พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระสัมพันธวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าชมชื่น
พระสัมพันธวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าชั้นตรี
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลศิริวงศ์
พระบิดาสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พระมารดาหม่อมงิ้ว ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
ประสูติพ.ศ. 2377
สิ้นพระชนม์28 ตุลาคม พ.ศ. 2436 (59 ปี)

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าชมชื่น เป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ กับหม่อมงิ้ว ศิริวงศ์ ณ อยุธยา[1]

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า หม่อมเจ้าหญิงชมชื่น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับสถาปนา เลื่อนพระยศเป็น พระประพันธวงษ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น เมื่อพ.ศ. 2418[2] ภายหลังรัชกาลที่ 5 ทรงเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น[3]

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2436

สาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  2. จุลลดา ภักดีภูมินทร์, สถาปนาคำนำพระนาม เก็บถาวร 2011-07-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สกุลไทย, ฉบับที่ 2448, ปีที่ 47, ประจำวันอังคารที่ 18 กันยายน 2544
  3. จุลลดา ภักดีภูมินทร์, 'พระสัมพันธวงศ์เธอ' เก็บถาวร 2011-07-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สกุลไทย, ฉบับที่ 2421, ปีที่ 47, ประจำวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2544