อุทกวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
น้ำปกคลุมร้อยละ 70 ของพื้นที่ผิวโลก

อุทกวิทยา (อังกฤษ: hydrology) เป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ การกระจาย และคุณภาพของน้ำ รวมถึงวงจรอุทกวิทยา ทรัพยากรน้ำ และการดูแลน้ำอย่างยั่งยืน นักอุทกวิทยาจะมีพื้นความรู้ในด้าน ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์โลก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมโยธา และ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คำว่า ไฮโดรโลจี (hydrology) ในภาษาอังกฤษ มาจากภาษากรีกคำว่า ὕδωρ (ไฮโดร) ที่แปลว่า "น้ำ" และ λόγος (โลโกส) ที่แปลว่า "ศึกษา"

ขอบเขตวิชา[แก้]

ขอบเขตของวิชาอุทกวิทยา แบ่งออกเป็น 8 แขนง คือ

  • อุทกวิทยาพื้นผิวดิน
  • อุตุ-อุทกวิทยา
  • อุทกวิทยาธรณี
  • อุทกวิทยานิเวศ
  • อุทกวิทยาเกษตรกรรม
  • อุทกวิทยาไอโซโทป
  • อุทกวิทยาเคมี
  • สารสนเทศอุทกวิทยา

อ้างอิง[แก้]

  • นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์. อุทกวิทยา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2551.