ประเทศพัฒนาแล้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่โลกแสดงประเทศแบ่งตาม GDP per capita (2008)

ประเทศพัฒนาแล้ว หมายถึงประเทศที่มีการพัฒนาในระดับที่สูงเมื่อวัดตามมาตรฐานบางประการ แต่การยึดเอามาตรฐานใดเป็นหลัก หรือการจัดกลุ่มให้ประเทศใดอยู่ในกลุ่มพัฒนาแล้วนั้นยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ โดยทั่วไปมาตรวัดทางเศรษฐกิจมักเป็นที่ยอมรับ เช่นการใช้รายได้ต่อหัวเป็นหลัก และให้ประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวสูงอยู่ในกลุ่มพัฒนาแล้ว ในระยะหลังมีการใช้ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นการรวมเอามาตรวัดทางเศรษฐกิจรวมกับมาตรวัดอื่น ๆ เช่นดัชนีอายุขัย และการศึกษา เพื่อเป็นตัววัดการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ มากขึ้น จึงมีการจัดกลุ่มประเทศที่มีค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

ดัชนีการพัฒนามนุษย์[แก้]

แผนที่โลกแสดงดัชนีการพัฒนามนุษย์ ในปี พ.ศ. 2554
  สูงมาก
  สูง
  ปานกลาง
  ต่ำ
  ไม่มีข้อมูล

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ เป็นดัชนีการวัดและเปรียบเทียบ ความยากจน การรู้หนังสือ การศึกษา อายุขัย การคลอดบุตร และปัจจัยอื่น ๆ ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นวิธีการวัดความอยู่ดีกินดีตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชน หลายคนใช้ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาตินี้ในการระบุว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่กำลังพัฒนา หรือประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ดัชนีดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นมาในปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) โดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวปากีสถานชื่อ มาฮฺบับ อุล ฮาค และองค์การสหประชาชาติได้ในดัชนีดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) เป็นต้นมา

ดัชนีการพัฒนามนุษย์วัดความสำเร็จโดยเฉลี่ยของแต่ละประเทศในการพัฒนามนุษย์สามด้านหลัก ๆ ได้แก่

 • การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี ซึ่งวัดได้จากอายุขัย
 • ความรู้ ซึ่งวัดได้จากการรู้หนังสือ (มีน้ำหนักเป็นสองในสามส่วน) และอัตราส่วนการเข้าเรียนสุทธิที่รวมกันทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา (มีน้ำหนักเป็นหนึ่งในสามส่วน)
 • มาตรฐานคุณภาพชีวิต ซึ่งวัดได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) ต่อหัวและความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ (purchasing power parity - PPP)
อันดับ ประเทศ HDI
การประเมิน
ในปี 2554
การเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ 2553
การประเมิน
ในปี 2554
การเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ 2553
1 ธงชาติของนอร์เวย์ นอร์เวย์ 0.943 0.002
2 ธงชาติของออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 0.929
3 Flag of the Netherlands เนเธอร์แลนด์ 0.910 0.001
4 Flag of the United States สหรัฐอเมริกา 0.910 0.002
5 ธงชาติของนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ 0.908
6 ธงชาติของแคนาดา แคนาดา 0.908 0.001
7 Flag of Ireland ไอร์แลนด์ 0.908 0.001
8 ธงชาติของลิกเตนสไตน์ ลิกเตนสไตน์ 0.905 0.001
9 ธงชาติของเยอรมนี เยอรมนี 0.905 0.002
10 ธงชาติของสวีเดน สวีเดน 0.904 0.003
11 ธงชาติของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 0.903 0.002
12 ธงชาติของญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 0.901 0.002
13 (1) ธงชาติของฮ่องกง ฮ่องกง 0.898 0.004
14 (1) ธงชาติของไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ 0.898 0.002
15 ธงชาติของเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ 0.897 0.003
16 ธงชาติของเดนมาร์ก เดนมาร์ก 0.895 0.002
17 ธงชาติของอิสราเอล อิสราเอล 0.888 0.002
18 ธงชาติของเบลเยียม เบลเยียม 0.886 0.001
19 ธงชาติของออสเตรีย ออสเตรีย 0.885 0.002
20 ธงชาติของฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 0.884 0.001
21 ธงชาติของสโลวีเนีย สโลวีเนีย 0.884 0.002
22 ธงชาติของฟินแลนด์ ฟินแลนด์ 0.882 0.002
23 ธงชาติของสเปน สเปน 0.878 0.002
24 ธงชาติของอิตาลี อิตาลี 0.874 0.001
อันดับ ประเทศ HDI
การประเมิน
ในปี 2554
การเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ 2553
การประเมิน
ในปี 2554
การเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ 2553
25 ธงชาติของลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก 0.867 0.002
26 ธงชาติของสิงคโปร์ สิงคโปร์ 0.866 0.002
27 Flag of the Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก 0.865 0.002
28 Flag of the United Kingdom สหราชอาณาจักร 0.863 0.001
29 ธงชาติของประเทศกรีซ กรีซ 0.861 0.001
30 Flag of the United Arab Emirates สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0.846 0.001
31 ธงชาติของไซปรัส ไซปรัส 0.840 0.001
32 ธงชาติของอันดอร์รา อันดอร์รา 0.838
33 ธงชาติของบรูไน บรูไน 0.838 0.001
34 ธงชาติของเอสโตเนีย เอสโตเนีย 0.835 0.001
35 ธงชาติของสโลวาเกีย สโลวาเกีย 0.834 0.002
36 ธงชาติของมอลตา มอลตา 0.832 0.002
37 ธงชาติของประเทศกาตาร์ กาตาร์ 0.831 0.006
38 ธงชาติของฮังการี ฮังการี 0.816 0.002
39 ธงชาติของโปแลนด์ โปแลนด์ 0.813 0.002
40 (1) ธงชาติของลิทัวเนีย ลิทัวเนีย 0.810 0.005
41 (1) ธงชาติของโปรตุเกส โปรตุเกส 0.809 0.001
42 ธงชาติของบาห์เรน บาห์เรน 0.806 0.001
43 ธงชาติของลัตเวีย ลัตเวีย 0.805 0.003
44 ธงชาติของชิลี ชิลี 0.805 0.003
45 (1) ธงชาติของอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา 0.797 0.003
46 (1) ธงชาติของโครเอเชีย โครเอเชีย 0.796 0.002
47 ธงชาติของบาร์เบโดส บาร์เบโดส 0.793 0.002

ค่าเฉลี่ยรายได้หลังหักภาษีของสมาชิก OECD[แก้]

อันดับ ประเทศ รายได้หลังหักภาษี $
2011[1]
การเปลี่ยนแปลง[2] การหักภาษี[3][4] รายได้รวม $
2011[5]
1 Flag of the United States สหรัฐอเมริกา 42,035 242 26.0% 54,450
2 Flag of Ireland ไอร์แลนด์ 41,170 531 18.9% 50,764
3 ธงชาติของลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก 37,997 -1,477 28.1% 52,847
4 ธงชาติของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 35,471 -57 29.4% 50,242
5 ธงชาติของออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 34,952 835 22.3% 44,983
6 Flag of the United Kingdom สหราชอาณาจักร 33,513 -1,272 25.1% 44,743
7 ธงชาติของแคนาดา แคนาดา 32,662 -648 22.7% 42,253
8 ธงชาติของนอร์เวย์ นอร์เวย์ 31,101 913 29.3% 43,990
9 ธงชาติของเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ 31,051 1,341 12.3% 35,406
10 Flag of the Netherlands เนเธอร์แลนด์ 29,269 -544 37.8% 47,056
11 ธงชาติของออสเตรีย ออสเตรีย 29,008 -177 33.4% 43,555
12 ธงชาติของสวีเดน สวีเดน 28,301 480 25.0% 37,734
13 ธงชาติของเดนมาร์ก เดนมาร์ก 27,974 -335 38.6% 45,560
14 ธงชาติของญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 27,763 724 21.0% 35,143
15 ธงชาติของฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 27,452 93 28.0% 38,128
16 ธงชาติของสเปน สเปน 26,856 -466 21.9% 34,387
17 ธงชาติของฟินแลนด์ ฟินแลนด์ 25,747 146 29.8% 36,676
18 ธงชาติของเบลเยียม เบลเยียม 25,642 25 42.2% 44,364
19 ธงชาติของเยอรมนี เยอรมนี 24,174 379 39.9% 40,223
20 ธงชาติของอิตาลี อิตาลี 23,194 -562 30.8% 33,517
21 ธงชาติของประเทศกรีซ กรีซ 21,352 -2,039 18.8% 26,295
22 ธงชาติของโปรตุเกส โปรตุเกส 17,170 -2,044 24.5% 22,742
23 Flag of the Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก 15,115 -191 23.0% 19,630
24 ธงชาติของสโลวาเกีย สโลวาเกีย 14,701 -328 22.9% 19,068
25 ธงชาติของโปแลนด์ โปแลนด์ 14,389 189 28.3% 20,069
26 ธงชาติของฮังการี ฮังการี 12,843 52 35.0% 19,437

รายชื่อประเทศพัฒนาแล้วในรายการอื่น[แก้]

ประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าของ IMF[แก้]

  ประเทศที่ IMF ยกย่องว่ามีสภาพเศรษฐกิจก้าวหน้า

35 ประเทศที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศยกย่องว่ามี "สภาพเศรษฐกิจก้าวหน้า" ได้แก่:[6]

สมาชิก Development Assistance Committee[แก้]

ประเทศสมาชิก Development Assistance Committee

ประเทศสมาชิก OECD ที่เป็นสมาชิก DAC มีดังต่อไปนี้:

17 ประเทศในทวีปยุโรป:

2 ประเทศในทวีปเอเชีย:

2 ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ:

2 ประเทศในโอเชียเนีย:

1 เข้าร่วม DAC ในปี 1961 ถอนตัวในปี 1974 และกลับมาเข้าร่วมอีกครั้งในปี 1991

สมาชิก OECD ที่มีรายได้สูง[แก้]

สมาชิก OECD ที่มีรายได้สูง ได้แก่:

24 ประเทศในทวีปยุโรป:

3 ประเทศในทวีปเอเชีย:

2 ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ:

2 ประเทศในโอเชียเนีย:

ดัชนีคุณภาพชีวิตในปี 2005[แก้]

ผลวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตโดย Economist Intelligence Unit ในรูปแบบดัชนีคุณภาพชีวิตครอบคลุม 111 ประเทศ โดยในปี 2005 ประเทศที่ติด 30 อันดับแรกได้แก่:[7]

 1. Flag of Ireland ไอร์แลนด์
 2. ธงชาติของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์
 3. ธงชาติของนอร์เวย์ นอร์เวย์
 4. ธงชาติของลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก
 5. ธงชาติของสวีเดน สวีเดน
 6. ธงชาติของออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
 7. ธงชาติของไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์
 8. ธงชาติของอิตาลี อิตาลี
 9. ธงชาติของเดนมาร์ก เดนมาร์ก
 10. ธงชาติของสเปน สเปน
 1. ธงชาติของสิงคโปร์ สิงคโปร์
 2. ธงชาติของฟินแลนด์ ฟินแลนด์
 3. Flag of the United States สหรัฐอเมริกา
 4. ธงชาติของแคนาดา แคนาดา
 5. ธงชาติของนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์
 6. Flag of the Netherlands เนเธอร์แลนด์
 7. ธงชาติของญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
 8. ธงชาติของฮ่องกง ฮ่องกง
 9. ธงชาติของโปรตุเกส โปรตุเกส
 10. ธงชาติของออสเตรีย ออสเตรีย
 1. Flag of the Republic of China สาธารณรัฐจีน (2455-2492)
 2. ธงชาติของประเทศกรีซ กรีซ
 3. ธงชาติของไซปรัส ไซปรัส
 4. ธงชาติของเบลเยียม เบลเยียม
 5. ธงชาติของฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
 6. ธงชาติของเยอรมนี เยอรมนี
 7. ธงชาติของสโลวีเนีย สโลวีเนีย
 8. ธงชาติของมอลตา มอลตา
 9. Flag of the United Kingdom สหราชอาณาจักร
 10. ธงชาติของเกาหลีใต้ เกาหลีใต้


ดัชนีประเทศที่ดีที่สุดในโลกของ Newsweek ในปี 2010[แก้]

ในปี 2010 Newsweek ได้เผยแพร่ดัชนีแสดง "ประเทศที่ดีที่สุดในโลก" โดยใช้เกณฑ์ "การศึกษา, สุขภาพ, คุณภาพชีวิต, เศรษฐกิจพลังงาน, และสภาพแวดล้อมทางการเมือง" ใน 100 ประเทศ โดยในปีนั้น 30 อันดับแรกคือ:[8]

 1. ธงชาติของฟินแลนด์ ฟินแลนด์
 2. ธงชาติของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์
 3. ธงชาติของสวีเดน สวีเดน
 4. ธงชาติของออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
 5. ธงชาติของลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก
 6. ธงชาติของนอร์เวย์ นอร์เวย์
 7. ธงชาติของแคนาดา แคนาดา
 8. Flag of the Netherlands เนเธอร์แลนด์
 9. ธงชาติของญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
 10. ธงชาติของเดนมาร์ก เดนมาร์ก
 1. Flag of the United States สหรัฐอเมริกา
 2. ธงชาติของเยอรมนี เยอรมนี
 3. ธงชาติของนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์
 4. Flag of the United Kingdom สหราชอาณาจักร
 5. ธงชาติของเกาหลีใต้ เกาหลีใต้
 6. ธงชาติของฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
 7. Flag of Ireland ไอร์แลนด์
 8. ธงชาติของออสเตรีย ออสเตรีย
 9. ธงชาติของเบลเยียม เบลเยียม
 10. ธงชาติของสิงคโปร์ สิงคโปร์
 1. ธงชาติของสเปน สเปน
 2. ธงชาติของอิสราเอล อิสราเอล
 3. ธงชาติของอิตาลี อิตาลี
 4. ธงชาติของสโลวีเนีย สโลวีเนีย
 5. Flag of the Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก
 6. ธงชาติของประเทศกรีซ กรีซ
 7. ธงชาติของโปรตุเกส โปรตุเกส
 8. ธงชาติของโครเอเชีย โครเอเชีย
 9. ธงชาติของโปแลนด์ โปแลนด์
 10. ธงชาติของชิลี ชิลี

30 อันดับแรกในหัวข้อ คุณภาพชีวิต ได้แก่:

 1. ธงชาติของนอร์เวย์ นอร์เวย์
 2. ธงชาติของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์
 3. ธงชาติของลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก
 4. ธงชาติของฟินแลนด์ ฟินแลนด์
 5. ธงชาติของเดนมาร์ก เดนมาร์ก
 6. ธงชาติของออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
 7. ธงชาติของเยอรมนี เยอรมนี
 8. ธงชาติของสวีเดน สวีเดน
 9. Flag of the United States สหรัฐอเมริกา
 10. ธงชาติของแคนาดา แคนาดา
 1. ธงชาติของฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
 2. ธงชาติของออสเตรีย ออสเตรีย
 3. ธงชาติของญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
 4. Flag of the Netherlands เนเธอร์แลนด์
 5. Flag of Ireland ไอร์แลนด์
 6. ธงชาติของนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์
 7. ธงชาติของเบลเยียม เบลเยียม
 8. Flag of the United Arab Emirates สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 9. Flag of the United Kingdom สหราชอาณาจักร
 10. ธงชาติของอิตาลี อิตาลี
 1. ธงชาติของประเทศกรีซ กรีซ
 2. ธงชาติของสเปน สเปน
 3. ธงชาติของสิงคโปร์ สิงคโปร์
 4. ธงชาติของคูเวต คูเวต
 5. ธงชาติของอิสราเอล อิสราเอล
 6. ธงชาติของสโลวีเนีย สโลวีเนีย
 7. ธงชาติของโปรตุเกส โปรตุเกส
 8. Flag of the Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก
 9. ธงชาติของเกาหลีใต้ เกาหลีใต้
 10. ธงชาติของสโลวาเกีย สโลวาเกีย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]