ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Portrait of Sun Yat-sen
Portrait of Chiang Kai-shek
Portrait of Lee Teng-hui
Portait of Tsai Ing-wen

นี่เป็นรายชื่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน (ค.ศ. 1912–ปัจจุบัน) ชื่อตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นเปลี่ยนแปลงหลายครั้งดังนี้ ช่วง ค.ศ. 1912–1928 เรียก ต้าจ่งถง (大總統; "มหาประธานาธิบดี"), ช่วง ค.ศ. 1928–1947 เรียก กั่วหมินเจิ้งฝูจู่สี (國民政府主席; "ประธานสำนักรัฐกิจประชาชาติ"), และ ค.ศ. 1947–ปัจจุบัน เรียก จ่งถง (總統; "ประธานาธิบดี")

ก่อน ค.ศ. 1949 สาธารณรัฐจีนปกครองจีนแผ่นดินใหญ่และเกาะนอกฝั่ง ครั้นฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1949 สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าควบคุมประเทศจีน ทำให้รัฐบาลสาธารณรัฐจีนต้องหนีมาตั้งมั่นยังไต้หวัน มีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่ไทเป ซึ่งได้รับการรับรองจากสหประชาชาติมาจนถึง 25 ตุลาคม ค.ศ. 1971 จากสหรัฐจนถึง 1 มกราคม ค.ศ. 1979 และจากประเทศตะวันตกอื่น ๆ ภายใต้บริบทของสงครามเย็น อย่างไรก็ดี เมื่อถอยมาอยู่ไต้หวันใน ค.ศ. 1949 แล้ว สาธารณรัฐจีนมีอำนาจควบคุมไต้หวันและเกาะข้างเคียงเท่านั้น ไม่มีอำนาจไปถึงแผ่นดินใหญ่อีกต่อไป รัฐบาลสาธารณรัฐจีนยกเลิกกฎอัยการศึกทั่วไต้หวันในคริสต์ทศวรรษ 1980 และจัดให้ประชาชนเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงเป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1996

รายนาม

[แก้]

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน (รัฐบาลเฉพาะกาล)

[แก้]
  • ระยะเวลา: 1 มกราคม 1912 – 10 ตุลาคม 1913

      ถงเหมิงฮุ่ย       กองทัพเป่ย์หยาง

ลำดับ ภาพ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง สังกัดพรรค รองประธานาธิบดี
1 ดร.ซุน ยัตเซ็น
孫文
Sūn Wén
(1866–1925)
1 มกราคม พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) 1 เมษายน พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) ถงเหมิงฮุ่ย หลี ยฺเหวียนหง
1911 (94.11%)
ประธานาธิบดีคนแรก (เฉพาะกาล) แห่งสาธารณรัฐจีน
2 ยฺเหวียน ชื่อไข่
袁世凱
Yuán Shìkǎi
(1859–1916)
10 มีนาคม พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) 10 ตุลาคม พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) กองทัพเป่ย์หยาง หลี ยฺเหวียนหง
1912 (100%)
ประธานาธิบดีคนที่สองแห่งสาธารณรัฐจีน

ประธานาธิบดีรัฐบาลเป่ย์หยาง

[แก้]
ที่ทำการประธานาธิบดีแห่งรัฐบาลเป่ย์หยางในกรุงปักกิ่ง (ค.ศ. 1912–1928)
  • ระยะเวลา: 10 ตุลาคม 1913 – 2 มิถุนายน 1928

      ไม่สังกัดพรรค       กองทัพเป่ย์หยาง       พรรคก้าวหน้า

ลำดับ ภาพ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง สังกัดพรรค รองประธานาธิบดี
1 ยฺเหวียน ชื่อไข่
袁世凱
Yuán Shìkǎi
(1859–1916)
10 ตุลาคม พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) 6 มิถุนายน พ.ศ. 2459 (ค.ศ. 1916) [1] กองทัพเป่ย์หยาง หลี ยฺเหวียนหง
1913 (71.12%)
เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง
2 หลี ยฺเหวียนหง
黎元洪
Lí Yuánhóng
(1864–1928)
7 มิถุนายน พ.ศ. 2459 (ค.ศ. 1916) 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 (ค.ศ. 1917)[2] พรรคก้าวหน้า เฝิง กั๋วจาง
หลี ยฺเหวียนหงดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในสมัยยฺเหวียน ชื่อไข่ ต่อมาหลี ยฺเหวียนหงได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหลังยฺเหวียน ชื่อไข่เสียชีวิต
3 เฝิง กั๋วจาง
馮國璋
Féng Guózhāng
(1859–1919)
6 สิงหาคม พ.ศ. 2460 (ค.ศ. 1917) 10 ตุลาคม พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) ก๊กทหารจื๋อลี่ ว่าง
เนื่องจากการฟื้นคืนของแมนจู หลี ยฺเหวียนหงหลบหนีจากที่ทำการรัฐบาลและแต่งตั้งรองประธานาธิบดีเฝิง กั๋วจาง เป็นประธานาธิบดีรักษาการ
4 สฺวี ชื่อชาง
徐世昌
Xú Shìchāng
(1855–1939)
10 ตุลาคม พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) 2 มิถุนายน พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922) ก๊กทหารอันฮุย ว่าง
1918 (98.15%)
โจว จื้อฉี
周自齊
Zhōu Zìqí
(1871–1923)
2 มิถุนายน พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922) 11 มิถุนายน พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922) กลุ่มคณะสื่อสารมวลชน (กลุ่มเจียวทง) ว่าง
5 หลี ยฺเหวียนหง
黎元洪
Lí Yuánhóng
(1864–1928)
11 มิถุนายน พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922) 13 มิถุนายน พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) กลุ่มคณะค้นคว้าวิจัย (กลุ่มเอี๋ยนจิว) ว่าง
เกา หลิงเว่ย์
高凌霨
Gāo Língwèi
(1868–1939)
14 มิถุนายน พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) 10 ตุลาคม พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) ไม่สังกัดพรรค ว่าง
6 เฉา คุน
曹錕
Cáo Kūn
(1862–1938)
10 ตุลาคม พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) ก๊กทหารจื๋อลี่ ว่าง
1923 (81.36%)
หฺวัง ฝู
黃郛
Huáng Fú
(1883–1936)
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) ไม่สังกัดพรรค ว่าง
7 ตฺวั้น ฉีรุ่ย
段祺瑞
Duàn Qíruì
(1865–1936)
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) 20 เมษายน พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) ก๊กทหารอันฮุย ว่าง
ตฺวั้น ฉีรุ่ย ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงชั่วคราวแทนตำแหน่งประธานาธิบดี
หู เหวย์เต๋อ
胡惟德
Hú Wéidé
(1863–1933)
20 เมษายน พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) ไม่สังกัดพรรค ว่าง
หยาน ฮุ่ยชิ่ง
顏惠慶
Yán Huìqìng
(1877–1950)
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) 22 มิถุนายน พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) ไม่สังกัดพรรค ว่าง
ตู้ ซีกุย
杜錫珪
Dù Xīguī
(1875–1933)
22 มิถุนายน พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) ก๊กทหารจื๋อลี่ ว่าง
กู้ เหวย์จฺวิน
(เวลลิงตัน กู้)

顧維鈞
Gù Wéijūn
(1888–1985)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) 17 มิถุนายน พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) ไม่สังกัดพรรค ว่าง
8 จาง จั้วหลิน
張作霖
Zhāng Zuòlín
(1875–1928)
18 มิถุนายน พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) 2 มิถุนายน พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) ขุนศึกเฟิ่งเทียน ว่าง
จาง จั้วหลินดำรงตำแหน่งจอมทัพแห่งรัฐบาลทหารเป่ย์หยางแทนตำแหน่งประธานาธิบดี

ผู้บริหารรัฐบาลคณะชาติ (จีนคณะชาติ)

[แก้]
ที่ทำการประธานาธิบดีรัฐบาลจีนคณะชาติในกรุงนานกิง (ค.ศ. 1928–1949)
  • ระยะเวลา: 7 กุมภาพันธ์ 1928 – 20 พฤษภาคม 1948

      พรรคก๊กมินตั๋ง (จีนคณะชาติ)

ในยุคนี้ ประมุขแห่งรัฐของรัฐบาลแห่งชาติ คือ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารรัฐบาลแห่งชาติ (จีน: 國民政府委員會主席 กั๋วหมิน เจิ้งฝู่เหวยเอวี๋ยนฮุ่ยจู่สี) ตั้งแต่ปี 1925 - 1948

ลำดับ ภาพ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง สังกัดพรรค
1 ถาน หยานไข่
譚延闓
Tán Yánkǎi
(1880–1930)
7 กุมภาพันธ์]] พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) 10 ตุลาคม พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) พรรคก๊กมินตั๋ง
2 เจียง ไคเชก
蔣中正
Jiǎng Zhōngzhèng
(1887–1975)
10 ตุลาคม พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) 15 ธันวาคม พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) พรรคก๊กมินตั๋ง
3 หลิน เซิน
林森
Lín Sēn
(1868–1943)
15 ธันวาคม พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2486 (ค.ศ. 1943) พรรคก๊กมินตั๋ง
เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง
4 เจียง ไคเชก
蔣中正
Jiǎng Zhōngzhèng
(1887–1975)
1 สิงหาคม พ.ศ. 2486 (ค.ศ. 1943) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) พรรคก๊กมินตั๋ง

ประธานาธิบดีหลังรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1947

[แก้]
ที่ทำการประธานาธิบดีรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐจีนในกรุงไทเป ไต้หวัน (ค.ศ. 1949–ปัจจุบัน)

ประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งโดยสมัชชาแห่งชาติ

[แก้]
  • ระยะเวลา: 20 พฤษภาคม 1948 (พ.ศ. 2491) – 20 พฤษภาคม 1996 (พ.ศ. 2539)

      พรรคก๊กมินตั๋ง (จีนคณะชาติ)

หลังจากการพ่ายแพ้ในการสู้รบของรัฐบาลจีนคณะชาติกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในสงครามกลางเมืองจีน ปี ค.ศ. 1949 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐจีนได้ลี้ภัยไปยังเกาะไต้หวันและหมู่เกาะข้างเคียงโดยรอบ เป็นผลทำให้จีนแผ่นดินใหญ่ถูกปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนำโดย เหมา เจ๋อตุง และได้สถาปนา สาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้น ส่วนรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐจีนได้ย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงไทเป มีฐานะเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นและได้มีการประกาศกฎอัยการศึกขึ้น กฎอัยการศึกได้ประกาศยุติในไต้หวันในปี ค.ศ. 1980 และได้มีกระบวนการเข้าสู่การเลือกตั้งโดยตรงในปี ค.ศ. 1996

ลำดับ ภาพ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง สมัย การเลือกตั้ง สังกัดพรรค รองประธานาธิบดี
1 เจียง ไคเชก
蔣中正
Jiǎng Zhōngzhèng
(1887–1975)
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) 21 มกราคม พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) 1 1948 (90.03%) พรรคก๊กมินตั๋ง หลี่ จงเหริน
เจียง ไคเชกได้ลาออกจากตำแหน่งโดยประกาศไร้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และอำนาจบริหารในฐานะประธานาธิบดี จนกระทั่งรัฐบาลสาธารณรัฐจีนนำโดยพรรคก๊กมินตั๋งได้พ่ายแพ้ให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์จีนในสงครามกลางเมืองจีน
หลี่ จงเหริน
李宗仁
Lǐ Zōngrén
(1890–1969)
21 มกราคม พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) 1 มีนาคม พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) 1 พรรคก๊กมินตั๋ง ว่าง
หลี่ จงเหริน ปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีรักษาการแทน เจียง ไคเชก หลังจากที่เจียงได้ประกาศไร้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ หลี่ จงเหรินมีความสัมพันธ์เชิงปฏิปักษ์กับเจียง หลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดเมืองกวางตุ้ง หลี่ จงเหรินได้ลี้ภัยไปยังนิวยอร์ก
หยาน ซีชาน
閻錫山
Yán xíshān
(1883–1960)
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) 1 มีนาคม พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) 1 พรรคก๊กมินตั๋ง ว่าง
หลังจากหลี่ จงเหริน ลี้ภัยไปยังนิวยอร์ก หยาน ซีชานได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรักษาการ ตามมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐจีน วันที่ 1 มีนาคม 1950 เจียง ไคเชกได้ฟื้นคืนตำแหน่งประธานาธิบดีของตนอีกครั้ง แต่หลี่ จงเหริน ได้ประณามการฟื้นคืนตำแหน่งประธานาธิบดีของเจียง ไคเชก เป็นการกระทำอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ
1 เจียง ไคเชก
蔣中正
Jiǎng Zhōngzhèng
(1887–1975)
1 มีนาคม พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) 2 พรรคก๊กมินตั๋ง หลี่ จงเหริน (1950–1954[3])
ว่าง (1954)
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) 3 1954 (96.91%) เฉิน เฉิง
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) 4 1960 (93.97%) เฉิน เฉิง (1960–1965[4])
ว่าง (1965–1966)
20 May 1966 20 May 1972 5 1966 (98.60%) หยาน เจียก้าน
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) 5 เมษายน พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) 6 1972 (99.39%) หยาน เจียก้าน
พ่ายแพ้สงครามกลางเมืองในแผ่นดินใหญ่จีน เจียง ไคเชกได้ย้ายรัฐบาลไปยังเมืองไทเป และคืนสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 1950 เจียงได้ประกาศกฎอัยการศึกภายใต้บทบัญญัติชั่วคราวที่มีผลในช่วงการกบฏคอมมิวนิสต์ เจียง ไคเชกได้เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง
2 หยาน เจียก้าน
嚴家淦
Yán Jiāgàn
(1905–1993)
6 เมษายน พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) 1 พรรคก๊กมินตั๋ง ว่าง
หยาน เจียก้านได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี (1963–1972) ในฐานะเป็นรองประธานาธิบดีในสมัยเจียง ไคเชก หยาน เจียก้านได้ขึ้นสู่ตำแหน่งหลังเจียง ไคเชกเสียชีวิตและได้อยู่จนครบวาระตำแหน่งประธานาธิบดีของเจียง
3 เจี่ยง จิงกั๋ว
蔣經國
Jiǎng Jīngguó
(1910–1988)
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) 1 1978 (98.34%) พรรคก๊กมินตั๋ง เซี่ย ตงหมิ่น
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) 13 มกราคม พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) 2 1984 (95.11%) หลี่ เติงฮุย
เจี่ยง จิงกั๋วเป็นลูกชายของเจียง ไคเชก เจี่ยง จิงกั๋วได้ดำเนินการสิบโครงการก่อสร้างสำคัญและได้พัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวันให้ทันสมัย ทำให้เป็นที่รู้จักใน (ความมหัศจรรย์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวัน) ในสมัยของเจี่ยง จิงกั๋วเป็นช่วงเวลาที่การเคลื่อนไหวของระบอบประชาธิปไตยได้เติบโตซึ่งนำไปสู่ (วิกฤตการณ์เกาชุง) ทำให้รัฐบาลต้องยกเลิกกฎอัยการศึก เจี่ยง จิงกั๋วเสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง
4 หลี่ เติงฮุย
李登輝
Lǐ Dēnghuī
(1923–2020)
13 มกราคม พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) 1 พรรคก๊กมินตั๋ง ว่าง
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) 2 1990 (85.24%) หลี่ ยฺเหวียนชู่
หลี่ เติงฮุยได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดี (1984–1988) ในสมัยเจี่ยง จิงกั๋ว หลี่ เติงฮุยได้ขึ้นสู่ตำแหน่งหลังเจี่ยง จิงกั๋วเสียชีวิตและได้อยู่จนครบวาระตำแหน่งประธานาธิบดีของเจี่ยง จิงกั๋ว หลี่ เติงฮุยได้ดำเนินการปฏิรูปประชาธิปไตยและดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีไทเป (1978–1981) ผู้ว่าราชการจังหวัดไต้หวัน (1981–1984) หัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋ง (1988–2000)

ประธานาธิบดีหลังกระบวนการเข้าสู่การเลือกตั้งโดยตรง

[แก้]
  • ระยะเวลา: 20 พฤษภาคม 1996 – ปัจจุบัน

      พรรคก๊กมินตั๋ง (จีนคณะชาติ)       พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า

ลำดับ ภาพ รายนาม
(เกิด–เสียชีวิต)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง สมัย การเลือกตั้ง สังกัดพรรค รองประธานาธิบดี
4 หลี่ เติงฮุย
李登輝
Lǐ Dēnghuī
(1923–2020)
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) 3 1996 5,813,699 (54.0%) พรรคก๊กมินตั๋ง เหลียน จ้าน
หลี่ เติงฮุยได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
5 เฉิน ฉุยเปี่ยน
陳水扁
Chén Shuǐbiǎn
(1950–)
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) 1 2000 4,977,737 (39.3%) พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า Annette Lu
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) 2 2004 6,446,900 (50.11%)
6 หม่า อิงจิ่ว
馬英九
Mǎ Yīngjiǔ
(1950–)
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 1 2008 7,658,724 (58.45%) พรรคก๊กมินตั๋ง Vincent Siew
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 2 2012 6,891,139 (51.60%) Wu Den-yih
7 ไช่ อิงเหวิน
蔡英文
Cài Yīngwén
(1956–)
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) อยู่ในวาระ 1 2016 6,894,744 (56.1%) พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า เฉิน เจี้ยนเหริน

อ้างอิง

[แก้]
  1. Restored the monarchy from December 12, 1915 to March 22, 1916.
  2. Zhang Xun restored Qing Empire from 1 July to 12 July in 1917.
  3. Impeached, recalled in 1954.
  4. Chen Cheng, Died on 5 March 1965.