ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2497 เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับแรกรวมระบบการปกครองในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะนั้นชื่อตำแหน่งได้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษในฐานะประธานรัฐ ตำแหน่งนี้ถูกยกเลิกระหว่างปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2525 โดยหน้าที่ของประมุขแห่งรัฐดำเนินการโดยประธานคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ (หัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติ) และได้รับการฟื้นฟูภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 ในปี พ.ศ. 2525 ปัจจุบันมีประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งสิ้น 7 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ

[แก้]

สังกัด:       พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC)       รัฐบาลแนวร่วม ผู้นำรุ่นที่:       รุ่นที่หนึ่ง       รุ่นที่สอง       รุ่นที่สาม       รุ่นที่สี่       รุ่นที่ห้า

ลำดับ รายชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ สังกัดพรรค รองประธานาธิบดี วาระ
ภาษาไทย ภาษาจีน (เต็ม/ย่อ) ภาพ
ประธานรัฐบาลประชาชนกลาง (พ.ศ. 2492–2497)
เหมา เจ๋อตง
(acting)
毛澤東 /
毛泽东
1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) 27 กันยายน พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) พรรคคอมมิวนิสต์ ไม่มีตำแหน่ง
ประธานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2497–2518)
1 เหมา เจ๋อตง 毛澤東 /
毛泽东
27 กันยายน พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) 27 เมษายน พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) พรรคคอมมิวนิสต์ จูเต๋อ 1
2 หลิว เช่าฉี 劉少奇 /
刘少奇
27 เมษายน พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) พรรคคอมมิวนิสต์ ต่ง ปี้หวู 2
21 ธันวาคม พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) 31 ตุลาคม พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) พรรคคอมมิวนิสต์ ต่ง ปี้หวู 3
ซ่ง ชิ่งหลิง
Co-Serving
(acting)
宋慶齡 /
宋庆龄
31 ตุลาคม พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) แนวร่วม
คณะปฏิวัติก๊กมินตั๋ง
ว่าง
ต่ง ปี้หวู
Co-Serving
(acting)
董必武 พรรคคอมมิวนิสต์
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) 17 มกราคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) พรรคคอมมิวนิสต์ ว่าง
ยกเลิกตำแหน่ง 17 มกราคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) พรรคคอมมิวนิสต์ ยกเลิกตำแหน่ง
ประธานาธิบดีกิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2524)
ซ่ง ชิ่งหลิง 宋慶齡 /
宋庆龄
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) United Front ว่าง 3
ยกเลิกตำแหน่ง 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) 18 มิถุนายน พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) พรรคคอมมิวนิสต์ ยกเลิกตำแหน่ง
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน)
3 หลี่ เซียนเนี่ยน 李先念 18 มิถุนายน พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) 8 เมษายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) พรรคคอมมิวนิสต์ อูลานฮู 4
4 หยาง ซั่งคุน 楊尚昆 /
杨尚昆
8 เมษายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) 27 มีนาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) พรรคคอมมิวนิสต์ หวัง เจิ้น 5
5 เจียง เจ๋อหมิง 江澤民 /
江泽民
27 มีนาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) มีนาคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) พรรคคอมมิวนิสต์ หรง ยี่เหริน 6
มีนาคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) 23 มีนาคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) พรรคคอมมิวนิสต์ หู จิ่นเทา 7
6 หู จิ่นเทา 胡錦濤 /
胡锦涛
23 มีนาคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) พรรคคอมมิวนิสต์ เฉิง ชิ่งหง 8
15 มีนาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) 14 มีนาคม พ.ศ. 2556 พรรคคอมมิวนิสต์ สี จิ้นผิง 9
7 สี จิ้นผิง 習近平 /
习近平
15 มีนาคม พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ยังอยู่ในวาระ พรรคคอมมิวนิสต์ หลี่ หยวนเฉา 10

ดูเพิ่ม

[แก้]