รายชื่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Portrait of Sun Yat-sen
Portrait of Chiang Kai-shek
Portait of Tsai Ing-wen

นี่เป็นรายชื่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912–ปัจจุบัน) ชื่อตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นเปลี่ยนแปลงหลายครั้งดังนี้ ช่วง ค.ศ. 1912–1928 เรียก ต้าจ่งถง (大總統; "มหาประธานาธิบดี"), ช่วง ค.ศ. 1928–1947 เรียก กั่วหมินเจิ้งฝูจู่สี (國民政府主席; "ประธานสำนักรัฐกิจประชาชาติ"), และ ค.ศ. 1947–ปัจจุบัน เรียก จ่งถง (總統; "ประธานาธิบดี")

ก่อน ค.ศ. 1949 สาธารณรัฐจีนปกครองจีนแผ่นดินใหญ่และเกาะนอกฝั่ง ครั้นฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1949 สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าควบคุมประเทศจีน ทำให้รัฐบาลสาธารณรัฐจีนต้องหนีมาตั้งมั่นยังไต้หวัน มีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่ไทเป ซึ่งได้รับการรับรองจากสหประชาชาติมาจนถึง 25 ตุลาคม ค.ศ. 1971 จากสหรัฐจนถึง 1 มกราคม ค.ศ. 1979 และจากประเทศตะวันตกอื่น ๆ ภายใต้บริบทของสงครามเย็น อย่างไรก็ดี เมื่อถอยมาอยู่ไต้หวันใน ค.ศ. 1949 แล้ว สาธารณรัฐจีนมีอำนาจควบคุมไต้หวันและเกาะข้างเคียงเท่านั้น ไม่มีอำนาจไปถึงแผ่นดินใหญ่อีกต่อไป รัฐบาลสาธารณรัฐจีนยกเลิกกฎอัยการศึกทั่วไต้หวันในคริสต์ทศวรรษ 1980 และจัดให้ประชาชนเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงเป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1996

รายนาม[แก้]

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน (รัฐบาลเฉพาะกาล)[แก้]

  • ระยะเวลา: 1 มกราคม 1912 – 10 ตุลาคม 1913

      ถงเหมิงฮุ่ย       กองทัพเป่ยหยาง

ลำดับ ภาพ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง สังกัดพรรค รองประธานาธิบดี
1 孫中山先生.jpg ดร.ซุน ยัตเซ็น
孫文
Sūn Wén
(1866–1925)
1 มกราคม พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) 1 เมษายน พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) ถงเหมิงฮุ่ย หลี หยวนหง
1911 (94.11%)
ประธานาธิบดีคนแรก (เฉพาะกาล) แห่งสาธารณรัฐจีน
2 Yuan Shikai in uniform.jpg หยวน ซื่อไข่
袁世凱
Yuán Shìkǎi
(1859–1916)
10 มีนาคม พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) 10 ตุลาคม พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) กองทัพเป่ยหยาง หลี หยวนหง
1912 (100%)
ประธานาธิบดีคนที่สองแห่งสาธารณรัฐจีน

ประธานาธิบดีแห่งรัฐบาลเป่ยหยาง[แก้]

ที่ทำการประธานาธิบดีแห่งรัฐบาลเป่ยหยางในกรุงปักกิ่ง (ค.ศ. 1912–1928)
  • ระยะเวลา: 10 ตุลาคม 1913 – 2 มิถุนายน 1928

      ไม่สังกัดพรรค       กองทัพเป่ยหยาง       พรรคก้าวหน้า

ลำดับ ภาพ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง สังกัดพรรค รองประธานาธิบดี
1 Yuan shikai.jpg หยวน ซื่อไข่
袁世凱
Yuán Shìkǎi
(1859–1916)
10 ตุลาคม พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) 6 มิถุนายน พ.ศ. 2459 (ค.ศ. 1916) [1] กองทัพเป่ยหยาง หลี หยวนหง
1913 (71.12%)
เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง
2 Li Yuanhong, bordered.jpg หลี หยวนหง
黎元洪
Lí Yuánhóng
(1864–1928)
7 มิถุนายน พ.ศ. 2459 (ค.ศ. 1916) 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 (ค.ศ. 1917)[2] พรรคก้าวหน้า เฝิง กั๋วจาง
หลี หยวนหงดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในสมัยหยวน ซื่อไข่ ต่อมาหลี หยวนหงได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหลังหยวน ซื่อไข่เสียชีวิต
3 Feng Kuo Chang.jpg เฝิง กั๋วจาง
馮國璋
Féng Guózhāng
(1859–1919)
6 สิงหาคม พ.ศ. 2460 (ค.ศ. 1917) 10 ตุลาคม พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) ก๊กทหารจื๋อลี่ ว่าง
เนื่องจากการฟื้นคืนของแมนจู หลี หยวนหงหลบหนีจากที่ทำการรัฐบาลและแต่งตั้งรองประธานาธิบดีเฝิง กั๋วจาง เป็นประธานาธิบดีรักษาการ
4 Xu Shichang.jpg สวี ซื่อชาง
徐世昌
Xú Shìchāng
(1855–1939)
10 ตุลาคม พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) 2 มิถุนายน พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922) ก๊กทหารอันฮุย ว่าง
1918 (98.15%)
Zhou Zi qi.jpg โจว จื้อฉี
周自齊
Zhōu Zìqí
(1871–1923)
2 มิถุนายน พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922) 11 มิถุนายน พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922) กลุ่มคณะสื่อสารมวลชน (กลุ่มเจียวทง ว่าง
5 Li Yuanhong 01.jpg หลี หยวนหง
黎元洪
Lí Yuánhóng
(1864–1928)
11 มิถุนายน พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922) 13 มิถุนายน พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) กลุ่มคณะค้นคว้าวิจัย (กลุ่มเอี๋ยนจิว) ว่าง
高凌霨.jpg เกา หลิงเว่ย
高凌霨
Gāo Língwèi
(1868–1939)
14 มิถุนายน พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) 10 ตุลาคม พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) ไม่สังกัดพรรค ว่าง
6 Cao Kun.jpg เฉา คุน
曹錕
Cáo Kūn
(1862–1938)
10 ตุลาคม พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) ก๊กทหารจื๋อลี่ ว่าง
1923 (81.36%)
Huang Fu 03 (cropped).JPG หวง ฝู
黃郛
Huáng Fú
(1883–1936)
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) ไม่สังกัดพรรค ว่าง
7 DuanQirui.jpg ต้วน ฉีรุ่ย
段祺瑞
Duàn Qíruì
(1865–1936)
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) 20 เมษายน พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) ก๊กทหารอันฮุย ว่าง
ต้วน ฉีรุ่ย ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงชั่วคราวแทนตำแหน่งประธานาธิบดี
Hu Weide.jpg หู เหวยเต๋อ
胡惟德
Hú Wéidé
(1863–1933)
20 เมษายน พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) ไม่สังกัดพรรค ว่าง
Yan Huiqing.jpg เหยียน ฮุ่ยชิ่ง
顏惠慶
Yán Huìqìng
(1877–1950)
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) 22 มิถุนายน พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) ไม่สังกัดพรรค ว่าง
Du Xigui.jpg ตู ซี่กุ้ย
杜錫珪
Dù Xīguī
(1875–1933)
22 มิถุนายน พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) ก๊กทหารจื๋อลี่ ว่าง
Vi-Hyuin Wellington Koo LCCN2002717877.jpg คู เหวยจวิน
(เวลลิงตัน คู)

顧維鈞
Gù Wéijūn
(1888–1985)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) 17 มิถุนายน พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) ไม่สังกัดพรรค ว่าง
8 Zhang Zuolin3.jpg จาง จั้วหลิน
張作霖
Zhāng Zuòlín
(1875–1928)
18 มิถุนายน พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) 2 มิถุนายน พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) ขุนศึกเฟิ่งเทียน ว่าง
จาง ซั่วหลินดำรงตำแหน่งจอมทัพแห่งรัฐบาลทหารเป่ยหยางแทนตำแหน่งประธานาธิบดี

ผู้บริหารแห่งรัฐบาลคณะชาติ (จีนคณะชาติ)[แก้]

ที่ทำการประธานาธิบดีรัฐบาลจีนคณะชาติในกรุงนานกิง (ค.ศ. 1928–1949)
  • ระยะเวลา: 7 กุมภาพันธ์ 1928 – 20 พฤษภาคม 1948

      พรรคก๊กมินตั๋ง (จีนคณะชาติ)

ในยุคนี้ ประมุขแห่งรัฐของรัฐบาลแห่งชาติ คือ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารรัฐบาลแห่งชาติ (จีน: 國民政府委員會主席 กั๋วหมิน เจิ้งฝู่เหวยเอวี๋ยนฮุ่ยจู่สี) ตั้งแต่ปี 1925 - 1948

ลำดับ ภาพ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง สังกัดพรรค
1 Tan Yankai.jpg ถัน ยันไค
譚延闓
Tán Yánkǎi
(1880–1930)
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) 10 ตุลาคม พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) พรรคก๊กมินตั๋ง
2 Chiang 1.jpg เจียง ไคเชก
蔣中正
Jiǎng Zhōngzhèng
(1887–1975)
10 ตุลาคม พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) 15 ธันวาคม พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) พรรคก๊กมินตั๋ง
3 ROC President Lin Sen.jpg หลิน เซิน
林森
Lín Sēn
(1868–1943)
15 ธันวาคม พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2486 (ค.ศ. 1943) พรรคก๊กมินตั๋ง
เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง
4 Chiang Kai-shek enhanced.jpg เจียง ไคเชก
蔣中正
Jiǎng Zhōngzhèng
(1887–1975)
1 สิงหาคม พ.ศ. 2486 (ค.ศ. 1943) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) พรรคก๊กมินตั๋ง

ประธานาธิบดีหลังรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1947[แก้]

ที่ทำการประธานาธิบดีรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐจีนในกรุงไทเป ไต้หวัน (ค.ศ. 1949–ปัจจุบัน)

ประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งโดยสมัชชาแห่งชาติ[แก้]

  • ระยะเวลา: 20 พฤษภาคม 1948 (พ.ศ. 2491) – 20 พฤษภาคม 1996 (พ.ศ. 2539)

      พรรคก๊กมินตั๋ง (จีนคณะชาติ)

หลังจากการพ่ายแพ้ในการสู้รบของรัฐบาลจีนคณะชาติกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในสงครามกลางเมืองจีน ปี ค.ศ. 1949 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐจีนได้ลี้ภัยไปยังเกาะไต้หวันและหมู่เกาะข้างเคียงโดยรอบ เป็นผลทำให้จีนแผ่นดินใหญ่ถูกปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนำโดย เหมา เจ๋อตุง และได้สถาปนา สาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้น ส่วนรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐจีนได้ย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงไทเป มีฐานะเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นและได้มีการประกาศกฎอัยการศึกขึ้น กฎอัยการศึกได้ประกาศยุติในไต้หวันในปี ค.ศ. 1980 และได้มีกระบวนการเข้าสู่การเลือกตั้งโดยตรงในปี ค.ศ. 1996

ลำดับ ภาพ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง สมัย การเลือกตั้ง สังกัดพรรค รองประธานาธิบดี
1 蔣中正總統玉照.png เจียง ไคเชก
蔣中正
Jiǎng Zhōngzhèng
(1887–1975)
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) 21 มกราคม พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) 1 1948 (90.03%) พรรคก๊กมินตั๋ง หลี่ จงเหริน
เจียง ไคเชกได้ลาออกจากตำแหน่งโดยประกาศไร้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และอำนาจบริหารในฐานะประธานาธิบดี จนกระทั่งรัฐบาลสาธารณรัฐจีนนำโดยพรรคก๊กมินตั๋งได้พ่ายแพ้ให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในสงครามกลางเมืองจีน
Li Zongren4.jpg หลี่ จงเหริน
李宗仁
Lǐ Zōngrén
(1890–1969)
21 มกราคม พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) 1 มีนาคม พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) 1 พรรคก๊กมินตั๋ง ว่าง
หลี่ จงเหริน ปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีรักษาการแทน เจียง ไคเชก หลังจากที่เจียงได้ประกาศไร้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ หลี่ จงเหรินมีความสัมพันธ์เชิงปฏิปักษ์กับเจียง หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดเมืองกวางตุ้ง หลี่ จงเหรินได้ลี้ภัยไปยังนิวยอร์ก
Yan Xishan.jpg หยาน สีซาน
閻錫山
Yán xíshān
(1883–1960)
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) 1 มีนาคม พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) 1 พรรคก๊กมินตั๋ง ว่าง
หลังจากหลี่ จงเหริน ลี้ภัยไปยังนิวยอร์ก หยาน สีซานได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรักษาการ ตามมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐจีน วันที่ 1 มีนาคม 1950 เจียง ไคเชกได้ฟื้นคืนตำแหน่งประธานาธิบดีของตนอีกครั้ง แต่หลี่ จงเหริน ได้ประณามการฟื้นคืนตำแหน่งประธานาธิบดีของเจียง ไคเชก เป็นการกระทำอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ
1 蔣中正總統玉照.png เจียง ไคเชก
蔣中正
Jiǎng Zhōngzhèng
(1887–1975)
1 มีนาคม พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) 2 พรรคก๊กมินตั๋ง หลี่ จงเหริน (1950–1954[3])
ว่าง (1954)
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) 3 1954 (96.91%) เฉิน เฉิง
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) 4 1960 (93.97%) เฉิน เฉิง (1960–1965[4])
ว่าง (1965–1966)
20 May 1966 20 May 1972 5 1966 (98.60%) เหยียน เจียกั้น
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) 5 เมษายน พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) 6 1972 (99.39%) เหยียน เจียกั้น
พ่ายแพ้สงครามกลางเมืองในแผ่นดินใหญ่จีน เจียง ไคเชกได้ย้ายรัฐบาลไปยังเมืองไทเป และคืนสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 1950 เจียงได้ประกาศกฎอัยการศึกภายใต้บทบัญญัติชั่วคราวที่มีผลในช่วงการกบฏคอมมิวนิสต์ เจียง ไคเชกได้เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง
2 President Yen Chia-kan.png เหยียน เจียกั้น
嚴家淦
Yán Jiāgàn
(1905–1993)
6 เมษายน พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) 1 พรรคก๊กมินตั๋ง ว่าง
เหยียน เจียกั้นได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี (1963–1972) ในฐานะเป็นรองประธานาธิบดีในสมัยเจียง ไคเชก เหยียน เจียกั้นได้ขึ้นสู่ตำแหน่งหลังเจียง ไคเชกเสียชีวิตและได้อยู่จนครบวาระตำแหน่งประธานาธิบดีของเจียง
3 ChiangChingkuo photo.jpg เจียง จิ่งกั๊วะ
蔣經國
Jiǎng Jīngguó
(1910–1988)
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) 1 1978 (98.34%) พรรคก๊กมินตั๋ง เซี่ย ตงหมิ่น
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) 13 มกราคม พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) 2 1984 (95.11%) หลี่ เติงฮุย
เจี่ยง จิงกั๋วเป็นลูกชายของเจียง ไคเชก เจี่ยง จิงกั๋วได้ดำเนินการสิบโครงการก่อสร้างสำคัญและได้พัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวันให้ทันสมัย ทำให้เป็นที่รู้จักใน (ความมหัศจรรย์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวัน) ในสมัยของเจี่ยง จิงกั๋วเป็นช่วงเวลาที่การเคลื่อนไหวของระบอบประชาธิปไตยได้เติบโตซึ่งนำไปสู่ (วิกฤตการณ์เกาชุง) ทำให้รัฐบาลต้องยกเลิกกฎอัยการศึก เจี่ยง จิงกั๋วเสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง
4 總統李登輝先生玉照 (國民大會實錄).jpg หลี่ เติงฮุย
李登輝
Lǐ Dēnghuī
(1923–2020)
13 มกราคม พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) 1 พรรคก๊กมินตั๋ง ว่าง
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) 2 1990 (85.24%) หลี่ หยวนจู้
หลี่ เติงฮุยได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดี (1984–1988) ในสมัยเจี่ยง จิงกั๋ว หลี่ เติงฮุยได้ขึ้นสู่ตำแหน่งหลังเจี่ยง จิงกั๋วเสียชีวิตและได้อยู่จนครบวาระตำแหน่งประธานาธิบดีของเจี่ยง จิงกั๋ว หลี่ เติงฮุยได้ดำเนินการปฏิรูปประชาธิปไตยและดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีไทเป (1978–1981) ผู้ว่าราชการจังหวัดไต้หวัน (1981–1984) หัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋ง (1988–2000)

ประธานาธิบดีหลังกระบวนการเข้าสู่การเลือกตั้งโดยตรง[แก้]

  • ระยะเวลา: 20 พฤษภาคม 1996 – ปัจจุบัน

      พรรคก๊กมินตั๋ง (จีนคณะชาติ)       พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า

ลำดับ ภาพ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง สมัย การเลือกตั้ง สังกัดพรรค รองประธานาธิบดี
4 總統李登輝先生玉照 (國民大會實錄).jpg หลี่ เติงฮุย
李登輝
Lǐ Dēnghuī
(1923–2020)
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) 3 1996 5,813,699 (54.0%) พรรคก๊กมินตั๋ง เหลียน จ้าน
หลี่ เติงฮุยได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
5 總統陳水扁先生玉照 (國民大會實錄).jpg เฉิน สุยเปี่ยน
陳水扁
Chén Shuǐbiǎn
(1950–)
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) 1 2000 4,977,737 (39.3%) พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า Annette Lu
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) 2 2004 6,446,900 (50.11%)
6 中華民國第12、13任總統馬英九先生官方肖像照.jpg หม่า อิงจิ่ว
馬英九
Mǎ Yīngjiǔ
(1950–)
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 1 2008 7,658,724 (58.45%) พรรคก๊กมินตั๋ง Vincent Siew
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 2 2012 6,891,139 (51.60%) Wu Den-yih
7 蔡英文官方元首肖像照.png ไช่ อิงเหวิน
蔡英文
Cài Yīngwén
(1956–)
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) อยู่ในวาระ 1 2016 6,894,744 (56.1%) พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า เฉิน เจี้ยนเหริน

อ้างอิง[แก้]

  1. Restored the monarchy from December 12, 1915 to March 22, 1916.
  2. Zhang Xun restored Qing Empire from 1 July to 12 July in 1917.
  3. Impeached, recalled in 1954.
  4. Chen Cheng, Died on 5 March 1965.