วิกิพีเดีย:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งชาติ อาจมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญต่อการขยายความหรือปรับปรุงหัวเรื่องที่ครอบคลุมเรื่องราวทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันของแต่ละทวีป ในกลุ่มภูมิภาค, ประเทศ หรือสถานที่ในระดับย่อย อย่างเช่น จังหวัดหรือเมือง

องค์กรระหว่างประเทศ[แก้]

รูปภาพ วิธีการใส่ ข้อมูล
ดาวเชิดชูเกียรติแห่งสหประชาชาติ
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งสหประชาชาติ|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งสหประชาชาติ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งสหประชาชาติ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับสหประชาชาติอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งคณะกรรมการโอลิมปิกสากล|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งคณะกรรมการโอลิมปิกสากล

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งคณะกรรมการโอลิมปิกสากล มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติศาลอาญาระหว่างประเทศ
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติศาลอาญาระหว่างประเทศ|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติศาลอาญาระหว่างประเทศ

ดาวเชิดชูเกียรติศาลอาญาระหว่างประเทศ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลอาญาระหว่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปแอฟริกา
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปแอฟริกา|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปแอฟริกา

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปแอฟริกา มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับทวีปแอฟริกาอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปยุโรป
{{subst:BoNM - Barnstar of European Merit|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปยุโรป

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปยุโรป มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับทวีปยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปเอเชีย
{{subst:Barnstar of Asia|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปเอเชีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปเอเชีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับทวีปเอเชียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปแอนตาร์กติกา
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปแอนตาร์กติกา|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปแอนตาร์กติกา

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปแอนตาร์กติกา มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับทวีปแอนตาร์กติกาอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอาเซียน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอาเซียน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอาเซียน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอาเซียน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างมีนัยสำคัญ

ประเทศ[แก้]

ทวีปเอเชีย[แก้]

รูปภาพ วิธีการใส่ ข้อมูล
ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไทย
{{subst:BoNM - Thailand Hires|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไทย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไทย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเกาหลีใต้
{{subst:BoNM - South Korea Hires|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเกาหลีใต้

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเกาหลีใต้ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีใต้อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศญี่ปุ่น
{{subst:BoNM - Japan Hires|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศญี่ปุ่น

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศญี่ปุ่น มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
{{subst:BoNM - People's Republic of China Hires|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอินเดีย
{{subst:ดาวเกียรติยศประเทศอินเดีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอินเดีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอินเดีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินเดียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศภูฏาน
{{subst:BoNM - Bhutan Hires|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศภูฏาน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศภูฏาน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศภูฏานอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเนปาล
{{subst:BoNM - Nepal Hires|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเนปาล

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเนปาล มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเนปาลอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลาว
{{subst:BoNM - Laos Hires|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลาว

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลาว มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศลาวอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศพม่า
{{subst:BoNM - Burma Hires|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศพม่า

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศพม่า มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศพม่าอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศกัมพูชา
{{subst:BoNM - Cambodia Hires|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งกัมพูชา

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศกัมพูชา มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศกัมพูชาอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเวียดนาม
{{subst:BoNM - Vietnam Hires|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเวียดนาม

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเวียดนาม มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอัฟกานิสถาน
{{subst:The Afghanistan Barnstar of National Merit|message ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอัฟกานิสถาน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอัฟกานิสถาน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอัฟกานิสถานอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอาร์มีเนีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอาร์มีเนีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอาร์มีเนีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอาร์มีเนีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอาร์มีเนียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอาเซอร์ไบจาน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอาเซอร์ไบจาน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอาเซอร์ไบจาน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอาเซอร์ไบจาน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอาเซอร์ไบจานอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบาห์เรน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบาห์เรน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบาห์เรน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบาห์เรน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศบาห์เรนอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบังกลาเทศ
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบังกลาเทศ|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบังกลาเทศ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบังกลาเทศ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศบังกลาเทศอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบรูไน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบรูไน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบรูไน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบรูไน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศบรูไนอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอินโดนีเซีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอินโดนีเซีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอินโดนีเซีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอินโดนีเซีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินโดนีเซียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอิรัก
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอิรัก|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอิรัก

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอิรัก มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอิรักอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอิหร่าน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอิหร่าน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอิหร่าน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอิหร่าน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอิหร่านอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอิสราเอล
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอิสราเอล|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอิสราเอล

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอิสราเอล มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอิสราเอลอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศจอร์แดน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศจอร์แดน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศจอร์แดน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศจอร์แดน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศจอร์แดนอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศคาซัคสถาน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศคาซัคสถาน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศคาซัคสถาน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศคาซัคสถาน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศคาซัคสถานอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศคูเวต
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศคูเวต|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศคูเวต

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศคูเวต มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศคูเวตอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศคีร์กีซสถาน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศคีร์กีซสถาน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศคีร์กีซสถาน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศคีร์กีซสถาน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศคีร์กีซสถานอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเลบานอน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเลบานอน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเลบานอน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเลบานอน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเลบานอนอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมาเลเซีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมาเลเซีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมาเลเซีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมาเลเซีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศมาเลเซียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมัลดีฟส์
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมัลดีฟส์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมัลดีฟส์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมัลดีฟส์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศมัลดีฟส์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมองโกเลีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมองโกเลีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมองโกเลีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมองโกเลีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศมองโกเลียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเกาหลีเหนือ
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเกาหลีเหนือ|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเกาหลีเหนือ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเกาหลีเหนือ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีเหนืออย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโอมาน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโอมาน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโอมาน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโอมาน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศโอมานอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศปากีสถาน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศปากีสถาน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศปากีสถาน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศปากีสถาน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศปากีสถานอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฟิลิปปินส์
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฟิลิปปินส์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฟิลิปปินส์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฟิลิปปินส์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศฟิลิปปินส์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศกาตาร์
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศกาตาร์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศกาตาร์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศกาตาร์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศกาตาร์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศซาอุดีอาระเบีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศซาอุดีอาระเบีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศซาอุดีอาระเบีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศซาอุดีอาระเบีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสิงคโปร์
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสิงคโปร์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสิงคโปร์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสิงคโปร์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศสิงคโปร์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเซาท์ออสซีเชีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเซาท์ออสซีเชีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเซาท์ออสซีเชีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเซาท์ออสซีเชีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับเซาท์ออสซีเชียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศศรีลังกา
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศศรีลังกา|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศศรีลังกา

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศศรีลังกา มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศศรีลังกาอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศซีเรีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศซีเรีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศซีเรีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศซีเรีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศซีเรียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศทาจิกิสถาน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศทาจิกิสถาน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศทาจิกิสถาน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศทาจิกิสถาน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศทาจิกิสถานอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศติมอร์-เลสเต
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศติมอร์-เลสเต|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศติมอร์-เลสเต

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศติมอร์-เลสเต มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศติมอร์-เลสเตอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเติร์กเมนิสถาน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเติร์กเมนิสถาน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเติร์กเมนิสถาน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเติร์กเมนิสถาน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเติร์กเมนิสถานอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอุซเบกิสถาน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอุซเบกิสถาน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอุซเบกิสถาน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอุซเบกิสถาน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอุซเบกิสถานอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเยเมน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเยเมน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเยเมน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเยเมน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเยเมนอย่างมีนัยสำคัญ

ทวีปอเมริกา[แก้]

รูปภาพ วิธีการใส่ ข้อมูล
ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศแคนาดา
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศแคนาดา|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศแคนาดา

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศแคนาดา มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศแคนาดาอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฮอนดูรัส
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฮอนดูรัส|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฮอนดูรัส

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฮอนดูรัส มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศฮอนดูรัสอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศชิลี
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศชิลี|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศชิลี

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศชิลี มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศชิลีอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งสหรัฐอเมริกา
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งสหรัฐอเมริกา|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งสหรัฐอเมริกา

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งสหรัฐอเมริกา มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งบราซิล
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งบราซิล|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งบราซิล

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งบราซิล มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศบราซิลอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอาร์เจนตินา
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอาร์เจนตินา|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอาร์เจนตินา

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอาร์เจนตินา มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอาร์เจนตินาอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติโบลิเวีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งโบลิเวีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งโบลิเวีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งโบลิเวีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศโบลิเวียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติโคลอมเบีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งโคลอมเบีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งโคลอมเบีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งโคลอมเบีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศโคลอมเบียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติเอกวาดอร์
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเอกวาดอร์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเอกวาดอร์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเอกวาดอร์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเอกวาดอร์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติเม็กซิโก
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเม็กซิโก|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเม็กซิโก

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเม็กซิโก มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเม็กซิโกอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติปารากวัย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งปารากวัย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งปารากวัย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งปารากวัย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศปารากวัยอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติเปรู
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเปรู|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเปรู

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเปรู มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเปรูอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติซูรินาม
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งซูรินาม|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งซูรินาม

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งซูรินาม มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศซูรินามอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติอุรุกวัย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอุรุกวัย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอุรุกวัย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอุรุกวัย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอุรุกวัยอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติเวเนซุเอลา
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเวเนซุเอลา|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเวเนซุเอลา

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเวเนซุเอลา มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวเนซุเอลาอย่างมีนัยสำคัญ

ทวีปยุโรป[แก้]

รูปภาพ วิธีการใส่ ข้อมูล
ดาวเชิดชูเกียรติแห่งกรีซ
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งกรีซ|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งกรีซ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งกรีซ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศกรีซอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฮังการี
{{subst:BoNM - Hungary Hires|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฮังการี

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฮังการี มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศฮังการีอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอิตาลี
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอิตาลี|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอิตาลี

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอิตาลี มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอิตาลีอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งรัสเซีย
{{subst:BoNM - Russian Federation Hires|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศรัสเซีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศรัสเซีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศรัสเซียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งสหราชอาณาจักร
{{subst:BoNM - United Kingdom Hires|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งสหราชอาณาจักร

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งสหราชอาณาจักร มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหราชอาณาจักรอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเช็กเกีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเช็กเกีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเช็กเกีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเช็กเกีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเช็กเกียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศนอร์เวย์
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศนอร์เวย์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศนอร์เวย์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศนอร์เวย์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศนอร์เวย์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฝรั่งเศส
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฝรั่งเศส|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฝรั่งเศส

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฝรั่งเศส มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศสอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเยอรมัน
{{subst:BoNM Germany Hires|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเยอรมัน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเยอรมัน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเยอรมนีอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศวาติกัน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศวาติกัน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศวาติกัน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศวาติกัน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับนครรัฐวาติกันอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสวีเดน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสวีเดน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสวีเดน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสวีเดน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศสวีเดนอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสเปน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสเปน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสเปน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสเปน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศสเปนอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศแอลเบเนีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศแอลเบเนีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศแอลเบเนีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศแอลเบเนีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศแอลเบเนียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอันดอร์รา
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอันดอร์รา|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอันดอร์รา

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอันดอร์รา มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอันดอร์ราอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศออสเตรีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศออสเตรีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศออสเตรีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศออสเตรีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศออสเตรียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเบลารุส
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเบลารุส|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเบลารุส

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเบลารุส มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเบลารุสอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเบลเยียม
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเบลเยียม|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเบลเยียม

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเบลเยียม มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเบลเยียมอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบัลแกเรีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบัลแกเรีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบัลแกเรีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศบัลแกเรีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศบัลแกเรียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโครเอเชีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโครเอเชีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโครเอเชีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโครเอเชีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศโครเอเชียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไซปรัส
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไซปรัส|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไซปรัส

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไซปรัส มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศไซปรัสอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฟินแลนด์
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฟินแลนด์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฟินแลนด์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฟินแลนด์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศฟินแลนด์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเดนมาร์ก
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเดนมาร์ก|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเดนมาร์ก

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเดนมาร์ก มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเดนมาร์กอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโรมาเนีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโรมาเนีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโรมาเนีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโรมาเนีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศโรมาเนียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเอสโตเนีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเอสโตเนีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเอสโตเนีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเอสโตเนีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเอสโตเนียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศจอร์เจีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศจอร์เจีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศจอร์เจีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศจอร์เจีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศจอร์เจียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไอซ์แลนด์
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไอซ์แลนด์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไอซ์แลนด์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไอซ์แลนด์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศไอซ์แลนด์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไอร์แลนด์
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไอร์แลนด์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไอร์แลนด์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศไอร์แลนด์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศไอร์แลนด์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลัตเวีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลัตเวีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลัตเวีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลัตเวีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศลัตเวียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลิกเตนสไตน์
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลิกเตนสไตน์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลิกเตนสไตน์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลิกเตนสไตน์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศลิกเตนสไตน์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลิทัวเนีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลิทัวเนีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลิทัวเนีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลิทัวเนีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศลิทัวเนียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลักเซมเบิร์ก
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลักเซมเบิร์ก|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลักเซมเบิร์ก

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศลักเซมเบิร์ก มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศลักเซมเบิร์กอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมอลตา
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมอลตา|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมอลตา

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมอลตา มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศมอลตาอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมอลโดวา
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมอลโดวา|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมอลโดวา

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมอลโดวา มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศมอลโดวาอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโมนาโก
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโมนาโก|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโมนาโก

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโมนาโก มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศโมนาโกอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมอนเตเนโกร
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมอนเตเนโกร|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมอนเตเนโกร

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมอนเตเนโกร มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศมอนเตเนโกรอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโปแลนด์
{{subst:BoNM - Poland Hires|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโปแลนด์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโปแลนด์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศโปแลนด์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโปรตุเกส
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโปรตุเกส|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโปรตุเกส

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศโปรตุเกส มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศโปรตุเกสอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศคอซอวอ
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศคอซอวอ|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศคอซอวอ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศคอซอวอ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศคอซอวออย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมาซิโดเนีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมาซิโดเนีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมาซิโดเนีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศมาซิโดเนีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศมาซิโดเนียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศซานมารีโน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศซานมารีโน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศซานมารีโน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศซานมารีโน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศซานมารีโนอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเซอร์เบีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเซอร์เบีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเซอร์เบีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเซอร์เบีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเซอร์เบียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสโลวาเกีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสโลวาเกีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสโลวาเกีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสโลวาเกีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศสโลวาเกียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสโลวีเนีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสโลวีเนีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสโลวีเนีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสโลวีเนีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศสโลวีเนียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศตุรกี
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศตุรกี|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศตุรกี

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศตุรกี มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศตุรกีอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทรานส์นีสเตรีย
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทรานส์นีสเตรีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทรานส์นีสเตรีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทรานส์นีสเตรีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับทรานส์นีสเตรียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศยูเครน
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศยูเครน|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศยูเครน

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศยูเครน มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศยูเครนอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเวลส์
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเวลส์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเวลส์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเวลส์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวลส์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสกอตแลนด์
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสกอตแลนด์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสกอตแลนด์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศสกอตแลนด์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศสกอตแลนด์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอังกฤษ
{{subst:ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอังกฤษ|เหตุผล ~~~~}} ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอังกฤษ

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอังกฤษ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอังกฤษอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเกียรติยศแห่งสหภาพโซเวียต
{{subst:ดาวเกียรติยศแห่งสหภาพโซเวียต|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแห่งสหภาพโซเวียต

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งสหภาพโซเวียต มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับสหภาพโซเวียตอย่างมีนัยสำคัญ

แอฟริกา[แก้]

รูปภาพ วิธีการใส่ ข้อมูล
ดาวเกียรติยศแห่งไนจีเรีย
{{subst:ดาวเกียรติยศแห่งไนจีเรีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแห่งไนจีเรีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งไนจีเรีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศไนจีเรียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเกียรติยศแห่งกาบูเวร์ดี
{{subst:ดาวเกียรติยศแห่งกาบูเวร์ดี|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแห่งกาบูเวร์ดี

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งกาบูเวร์ดี มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศกาบูเวร์ดีอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเกียรติยศแห่งคองโก
{{subst:ดาวเกียรติยศแห่งคองโก|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแห่งคองโก

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งคองโก มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเกียรติยศแห่งอียิปต์
{{subst:ดาวเกียรติยศแห่งอียิปต์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแห่งอียิปต์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งอียิปต์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอียิปต์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเกียรติยศแห่งเอธิโอเปีย
{{subst:ดาวเกียรติยศแห่งเอธิโอเปีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแห่งเอธิโอเปีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งเอธิโอเปีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเอธิโอเปียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเกียรติยศแห่งแกมเบีย
{{subst:ดาวเกียรติยศแห่งแกมเบีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแห่งแกมเบีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งแกมเบีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศแกมเบียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเกียรติยศแห่งลิเบีย
{{subst:ดาวเกียรติยศแห่งลิเบีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแห่งลิเบีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งลิเบีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศลิเบียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเกียรติยศแห่งมอริเชียส
{{subst:ดาวเกียรติยศแห่งมอริเชียส|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแห่งมอริเชียส

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งมอริเชียส มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศมอริเชียสอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเกียรติยศแห่งไนเจอร์
{{subst:ดาวเกียรติยศแห่งไนเจอร์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแห่งไนเจอร์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งไนเจอร์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศไนเจอร์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเกียรติยศแห่งไนจีเรีย
{{subst:ดาวเกียรติยศแห่งไนจีเรีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแห่งไนจีเรีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งไนจีเรีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศไนจีเรียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเกียรติยศแห่งโซมาเลีย
{{subst:ดาวเกียรติยศแห่งโซมาเลีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแห่งโซมาเลีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งโซมาเลีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศโซมาเลียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเกียรติยศแห่งแอฟริกาใต้
{{subst:ดาวเกียรติยศแห่งแอฟริกาใต้|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแห่งแอฟริกาใต้

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งแอฟริกาใต้ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศแอฟริกาใต้อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเกียรติยศแห่งแทนซาเนีย
{{subst:ดาวเกียรติยศแห่งแทนซาเนีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแห่งแทนซาเนีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งแทนซาเนีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศแทนซาเนียอย่างมีนัยสำคัญ

โอเชียเนีย[แก้]

รูปภาพ วิธีการใส่ ข้อมูล
ดาวเกียรติยศแห่งออสเตรเลีย
{{subst:ดาวเกียรติยศแห่งออสเตรเลีย|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแห่งออสเตรเลีย

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งออสเตรเลีย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศออสเตรเลียอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเกียรติยศแห่งนิวซีแลนด์
{{subst:ดาวเกียรติยศแห่งนิวซีแลนด์|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแห่งนิวซีแลนด์

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งนิวซีแลนด์ มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศนิวซีแลนด์อย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเกียรติยศแห่งตองงา
{{subst:ดาวเกียรติยศแห่งตองงา|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแห่งตองงา

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งตองงา มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศตองงาอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวเกียรติยศแห่งวานูอาตู
{{subst:ดาวเกียรติยศแห่งวานูอาตู|เหตุผล ~~~~}} ดาวเกียรติยศแห่งวานูอาตู

ดาวเชิดชูเกียรติแห่งวานูอาตู มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศวานูอาตูอย่างมีนัยสำคัญ

ดาวประเทศไทย[แก้]

รูปภาพ วิธีการใส่ ข้อมูล
ดาวประเทศไทย
{{subst:Thailand Barnstar|เหตุผล ~~~~}} ดาวประเทศไทย

ดาวประเทศไทย มอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

ดูเพิ่ม[แก้]