณสามารถดูรายละเอียดที่ถูกแจ้งลบได้ที่หน้าภาพดังกล่าว และดูปูมของภาพนั้นๆสำหรับภาพที่ถูกไปแล้ว หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือไม่แน่ใจ สามารถสอบถามผู้แจ้งลบ หรือผู้ที่ลบภาพดังกล่าว ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 20:26, 26 มกราคม 2553 (ICT)

อ้าว หวัดดีนะตะเองฮ์ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 20:38, 26 มกราคม 2553 (ICT)

อิอิ

[แก้]

ดีจร้า ขอบคุณคร้าอิอิ รู้วันเกิดหนูด้วยงิ อิอิ ลุงว่าถ้าคาร์ฟูร์มา ลุงว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในจังหวัดเราม้า หนิลุงๆว่างๆ ลุงลองสำรวจหน่อยจิตึกอะไรสูงที่สุดในอุตรดิตถ์ค่ะ ขอบคุณคร้า ไปเม้นให้ในไฮไฟท์มั้งจิอิอิ--น้องสองซัง ผู้เลอโฉมแห่งแดนอุษาอาคเนย์ 19:42, 8 กุมภาพันธ์ 2553 (ICT)

ดีคับลุง อิอิ

[แก้]

อุตรดิตถ์บางครั้งก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไรหรอก แต่ก็มีคนรู้จัก และครอบครัวมีอิทธิพลบ้าง แต่ในเชียงใหม่นะคับ เพราะผมเปงคนเชียงใหม่ แต่ว่าเคยเรียนที่ อต. ม.4-6 3ปี เลยมีความผู้พันธ์อุตรดิตถ์อยู่บ้างน่ะคับ

 • ลับแลทางตอนเหนือ ล้านนาแต๊ๆ แต่ว่าง ผังเมืองลับแลมานแคบอ่ะน้อ ผมโปรโมทการท่องเที่ยวในแถบเหนือตอนบนได้แต่ว่า ถนนลับแลมานแคบจัง ผังเมืองการสัญจรลำบาก เพราะว่า เชียงใหม่กำลังเปิดการท่องเที่ยวแก่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เส้นทาง เชียงใหม่-แพร่-อุตรดิตถ์ แต่อุตรดิตถ์จะมี ททท.แพร่ เป็นผู้แนะนำการท่องเที่ยวและเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวในอุตรดิตถ์ และค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆในอุตรดิตถ์ แต่อยู๋ในเขตความรับผิดชอบของ ททท.สำนักงานแพร่ ไม่ใช่พิษโลกแต่ก่อน และเชียงใหม่+แพร่ กำลังดึงอุตรดิตถ์ขึ้นไปอยู่ภาคเหนือตอนบนอย่างเต็มตัว หอการค้าภาคเหนือ กลุ่ม10จังหวัด มี เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา และตาก เป๋นกลุ่มที่จะพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน และหอการค้าอุตรดิตถ์ได้เสนอในที่ประชุมกับหอการค้าเชียงใหม่ ในเรื่องด่านชายแดนภูดู่ การก่อสร้างถนน 4เลน ให้ทางตะวันออกของอุตรดิตถ์ เช่น อ.บ้านโคก อ.น้ำปาด อ.ฟากท่า เป็นประตูสู่อิสาน ที่เป็นถนนเชื่อมต่อไปจังหวัดเลย ที่สามารถย่นระยะทางได้ 100กว่า กิโลเมตร

--Aontanna 12:13, 27 กุมภาพันธ์ 2553 (ICT)

ต่ออีกนิด

[แก้]
 • ดีคับลุง ทามไมลองสำรวจ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ อุณหภูมิ อุตรดิตถ์ ที่อยู่ตำแหน่งเหนือกว่า สุโขทัย เยอะ แต่อุณหภูมิเย็นของสุโขทัยเย็นกว่าอ่ะคับ พิษโลก ตาก ยางร้อนกว่าอุตรดิตถ์ แต่สุโขทัยอยู่ในเส้นระนาบเดียวกันกับ พิษโลกและตาก ทามไมสุโขทัย มีอุณหภูมิที่เย็นกว่าอ่ะ หรือว่า อุตรดิตถ์ ป่าไม้มานน้อย แถวท่าปลา ป่าไม้มานน้อยหราคับ เพราะว่าการที่จะพัดความเย็น ลมจะมาทาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ก็อยู่ประมาณท่าปลา ที่จะพัดความเย็นเข้า ตัวเมืองอุตรดิตถ์ แต่ที่ผมเคยไปเรียน อต.3ปี ม.4-6 นะคับ แมลงเต็มเลยขนาดในตัวเมือง ยุงก็เยอะ แตกต่างกับเชียงใหม่ เชียงใหม่หนาวเย็น ยุงแทบไม่มี แมลงแทบไม่มีเลย เป็นเพราะอะไรหรา หรือว่า ป่าหมด แมลงมานไม่มีที่อยู่มานเลยเข้าตัวเมือง งงเหมือนกาน แล้วถ้าป่ามานน้อย หน่วยงานไหนที่จะมีหน้าที่รับผิดชอบฟื้นฟูสภาพป่าไม้อ่ะ หรือว่า กรมป่าไม้ลำปาง ที่มีเขตรับผิดชอบ ลำปาง อุตรดิตถ์ และแพร่ 3จังหวัด ช่ายป่าวอ่ะคับ ถ้าอุตรดิตถ์มีอุณหภูมิไม่ต่างจากพิษโลกที่ร้อนสุดๆ ก็ไม่มีใครมาง่ายหรอก เพราะว่า ส่วนใหญ่เขาจะหนีร้อนมาพึ่งเย็น แต่ก็ยังดี หน่วยราชการอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่ขึ้นตรงที่แพร่ หรือเชียงใหม่แล้ว พิษโลกอ่ะดูถูกอุตดิตถ์หลายๆๆอย่าง และตอนนี้ ททท.พิษโลกก็รับผิดชอบ พิษโลกและเพชรบูรณ์2จังหวัด พิษโลกมานไม่มีแหล่งท่องเที่ยว มานเลยไปดึงแหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แทน แต่ก่อนมานดึงของอุตรดิตถ์ แต่ตอนนี้มานอดแล้ว ยิ่งเชียงใหม่กำลังคุม อุตรดิตถ์ เปง9จังหวัดเหนือตอนบนด้วย มานยิ่งอดไปใหญ่ อยากให้ตัวเมืองอุตรดิตถ์มานเย็นๆอ่ะ ต้องยะจะไดดีอ่ะคับ
 • ว่างๆลุงก้มาเทียงเชียงใหม่นะคับ ผมคนเชียงใหม่ ยินดีตอนรับคนอุตรดิตถ์เสมอ ตอนนี้เชียงใหม่ กำลังสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆๆเต็มเลย และสถานีขนส่งผู้โดยสารกำลังออกแบบ ในการสร้างขนส่งแห่งที่ 3 บริเวณใกล้ บิ๊กซีดอนจั่น ถนนซุปเปอร์ไฮเวร์ เชียงใหม่-ลำปาง มีขนาดใหญ่มาก และเป็นแบบติดแอร์ทั้งหลัง พุทธมณฑลล้านนาก็กำลังเร่งรีบสร้าง เจ้าของที่ดินคือ โหรวารินทร์ และกำลังสร้างศุนย์การค้า โพเมดานา 1แห่งใกล้กับที่จะสร้าง ขนส่งแห่งที่3 และห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล 1แห่ง บริเวณสี่แยกศาลเด็ก แต่ก็กำลังมีโครงการสร้างเดอะมอล สถานที่จะสร้างก็ใกล้กับศาลากลางเชียงใหม่ เลยขึ้นไปทางแม่ริม นิดๆๆ แต่อยู่กึ่งๆ ระหว่าง อ.เมืองกับ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม

--Aontanna 12:42, 27 กุมภาพันธ์ 2553 (ICT)

ดีง้าบ

[แก้]

หวาดดีกะลุงอิอิ ไม่คุยซะนานเชียวเฮ้ออุตรดิตถ์ของเรานี่วัฒนธรรมมะตายตัว ส่วนเรื่องวัฒนธรรมมานต้องช่วยๆกานเนอะ ทำคนเดียวกะมะหวาย แต่ถ้ามีห้างกะดีไปอย่าง คนจะได้มีที่เลือกสินค้าเยอะๆ ไม่ต้องไปหมกมุ่นกับแต่โลตัส แต่ความจริงหนูว่าการวัดความเจริญก็คือประชากรมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรู้ช่วยพัฒฯจังหวัดให้ดี ไม่โกงกินจังหวัดช่วยทำให้จังหวัดเป็นที่รู้จักของประเทศ ของโลก อะไรดีกว่าเนอะ ลุงรู้เปล่าตรงราชภัฎเขาสร้างไรง่า ตึกสูงๆ --น้องสองซัง ผู้เลอโฉมแห่งแดนอุษาอาคเนย์ 19:47, 27 กุมภาพันธ์ 2553 (ICT)

อยากเป็นสมาชิกวิกิไทยฟอรั่ม

[แก้]

ตอนนี้ทางเว็บนี้ปิดรับสมาชิกแล้ว ผมก็เข้ามาวนอยู่ในนี้หลายรอบ อยากถามอะไรไม่ได้ไม่มี account

เลยอยากเป็นสมาชิกไม่รู้ต้องทำยังไง

changsunha@gmail.com ติดต่อมาได้นะครับ --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Changsunha (พูดคุยหน้าที่เขียน) 10:33, 9 พฤษภาคม 2553 (ICT)


แง..

[แก้]

-ไม่ขอคอมเม้นอิอิ.... --น้องสองซัง ผู้เลอโฉมแห่งแดนอุษาอาคเนย์ 13:14, 9 พฤษภาคม 2553 (ICT)

อยากทราบว่าเลขที่ใบประกาศของธรรมศึกษาเป็นแบบไหนครับ

[แก้]

อยากทราบว่าเลขที่ใบประกาศของธรรมศึกษาเป็นแบบไหนครับ นบ.

ตอบ-

ตัวอย่าง อต ๓๕๕๒/๑๑๐๙ ตัวอักษรหน้าเป็นชื่อย่อจังหวัด- ชั้นธรรมศึกษา- ปีที่สอบได้ -เลขที่ผู้สอบไล่ได้ (เรียงตามจังหวัด) -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 17:10, 22 พฤษภาคม 2553 (ICT)

 1. หวาดดีค่ะลุงอิอิมาแว้ว ตอนนี้ราชภัฎแห่งที่2เป็นไงบ้างแล้วค่ะเค้าทำไปถึงไหนแย้ว
 2. แล้วลุงได้ข่าวห้างไรมาตั้งอุตรดิตถ์บ้างไหมอิอิ
 3. ด่านภูดู่ลุงว่าเราจะไปได้ถึงฝุ่งกับกาเรป็นด่านสากลไหมค่ะ
 4. ลุงว่าท่าเหนือเมืองน่าอยู่จะทำให้อุตดริตถ์ดีมากขึ้นเท่าไรค่ะ...

--น้องสองซัง ผู้เลอโฉมแห่งแดนอุษาอาคเนย์ 12:07, 5 มิถุนายน 2553 (ICT)

 1. ข่าววงใน ระยะนี้ มีโครงการ แต่ไม่มีเงิน ราชภัฏต้องแกล้งจนของบ แต่แย่งเขาทำงบผูกผันไม่ได้ แพ้มหาลัยใหญ่ ๆ (นเร) เพราะเป็นแค่มหาลัยระดับจังหวัด ไม่ใช่ระดับภูมิภาคเช่นนเร สรุป อีกนาน ต้องรอเทวดามาโปรดเหมือนตอนสมเด็จทักษิณเสด็จอุตรดิตถ์นั่นแหละ ถึงจะมีอะไรคืบหน้า
 2. ไม่มี ไมู่้รู้ ถ้ามีมาก็ดี แต่ก็คงยาก
 3. ฝันไปเถอะครับ ภูมิศาสตร์มันไม่ช่วยอะไรเลย สู้ด่านที่น่านไม่ได้ ไปหลวงพระบางง่ายกว่า
 4. ใครทำครับ ราชการหรือปล่าว ถ้าราชการ ก็แค่โครงการขายฝันหลอกกินงบใครเข้มแข็งนั่นแหละ ไม่มีความจริงใจอะไรหรอก พอเปลี่ยนหัวหน้าส่วนฯ โครงการก็ล้ม

ขออภัย พูดตรงไปนิด

-- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 13:38, 5 มิถุนายน 2553 (ICT)

ดีคับ

[แก้]

เป็งคน อ.พิชัยมาแต่กำเนิดหรอคับ เพราะท่าน.....เกิดที่นั้น คนพิชัยจะครั่งไคล้ นับถือมาก แต่คน อ.เมือง ผ่านรถ ไม่ค่อยจะไหว้นะ บีบแตรก่อนานๆที ญาติที่อุตรดิตถ์ก่อไม่ค่อยบนท่านหรอก จะบนแต่พระพิฆเนศ และองค์เทพองค์อื่น เพราะบารมีสูงกว่า และสูงที่สุด ผมอยู่ที่นั้นมาก่อน พ่อเปงทหาร นายพัน ญาติเปงนักการเมือง จะสืบรู้หมดว่า เค้าจะโอนหน่วยราชการไปที่ไหน และCRG ก่อจะมาอุตรดิตถ์ เปิดตรงแยกพินธนา 3อำเภอจะทำให้เจริญกว่าทาง อ.ใต้ๆให้ได้

 • ลุงไงก่อขอโทษด้วยนะคับ แต่อุตรดิตถ์มานไม่ใช่เหนือล่างอีกแล้ว มานเปงเหนือบน จะสมบูรณ์ละ ตอนนี้การแบ่งเขตเลือกตั้งกลุ่ม ทางพรรคประชาธิปปัติ จะมีการโอนย้ายอุตรดิตถ์ขึ้นกลับกลุ่ม1เชียงใหม่ และโอนกำแพงเพชร ลงมาเข้ากับกลุ่ม2 พิษโลก ขอนแก่น --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Aontanna (พูดคุยหน้าที่เขียน)
 • เราพูดกันในแง่ประวัติศาสตร์นะครับ ไม่ใช่ในมุมมองการพัฒนาปัจจุบัน

ผมไม่ใช่คนพิชัย ไม่ใช่คนเหนือ ไม่ใช่คนลาว แต่เป็นคน อุตรดิตถ์ ครับ กรุณาอย่าตัดสินคนอุตรดิตถ์ เพียงเพราะความคิดที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ทั้งด้านเอกสาร และการรับรู้จากคนในพื้นที่อย่างรอบด้าน เช่นที่คุณกำลังมองและตัดสินอยู่ ผมเป็นคน เมืองอุตรดิตถ์ เป็นคนอุตรดิตถ์ที่เป็นเชื้อสาย "อุตรดิตถ์" เมืองท่าเหนือจริง ๆ บ้านผมอยู่ใกล้ท่าเสา ติดริมแม่น้ำน่าน ที่เกิดตำนานเมืองท่าเหนือ ญาติโดยสายเลือดผม เท่าที่สืบลำดับ มีเป็นทั้งคนท่าเสา คนฝาง คนไทยสยาม คนลาว ลับแล คนในอุตรดิตถ์เดี๋ยวนี้ แยกชาติพันธ์กันไม่ออกหรอกครับ เช่นประเทศไทยในปัจจุบัน.... แต่เหล่านี้ไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่

ปัญหาคือ

 • ประการที่ ๑: คุณไม่ยอมรับ ประวัติศาสตร์ ความเชื่อถือศรัทธา ในพระยาพิชัยฯ (ที่แม้จะถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดชาตินิยมช่วง ๒๕๐๐) ไม่เคยรับรู้ข้อมูล และไม่ใช่ คน อุตรดิตถ์ โดยเชื้อสายจริง ๆ ที่มีความศรัทธา เชื่อมั่น และภาคภูมิใจในพระยาพิชัย จนทำให้คุณ "ลบทิ้ง" ข้อมูลพระยาพิชัยในสารานุกรมสาธารณะ เพียงเพราะคุณไม่ศรัทธา

ผมถามว่า ผมถ้าผมใช้ตรรกะเดียวกัน ผมเป็นชาวพุทธ ไม่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า ผมจึงไปตามลบบทความของพระเจ้าในสารานุกรมสาธารณะ เพียงเพราะผมไม่เห็นว่ามีพระผู้เป็นเจ้า ในขณะที่คนอื่นเขาเชื่อว่ามีพระเจ้า ผม ใช้ตรรกะแบบนี้ทำลายข้อมูลสาธารณะ ผมทำถูกไหมครับ

การที่คุณมองข้ามหลักฐานทางวิชาการ เอกสารทางประวัติศาสตร์กระแสหลัก ทำให้ "ตัดสิน" อุตรดิตถ์ และมีความเชื่อที่ "ผิด" ไปอย่างที่ควรจะเป็น ไม่ว่าด้วยจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องและรอบด้าน หรือเข้าใจผิดไปอย่างไรก็ตามที แม้กระนั้น ผมก็ยังเคารพการตัดสินใจของคุณ ในฐานะแนวความคิดหนึ่งที่น่าสนใจ และผมดีใจ ที่มีคนสนใจจังหวัดเล็ก ๆ "ของผม" มากขนาดนี้ แต่การที่คุณนำการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ยืนยัน และผิดกฎพื้นฐานแห่งวิกิพีเดีย มาลงในวิกิพีเดีย จนทำให้หน่วยงานบางหน่วยงาน นำข้อมูลของคุณไปใช้ในเอกสารของหน่วยงาน นี่เป็นสิ่งที่ผมยอมรับไม่ได้ครับ

 • ประการที่ ๒: เรื่องล้านนาตะวันออก ผมพูดไปแล้ว ไม่ขอกล่้าวย้ำ ตอนนี้ท่าน Octahedron80 แก้ปัญหาแล้ว พบกันครึ่งทางก็แล้วกันครับ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 16:33, 19 มิถุนายน 2553 (ICT)

file deletion announcement

[แก้]

Please use File:Noia 64 filesystems home blue.png instead of File:Noia 64 apps kfm home.png which is about to be deleted! Regards Axpde 19:11, 20 มิถุนายน 2553 (ICT)

ผมผ่านไปเจอ อ่านแล้วก็มีมูลบ้าง รบกวนตอบกระทู้ธรรมด้วยครับ --taweethaも 17:47, 10 กรกฎาคม 2553 (ICT)

เจริญพรจัดไปให้แล้ว ๑ ดอก ขออนุโมทนา -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 23:27, 10 กรกฎาคม 2553 (ICT)

นักธรรมชั้นต่าง ๆ

[แก้]

คิดว่าเนื้อหามีน้อย ควรจะรวมกับบทความ "นักธรรม" (ซึ่งเปลี่ยนทางไปยังอีกหน้าหนึ่ง) จะดีกว่าไหมครับ --Horus | พูดคุย 19:53, 1 กันยายน 2553 (ICT)

เนื้อหาจะยังมีอีกเยอะครับ เกี่ยวพันกับการเทียบวุฒิ การเรียนการสอน ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ตอนนี้ "ร่าง" ทิ้งไว้ก่อน จะเข้ามาทำให้อีกครับ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 20:33, 1 กันยายน 2553 (ICT)

รับทราบครับ --Horus | พูดคุย 20:41, 1 กันยายน 2553 (ICT)

+หมู่บ้านป่ากล้วย

ถูกแจ้งลบครับ จึงขอเรียนเชิญไปดูสักหน่อย --taweethaも 15:32, 26 กันยายน 2553 (ICT)

ขอบคุณครับที่แจ้งข่าว ทัน ๑ ไม่ทัน ๑ แต่บางที ที่ทันก็อาจจะไม่ทัน ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละครับ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 21:02, 2 ตุลาคม 2553 (ICT)

รู้จัก ไม่รู้จัก

[แก้]

ผมคิดว่าถ้าคุณจะบอกว่า "อะไรที่ผมรู้จัก แต่คุณไม่รู้จัก" นำมาเขียนได้ อันนี้ไม่ควรใช้นะครับ เพราะมันไม่ถูกทั้งหมด เพียงแต่ว่าถ้ามันเป็นไปตามหลักที่มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพิ่มได้ (เช่น หัวเรื่องท้องถิ่น) ก็ไม่มีปัญหาครับ ป.ล. เกือบทั้งหมดของคนเขียนหัวเรื่องท้องถิ่นไม่มีแหล่งอ้างอิงครับ บางทีคุณอาจจะช่วยบทความท้องถิ่นอื่น ๆ ได้เช่นกันครับ --Horus | พูดคุย 23:53, 2 ตุลาคม 2553 (ICT)

ขออภัยครับ ผมกล่าวเรื่องนี้ผิดไปจริง ๆ

ขอบคุณมาก ๆ นะครับที่ร่วมด้วยช่วยแนะนำผม กัลยาณมิตรที่ดีต้องอย่างนี้ครับ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 01:42, 3 ตุลาคม 2553 (ICT)

แหล่งข้อมูลภายนอก

[แก้]

ปัจจุบันเปลี่ยนไปใช้ "แหล่งข้อมูลอื่น" แทนแล้วนะครับ --taweethaも 09:27, 8 พฤศจิกายน 2553 (ICT)

รับทราบครับผม เหมาะสมครับท่าน ^^ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 12:12, 12 พฤศจิกายน 2553 (ICT)

เอากรรมมายำรวมกัน

[แก้]

รวมเข้าไปใน กรรม (ศาสนาพุทธ) ให้หมดเลยดีไหมครับ ผมคิดว่ามันมีเรื่องให้เขียนมาพอจะขอบทความคุณภาพได้ด้วยซ้ำ ถ้าจับมารวมกันดีๆ ส่วนบทความเดิม ผมจะทำหน้าเปลี่ยนทางแบบระบุ heading มันก็จะกระโดดไปตรงนี้หาที่มีกรรมประเภทนั้นให้เลย

เสนอเป็นไอเดียครับ --taweethaも 14:17, 21 พฤศจิกายน 2553 (ICT)

เออ.. นิมนต์เลยขอรับหลวงพี่ (ตอบช้าไปไหมครับ) -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 02:20, 9 มีนาคม 2554 (ICT)

รบกวนปรับปรุงสัญญาอนุญาตของภาพที่ท่านอัปโหลดโดยใช้ [5] ด้วยครับ --taweethaも 11:42, 6 มีนาคม 2554 (ICT)

+ ผู้ใช้:Tmd/กรุรูป มีภาพชอบธรรมอยู่นะครับ ผิดนโยบาย ต้องรบกวนนำออก --taweethaも 12:01, 6 มีนาคม 2554 (ICT)

ขอบคุณมาก ๆ ครับ ผมนำภาพที่ใช้ลงเรือโนอาร์แล้ว ส่วนภาพที่ผมไม่ได้แก้=ไม่ได้ใช้ ไม่ติดใจครับ ธรรมะจัดสรร นิมนต์จัดไปตามเหตุปัจจัยเถิด -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 02:21, 9 มีนาคม 2554 (ICT)

ขอให้ท่านสร้าง ไฟล์ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล ใน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

[แก้]

ผมต้องการ ให้ท่านสร้าง ไฟล์ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล ใน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต โดย ให้นำลงใน พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา โดยให้ชื่อว่า ไฟล์:Preschool Chaimongkol.jpg ขอรับ

พูดคุย 02:21, 9 มีนาคม 2554 (ICT)

หางนกยูง

[แก้]

หางนกยูงใช้ส่วนไหนเป็นอาหารอะค่ะ

ใช้ทำยารักษาโรคได้มั้ย ความเกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนาละ ^^

ตอบได้มั้ยอ่าคะ

วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/Wikimania11

[แก้]

รบกวนดูความเป็นไปได้เรื่องการทำโครงการในโรงเรียนหน่อยครับ สามารถขอเงินจากมูลนิธิมาทำได้ --taweethaも 19:57, 3 สิงหาคม 2554 (ICT)

ขอบคุณมากครับ เท่าที่ดูในหน้าอภิปรายก็เหมาะสมดีอยู่แล้วครับ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 19:15, 6 สิงหาคม 2554 (ICT)

ในอนาคตหากมีกิจกรรม meetup ใน กทม. จะสะดวกไหมครับ ถ้าผมขอทุนค่าเดินทาง/ค่าที่พักจากมูลนิธิมาให้ได้ / สมัครสมาชิก Wikimedia-TH ได้แล้วนะครับ (ดูที่หน้าประกาศ) --taweethaも 02:35, 8 สิงหาคม 2554 (ICT)
ด้วยความยินดีครับท่าน เรื่องที่พักไม่ต้องห่วง วัดในกทม.มีเป็นพัน ๆ วัด ครับ 55+ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 02:59, 8 สิงหาคม 2554 (ICT)

โหวตแอดมิน

[แก้]

สวัสดีครับ คะแนนโหวตที่คุณให้ไว้สำหรับ Xiengyod ไม่ได้ระบุเหตุผล ช่วยระบุเหตุผลลงไปด้วยครับ เพราะเดี๋ยวจะไม่ได้คะแนนนะ --octahedron80 18:19, 6 สิงหาคม 2554 (ICT)

ขอบคุณครับ ๆ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 19:08, 6 สิงหาคม 2554 (ICT)

อนุญาโตตุลาการ

[แก้]

วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/เสนอชื่อผู้รับเลือกตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการ ไม่ทราบว่าสนใจลงสมัครไหมครับ --taweethaも 20:58, 30 ตุลาคม 2554 (ICT)

หากกระผมมีคุณสมควรอันจะช่วยยังวิกิพีเดียไทยให้วัฒนาถาวรไปโดยลำดับ ท่านพิจารณาเห็นเหมาะเห็นควรประการใด ก็ให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยอันท่านพึงพิจารณาจัดกระทำโดยอรรถโดยธรรมตามสมควรแก่เหตุนั้นเทอญฯ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 21:12, 30 ตุลาคม 2554 (ICT)

งั้นจักเสนอเป็นท่านแรก --taweethaも 21:18, 30 ตุลาคม 2554 (ICT)
ตามสมควรแก่เหตุเถิด พระคุณฯ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 21:20, 30 ตุลาคม 2554 (ICT)
ลงคำแถลงตามคำอาราธนาแล้ว เหนือจากนั้น สุดแต่ศรัทธาเด้อ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 23:34, 1 ธันวาคม 2554 (ICT)

RE คำแถลง

[แก้]

อิอิ ยินดีครับ ผมก็ดำน้ำไปก่อนเหมือนกัน 555+ --Pongsak ksm 22:36, 1 ธันวาคม 2554 (ICT)

ขอบคุณคร้าบ^^" -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 23:32, 1 ธันวาคม 2554 (ICT)

คำถามสมัครอนุญาโตตุลาการ

[แก้]

สวัสดีครับคุณ Tmd หลังจากที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้สมัครแล้ว รบกวนผู้สมัครทุกท่านตอบคำถามบังคับในการสมัครอนุญาโตตุลาการด้วยครับ โดยไปที่หน้า วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/ผู้สมัคร หารายการของท่านให้พบ แล้วกดคำว่า "สร้าง" หลังลิงก์ "คำถามสำหรับผู้สมัคร" จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏครับ สำหรับหน้าลงคะแนน ผู้ควบคุมบอตจะเป็นผู้ดำเนินการให้เองครับ ขอบคุณผู้สมัคร ณ ที่นี้ด้วยครับ --G(Bot) 20:09, 2 ธันวาคม 2554 (ICT)

อภิปรายโครงการปรับปรุงสถานีย่อยต่างๆ

[แก้]

สวัสดีครับ เรียนเชิญคุณ Tmd ร่วมลงข้อคิดเห็นและอภิปรายโครงการปรับปรุงสถานีย่อยต่างๆ ที่นี่ครับ ขอบคุณมากครับ --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Wittaya.kitka (พูดคุยหน้าที่เขียน) 22:35, 7 ธันวาคม 2011 (ICT)

รับทราบ และขอบคุณมากครับที่แจ้งข่าว -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 01:01, 16 มกราคม 2555 (ICT)

Wikiclub in schools

[แก้]

ยินดีต้อนรับคุณ Tmd เข้าสู่โครงการ Wikiclub in Schools ของ Wikimedia Thailand

เราจะเริ่มต้นโครงการ Wikiclub in schools ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จึงขอเชิญชวนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป รวมถึงครู อาจารย์ ร่วมระดมความคิดและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ หากท่านสนใจสามารถลงชื่อได้ที่นี่

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ ท่านสามารถคุยกับพวกเราได้ตลอดเวลา ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความร่วมมือ

-- N.M. และ taweethaも

http://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Wikimedia_Thailand/Wikiclubs_in_schools/th --taweethaも 17:36, 2 มกราคม 2555 (ICT)

การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554

[แก้]

วิกิพีเดียภาษาไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จากกลุ่มคนไม่กี่คนที่ต่างคนต่างเขียนเรื่องที่ตนสนใจ กลายเป็นชุมชนที่มีผู้เขียนบทความนับร้อยคนและได้รับความเชื่อถือจากผู้อ่าน มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย กลไกการจัดการด้วยผู้ดูแลระบบและการอภิปรายในศาลาชุมชนไม่อาจตอบสนองความท้าทายใหม่ๆ ของชุมชนวิกิพีเดียขนาดใหญ่ได้ ทั้งปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ปัญหาการก่อกวน และปัญหาเชิงนโยบาย

คณะอนุญาโตตุลาการจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านในการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในวิกิพีเดียภาษาไทย และเป็นตัวแทนของชุมชนในการประสานงานกับมูลนิธิวิกิมีเดียและชุมชนวิกิพีเดียอื่นทั่วโลก คุณ Tmd เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554 จึงขอเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ทุกเสียงของท่านมีค่า ช่วยพัฒนาวิกิพีเดียภาษาไทย --Lux2545 | Communicate | Add New Post 06:58, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)

ขอบคุณมากครับที่แจ้งข่าว^^ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 01:03, 16 มกราคม 2555 (ICT)

ส.ค.ส. ๒๕๕๕

[แก้]
วัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ห้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
ลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ
บทเพลงพระราชนิพนธ์ "พรปีใหม่"
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ ขออวยพรให้ท่านมีความสุข และโชคดีตลอดศกหน้านี้--Nakare† 22:29, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)


ขอบคุณมากครับ และขอแสดงความปรารถนาดีในปีใหม่นี้ไปยังท่านเนศคระด้วยครับ^^ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 01:04, 16 มกราคม 2555 (ICT)

3 วาระเร่งด่วน ArbCom

[แก้]
 1. การส่งเอกสารแสดงตัวตนต่อมูลนิธิฯ ตาม m:Steward_handbook/email_templates/identification วิธีที่สะดวกที่สุดคือสแกนบัตรประจำตัวประชาชนส่งไปทางอีเมล
 2. การแต่งตั้ง Check User และ/หรือ Oversighter
 3. การแต่งตั้งนายทะเบียน

รบกวนดูเพิ่ม/อภิปราย/ลงคะแนนใน วิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ/กระดานประกาศ --taweethaも 08:26, 2 มกราคม 2555 (ICT)

ตัวอย่างวิธีส่งเอกสารการระบุตัวตนทางอีเมล --octahedron80 13:07, 2 มกราคม 2555 (ICT)

รับทราบ และขอบคุณมากครับที่แจ้งข่าว -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 01:04, 16 มกราคม 2555 (ICT)
เหลือเรื่อง check user ให้พิจารณาครับ --taweethaも 11:59, 21 มกราคม 2555 (ICT)

สวัสดีปีใหม่ 2555

[แก้]…สวัสดีปีใหม่ครับ !!!…

— B20180

--B20180 18:48, 2 มกราคม 2555 (ICT)

เช่นกันครับ !!!… -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 01:09, 16 มกราคม 2555 (ICT)

จาก WP:AN

[แก้]
 1. รบกวนแจ้งลบ ไฟล์:Professor Dr. Lawan Thanadsillapakul.jpg ที่ commons ด้วยครับ --taweethaも 07:37, 14 มกราคม 2555 (ICT)
 2. ถ้ารู้จักอาจารย์ท่านนี้เป็นการส่วนตัว รบกวนชี้แจงกติกาและข้อจำกัดของชุมชนวิกิพีเดียให้ท่านทราบด้วยก็ดีครับ --taweethaも 07:37, 14 มกราคม 2555 (ICT)
 • ขอบคุณมากครับ --taweethaも 03:32, 17 มกราคม 2555 (ICT)

ว่าด้วยเรื่องจาก WP:AC/N

[แก้]

@คณะอนุญาโตตุลาการ: สวัสดีวิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ/กระดานประกาศ คุณมีข้อความใหม่ที่หน้าระงับสิทธิผู้ดูแลที่ไม่มีความเคลื่อนไหว 2555-2
คุณสามารถนำข้อความนี้ออก โดยการลบส่วนแม่แบบ {{ตอบกลับ}} หรือ {{Talkback}}


ขอบพระคุณมากครับที่แจ้งข่าว ^^ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 00:23, 10 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)

ดาวพุทธศาสนา

[แก้]
ดาวพุทธศาสนา
กระผมขอมอบดาวพุทธศาสนา ให้แก่คุณ Tmd ในฐานะเป็นผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนาอย่างมีนัยยะสำคัญ ครับ !! --B20180 21:26, 11 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)

ข่าว

[แก้]

ผู้ใช้ Watcharakorn ได้ถูกระงับสิทธิ์ในการเป็นผู้ดูแลระบบ ก่อน 14 วันในการรอระงับสิทธิ์ผู้ดูแลของคอต. คุณ Tmd กรุณารับทราบด้วย 21:17, 17 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)

ขอบคุณสำหรับการแจ้งข่าวครับ-- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 23:33, 19 มีนาคม 2555 (ICT)

งานอนุญาโตตุลาการ : ญัตติใหม่

[แก้]

ขณะนี้ คุณ Taweetham ได้เสนอญัตติใหม่ในหน้า WP:A/R ขอให้ตุลาการทำหน้าที่อภิปรายหรือออกเสียงด้วยครับ

อนึ่ง ในหน้านั้น คุณ G(x) เสนอว่ารกเกินไป อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ จึงแจ้งมาเพื่อทราบพร้อมกันนี้ด้วย

ข้อความนี้ส่งถึงตุลาการทุกคน --Horus | พูดคุย 21:03, 19 มีนาคม 2555 (ICT)


ขอบคุณสำหรับการแจ้งข่าวครับ-- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 23:33, 19 มีนาคม 2555 (ICT)

วัดหวังหมู

[แก้]

ขออภัยเรื่องวัดวังหมูด้วยครับในเรื่องแหล่งอ้างอิง แต่อย่างไรก็ตามผมมีความเห็นควรจะคงป้ายขาดความสำคัญไว้ระยะหนึ่งเพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาบทความให้สมบูรณ์ แต่ไม่ถึงขั้นจะต้องลบ ผมเองพยายามหาแหล่งออนไลน์แต่ไม่พบครับ และได้เพิ่มเข้าสู่รายการเฝ้าดูแล้ว --Sasakubo1717 (พูดคุย) 18:49, 31 มีนาคม 2555 (ICT)

รับทราบครับผม^^ -- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 19:02, 31 มีนาคม 2555 (ICT)

ผู้ดูแลในโครงการพี่น้อง

[แก้]

ขอเชิญชวนไปลงคะแนนในโครงการพี่น้องด้วยครับ --taweethaも (พูดคุย) 20:43, 31 มีนาคม 2555 (ICT)

ว่าด้วยอภิธรรม ออนเดอะเฟซ

[แก้]

มีคนเข้ามาแจ้งในเฟซ (กรุ๊ป Wikimedia Thailand แต่ก็แปลกว่าทำไมไม่แจ้งในหน้าพูดคุย) ว่าด้วยพระอภิธรรมปิฎก ดังนี้

 1. พระอภิธรรมเกิดขึ้นแต่พระพุทธเจ้า ไม่ใช่มีการสังคายนาแล้วเกิด
 2. ข้อสันนิษฐานว่าสำนวนมีการแต่งขึ้นใหม่อาจเป็นการล่วงเกินศาสนา (ความเห็นส่วนตัวผมว่าประเด็นหลังนี้ฟังไม่ขึ้น เพราะ WP ไม่ได้ยืดติดกับศาสนาใด ๆ เลยจึงน่าจะตกไปได้ แต่ถ้าให้ผมพิจารณา ผมมองว่าเหมือนข้อความนั้นจะขาด Inline Citation หรือเป็นเพราะว่าผมไม่ได้อ่านปิฎกเองจึงไม่เข้าใจความแตกต่างตรงนี้)

รบกวนท่านธรรมดาช่วยเข้าไปอ่านคำท้วงติง และแจ้งแถลงไขในเฟซ หรือในหน้าพูดคุยด้วยครับ (แนะนำเป็นอย่างหลังจะเหมาะสมกว่า) เนื่องจากเห็นว่าท่านธรรมดาเป็นผู้สนใจด้านนี้อยู่ ขอบคุณครับ --∫G′(∞)dx 01:10, 8 เมษายน 2555 (ICT)

 1. แสดงข้อคิดเห็นหลักฐานทั้งสองฝ่าย อย่างเป็นกลางก็พอ ไม่เกี่ยวกับตู่ไม่ตู่บาปไม่บาปหรอกครับ
 2. แม้ผมเคยศึกษาอภิธัมมัตถะสังคหะมาบ้าง แต่ก็ไม่เชี่ยวชาญด้านนี้เลยครับ เพราะพระอภิธรรมลึกซึ้งและละเอียดมาก ๆ ประเด็นที่มีผู้เสนอมานี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและค้นคว้าอีกมาก จึงจะสามารถทำบทความนั้นให้เป็นอย่างที่ควรเป็นได้ เลยขอขึ้น "ขออ้างอิงเฉพาะส่วน" ไว้ก่อนนะครับ^^

-- ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 01:39, 8 เมษายน 2555 (ICT)

Wikiclubs in schools

[แก้]

ยินดีต้อนรับคุณ Tmd เข้าสู่โครงการ Wikiclubs in Schools ของ Wikimedia Thailand

เราจะเริ่มต้นโครงการ Wikiclubs in schools ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จึงขอเชิญชวนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป รวมถึงครู อาจารย์ ร่วมระดมความคิดและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ หากท่านสนใจสามารถลงชื่อได้ที่นี่

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ ท่านสามารถคุยกับพวกเราได้ตลอดเวลา ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความร่วมมือ

-- N.M. และ taweethaも

ป.ล. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ใหม่เพราะตัวลิงก์เดิมเสียครับ --N.M. (พูดคุย) 20:19, 16 เมษายน 2555 (ICT)

คำร้อง คอต. ใหม่

[แก้]

สวัสดีครับคุณ Tmd ขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้อง คอต. ใหม่ที่ วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/คำร้อง และปัจจุบันอยู่ในกระบวนการอภิปรายรับคดี จึงขอเชิญ คอต. เข้าร่วมอภิปรายรับคดีโดยพร้อมเพรียงกันที่ วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/ผู้ใช้ Horus ไม่เป็นกลาง ขอบคุณครับ --∫G′(∞)dx 19:22, 8 กรกฎาคม 2555 (ICT)

รับทราบ --ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 13:25, 9 กรกฎาคม 2555 (ICT)

Wikimedia Thailand

[แก้]

ผมขอเพิ่มชื่อท่านลงใน m:Wikimedia Thailand/members นะครับ ArbCom จะได้ครบทั้งคณะ (ขาดคุณอยู่คนเดียว) --浓宝努 14:11, 30 กันยายน 2555 (ICT)

wikimedia-th

[แก้]

เนื่องจากคุณ Tmd มีชื่อยู่ใน Wikimedia Thailand แต่ผมยังไม่เห็นบอกรับอีเมล Wikimedia-TH จึงแวะมาแจ้งให้ทราบครับ (การบอกรับในรุ่นแรกถูกล้างไปแล้ว ต้องสมัครใหม่ครับ) --taweethaも (พูดคุย) 12:11, 18 มีนาคม 2556 (ICT)

การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผู้ใช้ (2)

[แก้]

สวัสดีครับ เนื่องจากในขณะนี้มีประเด็นว่าด้วยการจัดการภายในว่าด้วยการตรวจสอบผู้ใช้ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ คอต. จึงขอเชิญ คอต. เข้าร่วมพิจารณาในหน้า วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผู้ใช้ (2) โดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณครับ --∫G′(∞)dx 10:37, 22 มีนาคม 2556 (ICT)


พิจารณาแล้วครับ ขออภัยที่เข้าไปช้ามาก (พึ่งกลับมาครับ) ^^ --ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 10:45, 1 เมษายน 2556 (ICT)

Wiki Loves Monuments 2013 in Thailand

[แก้]

ฝากพิจารณา commons:commons:Wiki Loves Monuments 2013 in Thailand และลงชื่อเข้าร่วมที่ commons:Commons:Wiki_Loves_Monuments_2013_in_Thailand/People ด้วยครับ (อยากรบกวนเรื่องเชิงพุทธศาสนาครับ โบราณสถานส่วนใหญ่เป็นวัดไทย) --Taweethaも (พูดคุย) 02:34, 30 พฤษภาคม 2556 (ICT)

ขอบคุณครับ --Taweethaも (พูดคุย) 20:25, 30 พฤษภาคม 2556 (ICT)

อยากรบกวนพิจารณาหน้าต่อไปนี้ว่าจะแบ่งอย่างไรครับ เนื่องจากมีความยาวเกินกำหนดและไม่อาจแสดงผลได้ถูกต้อง สำหรับ กทม. ผมได้แบ่งไปแล้วโดยแยกฝั่งพระนครและธนบุรีออกจากกัน รวมถึงแยกกรุงเทพฯชั้นในคือเขตพระนครและป้อมปราบศัตรูพ่ายออกมา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุยเรื่องแม่แบบ:โบราณสถานกรมศิลป์และหมวดหมู่:หน้าที่มีแม่แบบรวมมาเกินขนาด --Taweethaも (พูดคุย) 05:30, 11 มิถุนายน 2556 (ICT)


ภาพที่คุณอัปโหลดอาจระบุสัญญาอนุญาตไม่ถูกต้อง

[แก้]

ขอขอบคุณที่ได้อัปโหลดภาพดังต่อไปนี้:

อย่างไรก็ตามขณะนี้ภาพดังกล่าวได้ถูกแจ้งว่ามีปัญหาลิขสิทธิ์ โดยคุณอาจระบุสัญญาอนุญาตไม่ถูกต้อง หรืออาจละเมิดลิขสิทธิ์จากแหล่งอื่น ซึ่งในกรณีนี้จะถูกลบภายใน 7 วัน โดยคุณสามารถป้องกันได้ด้วยการช่วยตรวจสอบว่าภาพดังกล่าวนั้น สามารถใช้บนวิกิพีเดียได้ตามนโยบายการใช้ภาพ จากนั้นจึงระบุสัญญาอนุญาตที่ถูกต้อง และแหล่งที่มาสำหรับภาพตามลำดับ โปรดทราบว่าการระบุสัญญาอนุญาตไม่ถูกต้องหลังจากได้รับแจ้งอาจถูกบล็อกจากการอัปโหลดได้

สำหรับภาพถ่าย อย่าลืมว่าผู้ที่ถือลิขสิทธิ์ภาพคือ ผู้ถ่ายภาพ หรือ เจ้าของภาพต้นฉบับ ซึ่งการสแกน ดัดแปลง ตกแต่ง หรือพยายามแก้ไขภาพไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นผู้สร้างภาพ หรืองานดังกล่าวแต่อย่างใด

เราได้ทำการสรุปเพื่อช่วยในการใส่สัญญาอนุญาตที่ถูกต้อง สำหรับรายละเอียด กรุณาดูนโยบายการใช้ภาพ

 • หากเป็นภาพที่มาจากอินเทอร์เน็ต เป็นไปได้สูงที่ต้องใช้สัญญาอนุญาตในหมวดการใช้งานชอบธรรม
 • หากเป็นภาพที่คุณวาดหรือถ่ายภาพมาจากสัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์ นั้นถือว่าเจ้าของเดิมยังคงถือลิขสิทธิ์ คุณซึ่งเป็นผู้ทำไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่อย่างใด โดยให้แจ้งเป็น {{โลโก้}} หรือ {{COA}}
 • หากเป็นภาพที่คุณถ่ายขึ้นเอง ซึ่งไม่รวมภาพที่คุณตกแต่งเพิ่มเติม ให้ใส่สัญญาอนุญาตที่บ่งบอกว่าเป็นกรณีดังกล่าว และอัปโหลดภาพต้นฉบับหากทำได้
 • หากมีลายน้ำหรือโลโก้แสดงความเป็นเจ้าของปรากฏอยู่บนภาพ ภาพนั้นจะไม่สามารถใช้ได้ในวิกิพีเดีย แต่คุณสามารถอัปโหลดภาพใหม่ที่ไม่มีลายน้ำและโลโก้ ทับภาพเดิมโดยใช้ชื่อเดียวกัน หรือแจ้งลบ
 • หากเป็นภาพที่นำมาจากวิกิพีเดียอื่น ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์ของภาพดังกล่าวที่วิกิพีเดียนั้นโดยการคลิกที่ภาพ และมักไม่ใช่ GFDL เสมอไป
 • หากภาพระบุสัญญาอนุญาตว่าเจ้าของภาพได้ให้อนุญาต อย่าลืมระบุเจ้าของภาพที่ได้ให้อนุญาต และ แหล่งที่มา ในส่วนคำอธิบายโดยย่อ
 • รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่นโยบายการใช้ภาพ ลิขสิทธิ์ และรายชื่อป้ายสัญญาอนุญาต

ขออภัยหากเป็นการเข้าใจผิด ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากคุณไม่ได้ระบุแหล่งที่มาที่ชัดเจนในคำอธิบายโดยย่อของภาพ ซึ่งหากเป็นกรณีดังกล่าว ขอความร่วมมือให้ช่วยใส่แหล่งที่มาทุกครั้ง ที่อัปโหลดภาพ หากมีข้อสงสัยยินดีมาพูดคุยกันได้ครับ หรือสอบถามได้ที่เลขาชาววิกิพีเดีย ขอบคุณอีกครั้งที่ให้ความร่วมมือ --Sry85 (พูดคุย) 21:19, 24 มิถุนายน 2556 (ICT)

อีกหนึ่งสัปดาห์จะเริ่ม WLM 2013 in Thailand

[แก้]

ขอบคุณที่ท่านได้ลงชื่อเข้าร่วมงานนี้ ปัจจุบันมีหลายอย่างที่ท่านช่วยได้ และต้องรีบเร่งจัดทำ โดยเฉพาะการแปล หากช่วยกันคนละไม้ละมือก็คงสำเร็จได้ก่อนวันเปิดการประกวดจริงครับ โปรดดูรายละเอียดของงานได้ที่ วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/Wiki loves monuments 2013 in Thailand --Taweethaも (พูดคุย) 16:06, 25 สิงหาคม 2556 (ICT)

WLM 2013 in Thailand

[แก้]

ตอนนี้เริ่มแล้วครับ มีคนโหลดภาพวัดเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ จึงขอเชิญชวนให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 1. โหลดภาพวัดของท่านเข้ามาบ้าง แข่งกับเขาดู ถ้าชนะจากเมืองไทยไป ก็มีโอกาสได้ชนะระดับนานาชาติ ทำให้ทั้งโลกหันมาสนใจวัดไทย
 2. ลงชื่อเป็นกรรมการตัดสิน ถ้าเห็นว่าเขาโหลดกันมานั้นดีอยู่แล้ว ก็ช่วยเลือกอันที่ดีที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยครับ

ไม่ว่าจะเป็นกรรมการหรือเป็นชนะการประกวดก็ได้รับของที่ระลึกคล้ายๆ กันนะครับ เลือกทำได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นถือว่าผลประโยชน์ขัดกัน แต่ผมเป็นคนคุมของแจกให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมอยู่แล้ว :-) --Taweethaも (พูดคุย) 12:41, 3 กันยายน 2556 (ICT)

ขอดูความเคลื่อนไหวสักระยะหนึ่งก่อนครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ --ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 00:30, 7 กันยายน 2556 (ICT)

Wiki Loves Monuments Poster - TH-2013.pdf
WLM TH 2013 letter to schools
ผมส่งให้แต่โรงเรียนประจำจังหวัด เพราะงบน้อย อย่างไรก็ดี ถ้าจะสะดวกรับไว้ ผมจะส่งของที่ระลึกไปให้โดยตรง... (ส่งที่อยู่ให้ผมทางอีเมลได้เลย) --Taweethaも (พูดคุย) 09:44, 18 กันยายน 2556 (ICT)

รับทราบครับ ^^ --ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 01:51, 28 กันยายน 2556 (ICT)

ตรวจสอบภาพที่กรรมการเลือก

[แก้]

โปรดดูที่ Commons:Commons:Wiki_Loves_Monuments_2013_in_Thailand/Results และถ้ามีข้อกังวลใดๆ ว่าภาพดังกล่าวผิดเงื่อนไขการประกวด โปรดแจ้งผมหรือฝากข้อความไว้ใน วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/Wiki loves monuments 2013 in Thailand --Taweethaも (พูดคุย) 12:10, 17 ตุลาคม 2556 (ICT)

WLM TH

[แก้]

Please see Commons:Commons:Wiki Loves Monuments 2013 in Thailand/Notice for volunteers --Taweethaも (พูดคุย) 21:30, 23 ตุลาคม 2556 (ICT)

เลือกตั้ง คอต. ใหม่

[แก้]

วาระของ คอต. จะสิ้นสุดลงในสิ้น พ.ศ. 2556 ระหว่างเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้เปิดให้สมัครรับเลือกตั้งกันใหม่โปรดพิจารณา

 1. ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งต่อไป
 2. (ถ้าไม่ลงสมัคร) ก็เป็นอาสาสมัครช่วยดูแลการเลือกตั้ง และร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ขอบคุณมากครับ --Taweethaも (พูดคุย) 09:55, 4 พฤศจิกายน 2556 (ICT)

รับทราบ ขอบคุณครับ ^^ --ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 00:08, 5 พฤศจิกายน 2556 (ICT)

ช่วยปลดล็อค วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

[แก้]

ขอปลดล็อค หน้าบทความ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) เว็บไชค์หลัก www.siamtech.ac.th --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 180.183.44.182 (พูดคุย • ตรวจ) 12:57, 23 พฤศจิกายน 2556 (ICT) ได้ส่งเอกสารไปที่ E-mail permissions-en@wikimedia.org --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Master xXx (พูดคุย • หน้าที่เขียน) 13:50, 23 พฤศจิกายน 2556 (ICT)

เลือกตั้ง คอต.

[แก้]

ขณะนี้เป็นช่วงเลือกผู้สมัครเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถอ่านคำแถลงและเลือกผู้สมัครได้ในหน้านี้ --Taweethaも (พูดคุย) 09:20, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)

คำร้อง คอต. ใหม่

[แก้]

วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/ระงับสิทธิผู้ดูแลระบบประจำ_พ.ศ._2556 รบกวนดำเนินการต่อด้วยครับ --Taweethaも (พูดคุย) 11:35, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)

รับรองผลการเลือกตั้ง

[แก้]

ผมได้ดำเนินการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วตามความใน วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2556 ขอเชิญกรรมการร่วมรับรองผลและให้สัตยาบันผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปครับ --∫G′(∞)dx 21:24, 3 มกราคม 2557 (ICT)

WMTH signature

[แก้]

รบกวนเข้าไปอัปเดตตามวิธีการในอีเมลด้วยครับ ขอบคุณมากครับ --Taweethaも (พูดคุย) 15:46, 7 เมษายน 2557 (ICT)

WLM-TH 2014

[แก้]

WLM-TH 2014 เริ่มแล้วครับ ต้องรบกวนขอความช่วยเหลือด้วยครับ ลงชื่อได้ที่หน้านี้ --Taweethaも (พูดคุย) 12:21, 16 สิงหาคม 2557 (ICT)

ต้องการสัญญาอนุญาต ไฟล์:พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.gif

[แก้]

ขอขอบคุณที่คุณได้อัปโหลด ไฟล์:พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.gif อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาพดังกล่าวยังไม่ได้ถูกกำหนด "สัญญาอนุญาต" ซึ่งทางวิกิพีเดียนั้นมีนโยบายที่เคร่งครัดในเรื่องลิขสิทธิ์ โดยภาพดังกล่าวจะถูกลบทิ้งภายใน 7 วัน หากไม่มีการระบุ สัญญาอนุญาต และ แหล่งที่มา

 • หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ กรุณาศึกษานโยบายการใช้ภาพ และสอบถามได้ที่เลขาชาววิกิพีเดีย
 • สำหรับภาพที่คุณได้อัปโหลดไว้แล้วและเพื่อป้องกันการถูกลบ สามารถเข้าไปแก้ไขและระบุเพิ่มเติมได้ตามที่กล่าวไว้ที่ ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ ซึ่งจะมีรายชื่อป้ายสัญญาอนุญาตที่คุณสามารถเลือกมาใช้เพื่อระบุสัญญาอนุญาตของภาพ
 • สำหรับครั้งต่อไปที่คุณทำการอัปโหลดภาพ สามารถระบุได้จากหน้าอัปโหลดโดยตรง

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและร่วมเขียนในวิกิพีเดีย ข้อความนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติโดยบอตคุง หากคุณพบว่านี่เป็นข้อผิดพลาด หรือมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งที่ คุยกับผู้ใช้:Jutiphan --บอตคุง | แจ้งผู้ดูแล 16:58, 13 ตุลาคม 2557 (ICT)

ต้องการสัญญาอนุญาต ไฟล์:พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.gif

[แก้]

ขอขอบคุณที่คุณได้อัปโหลด ไฟล์:พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.gif อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาพดังกล่าวยังไม่ได้ถูกกำหนด "สัญญาอนุญาต" ซึ่งทางวิกิพีเดียนั้นมีนโยบายที่เคร่งครัดในเรื่องลิขสิทธิ์ โดยภาพดังกล่าวจะถูกลบทิ้งภายใน 7 วัน หากไม่มีการระบุ สัญญาอนุญาต และ แหล่งที่มา

 • หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ กรุณาศึกษานโยบายการใช้ภาพ และสอบถามได้ที่เลขาชาววิกิพีเดีย
 • สำหรับภาพที่คุณได้อัปโหลดไว้แล้วและเพื่อป้องกันการถูกลบ สามารถเข้าไปแก้ไขและระบุเพิ่มเติมได้ตามที่กล่าวไว้ที่ ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ ซึ่งจะมีรายชื่อป้ายสัญญาอนุญาตที่คุณสามารถเลือกมาใช้เพื่อระบุสัญญาอนุญาตของภาพ
 • สำหรับครั้งต่อไปที่คุณทำการอัปโหลดภาพ สามารถระบุได้จากหน้าอัปโหลดโดยตรง

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและร่วมเขียนในวิกิพีเดีย ข้อความนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติโดยบอตคุง หากคุณพบว่านี่เป็นข้อผิดพลาด หรือมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งที่ คุยกับผู้ใช้:Jutiphan --บอตคุง | แจ้งผู้ดูแล 17:58, 13 ตุลาคม 2557 (ICT)

ต้องการสัญญาอนุญาต ไฟล์:พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.gif

[แก้]

ขอขอบคุณที่คุณได้อัปโหลด ไฟล์:พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.gif อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาพดังกล่าวยังไม่ได้ถูกกำหนด "สัญญาอนุญาต" ซึ่งทางวิกิพีเดียนั้นมีนโยบายที่เคร่งครัดในเรื่องลิขสิทธิ์ โดยภาพดังกล่าวจะถูกลบทิ้งภายใน 7 วัน หากไม่มีการระบุ สัญญาอนุญาต และ แหล่งที่มา

 • หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ กรุณาศึกษานโยบายการใช้ภาพ และสอบถามได้ที่เลขาชาววิกิพีเดีย
 • สำหรับภาพที่คุณได้อัปโหลดไว้แล้วและเพื่อป้องกันการถูกลบ สามารถเข้าไปแก้ไขและระบุเพิ่มเติมได้ตามที่กล่าวไว้ที่ ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ ซึ่งจะมีรายชื่อป้ายสัญญาอนุญาตที่คุณสามารถเลือกมาใช้เพื่อระบุสัญญาอนุญาตของภาพ
 • สำหรับครั้งต่อไปที่คุณทำการอัปโหลดภาพ สามารถระบุได้จากหน้าอัปโหลดโดยตรง

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและร่วมเขียนในวิกิพีเดีย ข้อความนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติโดยบอตคุง หากคุณพบว่านี่เป็นข้อผิดพลาด หรือมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งที่ คุยกับผู้ใช้:Jutiphan --บอตคุง | แจ้งผู้ดูแล 01:11, 14 ตุลาคม 2557 (ICT)

ต้องการสัญญาอนุญาต ไฟล์:พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.gif

[แก้]

ขอขอบคุณที่คุณได้อัปโหลด ไฟล์:พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.gif อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาพดังกล่าวยังไม่ได้ถูกกำหนด "สัญญาอนุญาต" ซึ่งทางวิกิพีเดียนั้นมีนโยบายที่เคร่งครัดในเรื่องลิขสิทธิ์ โดยภาพดังกล่าวจะถูกลบทิ้งภายใน 7 วัน หากไม่มีการระบุ สัญญาอนุญาต และ แหล่งที่มา

 • หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ กรุณาศึกษานโยบายการใช้ภาพ และสอบถามได้ที่เลขาชาววิกิพีเดีย
 • สำหรับภาพที่คุณได้อัปโหลดไว้แล้วและเพื่อป้องกันการถูกลบ สามารถเข้าไปแก้ไขและระบุเพิ่มเติมได้ตามที่กล่าวไว้ที่ ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ ซึ่งจะมีรายชื่อป้ายสัญญาอนุญาตที่คุณสามารถเลือกมาใช้เพื่อระบุสัญญาอนุญาตของภาพ
 • สำหรับครั้งต่อไปที่คุณทำการอัปโหลดภาพ สามารถระบุได้จากหน้าอัปโหลดโดยตรง

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและร่วมเขียนในวิกิพีเดีย ข้อความนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติโดยบอตคุง หากคุณพบว่านี่เป็นข้อผิดพลาด หรือมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งที่ คุยกับผู้ใช้:Jutiphan --บอตคุง | แจ้งผู้ดูแล 02:11, 14 ตุลาคม 2557 (ICT)

เชิญร่วมลงชื่อในโครงการ Wiki Loves X in Thailand 2015

[แก้]

เนื่องด้วยทางเราได้จัดโครงการ Wiki Loves X in Thailand 2015 ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการอบรมการใช้วิกิพีเดียตามโรงเรียน, การร่วมส่งภาพถ่าย และโครงการวิกิรักโลก เป็นต้น โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า https://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/Wiki_Loves_X_in_Thailand_2015 และ https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:PEG/UG_TH/Wiki_Loves_X_in_Thailand_2015 จึงใคร่ขอเรียนเชิญคุณ Tmd โดยหากมีความสนใจ ท่านสามารถร่วมลงนาม และแจ้งขอบเขตของตนที่ต้องการมีส่วนร่วมได้ที่หน้าดังกล่าว ขอแสดงความนับถืออย่างสูง ขอบคุณครับ --B20180 (พูดคุย) 21:44, 6 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)

ขอรบกวนเกี่ยวกับการศึกษาวิกิพีเดียภาษาไทยครับ

[แก้]

มีเรื่องมารบกวนคุณ Tmd ถ้าช่วงนี้เผอิญเข้ามาพบและพอจะสะดวกนะครับผม

[รบกวนทำแบบสอบถามครับ] เป็นการศึกษาในหัวข้อ 'ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมเพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อหาบนวิกิพีเดียภาษาไทย' ในระดับ ป.โท สาขาการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ครับ ทุกท่านที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถทำแบบสอบถามได้ครับ (และท่านใดสะดวกกระจายแบบสอบถามในหมู่คนรู้จัก ก็ขอรบกวนด้วยนะครับ ขอขอบคุณมากๆเลยครับ) ท่านที่เป็นชาววิกิพีเดีย หรือเคยเพิ่มหรือแก้เนื้อหาในวิกิพีเดียขอช่วยทำแบบสอบถามที่ตามลิงค์นี้เลยครับ >> https://docs.google.com/forms/d/1V1JfNiLHeQPuA22aw1TfYeWrgL0tWcmRkejJBUJfnIY/viewform

(สำหรับท่านที่เข้ามาอ่าน และเคยใช้วิกิพีเดียเพียงในด้านการค้นหาข้อมูล ขอช่วยทำแบบสอบถามที่ลิงค์นี้แทนนะครับ >> https://docs.google.com/forms/d/1cj_TLFSVd70cuFK9XbLl9-GiwlS16B5HdbprNeZNzhI/viewform )

อาจจะยาวนิดนึง ขอขอบคุณที่สละเวลาช่วยตอบมากๆเลยครับ :) BlueJAck (พูดคุย) 16:16, 4 พฤษภาคม 2558 (ICT)

แจ้งข่าว edit-a-thon + รบกวนแปลวีดีโอ

[แก้]

จะมีการจัดงานที่จามจุรีสแควร์วันเสาร์ที่ 26 ก.ย. ครับ ข้อมูลอยูที่ m:Wikimedians_in_Thailand/2015_Smithsonian_APA ผมอยากเปิดวีดีโอให้ผู้ร่วมงานดู จึงพยายามแปลเป็นภาษาไทยอยู่ commons:TimedText:Knowledge_for_Everyone.webm.th.srt --Taweethaも (พูดคุย) 13:31, 13 กันยายน 2558 (ICT)

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไทย

[แก้]
ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไทย
ขอมอบดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไทยให้แก่คุณ Tmd สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวกับประเทศไทย อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 09:17, 28 ตุลาคม 2558 (ICT)

ชื่อไฟล์

[แก้]

สวัสดีครับ ขอเปลี่ยนชื่อ ไฟล์:ไม่มีชื่อ.jpg ได้ไหมครับ --Horus | พูดคุย 01:14, 17 มีนาคม 2559 (ICT)

ช่วยเปลี่ยนให้หน่อยครับ เมื่อกี้เผลอกดอัพโหลด ลืมเปลี่ยนชื่อเหมือนกันครับ --ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 01:41, 17 มีนาคม 2559 (ICT)

จะใช้ชื่อใหม่ว่าอะไรครับ --Horus | พูดคุย 02:25, 17 มีนาคม 2559 (ICT)
Sawangkaburi ก็ได้ครับ --ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 02:32, 17 มีนาคม 2559 (ICT)
ขอเสนอแนะนะครับ ควรกำกับเลขและใส่คำอธิบาย (legend) แบบแผนที่ดีกว่าไหมครับ แบบนี้ดาวกับตัวอักษรไปบังพื้นหลังเสียเยอะ --Horus | พูดคุย 16:13, 17 มีนาคม 2559 (ICT)
ดีมาก ๆ เลย เดี๋ยวจะลองดูครับ --ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 19:14, 17 มีนาคม 2559 (ICT)

WLX2016TH

[แก้]
สวัสดีครับ คุณ Tmd

ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาร่วมงานกับกลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทยในปีที่ผ่านมา ทำให้มีผลงานในระดับแนวหน้าของอาสาสมัครในเอเชีย (ดูเพิ่มที่ รายงาน WLX 2015) ในปี 2559 เราจะจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

 1. การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ Wiki Loves Earth 2016
 2. การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ Wiki Loves Monuments 2016
 3. การประกวดบทความวิกิพีเดีย เดือนแห่งเอเซีย Wikipedia Asian Month 2016

นอกจากสามกิจกรรมหลักดังกล่าว เพื่อการพัฒนากลุ่มอาสาสมัครวิกิพีเดียในประเทศไทย เราจะจัดให้มีการพบปะ (meet-up) และการร่วมกันแก้ไขวิกิพีเดียมาราธอน (edit-a-thon)เป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป โดยรายละเอียด วันเวลาและสถานที่จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นไปได้หากมีแรงสนับสนุนจากอาสาสมัครทุกท่านร่วมกันในทุกภาคส่วน โดยเรามีงานสำคัญที่อยากให้ท่านเข้าร่วมทั้งในรายโครงการ (ดูรายการโครงการด้านบน) และรายทักษะได้แก่

 1. กรรมการตัดสินประกวดภาพถ่าย
 2. กรรมการตัดสินประกวดบทความ
 3. จัดหาและบริหารความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุนและผู้จัดร่วม
 4. อาสาสมัครเก็บกวาด/ตรวจสอบภาพถ่ายและบทความ
 5. อาสาสมัครทำงานทั่วไปทางกายภาพ จัดส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ จัดกิจกรรม จัดหาวัสดุ/สถานที่/อาหาร
 6. อาสาสมัครประสานงานทั่วไปออนไลน์ ทางโซเชีลมีเดียและโครงการพี่น้อง

ท่านสามารถร่วมลงชื่อเป็นอาสามัครในกิจกรรมได้ที่ วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/WLX2016TH และโปรดใช้ www.wmth.org ในการประชาสัมพันธ์โครงการทั้งสามของกลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ --Athikhun.suw (พูดคุย) 11:14, 14 พฤษภาคม 2559 (ICT)

Wiki Loves Monuments 2016 in Thailand

[แก้]
สวัสดีครับ คุณ Tmd

ผมขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมงานประกวดภาพถ่าย Wiki Loves Monuments 2016 in Thailand ซึ่งจะเปิดรับภาพถ่ายจนถึงปลายเดือนนี้ครับ ท่านสามารถคลิกรูปด้านล่างเพื่อไปยังหน้าอัปโหลด

ขอบคุณครับ --Athikhun.suw (พูดคุย) 10:32, 21 กันยายน 2559 (ICT)

วันมาฆบูชา

[แก้]
11-02-2560 
ขอแสดงความคิดเห็นครับ


อยากให้ตัดข้อความ .... เนื่องจากในสังคมไทยปัจจุบัน หญิงสาวมักเสียตัวในวันวาเลนไทน์ หลายหน่วยงานจึงพยายามรณรงค์ให้วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรัก (อันบริสุทธิ์) แทน .... ออก 
คำพูดเหล่านี้ไม่คู่ควร หรือเหมาะสมที่มาอยู่ หรืออธิบายในความหมายของวันสำคัญในพุทธศาสนา


เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
ขอแสดงความนับถือ

--ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 122.155.38.188 (พูดคุย | ตรวจ) 09:38, 11 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

ต้องการแหล่งที่มาสำหรับภาพที่คุณอัปโหลด

[แก้]

ขอขอบคุณที่คุณได้อัปโหลดภาพดังต่อไปนี้:

ซึ่งบอตคุงได้พบว่าภาพดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงเจ้าของภาพ ซึ่งหากเป็นภาพที่นำมาจากเว็บไซต์ อย่าลืมที่จะระบุลิงก์ไปที่หน้าของภาพนั้น หรือหน้าที่ใช้ภาพดังกล่าว โดยทางวิกิพีเดียนั้นมีนโยบายที่เคร่งครัดในเรื่องลิขสิทธิ์ และภาพดังกล่าวจะถูกลบทิ้งภายใน 7 วัน หากไม่มีการระบุ สัญญาอนุญาต และ แหล่งที่มา

 • หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ กรุณาศึกษานโยบายการใช้ภาพ และสอบถามได้ที่เลขาชาววิกิพีเดีย
 • สำหรับภาพที่คุณได้อัปโหลดไว้แล้วและเพื่อป้องกันการถูกลบ สามารถเข้าไปแก้ไขและระบุเพิ่มเติมได้ที่หน้าของภาพดังกล่าว และคลิกแก้ไขเหมือนการแก้ไขบทความตามปกติ
 • สำหรับครั้งต่อไปที่คุณอัปโหลดภาพ ให้ระบุได้จากหน้าอัปโหลดโดยตรง ในกล่องคำอธิบายโดยย่อ

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและร่วมเขียนในวิกิพีเดีย ข้อความนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติโดยบอตคุง หากคุณพบว่านี่เป็นข้อผิดพลาด หรือมีข้อสงสัย กรุณาพูดคุยได้ที่นี่ --บอตคุง | แจ้งผู้ดูแล 20:07, 27 เมษายน 2560 (+07)ตอบกลับ

ควายธนู

[แก้]

โอมปู่เจ้าสมิงไพร ปู่เจ้ากำแหงให้กูมาทำควาย
เชิญพระอีศวรมาเป็นตาซ้าย เชิญพระอาทิตย์มาเป็นตาขวา
เชิญพระนารายณ์มาเป็นเขา เชิญพระอินทร์เจ้าเข้ามาเป็นหาง
เชิญพระพุทธคีเนตร์ พระพุทธคีนายมาเป็นสีข้างทั้งสอง
เชิญพระจัตตุโลกบาลทั้งสี่มาเป็นสี่เท้า
เชิญฝูงผีทั้งหลายเข้ามาเป็นไส้พุง นะมะสะตีติ
Could You translate this text? It is for fr:Kwaï Tanoo.
Ich versuche, die fr:Kwaï Tanoo zu bearbeiten. Gruß Avernarius (พูดคุย) 01:32, 24 กรกฎาคม 2560 (ICT)

คำเชิญผู้เข้าร่วมใหม่

[แก้]

กิจกรรมเดือนแห่งเอเชียของวิกิพีเดีย 2017 (Wikipedia Asian Month 2017) ได้เริ่มขึ้นแล้ว เราต้องการเชิญคุณเข้าร่วมอีเวนต์อีดิทอะธอนของเราในครั้งนี้ หากคุณสร้างบทความ 4 บทความ คุณจะได้รับโปสการ์ด โดยบทความต้องมีมากกว่า 3,000 ไบต์และมากกว่า 300 คำ นอกจากนี้เรายังปรับปรุงกระบวนการส่งโปสการ์ดของเรา เช่น การทำโปสการ์ดในตอนนี้ และรวบรวมที่อยู่หลังจากอีเวนต์นี้จบลงโดยไม่ต้องรอภาษาอื่น ๆ ชาววิกิพีเดียที่สร้างบทความมากที่สุดในแต่ละวิกิพีเดียจะได้รับการยกย่องให้เป็น "ทูตแห่งเอเชียของวิกิพีเดีย" เราจะส่งทั้งสำเนาดิจิทัลและสำเนาหนังสือรับรองการเป็นทูตให้แก่คุณ

เป็นเวลากว่าสองปีของกิจกรรมเดือนแห่งเอเชียของวิกิพีเดีย เราทำงานร่วมกันกับชาววิกิพีเดียมากกว่า 2,000 คน และมีส่วนร่วมในบทความที่มีคุณภาพสูงกว่า 15,000 บทความในวิกิพีเดียใน 50 ภาษา รวมทั้งวิกิซอร์ซ กิจกรรมเดือนแห่งเอเชียของวิกิพีเดียจึงเป็นอีเวนต์การแก้ไขออนไลน์ประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของวิกิพีเดียอย่างไม่ต้องสงสัย เราหวังว่าคุณคงจะตื่นเต้นและเข้าร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้

ขอขอบคุณที่พิจารณา ! --B20180 (พูดคุย)

พระเจ้ากรุงธน

[แก้]

สวัสดีครับ ไม่ทราบว่าคุณสนใจปรับปรุงบทความพระเจ้ากรุงธนฯ หรือเปล่า ผมลองเขียนข้อควรปรับปรุงในหน้าคุย พูดคุย:สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี#ข้อควรปรับปรุงของบทความ ครับ --Horus (พูดคุย) 13:27, 24 กุมภาพันธ์ 2561 (ICT)

ขอเชิญตอบแบบสอบถาม Wikimedia movement strategy

[แก้]

สวัสดีครับ เนื่องด้วย Strategy Working Groups จัดให้มีการขอความคิดเห็นจากชุมชนวิกิมีเดียทั่วโลกเพื่อใช้กำหนดทิศทางการดำเนินการต่อไปของชุมชนวิกิมีเดีย ผมได้รับหน้าที่เป็น liaison person เพื่อรวบรวมความเห็นจากชุมชนวิกิพีเดียภาษาไทยและวิกิมีเดียประเทศไทยต่อ Movement Strategy ดังนั้นผมขอรบกวนให้ท่านตอบแบบสอบถามในหน้านี้ครับ ผมมั่นใจว่าความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อ Wikimedia movement เป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณมากครับ --Athikhun.suw (คุย) 14:56, 11 เมษายน 2562 (ICT)


บริการป้ายโครงการวิกิ +โครงการวิกิพระพุทธศาสนา +หมวดหมู่ไม่มีบทความ

[แก้]

สวัสดีครับ ทางเราได้พบว่ามี 2 หมวดหมู่จากรายชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดที่แจ้งในโครงการวิกิพระพุทธศาสนาไม่มีบทความอยู่ในนั้น คุณอาจต้องการที่จะเลือกใส่หมวดหมู่ย่อยในหมวดหมู่ดังกล่าวแทน หรืออัปเดตรายชื่อใหม่ด้วยการเปลี่ยนชื่อ หรือลบหมวดหมู่ดังกล่าวออก หรือปล่อยทิ้งไว้สำหรับรองรับบทความในอนาคต รายชื่อหมวดหมู่ที่พบว่าไม่มีบทความอยู่ในขณะนี้ (1/11/2562):

ถ้าหากคุณไม่ใช่ผู้ดูแลโครงการวิกิพระพุทธศาสนาปัจจุบัน หรือต้องการให้ผู้ใช้อื่นได้รับแจ้งเกี่ยวกับโครงการวิกิดังกล่าว กรุณาแจ้ง Jutiphan ขอบคุณมากครับ --บอตคุง | แจ้งผู้ดูแล 23:23, 1 พฤศจิกายน 2562 (+07)ตอบกลับ

วิกิตำรา

[แก้]

สวัสดีครับ จากบทความล่าสุดของคุณ ผมเห็นว่าลีลาการเขียนอาจมีส่วนที่ไม่เหมาะกับสารานุกรม จึงขอเสนอให้คัดลอกรุ่นปัจจุบันไปไว้ในวิกิตำราโดยผมจะดำเนินการให้ ส่วนที่เหลือจะขอปรับแต่งข้อความเพื่อเตรียมเสนอเป็น FA/GA ต่อไปครับ ขอบคุณครับ --Horus (พูดคุย) 12:10, 4 มิถุนายน 2563 (+07)ตอบกลับ

พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 2

[แก้]

กลับมาดูอีกครั้ง ไม่ตรงกับ พระเจ้าวิกรมาทิตย์ en:Vikramaditya เสียแล้วครับ ขอเชิญชวนกลับมาช่วยกันเขียนต่อไปครับ --Taweethaも (คุย) 10:35, 16 พฤศจิกายน 2565 (+07)ตอบกลับ