แม่น้ำโกลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

แม่น้ำโกลกเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยเป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียโดยไหลผ่านอำเภอสุไหงโก-ลก ของประเทศไทย และเมืองรันตูปันยัง ของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีต้นกำเนิดจากภูเขาเยลีในหมู่เทือกเขาสันกาลาคีรี มีจุดสิ้นสุดของสายน้ำโดยไหลลงตรงอ่าวไทยที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส