พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น

พระนาม พระองค์เจ้าชมชื่น
พระนามเดิม หม่อมเจ้าหญิงชมชื่น
พระอิสริยยศ พระสัมพันธวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้าชั้นตรี
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2377
สิ้นพระชนม์ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2436
พระบิดา สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พระมารดา หม่อมงิ้ว ศิริวงศ์ ณ อยุธยา

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าหญิงชมชื่น เป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ กับหม่อมงิ้ว ศิริวงศ์ ณ อยุธยา[1]

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า หม่อมเจ้าหญิงชมชื่น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับสถาปนา เลื่อนพระยศเป็น พระประพันธวงษ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น เมื่อพ.ศ. 2418[2] ภายหลังรัชกาลที่ 5 ทรงเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น[3]

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2436

ราชตระกูล[แก้]

พระตระกูลในพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น
พระบิดา:
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ
กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พระอัยกาฝ่ายพระบิดา:
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปัยกาฝ่ายพระบิดา:
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระปัยยิกาฝ่ายพระบิดา:
สมเด็จพระศรีสุลาลัย
พระอัยยิกาฝ่ายพระบิดา:
เจ้าจอมมารดาทรัพย์
พระปัยกาฝ่ายพระบิดา:
พระอักษรสมบัติ (หม่อมทับ)
พระปัยยิกาฝ่ายพระบิดา:
คุณผ่อง
พระชนนี:
หม่อมงิ้ว ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล

อ้างอิง[แก้]

  1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  2. จุลลดา ภักดีภูมินทร์, สถาปนาคำนำพระนาม, สกุลไทย, ฉบับที่ 2448, ปีที่ 47, ประจำวันอังคารที่ 18 กันยายน 2544
  3. จุลลดา ภักดีภูมินทร์, 'พระสัมพันธวงศ์เธอ', สกุลไทย, ฉบับที่ 2421, ปีที่ 47, ประจำวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2544