วิกิพีเดีย:สารวิกิพีเดีย/13-09-2561/โครงการที่น่าสนใจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สารวิกิพีเดีย

สารวิกิพีเดีย

อยากจัดตั้งโครงการหรือสถานีย่อยใหม่ทำอย่างไร

ทุกคนสามารถสร้างสถานีย่อย หรือ โครงการวิกิเฉพาะทางใหม่ได้ โดยศึกษาจาก

  1. การจัดตั้งโครงการวิกิ
  2. การสร้างสถานีย่อย