สถานีย่อย:สารบัญ/ภาพรวม/Geography and places

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความหลัก: โลก และ ภูมิศาสตร์

ภูมิศาสตร์ – แผนที่เล่ม • นคร • ภูมิอากาศ • ประชากรศาสตร์ • โลก • การสำรวจ • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ • ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ • แผนที่ • สวน • ตำแหน่ง • ความหนาแน่นของประชากร • ภูมิภาค • การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ • อนุภูมิภาค • การสำรวจที่ดิน

สาขาของภูมิศาสตร์ – ภูมิศาสตร์กายภาพ (ภูมิอากาศวิทยา, อุทกวิทยา) • ภูมิศาสตร์มนุษย์ • ภูมิศาสตร์ภูมิภาค
รูปแบบทางภูมิศาสตร์ธรรมชาติ
ธรณีสัณฐาน – ภูมิประเทศแบดแลนด์ • หุบผาชัน • ถ้ำ • หน้าผา • ชายฝั่ง • ทวีป • พืดหินปะการัง • ปล่องภูเขาไฟ • บริเวณแห้งแล้ง • ป่าไม้ • ไกเซอร์ • ธารน้ำแข็ง • ร่องธาร • ทุ่งหญ้า • ที่สูง • เขา • เกาะ • ภูเขายอดราบ • ภูเขา • เทือกเขา • ที่ราบ • แพร์รี • คาบสมุทร • พืดหินใต้น้ำ • สันเขา • สะวันนา • ดอนทรายใต้น้ำ • สเตปป์ • ทันดรา • หุบเขา • ภูเขาไฟ • พื้นที่ชุ่มน้ำ
แหล่งน้ำ – อ่าว • ร่องน้ำ • ดินดอนสามเหลี่ยม • ชะวากทะเล • ฟยอร์ด • หัวแหลมผาชัน • ลากูน • ทะเลสาบ • ที่ลุ่มชื้นแฉะ • มหาสมุทร • สระ • แม่น้ำ • ทะเล • ซาวนด์ • ต้นน้ำ • น้ำพุ • ช่องแคบ • ธารน้ำ • ที่ลุ่มน้ำขัง • น้ำตก
รูปแบบทางภูมิศาสตร์ที่มนุษย์สร้าง – ท่าอากาศยาน • แตร์ป • เกาะเทียม • เขื่อนกั้นคลื่น • สะพาน • คลอง • คอสเวย์ • ประเทศ • เขตการปกครอง • เขื่อน (คันดิน) • ฟาร์ม • อ่าวจอดเรือ • ชาติ • อุทยานแห่งชาติ • เขตสงวนธรรมชาติ • สวนสาธารณะ • ท่าน้ำ • ท่อ • ท่าเรือ • ทางรถไฟ • ฟาร์มสัตว์ • อ่างเก็บน้ำ • ถนน (ถนนในเมือง) • นิคม (หมู่บ้าน, เมือง, นคร, อภิมหานคร) • สถานีรถไฟ • อุโมงค์
โลก
แบ่งตามซีกโลก – โลกใหม่ • โลกเก่า |  โลกตะวันออก • โลกตะวันตก |  ซีกโลกตะวันออก • ซีกโลกตะวันตก |  ซีกโลกเหนือ • ซีกโลกใต้
แบ่งตามภูมิภาควัฒนธรรม – โลกที่พูดภาษาอังกฤษ • โลกอาหรับ • เขตวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก • เขตวัฒนธรรมอินเดีย • แอฟริกาใต้สะฮารา • ทวีปยุโรป • ลาตินอเมริกา • โอเชียเนีย
แบ่งตามการจำแนกเชิงอันดับที่ – โลกที่หนึ่ง • โลกที่สอง • โลกที่สาม • โลกที่สี่ • โลกที่ห้า
แบ่งตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจ – ประเทศพัฒนาแล้ว • ประเทศกำลังพัฒนา • ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
แบ่งตามทวีป – ทวีปแอฟริกา • แอนตาร์กติกา • ทวีปออสเตรเลีย • ยูเรเชีย (ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย) • ทวีปอเมริกาเหนือ • ทวีปอเมริกาใต้
ประเทศและเขตขั้วโลก:
Africa (orthographic projection).svg
ประเทศในทวีปแอฟริกา
Asia (orthographic projection).svg
ประเทศในทวีปเอเชีย
Europe (orthographic projection).svg
ประเทศในทวีปยุโรป
Location North America.svg
ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ
Oceania (orthographic projection).svg
ประเทศในโอเชียเนีย
South America (orthographic projection).svg
ประเทศในทวีปอเมริกาใต้
Antarctica (orthographic projection).svg
ทวีปแอนตาร์กติกา
Arctic (orthographic projection).svg
อาร์กติก