ร่องธาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ร่องธารในแคว้นคาร์คิฟ ประเทศยูเครน

ร่องธาร (อังกฤษ: gully) เป็นธรณีสัณฐานที่เกิดจากน้ำไหลกัดกร่อนดินซึ่งมักเป็นบริเวณลาดเขา (hillside) ร่องธารมีลักษณะคล้ายลำเหมือง (ditch) ขนาดใหญ่หรือหุบเขาขนาดเล็ก แต่มีความลึกและความกว้างเป็นหลักเมตรหรือสิบเมตร เมื่อกำลังเกิดร่องธาร อัตราไหลของน้ำอาจมีความสำคัญทำให้เกิดการตัดลึกในดินได้