ตำบลลาดบัวขาว (อำเภอสีคิ้ว)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลลาดบัวขาว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Lat Bua Khao
สถานีรถไฟหนองน้ำขุ่น
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอสีคิ้ว
พื้นที่
 • ทั้งหมด148.54 ตร.กม. (57.35 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)[1]
 • ทั้งหมด19,344 คน
 • ความหนาแน่น130.22 คน/ตร.กม. (337.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30340
รหัสภูมิศาสตร์302004
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ลาดบัวขาว เป็น 1 ใน 12 ตำบลของอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเป็นตำบลที่มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่าน โดยมีสถานีรถไฟให้บริการมากถึง 3 สถานีภายในตำบลเดียว ได้แก่ สถานีรถไฟลาดบัวขาว สถานีรถไฟบ้านใหม่สำโรง และสถานีรถไฟหนองน้ำขุ่น

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลลาดบัวขาว มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองหญ้าขาว และตำบลสีคิ้ว (อำเภอสีคิ้ว)
 • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลมิตรภาพ (อำเภอสีคิ้ว)
 • ทิศใต้ ติดกับ ตำบลวังไทร (อำเภอปากช่อง)
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองไผ่ (อำเภอสีคิ้ว)

ประวัติ[แก้]

เดิมตำบลลาดบัวขาว เป็นที่ตั้งของอำเภอสีคิ้ว โดยในปี พ.ศ. 2444 หลวงเทพโอสถ ผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอขณะนั้น ได้ทำการย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านจันทึก มาอยู่ที่บ้านหนองบัว ตำบลลาดบัวขาว และในปี พ.ศ. 2449 หลวงแผลงฤทธา (นายอำเภอ) ก็ได้ย้ายที่ทำการอำเภอจากลาดบัวขาว มาที่บ้านสีคิ้ว อำเภอสีคิ้วอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากที่ตั้งอำเภอเก่าทั้งบ้านจันทึก และบ้านหนองบัว ตั้งอยู่ในเขตดงพญาเย็น แหล่งไข้ป่าชุกชุม ข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการเกรงว่าจะเป็นไข้ป่า จึงได้ทำการย้ายที่ตั้ง

ตำบลลาดบัวขาวมีพื้นที่ขนาดกว้างขวางมาก จึงมีการแบ่งหมู่บ้านออกเป็นตำบลต่าง ๆ คือ

 • วันที่ 28 สิงหาคม 2516 ได้แยกพื้นที่หมู่ 6, 13, 15, 20–27 (ในขณะนั้น) ของตำบลลาดบัวขาว ตั้งเป็น ตำบลหนองหญ้าขาว[2][3] โดยมีเขตการปกครองรวม 11 หมู่บ้าน
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2527 ได้แยกพื้นที่หมู่ 2, 4, 6, 9–10, 13, 15–18 (ในขณะนั้น) ของตำบลหนองหญ้าขาว ตั้งเป็น ตำบลหนองน้ำใส[4] โดยมีเขตการปกครองรวม 10 หมู่บ้าน ซึ่งเดิมเป็นหมู่บ้านในตำบลลาดบัวขาวทั้งหมด
 • วันที่ 17 ธันวาคม 2528 ได้แยกพื้นที่หมู่ 9, 13–14, 18–20, 22 (ในขณะนั้น) ของตำบลลาดบัวขาว ตั้งเป็น ตำบลคลองไผ่[5] และแยกพื้นที่หมู่ 17 (ในขณะนั้น) ของตำบลลาดบัวขาว ไปรวมกับพื้นที่หมู่ 6–9, 14–15, 17–18, 22–23 (ในขณะนั้น) ของตำบลสีคิ้ว ตั้งเป็น ตำบลมิตรภาพ
 • วันที่ 11 ธันวาคม 2529 ได้แยกพื้นที่หมู่ 2, 4–5, 8, 12–13, 18–19 (ในขณะนั้น) ของตำบลหนองน้ำใส ตั้งเป็น ตำบลดอนเมือง[6] โดยมีเขตการปกครองรวม 8 หมู่บ้าน ซึ่งเดิมเป็นหมู่บ้านในตำบลลาดบัวขาวทั้งหมด

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

 • หมู่ที่ 1 หนองบัว
 • หมู่ที่ 2 ลาดบัวขาว
 • หมู่ที่ 3 ใหม่สำโรง
 • หมู่ที่ 4 หนองน้ำขุ่น
 • หมู่ที่ 5 คลองตะแบก
 • หมู่ที่ 6 น้ำเมา
 • หมู่ที่ 7 โนนแต้
 • หมู่ที่ 8 โนนนา
 • หมู่ที่ 9 โนนทอง
 • หมู่ที่ 10 ดอนวัว
 • หมู่ที่ 11 โนนสว่าง
 • หมู่ที่ 12 เลิศสวัสดิ์
 • หมู่ที่ 13 ซับตะเคียน
 • หมู่ที่ 14 ซับสมบูรณ์
 • หมู่ที่ 15 เลิศนิมิตร
 • หมู่ที่ 16 แผ่นดินธรรม
 • หมู่ที่ 17 อุดมทรัพย์พัฒนา

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

พื้นที่ของตำบลลาดบัวขาว อยู่ในความรับผิดชอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 หน่วยงาน คือ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ (ตร.กม.) หลังคาเรือน* ประชากร*
เทศบาลตำบลลาดบัวขาว 7.54 2,244 4,126
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว 141 6,638 15,274
รวม 148.54 8,882 19,400

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชากรในเขตอำเภอสีคิ้ว และท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดบัวขาว จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2565 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปากช่อง และอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (109 ง): 2599–2607. วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2516
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แก้ไขประกาศตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอปากช่อง และอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (153 ง): 3876–3877. วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่มีอำเภอโนนไทย อำเภอปากช่อง อำเภอโชคชัย อำเภอสีคิ้ว และกิ่งอำเภอหนองบุนนาก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (137 ง): 3518–3540. วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2527
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอชุมพวง อำเภอปักธงชัย อำเภอพิมาย อำเภอครบุรี อำเภอบัวใหญ่ อำเภอจักราช และอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (192 ง): 6095–6133. วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2528
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (218 ง): 6142–6146. วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2529