ตำบลจักราช (อำเภอจักราช)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำบลจักราช เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยหมู่บ้านดังนี้

 1. บ้านหนองคล้า
 2. บ้านโนนพฤกษ์
 3. บ้านตะกุดเครือปลอก
 4. บ้านจักราช
 5. บ้านหนองบัวกลาง
 6. บ้านโคกซาด
 7. บ้านหนองนกกวัก
 8. บ้านหนองพลวง
 9. บ้านหนองพฤกษ์
 10. บ้านหนองจอก
 11. บ้านน้ำซับ
 12. บ้านสะพานนอม
 13. บ้านโนนงิ้ว
 14. บ้านโนนพะไล