อาคารรักษาพยาบาล และสถานีรถไฟร่วมศิริราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศิริราช
Siriraj
เจ้าของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ให้บริการรอเอกชนประมูล
สาย สายสีส้ม 
 สายสีแดงอ่อน 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
เรือด่วนเจ้าพระยา
ถนนอรุณอมรินทร์
เขต/อำเภอเขตบางกอกน้อย
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างใต้ดิน (สายสีส้ม), ระดับดิน (สายสีแดงอ่อน)
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง/ชานชาลาต่างระดับ (สายสีส้ม), เกาะกลาง (สายสีแดงอ่อน)
จำนวนชานชาลา4
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีOR02, RWS03
ทางออก1
ประวัติ
เปิดให้บริการพ.ศ. 2567
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00น.

อาคารรักษาพยาบาล และสถานีรถไฟร่วมศิริราช (รหัส OR02 (สายสีส้ม), RWS03 (สายสีแดงอ่อน)) เป็นโครงการพัฒนาอาคารศูนย์การแพทย์รวมแห่งใหม่ที่จะใช้ทดแทนอาคารผู้ป่วยนอกเดิมของโรงพยาบาลศิริราช และยังเป็นสถานีรถไฟฟ้า ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ซึ่งมีแนวเส้นทางพาดผ่านตัวโรงพยาบาลศิริราชโดยตรง

จุดที่ตั้งสถานีแห่งนี้มีความสำคัญมากในด้านประวัติศาสตร์ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกรุงธนบุรีในอดีต และในพื้นที่ใกล้เคียงยังมีสถานีรถไฟธนบุรี ซึ่งเคยเป็นต้นทางของทางรถไฟสายใต้ และทางรถไฟสายมรณะ ไทย-พม่า ที่กองทัพญี่ปุ่นสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

ประวัติ[แก้]

ใน พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพักรักษาอาการประชวรที่โรงพยาบาลศิริราช พระองค์ได้ทรงเห็นถึงปัญหาในการจราจรโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลศิริราช พระองค์จึงทรงรับสั่งให้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ อธิการบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้นำถวายการรักษาและคณะแพทย์ที่ร่วมถวายการรักษาในขณะนั้น รวบรวมปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้น และสั่งจัดทำแผนบรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรฝั่งธนบุรี ตั้งแต่ในพื้นที่โรงพยาบาลฯ นอกพื้นที่โรงพยาบาลฯ ตลอดจนพื้นที่โดยรอบ จนในที่สุดคณะแพทย์ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำแผนโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรโดยรอบโรงพยาบาลศิริราชในพระราชดำริจำนวน 8 โครงการ คือการก่อสร้างสะพานลอยฟ้า ถนนลอยฟ้า ถนนโลคัลโรดโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช การขยายถนนอรุณอัมรินทร์ การเปลี่ยนเส้นทางของรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้มจากเส้นทางเดิมให้มาลอดผ่านโรงพยาบาลศิริราช และการร่างเส้นทางแยกช่วงตลิ่งชัน - ธนบุรี-ศิริราช ของโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน เป็นต้น[1]

ต่อมาใน พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลศิริราชได้มีแนวคิดที่จะก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกแห่งใหม่เพื่อใช้ทดแทนอาคารผู้ป่วยนอกเดิมที่ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก และเริ่มมีสภาพทรุดโทรมตามเวลา ทางโรงพยาบาลจึงได้ประสานไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อขอให้มีการย้ายตำแหน่งทั้งสองสถานีมาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน และพัฒนาโครงการในรูปแบบบูรณาการให้เป็นสถานีแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเล็งเห็นให้มีการเชื่อมต่อการรักษาเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาการเดินทาง และลดความแออัดของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลได้ โดยกระทรวงคมนาคมมีแผนเห็นชอบ และให้เจ้าของโครงการทั้งสองหน่วยงานคือ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ออกแบบการเชื่อมต่อสถานีร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้ผู้ป่วยเท่าที่จะเป็นไปได้

ทั้งสามหน่วยงานได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจในการก่อสร้างโครงการร่วมกันเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดย หน่วยงานร่วมของ รฟม. และ รฟท. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างสถานีรถไฟร่วม คือสถานีรถไฟใต้ดิน และสถานีรถไฟระดับดิน รวมถึงก่อสร้างฐานอาคารทั้งหมดตั้งแต่ชั้น B3 ถึงชั้น 2 เมื่อการก่อสร้างในส่วนของรถไฟฟ้าแล้วเสร็จประมาณ 80% แล้ว โรงพยาบาลจะเข้าก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือทั้งหมดจนแล้วเสร็จทั้งโครงการ ทั้งนี้โรงพยาบาลคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ทุกส่วนภายใน พ.ศ. 2566 พร้อม ๆ กับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง[2] ต่อมาในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ รฟท. ได้อนุมัติให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสิทธิ์เช่าช่วงพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรีเพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยให้สิทธิ์การเช่าช่วง 30 ปี และคิดอัตราค่าเช่าพื้นที่เป็นตารางเมตร ปรับเพิ่ม 5% ทุกปี ตามระเบียบการเช่าที่ราชพัสดุของการรถไฟแห่งประเทศไทย[3]

ที่ตั้ง[แก้]

อยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลศิริราช ติดกับอาคารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ในพื้นที่แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

แผนผังอาคาร[แก้]

9-15
หอผู้ป่วยใน
หอผู้ป่วยใน, จุดบริการผู้ป่วย
4-8
ศูนย์การแพทย์รวม
ศูนย์การแพทย์รวม, จุดบริการผู้ป่วย
3
จุดคัดกรองผู้ป่วย
จุดคัดกรองผู้ป่วยนอก, จุดให้บริการรวมโรงพยาบาล, กองอำนวยการ
ลิฟต์ไปยังสถานี  สายสีแดงอ่อน  และ  สายสีส้ม 
2
ชั้นลอย
ชั้นห้องเครื่อง และสำนักงานสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน
ทางเดินเชื่อมโรงพยาบาลศิริราช ฝั่งถนนอรุณอมรินทร์ และโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
ลิฟต์ไปยังสถานี  สายสีแดงอ่อน  และ  สายสีส้ม 
G
สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน
ชานชาลา 1  สายสีแดงอ่อน  มุ่งหน้า สถานีตลิ่งชัน
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ทางลงชานชาลา  สายสีส้ม 
ชานชาลา 2  สายสีแดงอ่อน  มุ่งหน้า สถานีตลิ่งชัน
โถงต้อนรับ ทางขึ้นจุดคัดกรองผู้ป่วย, ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร
ทางเดินเชื่อมท่าวังหลัง (ศิริราช)
B1
ลานจอดรถ
ลานจอดรถ
B2
ลานจอดรถ
ลานจอดรถ
B3
สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางขึ้นไปจุดคัดกรองผู้ป่วย, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร
ทางขึ้นชานชาลา  สายสีแดงอ่อน 
B4
ชานชาลา
ชานชาลา 2  สายสีส้ม  มุ่งหน้า สถานีสุวินทวงศ์
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
B5
ห้องเครื่อง
ชั้น Plant ชั้นห้องเครื่อง
B6
ชานชาลา
ชานชาลา 1  สายสีส้ม  มุ่งหน้า สถานีบางขุนนนท์
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา

สถานที่สำคัญใกล้เคียง[แก้]

จุดเชื่อมต่อการเดินทาง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

สถานีและจุดเชื่อมต่อการเดินทางใกล้เคียง[แก้]

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีบางขุนนนท์
สถานีปลายทาง
   สายสีส้ม    สถานีสนามหลวง
มุ่งหน้า สถานีสุวินทวงศ์
สถานีบางขุนนนท์
มุ่งหน้า สถานีตลิ่งชัน
   สายสีแดงอ่อน 
ช่วง ตลิ่งชัน - ศิริราช
  สถานีปลายทาง
ท่าก่อนหน้า เส้นทางเดินเรือ ท่าต่อไป
ท่ารถไฟ
ปลายทาง ท่านนทบุรี
  เรือด่วนเจ้าพระยา
ท่าวังหลัง (ศิริราช)
  ท่าช้าง
ปลายทาง ท่าวัดราชสิงขร