ประเทศพัฒนาแล้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่โลกแสดงประเทศแบ่งตาม GDP per capita (2008)

ประเทศพัฒนาแล้ว หมายถึงประเทศที่มีการพัฒนาในระดับที่สูงเมื่อวัดตามมาตรฐานบางประการ แต่การยึดเอามาตรฐานใดเป็นหลัก หรือการจัดกลุ่มให้ประเทศใดอยู่ในกลุ่มพัฒนาแล้วนั้นยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ โดยทั่วไปมาตรวัดทางเศรษฐกิจมักเป็นที่ยอมรับ เช่นการใช้รายได้ต่อหัวเป็นหลัก และให้ประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวสูงอยู่ในกลุ่มพัฒนาแล้ว ในระยะหลังมีการใช้ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นการรวมเอามาตรวัดทางเศรษฐกิจรวมกับมาตรวัดอื่น ๆ เช่นดัชนีอายุขัย และการศึกษา เพื่อเป็นตัววัดการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ มากขึ้น จึงมีการจัดกลุ่มประเทศที่มีค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

ดัชนีการพัฒนามนุษย์[แก้]

แผนที่โลกแสดงดัชนีการพัฒนามนุษย์ ในปี พ.ศ. 2557
  สูงมาก
  สูง
  ปานกลาง
  ต่ำ
  ไม่มีข้อมูล

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ เป็นดัชนีการวัดและเปรียบเทียบ ความยากจน การรู้หนังสือ การศึกษา อายุขัย การคลอดบุตร และปัจจัยอื่น ๆ ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นวิธีการวัดความอยู่ดีกินดีตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชน หลายคนใช้ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาตินี้ในการระบุว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่กำลังพัฒนา หรือประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ดัชนีดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นมาในปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) โดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวปากีสถานชื่อ มาฮฺบับ อุล ฮาค และองค์การสหประชาชาติได้ในดัชนีดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) เป็นต้นมา

ดัชนีการพัฒนามนุษย์วัดความสำเร็จโดยเฉลี่ยของแต่ละประเทศในการพัฒนามนุษย์สามด้านหลัก ๆ ได้แก่

 • การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี ซึ่งวัดได้จากอายุขัย
 • ความรู้ ซึ่งวัดได้จากการรู้หนังสือ (มีน้ำหนักเป็นสองในสามส่วน) และอัตราส่วนการเข้าเรียนสุทธิที่รวมกันทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา (มีน้ำหนักเป็นหนึ่งในสามส่วน)
 • มาตรฐานคุณภาพชีวิต ซึ่งวัดได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) ต่อหัวและความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ (purchasing power parity - PPP)
อันดับ ประเทศ HDI
2557 ประเมิน
ในปี 2556
[1]
การเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ 2556
[1]
2557 การประเมิน
ในปี 2556
[1]
การเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ 2556
[1]
1 ธงชาติของนอร์เวย์ นอร์เวย์ 0.944 0.001
2 ธงชาติของออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 0.933 0.002
3 ธงชาติของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 0.917 0.001
4 Flag of the Netherlands เนเธอร์แลนด์ 0.915
5 Flag of the United States สหรัฐอเมริกา 0.914 0.002
6 ธงชาติของเยอรมนี เยอรมนี 0.911
7 ธงชาติของนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ 0.910 0.002
8 ธงชาติของแคนาดา แคนาดา 0.902 0.001
9 (3) ธงชาติของสิงคโปร์ สิงคโปร์ 0.901 0.003
10 ธงชาติของเดนมาร์ก เดนมาร์ก 0.900
11 (3) Flag of Ireland ไอร์แลนด์ 0.899 0.002
12 (1) ธงชาติของสวีเดน สวีเดน 0.898 0.001
13 ธงชาติของไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ 0.895 0.002
14 Flag of the United Kingdom สหราชอาณาจักร 0.892 0.002
15 ธงชาติของฮ่องกง ฮ่องกง 0.891 0.002
15 (1) ธงชาติของเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ 0.891 0.003
17 (1) ธงชาติของญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 0.890 0.002
18 (2) ธงชาติของลิกเตนสไตน์ ลิกเตนสไตน์ 0.889 0.001
19 ธงชาติของอิสราเอล อิสราเอล 0.888 0.002
20 ธงชาติของฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 0.884
21 ธงชาติของออสเตรีย ออสเตรีย 0.881 0.001
21 ธงชาติของเบลเยียม เบลเยียม 0.881 0.001
21 ธงชาติของลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก 0.881 0.001
24 ธงชาติของฟินแลนด์ ฟินแลนด์ 0.879
25 ธงชาติของสโลวีเนีย สโลวีเนีย 0.874
อันดับ ประเทศ HDI
2557 ประเมิน
ในปี 2556
[1]
การเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ 2556
[1]
2557 การประเมิน
ในปี 2556
[1]
การเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับ 2556
[1]
26 ธงชาติของอิตาลี อิตาลี 0.872
27 ธงชาติของสเปน สเปน 0.869
28 Flag of the Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก 0.861
29 ธงชาติของประเทศกรีซ กรีซ 0.853 0.001
30 ธงชาติของบรูไน บรูไน 0.852
31 ธงชาติของประเทศกาตาร์ กาตาร์ 0.851 0.001
32 ธงชาติของไซปรัส ไซปรัส 0.845 0.003
33 ธงชาติของเอสโตเนีย เอสโตเนีย 0.840 0.001
34 ธงชาติของซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย 0.836 0.003
35 (1) ธงชาติของลิทัวเนีย ลิทัวเนีย 0.834 0.003
35 (1) ธงชาติของโปแลนด์ โปแลนด์ 0.834 0.001
37 ธงชาติของอันดอร์รา อันดอร์รา 0.830
37 (1) ธงชาติของสโลวาเกีย สโลวาเกีย 0.830 0.001
39 ธงชาติของมอลตา มอลตา 0.829 0.002
40 Flag of the United Arab Emirates สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0.827 0.002
41 (1) ธงชาติของชิลี ชิลี 0.822 0.003
41 ธงชาติของโปรตุเกส โปรตุเกส 0.822
43 ธงชาติของฮังการี ฮังการี 0.818 0.001
44 ธงชาติของบาห์เรน บาห์เรน 0.815 0.002
44 ธงชาติของคิวบา คิวบา 0.815 0.002
46 (2) ธงชาติของคูเวต คูเวต 0.814 0.001
47 ธงชาติของโครเอเชีย โครเอเชีย 0.812
48 ธงชาติของลัตเวีย ลัตเวีย 0.810 0.002
49 ธงชาติของอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา 0.808 0.002

ค่าเฉลี่ยรายได้หลังหักภาษีของสมาชิก OECD[แก้]

อันดับ ประเทศ รายได้หลังหักภาษี $
2011[2]
การเปลี่ยนแปลง[3] การหักภาษี[4][5] รายได้รวม $
2011[6]
1 Flag of the United States สหรัฐอเมริกา 42,035 242 26.0% 54,450
2 Flag of Ireland ไอร์แลนด์ 41,170 531 18.9% 50,764
3 ธงชาติของลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก 37,997 -1,477 28.1% 52,847
4 ธงชาติของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 35,471 -57 29.4% 50,242
5 ธงชาติของออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 34,952 835 22.3% 44,983
6 Flag of the United Kingdom สหราชอาณาจักร 33,513 -1,272 25.1% 44,743
7 ธงชาติของแคนาดา แคนาดา 32,662 -648 22.7% 42,253
8 ธงชาติของนอร์เวย์ นอร์เวย์ 31,101 913 29.3% 43,990
9 ธงชาติของเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ 31,051 1,341 12.3% 35,406
10 Flag of the Netherlands เนเธอร์แลนด์ 29,269 -544 37.8% 47,056
11 ธงชาติของออสเตรีย ออสเตรีย 29,008 -177 33.4% 43,555
12 ธงชาติของสวีเดน สวีเดน 28,301 480 25.0% 37,734
13 ธงชาติของเดนมาร์ก เดนมาร์ก 27,974 -335 38.6% 45,560
14 ธงชาติของญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 27,763 724 21.0% 35,143
15 ธงชาติของฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 27,452 93 28.0% 38,128
16 ธงชาติของสเปน สเปน 26,856 -466 21.9% 34,387
17 ธงชาติของฟินแลนด์ ฟินแลนด์ 25,747 146 29.8% 36,676
18 ธงชาติของเบลเยียม เบลเยียม 25,642 25 42.2% 44,364
19 ธงชาติของเยอรมนี เยอรมนี 24,174 379 39.9% 40,223
20 ธงชาติของอิตาลี อิตาลี 23,194 -562 30.8% 33,517
21 ธงชาติของประเทศกรีซ กรีซ 21,352 -2,039 18.8% 26,295
22 ธงชาติของโปรตุเกส โปรตุเกส 17,170 -2,044 24.5% 22,742
23 Flag of the Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก 15,115 -191 23.0% 19,630
24 ธงชาติของสโลวาเกีย สโลวาเกีย 14,701 -328 22.9% 19,068
25 ธงชาติของโปแลนด์ โปแลนด์ 14,389 189 28.3% 20,069
26 ธงชาติของฮังการี ฮังการี 12,843 52 35.0% 19,437

รายชื่อประเทศพัฒนาแล้วในรายการอื่น[แก้]

ประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าของ IMF[แก้]

  ประเทศที่ IMF ยกย่องว่ามีสภาพเศรษฐกิจก้าวหน้า

35 ประเทศที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศยกย่องว่ามี "สภาพเศรษฐกิจก้าวหน้า" ได้แก่:[7]

สมาชิก Development Assistance Committee[แก้]

ประเทศสมาชิก Development Assistance Committee

ประเทศสมาชิก OECD ที่เป็นสมาชิก DAC มีดังต่อไปนี้:

17 ประเทศในทวีปยุโรป:

2 ประเทศในทวีปเอเชีย:

2 ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ:

2 ประเทศในโอเชียเนีย:

1 เข้าร่วม DAC ในปี 1961 ถอนตัวในปี 1974 และกลับมาเข้าร่วมอีกครั้งในปี 1991

สมาชิก OECD ที่มีรายได้สูง[แก้]

สมาชิก OECD ที่มีรายได้สูง ได้แก่:

24 ประเทศในทวีปยุโรป:

3 ประเทศในทวีปเอเชีย:

2 ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ:

2 ประเทศในโอเชียเนีย:

ดัชนีคุณภาพชีวิตในปี 2005[แก้]

ผลวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตโดย Economist Intelligence Unit ในรูปแบบดัชนีคุณภาพชีวิตครอบคลุม 111 ประเทศ โดยในปี 2005 ประเทศที่ติด 30 อันดับแรกได้แก่:[8]

 1.  ไอร์แลนด์
 2.  สวิตเซอร์แลนด์
 3.  นอร์เวย์
 4.  ลักเซมเบิร์ก
 5.  สวีเดน
 6.  ออสเตรเลีย
 7.  ไอซ์แลนด์
 8.  อิตาลี
 9.  เดนมาร์ก
 10.  สเปน
 1.  สิงคโปร์
 2.  ฟินแลนด์
 3.  สหรัฐอเมริกา
 4.  แคนาดา
 5.  นิวซีแลนด์
 6.  เนเธอร์แลนด์
 7.  ญี่ปุ่น
 8.  ฮ่องกง
 9.  โปรตุเกส
 10.  ออสเตรีย
 1.  สาธารณรัฐจีน (2455-2492)
 2.  กรีซ
 3.  ไซปรัส
 4.  เบลเยียม
 5.  ฝรั่งเศส
 6.  เยอรมนี
 7.  สโลวีเนีย
 8.  มอลตา
 9.  สหราชอาณาจักร
 10.  เกาหลีใต้


ดัชนีประเทศที่ดีที่สุดในโลกของ Newsweek ในปี 2010[แก้]

ในปี 2010 Newsweek ได้เผยแพร่ดัชนีแสดง "ประเทศที่ดีที่สุดในโลก" โดยใช้เกณฑ์ "การศึกษา, สุขภาพ, คุณภาพชีวิต, เศรษฐกิจพลังงาน, และสภาพแวดล้อมทางการเมือง" ใน 100 ประเทศ โดยในปีนั้น 30 อันดับแรกคือ:[9]

 1.  ฟินแลนด์
 2.  สวิตเซอร์แลนด์
 3.  สวีเดน
 4.  ออสเตรเลีย
 5.  ลักเซมเบิร์ก
 6.  นอร์เวย์
 7.  แคนาดา
 8.  เนเธอร์แลนด์
 9.  ญี่ปุ่น
 10.  เดนมาร์ก
 1.  สหรัฐอเมริกา
 2.  เยอรมนี
 3.  นิวซีแลนด์
 4.  สหราชอาณาจักร
 5.  เกาหลีใต้
 6.  ฝรั่งเศส
 7.  ไอร์แลนด์
 8.  ออสเตรีย
 9.  เบลเยียม
 10.  สิงคโปร์
 1.  สเปน
 2.  อิสราเอล
 3.  อิตาลี
 4.  สโลวีเนีย
 5.  สาธารณรัฐเช็ก
 6.  กรีซ
 7.  โปรตุเกส
 8.  โครเอเชีย
 9.  โปแลนด์
 10.  ชิลี

30 อันดับแรกในหัวข้อ คุณภาพชีวิต ได้แก่:

 1.  นอร์เวย์
 2.  สวิตเซอร์แลนด์
 3.  ลักเซมเบิร์ก
 4.  ฟินแลนด์
 5.  เดนมาร์ก
 6.  ออสเตรเลีย
 7.  เยอรมนี
 8.  สวีเดน
 9.  สหรัฐอเมริกา
 10.  แคนาดา
 1.  ฝรั่งเศส
 2.  ออสเตรีย
 3.  ญี่ปุ่น
 4.  เนเธอร์แลนด์
 5.  ไอร์แลนด์
 6.  นิวซีแลนด์
 7.  เบลเยียม
 8.  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 9.  สหราชอาณาจักร
 10.  อิตาลี
 1.  กรีซ
 2.  สเปน
 3.  สิงคโปร์
 4.  คูเวต
 5.  อิสราเอล
 6.  สโลวีเนีย
 7.  โปรตุเกส
 8.  สาธารณรัฐเช็ก
 9.  เกาหลีใต้
 10.  สโลวาเกีย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ UNDP2014
 2. Gross wage - Compulsory deduction.
 3. Disposable income in 2011 - Disposable income in 2010.
 4. OECD Tax Database - Table S.2 - Average net personal compulsory payment rate (single, no children, 100% AW)
 5. Figure for Greece was not available in 2011, hence the figure for 2010 has been used instead.
 6. OECD Statistics -> Data by theme -> Labour -> Earnings -> Average annual wages
 7. IMF Advanced Economies List. World Economic Outlook, October 2012, p. 180
 8. The world in 2005: The Economist Intelligence Unit's quality-of-life index, The Economist. Accessed on line January 8, 2007.
 9. The world's best countries: 2010 index, Newsweek. Accessed on line August, 15 2010.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]