โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบ้านไผ่
(ข.ก.๕)
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านไผ่.jpg
การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม
ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Banphai School (K.K.5)
อักษรย่อ บ.ผ.
ประเภท มัธยมศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
รหัส 40101265
วิทยาเขต ปราสาทพญาไผ่
สี ████ สีม่วง - สีขาว
เพลง มาร์ชโรงเรียนบ้านไผ่
เว็บไซต์

โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕) เป็นโรงเรียนรัฐบาล ประเภทสหศึกษา เปิดสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 [1]

โรงเรียนบ้านไผ่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย บนเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 16 ตารางวา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์มีลักษณะเป็นรูปบ้านทรงไทย ปรากฏอักษร บ.ผ. ประกอบด้านหน้า และมีวงกลมรอบบ้านทรงไทย ซึ่งหมายถึงความรัก ความสามัคคีของทุกคน ที่มาอยู่รวมกันภายในสถาบันแห่งนี้ ส่วนธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแต่เดิมนั้นมีตราพลบดีทรงช้างสามเศียร แต่ภายหลังได้ถูกนำออกจนเหลือเพียงแต่ธงสีม่วง-ขาว และได้ใช้เป็นธงสัญลักษณ์ของโรงเรียนเรื่อยมา

สีประจำสถาบัน[แก้]

ม่วง - ขาว โดย สีม่วง หมายถึง ความสามัคคี และ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ดุจน้ำฟ้าไร้ราคี

เกียรติประวัติ[แก้]

 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2532
 2. รางวัลโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา ปีพุทธศักราช 2545
 3. รางวัลห้องสมุดดีเด่น โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปีพุทธศักราช 2549
 4. รางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2558

เพลงประจำสถาบัน[แก้]

 1. เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านไผ่
 2. เชิดชูโรงเรียนบ้านไผ่
 3. Boom KK5
 4. อาลัยโรงเรียนบ้านไผ่

แผนการสอน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นละ 10 ห้องเรียน รวม 30 ห้องเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นละ 12 ห้องเรียน รวม 36 ห้องเรียน

 • แผน 1 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • แผน 2 วิชาศึกษาทั่วไป
 • แผน 3 ศิลป์ภาษา ญี่ปุ่น จีน
 • แผน 4 วิทยาศาตร์การกีฬา

อาคารเรียน[แก้]

 • อาคาร 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • อาคาร 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • อาคาร 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • อาคาร 4
ชั้น 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชั้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สารสนเทศ
ชั้น 3 - 4 อาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • อาคาร 5
ชั้น 1 หอประชุม
ชั้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
ชั้น 3 - 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • อาคารพลศึกษา
 • ห้องสมุด

โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ในจังหวัดขอนแก่น[แก้]

รายชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนกัลยาณวัตร (ก.ว.)
2. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (ก.น.ว.)
3. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (ข.ก.)
4. โรงเรียนขามแก่นนคร (ข.ก.น.)
5. โรงเรียนชุมแพศึกษา (ช.ศ.)
6. โรงเรียนนครขอนแก่น (น.ข.ก.)
7. โรงเรียนมัญจาศึกษา (ม.ศ.)
8. โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕) (บ.ผ.)
9. โรงเรียนพล (พ.ล.)
10. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (ภ.ว.ค.)
11. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม (ศ.ก.ว.)
12. โรงเรียนหนองเรือวิทยา (น.ร.ว.)
13. โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา (น.ส.ว.)
14. โรงเรียนน้ำพองศึกษา (น.ศ.)

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติโรงเรียนบ้านไผ่ สืบค้นล่าสุดเมื่อ 18-01-2016