พระรัษฎาธิราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระรัษฎาธิราช

พระปรมาภิไธย พระรัษฎาธิราช
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา
ราชวงศ์ ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
ครองราชย์ พ.ศ. 2076-พ.ศ. 2077
รัชกาล 5 เดือน
รัชกาลก่อน สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระไชยราชาธิราช
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ พ.ศ. 2072
สวรรคต พ.ศ. 2077 (5 พรรษา)
พระราชบิดา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
พระราชมารดา พระอรรคชายา[ต้องการอ้างอิง]

พระรัษฎาธิราช[1] เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 13 แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร) เสด็จพระราชสมภพ เมื่อปี พ.ศ. 2072 เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย[ต้องการอ้างอิง]

พระราชประวัติ[แก้]

พระรัษฎาธิราชเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2072 เมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 ประชวรไข้ทรพิษสวรรคตใน พ.ศ. 2076 ข้าราชการอัญเชิญพระรัษฎาธิราชซึ่งมีพระชนมายุได้ 5 พรรษาเสวยราชย์[ต้องการอ้างอิง] เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 12 แห่งกรุงศรีอยุธยา แม้มีพระไชยราชา ซึ่งเป็นพระปิตุลา[ต้องการอ้างอิง] เป็นพระมหาอุปราชอยู่ที่เมืองพิษณุโลกอยู่แล้ว[ต้องการอ้างอิง]

เนื่องจากพระรัษฎาธิราชยังทรงพระเยาว์มาก การบริหารราชการแผ่นดินจึงตกเป็นหน้าที่ของอัครมหาเสนาบดี 2 คน คือ สมุหนายกและสมุหพระกลาโหม ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์[ต้องการอ้างอิง] บ้านเมืองอยู่ในสภาวะระส่ำระสายไปทั่ว[ต้องการอ้างอิง]

เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ได้ 5 เดือน พระไชยราชา พระปิตุลา[ต้องการอ้างอิง] ซึ่งครองเมืองพิษณุโลกอยู่[ต้องการอ้างอิง] ทรงยกกองทัพลงมาชิงราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยา[ต้องการอ้างอิง] เมื่อปี พ.ศ. 2077 พร้อมทั้งทรงสำเร็จโทษพระรัษฎาธิราช แล้วเสด็จขึ้นครองราชย์พระนามว่าสมเด็จพระไชยราชาธิราช

ราชตระกูล[แก้]

พระราชตระกูลในพระรัษฎาธิราช

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ทราบพระนาม
(พระราชธิดาในพระมหาธรรมราชาที่ 3)
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ทราบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ทราบพระนาม
(พระอัครมเหสีที่มีเชื้อสายราชวงศ์พระร่วง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระรัษฎาธิราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระอรรคชายา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. พระนามพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556
  • วิชาการ.คอม
  • หอมรดกไทย
  • พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์อธิบายประกอบ สำนักงานพิมพ์โอเดียนสโตร์ จัดพิมพ์จำหน่าย พ.ศ. 2510
  • ไทยรบพม่า เล่ม 1 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สำนักงานพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จัดพิมพ์จำหน่าย พ.ศ. 2546
  • พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ สำนักงานพิมพ์คลังวิทยา จัดพิมพ์จำหน่าย พ.ศ. 2510

ดูเพิ่ม[แก้]

ก่อนหน้า พระรัษฎาธิราช ถัดไป
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (พ.ศ. 2072 - พ.ศ. 2076)
2leftarrow.png Seal of Ayutthaya (King Narai).png
พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา
(ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (พ.ศ. 2076 - พ.ศ. 2077))
2rightarrow.png สมเด็จพระไชยราชาธิราช
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (พ.ศ. 2077 - พ.ศ. 2089)