เจ้าจอมมารดางิ้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เจ้าจอมมารดางิ้ว
คู่สมรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ
บุตรสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
บิดามารดาทองสุข สุวรรณทัต
ทองจันทร์ สุวรรณทัต

เจ้าจอมมารดางิ้ว เป็นหม่อมห้ามในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นหม่อมมารดาในสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประวัติ[แก้]

เจ้าจอมมารดางิ้ว เป็นธิดาของทองสุข กับทองจันทร์ สุวรรณทัต มีพี่ชายคนโตเข้ารับราชการ เป็นพระยาราชภักดีศรีรัตนสมบัติบวรพิริยพาห (ทองคำ สุวรรณทัต)

ต่อมาได้เข้าเป็นหม่อมห้ามในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้สูติกาลพระธิดาคือ หม่อมเจ้าหญิงโสมนัส ในปี พ.ศ. 2377 แต่ไม่ช้านานนักพระองค์เจ้าลักขณานุคุณก็สิ้นพระชนม์ไปเสียในปี พ.ศ. 2378 เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทราบเช่นนั้นจึงรับหม่อมเจ้าโสมนัสมาบำรุงเลี้ยงในพระบรมมหาราชวัง และสถาปนาเป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี

ลุมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับแต่งตั้งให้พระองค์เจ้าโสมนัสเป็น สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี แล้วได้สถาปนาให้หม่อมงิ้วในพระองค์เจ้าลักขณานุคุณขึ้นเป็น เจ้าจอมมารดางิ้ว ด้วยเป็นมารดาในพระอัครมเหสี และพำนักอยู่กับพระธิดาในพระบรมมหาราชวัง แต่หลังการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีในปี พ.ศ. 2395 เจ้าจอมมารดางิ้วได้ขอลาออกจากพระบรมมหาราชวังกลับไปพำนักอยู่กับพระยาราชภักดี (ทองคำ สุวรรณทัต) ผู้เป็นพี่ชาย และกล่าวกันว่าเจ้าจอมมารดางิ้วมีทรัพย์สมบัติมากนักจนต้องใช้เรือเอี้ยมจุ๊นบรรทุก

พระเกียรติยศ[แก้]

พระอิสริยยศ[แก้]

  • งิ้ว ( - พ.ศ. 2377)
  • หม่อมงิ้ว (พ.ศ. 2377)
  • เจ้าจอมมารดางิ้ว ( - ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]

  • ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:บำรุงสาสน์. 2530, หน้า 73-76