อินทัช โฮลดิ้งส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ชิน คอร์ปอเรชั่น)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
“อินทัช”
ประเภท บริษัทมหาชน (SET:INTUCH)
รูปแบบ บริษัทแม่
ก่อนหน้า ห.จ.ก.ไอซีเอสไอ
(2525-2526)
บจก.ชินวัตรคอมพิวเตอร์เซอร์วิสแอนด์อินเวสเมนท์
(2526-2527)
บจก.ชินวัตรคอมพิวเตอร์
(2527-2533)
บมจ.ชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชันส์
(2533-2544)
บมจ.ชิน คอร์ปอเรชัน
(2544-2557)
ก่อตั้งเมื่อ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2525
ผู้ก่อตั้ง พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
สำนักงานใหญ่ อาคารอินทัชทาวเวอร์ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ที่ให้บริการ ไทย ประเทศไทย
บุคลากรหลัก สมประสงค์ บุญยะชัย
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ
อุตสาหกรรม บริษัทที่มีการลงทุนในกิจการ หรือมีบริษัทลูกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน (Conglomerate Holding Company)
ผลิตภัณฑ์ โทรคมนาคมและสื่อประสม
บริการ ข้อมูลทางสื่อไร้สาย
มูลค่ารวมของตลาด Green Arrow Up Darker.svg93,631.70 ล้านบาท (2553)[1]
รายได้ Green Arrow Up Darker.svg17,342.51 ล้านบาท (2553)[2]
รายได้จากการดำเนินงาน Green Arrow Up Darker.svg8,031.92 ล้านบาท (2553)[3]
หุ้นรวม 3,201,971,486 หุ้น (2553)[4]
บริษัทลูก ดูที่ ธุรกิจในเครือ
คำขวัญ เชื่อมคุณ สู่อนาคต
เว็บไซต์ www.intouchcompany.com

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [5][6] [7] [8]เป็นบริษัทที่มีการลงทุนในกิจการ หรือมีบริษัทลูก ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน (Conglomerate Holding Company) ก่อตั้งโดย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบันมีบริษัท ซีดาร์ โฮลดิงส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (โดยบริษัทนี้มีเทมาเส็กโฮลดิงส์จากสิงคโปร์ ถือหุ้นอยู่อีกทอดหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันลงทุนหลากหลายกิจการ ต่างกลุ่มอุตสาหกรรมมากมาย)

ประวัติ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2524 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ขณะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ศูนย์ประมวลข่าวสารกรมตำรวจ เล็งเห็นปัญหาที่หน่วยราชการ ไม่มีงบประมาณเพียงพอ สำหรับจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ซึ่งขณะนั้นมีราคาสูงมาก จำเป็นต้องใช้วิธีการเช่าเครื่อง ภาคเอกชนต่างชาติซึ่งต้องการขายขาด ก็ใช้วิธีปรับขึ้นค่าเช่า เพื่อต่อรองให้ซื้อเครื่อง จึงมีข้อเสนอให้ชาวไทยจัดตั้งบริษัทเอกชนขึ้น เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วนำไปให้ภาครัฐเช่าต่อ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งสามฝ่าย ดังนั้น พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ จึงก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.ไอ. ขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ต่อมาในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2526 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ก่อตั้งบริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ อินเวสต์เมนต์ จำกัด (ปีต่อมาลดชื่อเป็น บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ จำกัด ) เพื่อดำเนินกิจการทั้งหมดแทน ห.จ.ก.ไอซีเอสไอ ต่อมายังประสบความสำเร็จ ในกิจการวิทยุติดตามตัว, บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่, ดาวเทียมสื่อสาร, อินเทอร์เน็ต จนกระทั่งเป็นเครือข่ายการสื่อสาร และโทรคมนาคมครบวงจร เป็นผลให้ปี พ.ศ. 2533 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ นำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับเพิ่มชื่อเป็น บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชันส์ จำกัด (มหาชน) และต่อมาในปี พ.ศ. 2544 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อสำหรับทำธุรกิจเป็น อินทัช และเปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทด้วย ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ธุรกิจในเครือ[แก้]

เป็นธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีบริษัทที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

การขายกลุ่มชินวัตร ของกลุ่มผู้ถือใหญ่ ให้แก่เทมาเส็ก ของสิงคโปร์[แก้]

การแถลงข่าวการขายหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีนายบุญคลี ปลั่งศิริ เข้าร่วมแถลงด้วย

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่ประกอบด้วย นางสาวพิณทองทา ชินวัตร ถือหุ้นร้อยละ 20.15 นายบรรพจน์ ดามาพงศ์ ถือหุ้นร้อยละ 13.48 นายพานทองแท้ ชินวัตร ถือหุ้นร้อยละ 15.29 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถือหุ้นร้อยละ 0.67 และ นางบุษบา ดามาพงศ์ ถือหุ้นร้อยละ 0.005 รวมทั้งหมดร้อยละ 49.595 ได้ขายหุ้นให้แก่ เทมาเส็ก โฮลดิ้งส์ ของรัฐบาลสิงคโปร์ โดยผ่านบริษัทในไทยชื่อ บริษัทซีดาร์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (ซีดาร์) และ บริษัทแอสเปน โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด (แอส เปน) โดยซีดาร์เป็นบริษัทที่เทมาเส็กถือหุ้นอยู่ 49 % และธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทกุหลาบแก้วถือหุ้นในส่วนที่เหลือ 51 % ขณะที่แอสเปนเป็นบริษัทที่เทมาเส็กถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวทางอ้อม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [9][แก้]

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด 1,334,354,825 41.62%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 476,444,021 14.86%
3 LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 49,334,700 1.54%
4 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 42,129,000 1.31%
5 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 22,211,000 0.69%

การเปลี่ยนชื่อบริษัท[แก้]

บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศเปลี่ยนแบรนด์ของบริษัทใหม่เป็น "อินทัช" (INTOUCH) และใช้สัญลักษณ์ใหม่จากลูกโลกสีฟ้าที่ใช้มายาวนานกว่า 20 ปี เป็นรูปรอยยิ้มสีเหลือง-เขียว คล้ายกับใบไม้แทน ทั้งนี้ชื่อบริษัทอย่างเป็นทางการจะยังใช้ "บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)" อยู่เหมือนเดิม แต่การเปลี่ยนแปลงเป็น "อินทัช" ครั้งนี้จะเปลี่ยนในส่วนของชื่อเรียกสามัญ แบรนด์ โลโก้ รวมถึงตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์จากเดิม SHIN เปลี่ยนเป็น INTUCH โดยมีผลในวันที่ 7 เมษายน 2554 เป็นต้นไป [10]

โดยแถลงการของบริษัทให้เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงเป็น INTOUCH ว่า เป็นการสะท้อนโครงสร้างธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ ชินคอร์ป เน้นเฉพาะธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร แต่ปัจจุบันกลายเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดย "อินทัช" แปลว่า "เกิดในความยิ่งใหญ่" และบริษัทยังได้เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของตัวเอง เป็น www.intouchcompany.com ด้วย ส่วนบริษัทลูกทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]