แม่แบบ:บทความมายากล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับมายากล เพื่อจัดระดับบทความทางมายากลตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ